Східноукраїнський національний університет
НазваниеСхідноукраїнський національний університет
страница1/10
Дата публикации01.12.2013
Размер1.38 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Бухгалтерия > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Інститут післядипломної освіти та дистанційного

навчання

Сєвєродонецьке відділення
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ІПОДН_________Плахута Г.А.

«_____»____________________ 2012 р.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни " БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК " (частина І)
для перепідготовки спеціалістів зі спеціальності

7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»


“УХВАЛЕНО“


методичною радою

Сєвєродонецького Відділення

Інституту післядипломної

освіти і дистанційного навчання

Протокол №__ від ________

Голова ради __________Н.М. Полякова

Сєвєродонецьк 2012 р.
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» (частина І) для перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»/ Укладачі: к.е.н., Ілляшенко О.В., Качанова Т. Є. – Сєвєродонецьк.: СВ ІПОДН СНУ ім. В. Даля, 2012. – 63 с.

У конспекті лекцій викладаються поняття та категорії курсу; визначаються основні види обліку, предмет, об’єкти та методичні прийоми, за допомогою яких здійснюється бухгалтерський облік на підприємствах та організаціях різних форм власності; розглянуто порядок відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках, методику складання балансу на підприємстві; методологічні основи обліку господарських процесів постачання, виробництва та реалізації. Наведений список рекомендованої літератури.

Конспект лекцій відповідає вимогам щодо об'єму учбового матеріалу.

Укладачі

к.е.н., Ілляшенко О.В.

ст. викладач Качанова Т.Є.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

^ Тема 1: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЕГО СУЩНОСТЬ, ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ

4

1 . Краткая история развития учета.

4

2. Сущность хозяйственного учета. Учетные критерии.

6

3. Виды хозяйственного учета, их особенности.

7

4. Базовые принципы бухгалтерского учета.

9

5. Функции бухгалтерского учета.

11

6. Взаимосвязь бухгалтерского учета с другими экономическими науками

12

Тема 2: ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

13

1. Предмет и объекты бухгалтерского учета.

13

2. Метод бухгалтерского учета.

17

Тема 3: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

21

1. Назначение, содержание и принципы построения бухгалтерского баланса

21

2. Изменения в балансе, обусловленные хозяйственными операциями

21

3. Структура и группировка статей в балансе.

23

Тема 4: СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ

25

1.Счета бухгалтерского учета, их назначение и структура.

25

2. Метод двойной записи, его обоснование и контрольное значение.

26

3.Синтетические и аналитические счета, их связь. Субсчета и их использование.

27

4. Обобщение данных текущего учёта.

28

Тема 5: ПЕРВИЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

30

1. Понятие документ, классификация документов.

30

2. Требования к оформлению и содержанию документа.

31

3. Документооборот и его организация.

33

4. Инвентаризация, её виды и значение в учете.

34

Тема 6: ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

36

1.Классификация счетов по их экономическому содержанию.

36

2.Классификация счетов по назначению и структуре.

38

3.План счетов бухгалтерского учета и его характеристика.

40

Тема 7: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

42

1. Cущность учётных регистров.

42

2. Классификация учётных регистров.

42

3. Ошибки в бухгалтерских записях и способы их исправления.

43

4. Характеристика форм бухгалтерского учёта.

44

Тема 8: УЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

46

1. Методологические основы учета хозяйственных процессов

1.1. Сущность хозяйственной деятельности

1.2. Стадии кругооборота средств.

46

2. Процесс снабжения

2.1. Сущность процесса снабжения

2.2. Методы оценки запасов.

2.3. Учет процесса снабжения, основные документы, которыми оформляют процесс приобретения

48

3. Процесс производства

3.1. Сущность процесса производства

3.2. Сущность и классификация расходов производства

3.3. Учет процесса производства

50

4. Процесс реализации

4.1. Сущность процесса реализации

4.2. Учет процесса реализации

53

Тема 9: ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

56

1. Понятие отчетности, информация в финансовой отчётности.

56

2. Принципы составления финансовой отчётности.

56

3. Классификация отчетности.

57

4. Пользователи финансовой отчётности.

58

5. Формы финансовой отчетности.

59

6. Порядок составления и представление финансовой отчетности.


60

^ СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

62


Тема 1: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЕГО СУЩНОСТЬ, ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ

План лекции

1 . Краткая история развития учета.

2. Сущность хозяйственного учета. Учетные критерии.

3. Виды хозяйственного учета, их особенности.

4. Базовые принципы бухгалтерского учета.

5. Функции бухгалтерского учета.

6. Взаимосвязь бухгалтерского учета с другими экономическими науками

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Контроллинг в системе управления предприятием. Информационное обеспечение контроллинга

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Контроллинг в системе управления предприятием. Информационное обеспечение контроллинга

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті" для спеціальності 050106 "Облік та аудит"

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі Освітньо-професійної програми та Робочих навчальних планів перепідготовки спеціалістів

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра та робочого навчального плану напрямку 030601...

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Варіанти контрольних робіт складені на основі Освітньо професійної програми підготовки та перепідготовки спеціаліста та робочого...

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Введение в валеологию. Предмет и сущность педагогической валеологии. Основополагающие принципы валеологии. Методы валеологических...

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет
Методичні вказівки до практичних занять складені на основі робочої навчальної програми з дисципліни «Контролінг» для 050201 «Менеджмент...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<