Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 фінанси І кредит, 030509  облік І аудит
НазваниеРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 фінанси І кредит, 030509  облік І аудит
страница1/10
Дата публикации23.01.2014
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Економічна інформатика»

для студентів напрямів 6.030502  економічна кібернетика,

6.030508 – фінанси і кредит, 6.030509  облік і аудит

Частина 1. Системи табличної обробки даних


Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № 1 від 30.01.2012

Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 330.47 (07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 6.030502  економічна кібернетика, 6.030508 – фінанси і кредит, 6.030509  облік і аудит. Частина 1. Системи табличної обробки даних / Укл. Л.М. Бандоріна.  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 44 с.

Наведено методичні матеріали з формування базових знань про організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Призначена для студентів напрямів 6.030502  економічна кібернетика, 6.030508 – фінанси і кредит, 6.030509  облік і аудит заочної форми навчання.


Укладач Л.М. Бандоріна, канд. екон. наук, доц.
Відповідальна за випуск Л.М. Савчук, канд. екон. наук, проф.
Рецензент К.Ф.Ковальчук, д-р екон. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 01.08.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,58 . Умов. друк. арк. 2,56 . Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУППрибуток будь-якої компанії у великому ступені визначається якістю ухвалених рішень, точністю прогнозів, оптимальністю обраних стратегій, які являють собою сукупність головних цілей компанії і основних способів реалізації власної місії. За таких умов інформація стає одним з найцінніших ресурсів. Постійне зростання обсягів інформації, удосконалювання методів її обробки є важливим чинником поліпшення управління на підприємствах і фірмах.

Методи економічної інформатики дозволяють автоматизувати змістовну обробку економічних документів як у формі показників, так і в текстовій формі.

Основною задачею вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів з наступних питань:

 • робота з системою табличної обробки даних MS Excel;

 • робота з системою управління базами даних MS Access;

 • робота з системою обробки тексту;

 • ознайомлення з новітніми інформаційними технологіями.

Отже, вивчення економічної інформатики має велике значення для майбутніх фахівців з напрямів «Економічна кібернетика», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит».

Економічною інформатикою називається наука, що вивчає методи автоматизованої обробки економічної інформації за допомогою засобів обчислювальної та організаційної техніки.

Під економічною інформацією розуміється інформація, що характеризує виробничі відносини в суспільстві.

Предметом економічної інформатики є: технологія й етапи розробки, обґрунтування доцільності автоматизації, функціональний аналіз предметної області, алгоритмічне представлення задачі, її програмна реалізація за допомогою різних інструментальних засобів, наприклад пакетів прикладних програм.

Сьогоднішні проблеми фахівця, який працює з інформацією, досить важливі в плані ергономічності, пріоритетності, складності обробки і надання даних.

Програма MS Excel, яка є складовою частиною пакету Microsoft Office, надає користувачу розвинені можливості для роботи з табличною інформацією. Ці можливості включають:

 • розвинені засоби для підготовки, оформлення, збереження та захисту даних;

 • потужний та зручний апарат для виконання різноманітних обчислень;

 • розвинені засоби для аналізу даних у вигляді графіків та діаграм;

 • застосування до табличних даних дій, традиційних для баз даних;

 • підтримка головних форматів «справжніх баз даних» і не тільки баз даних («імпорт» та «експорт» даних);

 • наявність спеціалізованих «розв'язників задач»;

 • потужні засоби для програмування та створення макросів.

Microsoft EXCEL дозволяє створювати нові прості й ефективні процеси виконання повсякденних операцій, одночасно зв'язуючи всі підрозділи організації воєдино і позбавляючи їх від необхідності постійного обміну паперовими документами. Стає простіше виконувати такі операції, як аналіз, функціональні розрахунки, побудова діаграм або створення зведених таблиць.

Excel виступає не тільки як дуже потужна та зручна самостійна система, але і як засіб, що доповнює та розширює можливості інших, більш спеціалізованих систем (програми-бухгалтерії, прикладні програми, які працюють з базами даних, текстові редактори та інші).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 фінанси І кредит, 030509  облік І аудит iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 фінанси І кредит, 030509  облік І аудит iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 фінанси І кредит, 030509  облік І аудит iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія проектування програмних систем»...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 фінанси І кредит, 030509  облік І аудит iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі управління інформаційними технологіями»...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 фінанси І кредит, 030509  облік І аудит iconОблік І аудит», 030503 «Міжнародна економіка», 030502 «Економічна...
За напрямом підготовки 030508 «Фінанси І кредит» (Банківські технології І процеси), 030509 – «Облік І аудит», 030503 – «Міжнародна...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 фінанси І кредит, 030509  облік І аудит iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» Частина 2...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 фінанси І кредит, 030509  облік І аудит iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 фінанси І кредит, 030509  облік І аудит iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 фінанси І кредит, 030509  облік І аудит iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Трудове право» для студентів усіх напрямів...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 фінанси І кредит, 030509  облік І аудит iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку»...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<