Аудиторська фірма «консультант»
НазваниеАудиторська фірма «консультант»
страница1/23
Дата публикации24.02.2013
Размер3.04 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

380236 АТ «Дельта Банк»_________________________________________

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДЕЛЬТА БАНК»

РІЧНА ФІНАНСОВА

ЗВІТНІСТЬ

за 2010 рік

КИЇВ 2011Аудиторська фірма

«КОНСУЛЬТАНТ»Свідоцтво про внесення в Реєстр суб”єктів аудиторської діяльності №0202 видане рішенням Аудиторської Палати України від 26 січня 2001 р. №98

Юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35а, фактична адреса: Україна, м. Київ, бул. Л.Українки, 23/а, к. 33, тел./факс: 569-09-50

Електрона адреса: afconsul@yandex.ru
^ Висновок незалежної аудиторської фірми «Консультант»

за наслідками аудиту фінансовової звітності

Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» за 2010 рік
Акціонерам та Раді Директорів

^ АТ «Дельта банк»,

іншим користувачам фінансової звітності
Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів АТ «Дельта банк» (надалі-Банк), що додаються, які включають баланс, звіт про фінансові результати, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, опис основних важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності за рік станом на кінець дня 31 грудня 2010р.
^ Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності з порядком ведення бухгалтерського обліку в банках України та відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
^ Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.


Висновок

Результат перевірки дає підставу стверджувати, що фінансові звіти справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан Банку на станом на кінець дня 31.12.2010р., а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, законодавства України та нормативно - правових актів Національного Банку України, та, вважаємо висновок про достовірність річної фінансової звітності про діяльність АТ «Дельта Банк» за 2010 рік є безумовно –позитивним.
^ Пояснювальний параграф

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики та змін в нормативно-правовій базі.

Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Банку.

30 березня 2011 року.
Директор – аудитор

(сертифікат Аудиторської

Палати України № 0014 до 01.01.2015р.);

свідоцтво НБУ про внесення в реєстр

аудиторів банків №0000031 до 01.01.2015р). А.М. Герасимович  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Аудиторська фірма «консультант» iconАудиторська фірма «консультант»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0202 видане рішенням

Аудиторська фірма «консультант» iconАудиторська фірма “АленАудит”
Відповідність (достовірність відображення) обсягу активів І зобов'язань банку за строками погашення 7

Аудиторська фірма «консультант» iconВат «Запоріжжяобленерго» ) вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035,...
Тов «Аудиторська фірма «Капітал» 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 170-б, прим. 1

Аудиторська фірма «консультант» iconСбродова Марина Германовна
Бизнес-тренер, коуч, процессуальный бизнес-консультант (Институт Глубинной демократии, сша), Сертифицированный лидер-консультант...

Аудиторська фірма «консультант» iconМеждународные Стандарты Финансовой Отчетности, Dip ifrs программы icfm
Бизнес -консультант: Косовец Любовь Директор Методологического центра исфм – Украины, член экспертной группы по Восточной Европе...

Аудиторська фірма «консультант» iconПреподаватели курса
Практик, признанный эксперт в отрасли, консультант по менеджменту предприятий индустрии красоты, финансовый консультант и бизнес...

Аудиторська фірма «консультант» icon«Формирование инвестиционной стратегии компании»
Филиал "Хмельницк-Авто" пат "Хмельниччина-Авто". Должность консультант по продаже запчастей; (2008-2010) старший консультант по продаже...

Аудиторська фірма «консультант» iconМаркетинг-план Компании «Батэль» Словарь понятий и терминов Консультант *
Консультант – человек, заполнивший регистрационную карточку компании «Батэль», и внесенный в Единую Регистрационную Базу с обязательным...

Аудиторська фірма «консультант» icon«Формирование инвестиционной стратегии компании»
Филиал "Хмельницк-Авто" пат "Хмельниччина-Авто". Должность консультант по продаже запчастей (2006-2008); старший консультант по продаже...

Аудиторська фірма «консультант» iconПп „Фірма атд”, м. Київ-03124, бул. І. Лепсе, 8; т/ф(044) 251-25-67, 490-31-27, 239-96-18

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<