Програма занять з курсу гуманного ставлення до тварин та правила поводження з ними за темою
НазваниеПрограма занять з курсу гуманного ставлення до тварин та правила поводження з ними за темою
страница1/6
Дата публикации25.02.2013
Размер0.99 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Биология > Документы
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 20

м. Донецьк - 2013
ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ

з курсу гуманного ставлення до тварин та правила поводження з нимиза темою:«Людяністьвизначається не по тому, як ми спілкуємося з людьми, а по тому, як поводимо себе з тваринами»
Редакційна рада:

заступник директора з ВР Зарицька О.М.,

Педагог – організатор Мосійчук С.О.

Упорядники:

Паламар Д.А., Матяж О.М., Фіценко А.Г., Гаюн Д.А., Шаріпова С.А., Долінська, Грянова Ю.О., Нейман А.А., Терещенко Л.В., Жилєнкова С.О., Баранова Д.В., Ковальова К.Г., Монастирецька Г.Ю.

.

f:\герб школы\gerb.png

http://www.ljplus.ru/img4/m/i/miloserdia/pritulok-miloserdya.jpghttp://s50.radikal.ru/i129/1004/1c/ca501b9d5214.jpg

http://www.nppg.gov.ua/assets/images/calendar/world-animal-day.jpg

Формування, розвиток і реалізація соціально активної особистості

Редакційна рада: Зарицька О.М. – заступник директора з ВР,

ЗМІСТ:

 1. Пояснювальна записка.

 2. Зміст програми.

 3. Основні терміни і поняття.

 4. Заняття№1«Кто любит собак и прочих животных, тот людям

вовеки не сделает зла» для 1-4класів

 1. Заняття№2«Гуманное отношение к животным»для 1-4 класів

 2. Заняття№3«Мы в ответе за тех, кого приручили»для 1-4 класів

 3. Заняття№4«Наши домашние животные»для 1-4 класів

 4. Заняття№5«Охрана животных» для 1-4 класів

 5. Заняття№6«Киска, я тебя знаю!»для 1-4 класів

 6. Заняття№7«Такие разные кошки и собаки» для 5-8класів

 7. Заняття№8«С любовью к животным»для 5-8 класів

 8. Заняття№9«Ответственность человека за прирученных

животных»для 5-8 класів

 1. Заняття№10«Гуманное отношение к животным»для 5-8 класів

 2. Заняття№11«Доброта и жестокость к животным нераздельно

в мире живут»для 5-8 класів

 1. Заняття№12 «Мы правильно живём в этом мире, если правильно

любим его!»для 5-8 класів

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма покликана сприяти:

 • розвитку в особистості почуття відповідальності, обов’язку та поваги стосовно тварин;

 • вихованню природо-центричного світогляду;

 • формуванню системи моральних цінностей і ціннісних орієнтацій щодо світу тварин;

 • організації безпосередньої діяльності учнів з охорони природи та захисту тварин своєї місцевості.

Важливою умовою вивчення курсу гуманного ставлення до тварин та правила поводження з ними за темою «Людяність визначається не по тому як ми спілкуємося з людьми, а по тому, як ми поводимо себе з тваринами» є практична діяльність, бо саме в ній виявляються і закріплюються позитивні якості особистості, яка повинна жити в гармонії з природою, допомагати та захищати тварини та рослини.

^ Мета курсу

Викладання курсу гуманногоставлення до тварин та правила поводження з нимимає на метіознайомитиучнів з певнимиположеннямикультуриспілкуваннялюдини і тварини, прищипитинавички гуманного ставлення до тварин, співчуття й поваги до них, створити поле співпереживання й турботи, шляхом стимулювання морального розвиткуучнів, для створенняспівчутливої, відповідальної й справедливоїлюдини.

Гуманне, етичневідношення до тварингрунтується на переконаннях, щотваринимають право на існування незалежновідкористі, яку вониприносять людям.

^ Актуальністьвивчення курсу

У 2006 р. в Українібувприйнятий Закон України „Про захисттваринвіджорстокогоповодження”. Цей Закон спрямований „на захиствідстраждань і загибелітваринунаслідокжорстокогоповодження з ними, захистїхприродних прав та укріпленняморальності й гуманностісуспільства”.

Стаття 6 Закону проголошує:

„Вихованнягуманногоставлення до тварин є важливоюскладовоюетичного, культурного та екологічноговихованнягромадян. Виховання гуманного ставлення до тваринпередбачаєформуваннявисокогорівняеколого-етичноїсвідомості та культуригромадян. Вихованнягуманногоставлення до тваринзабезпечується шляхом викладаннякурсів з екологічноїетики та гуманного ставлення до тварин у дошкільнихнавчальних закладах, у системізагальноїсередньої, професійно-технічної і вищоїосвіти”. Таким чином, держава поставила перед працівникамиосвітизадачі з вихованнягуманногоставлення до тварин.

Для підлітковоговікухарактерніпрояви немотивованоїжорстокості. Випадкижорстокогоповодження з тваринаминайчастішетрапляютьсясередучнів 8-9 класів (переважно, середхлопців).

Цейнавчальний курс спрямований на профілактикувипадківжорстокогоповодження з тваринамисередшколярів, на виховання доброго, милосердного відношення до живоїприродизагалом.

Передбачається, щоданий курс буде ефективним для формуванняетичногоставлення до живоїприроди у учнів 1-8 класів, тому щойогозмістакцентуєувагушколярівсаме на проблемах міста, пов’язаних з життєдіяльністюдомашніх, безпритульних та диких тварин.

Зміст і методи курсу спрямовані на розвитокприродоохоронноїмотивації, умінняособистостінадаватидопомогутваринам у різнихжиттєвихситуаціях.

Реалізаціязмістунавчального курсу передбачаєпроведеннярізних форм занять. Оцінюваннянавчальнихдосягненьучнів з вивченняцього курсу не є обов’язковим. Насамперед, слідзвернутиувагу на виховніорієнтири, якіскладаютьсяізспівчуттядо тварин та бажаннінадатиїмдопомогу.


Вимоги до навчальних досягнень учнів

Учні повинні знати:

 • основні етичні вимоги ставлення до природи;

 • еволюцію відносин людини та тварин;

 • основні причини захворювань тварин та заходи з профілактики цих захворювань.

Учні повинні вміти:

 • проводити спостереження за тваринами та рослинами;

 • працювати з навчальною та науково-популярною літературою;

 • доглядати за домашніми тваринами та вірно поводити себе з безпритульними;

 • використовувати набуті знання у справі охорони тварин проживаючих у місті;

 • толерантно ставитися до світу живої природи, поважати чуже життя.

Змістпрограми

Програма курсу включаєдванадцятьрозробок занять: шість для учнів 1-4 класів, та шість для учнів 5-8 класів.

Заняття проводяться з використанням традиційних і нетрадиційних форм і методів навчання: лекції, бесіди, практичні заняття з елементами тренінгу, індивідуальні, групові і самостійні роботи, творчі завдання, мозкові штурми і т.і.

Заняття пропонується проводити один раз на тиждень. Програма розроблена психологами, педагогами організаторами та класнимикерівникамишколи, яка складається з двохрозділів.

^ У першомурозділіпередбачено6 занять. Мінімальний час одного заняття – 35 хвилин. Теми спрямовані на вихованняпозитивноговідношення до тварин, на вивчення правил утриманнядомашніхтварин. Заняттямаютьтакіназви: «Кто любит собак и прочих животных, тот людям вовеки не сделает зла», «Гуманное отношение к животным», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Наши домашние животные», «Охрана животных»,«Киска, я тебя знаю!».

Для молодшихшколяріву структуру заняттявключеніігри, художнізасобивпливу на емоційний стан дитини: художнє слово, музика, відеофільми, наглядніматеріали.

Заняттявключаютьрізніформироботи, якідинамічнозмінюютьсявпродовжзаняття, що активно розвиває у дітейувагу, спостережливість, варіативністьмислення. А позитивнаоцінка з боку іншихдітей і вчителясприяє гуманномуставленню до тварин.Заняттяпередбачаютьруховуактивність - фізкультхвилинки.

^ У другому розділі курсу гуманного ставлення до тварин та правилаповодження з ними дляшколярів 5-8 класівтакожпередбаченопроведення 6 занять.

Заняттям притаманно широке використання методів та форм, що застосовуються в інтерактивному підході оволодіння знаннями — міні-лекції, мозкові штурми, робота у малих групах, групові дискусії, перегляд і обговорення фільму тощо.Наприкінці занять обов'язковопідсумовуютьсянабуттізнання,рефлексія. На заняттяхпередбаченооволодіннязнаннями з наступних тем: «Такие разные кошки и собаки», «С любовью к животным», «Ответственность человека за прирученных животных»,«Гуманное отношение к животным», «Доброта и жестокость к животным нераздельно в мире живут», «Мы правильно живём в этом мире, если правильно любим его!».

Тривалістьзаняття — 45 хвилин.

Організаційніумовипроведення занять.

Приміщення для проведення занять — класнакімната. Розташуванняучнівмаєсприятиналагодженнюатмосферивзаєморозуміння, партнерства, довіри, цьогоможнадосягтирозгорнувшипарти у вигляді кола аболітери “П” з тим, абиучні, спілкуючись могли бачити один одного.

^ Основні терміни і поняття

Безпритульні тварини, біологічні потреби тварин, вакцинація тварин, гуманне ставлення до тварин, добробут тварин,аніматерапія, безпритульні тварина, «кодекс хазяїна»,жорстокість до тварин, зоозахисні організації, опікування тваринами, права тварин, природно-заповідний фонд, „п’ять свобод тварин”, домашні тварини, стародавні вірування, фізичні страждання тварин, Червона книга, екологічна етика, цінність природи.

Занятие №1

Тема: «Кто любит собак и прочих животных, тот людям вовеки не сделает зла»

Аудитория: учащиеся 1-4 классов.

Время проведения: 40 минут.

^ Цели и задачи: Обобщить знания детей о собаках и кошках; познакомить с интересными фактами из жизни домашних животных. Развивать речь, память, мышление. Воспитывать любовь к животным, чувство ответственности.

^ Материалы и оборудование:иллюстрации диких и домашних животных, мультимедийная доска, компьютер, магнитофон, карандаши, фломастеры, листы для рисования, выставка детских рисунков.

Структура занятия:Вид работы

Материалы

Продолжи-тельность

1.

Организация класса.Сообщение темы
2 мин.

2.

Просмотр мультфильма

«Маленький принц»

Мультимедийная доска, компьютер

10 мин

3.

Рассказ учителя с элементами беседы.

Стихотворение «Глаза покинутой собаки»

Прослушивание мелодии. Ответы –ассоциации.

Магнитофон, диск с мелодиями

10 мин.

4.

Кошки в приметах, крылатых выражениях, пословицах: выступление детей.
5 мин.

5.

Практическая часть: рисунки домашних любимцев.

Карандаши, фломастеры, бумага

15 мин.

6.

Подведение итогов занятия
3 мин.


Ход занятия:

 1. Организация класса. Сообщение темы.

Кто любит собак

Или прочих животных

Серьезных котят

И щенков беззаботных,

Кто может любить

И козла, и осла –

Тот людям вовеки не сделает зла!

 1. Просмотр мультфильма « Маленький принц»

Учитель: Чему учит эта сказка? Озвучьте самые главные слова героев.

^ После ответа детей цитату озвучивает учитель.

Учитель: «Самого главного глазами не увидишь. Твоя роза тебе дорога потому, что ты отдавал ей все свои дни. Люди забыли эту истину, но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за свою розу».

 1. Рассказ учителя с элементами беседы

Учитель: Много тысячелетий живет на планете рядом с человеком звери, птицы, рыбы. Они тоже, как и мы, могут сказать человеку: «Эта Земля и моя».

Сегодня мы поговорим только о тех животных, которые живут рядом – в одной с тобой квартире, в твоем дворе.

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - Это сказал французский летчик, писатель, погибший во вторую мировую войну Антуан де Сент Экзюпери. А русский поэт Сергей Есенин назвал зверей «братьями нашими меньшими». Они живут рядом и мы их любим.

Иногда собаки теряются и становятся бездомными

^ Чтение стихотворения.

Глаза покинутой собаки

Мне снятся ночью... Как тут быть?

Ее обидеть может каждый

И даже попросту убить.

Для комнатных нужна порода,

А для дворовых - злобный нрав.

Ее обидела природа,

Достоинств этих ей не дав.

Хозяева прогнали прочь,

И я не в силах ей помочь!

И вот настойчиво и глупо

Я всех прошу, забыв покой:

- Плесните ей немного супу!

Погладьте ласковой рукой!

Хоть на часок пустите в сени!

Пускай погреется она!

Она поймет, она оценит,

До смерти будет вам верна!

О, одиночества огромность

И невозможность потерять

Собачью вечную готовность

Любить, служить и доверять!

Пусть человек добрее будет!

Не прихоть это не пустяк.

Внимательней вглядитесь, люди,

В глаза покинутых собак!

Учитель: Давайте послушаем мелодию. Представьте, что это собака заблудилась, потеряла своего хозяина. Что она чувствует? Какое у нее настроение?

^ В записи звучит музыка « I часть “Фантазии” В.А. Моцарта ( грустная, тревожная).

Ответы детей.

Учитель: А теперь послушайте следующую мелодию и скажите, что может чувствовать собака, когда ее нашел хозяин.

^ В записи звучит музыка «2часть “Фантазии”» (веселая, радостная)

Ответы детей.

 1. Кошки в приметах, крылатых выражениях, пословицах. Выступление детей

1 ученик. Очень давно кошки и собаки стали жить рядом с человеком. Ученые считают, что хозяева этих животных приобретают привычки и черты своих питомцев. Владельцы кошек в Америке тратят на них почти 2 миллиарда долларов. Там существуют клиники, приюты, салоны красоты, для них выпускается мебель и корм. Цена некоторых породистых кошек может достигать больше 3 тысяч долларов. Хозяева, умирая, оставляют своим любимцам огромные наследства.

2 ученик. Вокруг кошки накручено много небылиц. Считалось, что кошки – слуги дьявола, и что ведьмы превращаются в кошек, чтобы творить людям зло. Поэтому ведьм и кошек сжигали на костре. В Германии боялись не только черных, но и белых кошек. И только 150 лет назад отношение к кошкам изменилось. С тех пор много воды утекло, но в памяти народной загадочное животное осталось, оно гуляет по многим сказкам.

3 ученик. Осталось много примет, связанных с кошками. В Норвегии белые кошки считались служительницами богини Фреи – покровительницы влюбленных.

В Германии говорят: «Кто кошечку побьет, счастья в жизни не найдет».

В России считали, что девушка, которая не заботится о кошке в доме, не будет иметь счастья.

4 ученик. Во Франции – если кошка приходит в дом, надо ее хорошо принять, и она принесет счастье. А чтобы удержать, надо помазать лапки маслом и заставить трижды пройти у очага.

В России в новый дом пускают перед собой кошку – на счастье.

5 ученик. А вот какие пословицы живут у народов мира.

Кошку убивать – 7 лет счастья не видать.

Кошку девятая смерть добивает.

Кошка да баба в избе – мужик да собака – во дворе.

Не пинай кошку – судороги потянут.

Вопрос учителя: Какие еще пословицы о наших четвероногих друзьях вы знаете?

 1. Практическая часть

Учитель: А давайте нарисуем наших любимцев.

^ Дети рисуют карандашами домашних животных, птиц, рыбок и т.п.

Анализ детских рисунков.

Вопрос учителя: Как зовут твоего любимца?

Какое настроение у него на твоем рисунке?

 1. Итог занятия

Учитель: Что нового и интересного вы узнали на нашем занятии?

Будете ли вы пользоваться полученными знаниями?

Что понравилось больше на занятии?

^ В заключение урока проводитсяоформление выставки рисунков, которые подготовили дети.
Занятие №2

  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Програма занять з курсу гуманного ставлення до тварин та правила поводження з ними за темою icon«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»
Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин І рослин має на меті ознайомити учнів з положеннями екологічної етики, прищипити...

Програма занять з курсу гуманного ставлення до тварин та правила поводження з ними за темою iconУтримання домашніх тварин у м. Дніпропетровську Правила утримання...
Правила розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» з метою врегулювання відносин...

Програма занять з курсу гуманного ставлення до тварин та правила поводження з ними за темою iconПропозиції до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження"
...

Програма занять з курсу гуманного ставлення до тварин та правила поводження з ними за темою iconУкраїна міністерство охорони навколишнього природного середовища україни нака з
Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2010 №1585-р «Про затвердження переліку нормативно-правових актів з питань захисту тварин...

Програма занять з курсу гуманного ставлення до тварин та правила поводження з ними за темою iconПрограма спецкурсу для студентів 4-го курсу історичного факультету,...
Крім того, кожного заняття від студентів очікується активна участь в обговоренні прочитаних матеріалів. Наприкінці курсу студенти...

Програма занять з курсу гуманного ставлення до тварин та правила поводження з ними за темою iconПрокурору Луганської області
Міжнародною конвенцією „Про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень І доступ до правосуддя по питаннях, що...

Програма занять з курсу гуманного ставлення до тварин та правила поводження з ними за темою iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів за напрямом...

Програма занять з курсу гуманного ставлення до тварин та правила поводження з ними за темою iconКонкурсно-розважальна програма
Мета: формування свідомого ставлення до культури та мистецтва; залучати учнів до читання книг; розвивати творчі здібності дітей,...

Програма занять з курсу гуманного ставлення до тварин та правила поводження з ними за темою iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „ матеріально технічна...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Матеріально-технічна база готелів» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502...

Програма занять з курсу гуманного ставлення до тварин та правила поводження з ними за темою iconМетодичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу...
Методичні рекомендації й план проведення семінарських занять по курсу «Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства»...


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


don