Навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" 040302 інформатика
Скачать 192.64 Kb.
НазваниеНавчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" 040302 інформатика
Дата публикации22.02.2014
Размер192.64 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > ДокументыЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор, професор
А.В.Васильєв

" " 20 p.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 07.02.2013

Сумський державний університет

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

6.040302 ІНФОРМАТИКА
рік прийому - 2011

денна форма навчання
п/пЦикли дисциплін, назви

дисциплін та змістовних

модулівКонтроль (семестр) Загальний обсяг Заг. Розподіл навчальної роботи (в кредитах

обсяг за курсами та семестрами начання)

за за навч.

ауд.

з Ді зах б/а пмк дск ОПП планом 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

роб.

годин годин кредит годин 1 2 3 4 5 6 7 8Розподіл аудиторної роботи (годин на тиждень у модульному циклі) Кафедра

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс викладан-

ня

I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.ПотокиНОРМАТИВНА ЧАСТИНА 5130 5598 155,5 2360ГС Цикл гуманітарної та соціально-економічної 1296 1440 40,0 580

підготовки5

1 Історія України 1 81 90 2,5 30 2,524iсторiїМехма5

2 Культурологія 2 54 54 1,5 20 1,522iсторiїМехма5

3 Українська мова у 2 54 54 1,5 20 1,5

професійному спілкуванні44 Філософія (логіка, 234 6,5 100

філософія, релігієзнавство,

етика і естетика)4.1 Логіка 2 27 36 1,0 10 1,02фiлософiї-Мехма4.2 Філософія 3 81 108 3,0 50 3,064фiлософiї-Мехма5

4.3 Релігієзнавство 3 54 54 1,5 20 1,54фiлософiї-Мехма4.4 Етика і естетика 4 27 36 1,0 20 1,022фiлософiї-Мехма5 Економічна теорія 3 4 108 108 3,0 40 1,5 1,54 4ек.теор.Мехма6 Психологія 4 81 90 2,5 30 2,542полiтолог.Мехма7 Політологія 2 81 90 2,5 30 2,542полiтолог.Мехма8 Соціологія 3 81 90 2,5 30 2,542полiтолог.Мехма9 Правознавство 1 81 90 2,5 40 2,54 4праваМехма5

10 Іноземна мова ,2,3 270 324 9,0 120 2,0 2,0 2,5 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 iн.мов Мехма

5

11 Фізичне виховання 1,3 2,4 216 216 6,0 120 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ФІЗ.ВИХО Мехма

ПН Цикл природничо-наукової підготовки 1998 2034 56,5 910

1 Математичний аналіз 3 1,2 540 540 15,0 250 5,5 5,5 4,0 8 6 6 6 6 6 4 4 4 МА i МО Мехма

2 Алгебра та геометрія 1,2 378 378 10,5 170 6,0 4,5 8 6 6 4 6 4 ПтаОМ ПМ+Ін

3 Теорія ймовірностей та 5 216 216 6,0 90 6,0 6 6 6 МСС ПМ+Ін

математична статистика

4 Дискретна математика 1 2 216 216 6,0 90 3,0 3,0 4 4 4 6 КН:iнформ. КН

5 Диференціальні рівняння 3 162 162 4,5 80 4,5 4 6 6 ПтаОМ ПМ+Ін

6 Теорія алгоритмів та 4 216 216 6,0 90 6,0 6 6 6 КН:iнформ. ПМ+Ін

математична логіка

7 Теорія систем та 5 108 126 3,5 60 3,5 4 4 4 КН:iнформ. ПМ+Ін


2
Цикли дисциплін, назвидисциплін та змістовних

п/п

модулів

з

за

ОППЗаг.

обсяг

ауд.

роб.Розподіл навчальної роботи (в кредитах

за курсами та семестрами начання)Розподіл аудиторної роботи (годин на тиждень у модульному циклі)Кафедра

викладан-

няПотоки1 курс2 курс3 курс4 курс1 курс2 курс3 курс4 курсIIIIIIIVVVIIIIIIIIVVVIIIIIIIIVVVIIIIIIIIVVVIгодингодинкредитгодин123456781 сем.2 сем.3 сем.4 сем.5 сем.6 сем.7 сем.8 сем.математичне моделювання8 Функціональний аналіз51081263,5603,5444ПтаОМОкремо9 Екологія454541,5201,54ПЕкоМехмаПП Цикл професійної та практичної підготовки1836212459,08701 Програмування2,3,437839611,02005,0 4,5 1,5646666222КН:iнформ.ПМ+Ін1.1 Програмування - КР3361,01,00КН:iнформ.ПМ+Ін2 Програмне забезпечення

ЕОМ11081805,0605,0642КН:iнформ.ПМ+Ін3 Методи оптимізації та

дослідження операцій62162166,0906,0666МА i МОПМ+Ін4 Аналіз даних5,6811083,0401,51,544КН:iнформ.ПМ+Ін5 Моделювання економічних,

екологічних та соціальних

процесів8108902,5602,5444МССПМ+Ін5.1 Моделювання економічних,

екологічних та соціальних

процесів - КР8361,01,00МССПМ+Ін6 Чисельні методи42161805,0905,0666КН:iнформ.ПМ+Ін6.1 Чисельні методи - КР4361,01,00КН:iнформ.ПМ+Ін7 Системи та методи

прийняття рішень71081083,0403,044КН:iнформ.ПМ+Ін8 Бази даних та інформаційні

системи61621805,0905,0666КН:iнформ.ПМ+Ін8.1 Бази даних та інформаційні

системи - КР6361,01,00КН:iнформ.ПМ+ІнКонтроль (семестр)

Загальний обсяг
за навч.

Ді зах б/а пмк дск планом

9 Основи інтернет 1,2 108 108 3,0 30 1,5 1,5 4 2 КН:iнформ. ПМ+Ін

10 Комп'ютерні мережі 5 54 108 3,0 50 3,0 6 2 2 КН:iнформ. ПМ+Ін

11 Архітектура ЕОМ 3 81 90 2,5 30 2,5 2 4 ЕКТ ПМ+Ін

12 Теорія керування 6 108 108 3,0 40 3,0 4 4 МА i МО Окремо

13 Безпека життєдіяльності 4 54 54 1,5 20 1,5 4 ПЕко Мехма

14 Охорона праці 8 54 54 1,5 30 1,5 6 ПЕко Мехма

^ ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА 1566 3042 84,5 1070

ВВ Дисципліни за вибором ВНЗ 1458 2286 63,5 800

1 Системне програмування 7 6 180 5,0 90 4,0 1,0 6 4 4 4 КН:iнформ. Окремо

1.1 Системне програмування - 7 36 1,0 1,0 0 КН:iнформ. Окремо

КР

2 Теорія програмування 8 108 108 3,0 50 3,0 4 6 КН:iнформ. Окремо

3 Обчислювальна геометрія та 7 108 126 3,5 60 3,5 4 4 4 КН:iнформ. Окремо

комп'ютерна графіка

4 Операційні системи 7 81 108 3,0 50 3,0 6 4 КН:iнформ. ПМ+Ін


3
Цикли дисциплін, назвидисциплін та змістовних

п/п

модулівКонтроль (семестр) Загальний обсяг Заг. Розподіл навчальної роботи (в кредитах

обсяг за курсами та семестрами начання)

за за навч.

ауд.

з Ді зах б/а пмк дск ОПП планом 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

роб.

годин годин кредит годин 1 2 3 4 5 6 7 8Розподіл аудиторної роботи (годин на тиждень у модульному циклі) Кафедра

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс викладан-

ня

I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.Потоки5 Інтелектуальні системи8 108 144 4,0 70 4,0644 КН:iнформ.Окремо6 Інтегровані системи

управління8 108 108 3,0 50 3,046 КН:iнформ.Окремо7 Спеціалізовані мови

програмування8 108 108 3,0 50 3,0622 КН:iнформ.Окремо8 Криптологія7 81 144 4,0 60 4,0444КН:iнформ.Окремо9 Застосування теорії чисел у

криптографії5 54 1,5 20 1,54ПтаОМПМ+Ін10 Теорія інформації7 162 162 4,5 60 4,5444КН:iнформ.Окремо11 Методика викладання

математики і інформатики7 72 2,0 40 2,044КН:iнформ.Окремо12 Алгоритмічні мови5 189 162 4,5 90 4,5666КН:iнформ.Окремо12.1 Алгоритмічні мови - КР5 54 1,5 1,50КН:iнформ.Окремо13 Основи проектування

програмного забезпечення

інформаційних систем4 108 126 3,5 60 3,5444КН:iнформ.Окремо14 Основи менеджменту7 81 108 3,0 50 3,046управл.ОкремоГС Цикл гуманітарної та соціально-економічної

підготовки1

1 Додаткові заняття з

фізвиховання6,72,3,4378 10,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5000 000 000 000 000 000 000ФІЗ.ВИХОВсіП Практична підготовка 216 324 9,01 Практика навчальна 2 3 108 3,0 1,0 2,0

(комп'ютерна)0 0КН:iнформ.2 Практика виробнича 6 7 216 216 6,0 4,5 1,5 0 0 КН:iнформ.

ДА Державна атестація 162 4,5

1 Кваліфікаційна робота 8 108 3,0 3,0 0 0 0 КН:iнформ.

бакалавра

2 Комплексний екзамен за 8 54 1,5 1,5 0 КН:iнформ.

напрямом підготовки

ВС Дисципліни за вибором студента 108 756 21,0 270

1 ,6,7 108 756 21,0 270 5,0 5,0 5,5 5,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Всі

4Цикли дисциплін, назви Контроль (семестр)

Загальний обсяг Заг. Розподіл навчальної роботи (в кредитах

Розподіл аудиторної роботи (годин на тиждень у модульному циклі) Кафедра Потоки

п/п

дисциплін та змістовних
модулів

за за навч.

з Ді зах б/а пмк дск ОПП планом

годин годин кредит

обсяг

ауд.

роб.

годин

за курсами та семестрами начання)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

1 2 3 4 5 6 7 8

1 курс 2 курс

I II III IV V VI I II III IV V VI

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.

3 курс 4 курс викладан-

ня

I II III IV V VI I II III IV V VI

5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.

Всього за навчальним планом підготовки 6696 8640 240,0 3430 29,5 30,5 31,0 29,0 30,0 30,0 32,0 28,0 30 30 30 30 30 28 30 30 28 28 32 28 30 30 30 26 24 24 30 32 26 20 28 26

За період навчання

Вид навчальної роботи Обсяг, кредит Перший проректор В.Д.Карпуша

Теоретичне навчання 226,5

Практична підготовка 9,0

Атестація 4,5

Начальник навчально-методичного вiддiлу В.Л.Коротченко Декан факультету

Всього 240,0 Завідувачі випускових кафедр

1 - Не враховується в загальний обсяг навчальної роботи студентів;

5 - Дисципліна не викладаеться для іноземних студентів;

© Лабораторія автоматизованих систем, 2013


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" 040302 інформатика iconРобочий навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного...

Навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" 040302 інформатика iconПрограм а
Одеку за інтегрованими планами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

Навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" 040302 інформатика iconМетодичні вказівки
Основні вимоги щодо освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму підготовки «Програмна інженерія»

Навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" 040302 інформатика iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Одеку за інтегрованими планами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

Навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" 040302 інформатика iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Одеку за інтегрованими планами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

Навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" 040302 інформатика iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними...
Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст», «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного...

Навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" 040302 інформатика iconПрограма фахового випробування для осіб, які вступають на основі...
Програма фахового випробування для осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника на прискорене...

Навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" 040302 інформатика iconДипломне завдання
Дипломна робота на здобуття кваліфікації “Економіст” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом 0501 «Економіка І підприємництво»...

Навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" 040302 інформатика iconКонспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельні матеріали»
«Будівельні матеріали» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напрямів підготовки 060101 «Будівництво» -«Теплогазопостачання...

Навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" 040302 інформатика iconДержавний вищий навчальний заклад «запорізький національний університет»...
Написать программу поиска среднего значения элементов заданного одномерного массива. Найти номер элемента в массиве, который наиболее...


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


don