Пат «а-банк» Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року
НазваниеПат «а-банк» Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року
страница1/6
Дата публикации24.02.2013
Размер0.7 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6

ПАТ «А-БАНК» Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року


Загальна інформація про діяльність Банку

Найменування Банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК»

Скорочене офіційне найменування

ПАТ «А-БАНК»

Місцезнаходження Банку

49074, Україна, м. Дніпропетровськ, вул.Батумська, 11

Організаційно-правова форма Банку

Публічне акціонерне товариство

Звітна дата за звітний період

Річний звіт складено за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року

^ Функціональна валюта звітності та одиниці її виміру

Звіт складено в тисячах гривень

Вищий орган управління Банком

Загальні збори акціонерів

^ Види діяльності, яку здійснює та має здійснювати Банк

Банк є універсальною установою, яка згідно з чинним законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг.

Відповідно до Ліцензії № 16 від 09.10.2010 р. (раніше відповідно до Ліцензії № 16 від 19.10.2007 р. ) Банк має право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому  числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використання цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Відповідно до Дозволу № 16-2 від 19.10.2007 р. Банк мав право здійснювати операції, визначені пунктами 1-4 частини другої та статті четвертої 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» згідно з додатком до дозволу:

 • операції з валютними цінностями;

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків в банках (нерезидентів) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • емісію власних цінних паперів;

 • організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

 • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

 • здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

 • довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

 • депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;

 • операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

10 жовтня 2009 р. Банк отримав Дозвіл № 16-3, згідно з яким Банк має право здійснювати операції, які були зазначені у Дозволі № 16-2 від 22.12.2008р. з доданням пунктів:

 • операції з готівкою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

 • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами - резидентами;

 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

 • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

 • інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.

Банк здійснює перераховані вище операції на підставі договорів, в яких визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, строки, процентні ставки, інші умови, які не суперечать чинному законодавству. За цими контрактами Банк встановлює розмір процентної ставки в залежності від специфіки операції.

^ Стратегічна мета Банку

Стратегічна мета Банку - стати банком, що найдинамічніше розвивається серед усіх невеликих банків України за рахунок активного залучення коштів на обслуговування фізичних осіб і досягти одного з найменших у країні показника проблемності активів за рахунок якісного управління ризиками.

    Згідно  зі Стратегією ПАТ «А-БАНК» на 2010р.  цілями Банку є:

 • збільшення клієнтської бази за рахунок підвищення ефективності продаж банківських послуг та підвищення якості обслуговування клієнтів;

 • підвищення продуктивності праці співробітників за рахунок навчання і витіснення низькоефективних співробітників;

 • беззбиткова робота відділень.  

Досягнення  максимальної економічної ефективності буде реалізовано шляхом залучення та роздрібного банківського обслуговування фізичних та юридичних осіб, враховуючи такі стратегічні установки:

 • зростання клієнтської бази;

 • диверсифікація активів та пасивів за строками;

 • завойовування ринку переказів за рахунок залучення потенційних сегментів клієнтів у відділення Банка: грузоперевізники; студенти, в т.ч. нерезиденти, страхові компанії; туристичні фірми; шлюбні агентства; національні громади; фірми і організації, що наймають сезонних робітників, приватні підприємці;

 • поліпшення якості обслуговування клієнтів (вдосконалення професіоналізму, скорочення часу проведення касових операцій);

 • збільшення кількості активних кредитних карт;

 • підвищення активності банківської діяльності.

^ Спеціалізація Банку

ПАТ «А-БАНК» є універсальним банком, який динамічно розвивається та надає якісні банківські послуги переважно індивідуальним клієнтам.

Мета Банку - бути надійним банком України, орієнтованим на інтереси клієнтів, надаючи їм якісне обслуговування та пропонуючи інноваційні продукти.

^ Характеристика банківської діяльності
Протягом звітного року Банк продовжував втілювати основні напрямки стратегічної мети, одночасно намагаючись поліпшити показники за всіма видами своєї діяльності та урізноманітнити спектр послуг клієнтам.

Згідно рейтингів Асоціації українських банків в грудні 2009 р. серед 159 банків України ПАТ «А-БАНК» за основними показниками займав наступні місця:

 • фінансовий результат 27,89 млн. грн. – 8 місце;

 • капітал 178,9 млн. грн. – 83 місце;

 • активи 946,48 млн.грн. – 83 місце (за розподілом по групам відповідно до методики НБУ – Банк знаходиться в 4 групі);

 • кредитно-інвестиційний портфель 803,16 млн.грн. – 77 місце;

 • зобов’язання 767,55 млн. грн. – 83 місце;

 • депозити фізичних осіб – 169,49 млн. грн. – 90 місце.

Основним джерелом ресурсів в звітному році стали кошти, залучені на умовах міжбанківського кредитування (75% зобов’язань).

Протягом звітного року Банком було зареєстровано 23 відділення, закрито 187 відділень, загальна кількість відділень на кінець року – 54, які знаходяться на всій території України.

^ Результати від банківських та інших операцій

За даними балансу на кінець дня 31.12.2009 р. активи ПАТ “А-БАНК” збільшилися на 143 548 тис.грн. (на 17,88 %) у порівнянні з кінцем попереднього фінансового року і склали 946 481 тис. грн. в основному за рахунок наступних статей балансу:

 • “Грошові кошти та їх еквіваленти“ збільшились на 11 624 тис.грн. (на 21,06%) , при цьму кошти на коррахунках в НБУ збільшилися на 30 432 тис.грн. (у 10,47 разів) та становлять на звітну дату 33 646 тис.грн.,

 • “Кредити та заборгованість клієнтів” збільшились на 128 827 тис. грн. (на 17,85%) , при цьому кредити юридичним особам зросли на 266 395 тис. грн. (у 21,79 рази) і становлять 279 235 тис. грн., що є значною мірою наслідком виконання договору відступлення прав вимоги, згідно з яким ПАТ “А-БАНК” став новим кредитором, а кредити фізичних осіб зменшились на 108 975 тис.грн. (на 13,43%).

Також відбулося збільшення суми заборгованості за просроченими кредитами на 14 139  тис. грн. (на 42,50%), просроченими нарахованими процентними доходами на 12 973 тис. грн. (на 150,45 %), та зменшення суми просрочених нарахованих комісійних доходів на 5 472 тис. грн. (на 50,72 %) значною мірою у зв’язку із списанням за рахунок сформованих резервів .

Станом на кінець дня 31.12.2009 р. зобов’язання банку збільшились на 115 657 тис. грн. ( на 17,74 %) у порівнянні з кінцем попереднього фінансового року і склали 767 552 тис. грн. в основному за рахунок наступних статей балансу:

 • “Кошти банків” збільшились на 114 152 тис. грн.(на 24,70 %), у тому числі кошти банків у національній валюті зросли на 206 549 тис.грн. (у 428,64 рази), а у іноземній валюті зменшились на 92 397 тис.грн. (на 20,02%);

 • “Кошти фізичних осіб” з початку року збільшились на 106 718 тис. грн. (на 155,42%), у тому числі кошти в іноземній валюті збільшилися на 103 834 тис.грн. (на 275,27 %);

 • “Кошти юридичних осіб” зменшились на 109 734 тис. грн.(на 95,28%).

Власний капітал ПАТ “А-БАНК” станом на кінець дня 31.12.2009р. збільшився на 27 891 тис. грн. та склав 178 929 тис. грн. за рахунок прибутку поточного року.

За даними Звіту про фінансові результати станом на кінець дня 31.12.2009р. чисті процентні доходи банку зменшились на 6 356 тис. грн. (на 9,03%) у порівнянні з 2008 роком і склали 64 020 тис. грн., чисті комісійні доходи зменшились на 24 572 тис. грн. (на 38,60%) та склали 39 095 тис. грн.

У звітному році зменшились видатки на формування резервів під заборгованість за кредитами на 19 839 тис. грн. (на 29,51%) у порівнянні з 2008 роком та склали 45 340 тис. грн. , також зменшились адміністративні та інші операційні витрати на 11 389 тис.грн. (на 25,90%) та склали 32 588 тис.грн.

Чистий прибуток банку станом на кінець дня 31.12.2009р. становить 27 891 тис. грн., що на 6 874 тис. грн. (на 32,71%) більше у порівнянні з 2008 роком.

^ Опис кожного сегменту контрагентів

У процесі своєї банківської діяльності Банк активно взаємодіє не лише із своїми клієнтами, але й з зовнішніми організаціями. Всіх контрагентів Банку можна класифікувати наступним чином:

 1. Загальнодержавні органи влади:

 • Кабінет Міністрів України,

 • Національний банк України,

 • Державна податкова адміністрація України,

 • інші.

 1. Небанківські фінансові організації:

 • страхові компанії,

 • Пенсійний фонд України,

 • інші.

 1. Банки-кореспонденти:

 • українські,

 • зарубіжні.

 1. Аудиторські організації.

 2. Банківські об’єднання і союзи.

 3. Клієнти Банку:

 • суб’єкти господарювання,

 • фізичні особи.Типи рахунків

2009 рік

2008 рік

 

 

 

Суб’єктів господарювання на вимогу

1 969

1 058

Фізичних осіб на вимогу

25 387

106 477

^ Всього рахунків на вимогу

27 356

107 535

 

 

 

Суб’єктів господарювання строкових

294

4

Фізичних осіб строкових

36 354

13 519

^ Всього рахунків строкових коштів

36 648

13 523

 

 

 

Всього рахунків суб’єктів господарювання

2 263

1 062

Всього рахунків фізичних осіб

61 741

119 996

Разом

64 004

121 058

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення Банків

За рішенням загальних зборів акціонерів від 14.05.2009 р. тип Банку з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК» змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК».

24.09.2009 р. був зареєстрований Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК», в якому змінено тип акціонерного товариства, та було одержано свідоцтво про державну реєстрацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК».

^ Управління ризиками

Управління ризиками – моніторинг і контроль рівня і концентрації ризиків, що виникають у зв'язку з діяльністю Банку. Основні категорії ризику, що властиві бізнесу Банку:

 • кредитний ризик,

 • ринковий ризик,

 • географічний ризик,

 • ризик ліквідності,

 • операційний ризик,

 • юридичний ризик.

Політика Банку в області управління ризиками дозволяє виявляти та аналізувати всі типи ризиків, встановлювати прийнятні ліміти і проводити відповідний моніторинг на постійній основі, спираючись на передові адміністративні і інформаційні системи.

Банк здійснює управління ризиками, спираючись на принципи безперервності, передбачливості і хеджування. Методи і системи управління ризиками, що використовуються Банком, постійно модифікуються, відображаючи зміни умов ринку і продуктів.
  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Пат «а-банк» Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року iconПат «а-банк»Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2011року
Банк є універсальною установою, яка згідно з чинним законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг

Пат «а-банк» Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року iconПат «а-банк» Річний звіт ста ном на кінець дня 31 грудня 2010 року
Банк є універсальною установою, яка згідно з чинним законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг

Пат «а-банк» Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року iconВисновок незалежного аудитора
Закритого акціонерного товариства «акцент-банк» (далі Банк), що включає баланс станом на кінець дня 31 грудня 2008 року, звіт про...

Пат «а-банк» Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року iconВисновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів...
Закритого акціонерного товариства «акцент-банк» (далі Банк), що включає баланс станом на кінець дня 31 грудня 2007 року, звіт про...

Пат «а-банк» Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року iconПримітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 года
Зат «Укрінмедстрах». З 2004 року Компанія використала комерційну назву зат «Укрінмедстрах», а скорочена назва була змінена на зат...

Пат «а-банк» Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року iconАудиторський звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської...
Акб «правекс-банк» за період з 01. 01. 2006 по 31. 12. 2006 з метою підтвердження достовірності фінансової звітності за станом на...

Пат «а-банк» Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року iconФінансова звітність приватбанку на кінець дня 30 червня 2011 року...

Пат «а-банк» Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року iconАкціонерам та керівництву ат «аб «Бізнес Стандарт» (публічне) Висновок щодо фінансових звітів
Ця річна фінансова звітність включає баланс станом на 31 грудня 2010 року, звіт про фінансові результати за 2010 рік, звіт про власний...

Пат «а-банк» Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року iconАт «ПроКредит Банк» м. Київ 01. 03. 2013 Комерційним банкам Шановні колеги!
Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників-контрагентів банку” станом на 01 березня 2013 року, просимо надати не пізніше...

Пат «а-банк» Річний звіт станом на кінець дня 31 грудня 2009 року iconПат «втб банк» За 2 квартал 2012 року (тис грн.) Найменування статті

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<