Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
НазваниеКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
страница7/17
Дата публикации08.03.2013
Размер2.37 Mb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Экономика > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
Тема 12. ОПОДАТКУВАННЯ Й ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання 12.1. Теоретичні засади місцевого оподаткування.

Питання 12.2. Основні аспекти податкового контролю місцевих податків і зборів.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми 12.
^ КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

Місцеві податки і збори. Комунальний податок. Податок з реклами. Податок з продажу імпортних товарів. Збір за паркування автотранспорту. Ринковий збір. Збір за видачу ордера на кварти-ру. Курортний збір. Збір за участь у бігах на іподромі. Збір за виграш на бігах на іподромі. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іпо­дромі. Збір за право на використання місцевої символіки. Збір за право на проведення кіно- і теле-зйомок. Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі. Збір з власників собак.
^ 12.1. Теоретичні засади місцевого оподаткування

Місцеві податки і збори ─ це податки і збори, що встановлю­ються органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України. Вони є обов'язковими до оплати в межах визначених адміністративно-територіальних одиниць і зарахову­ються до місцевих бюджетів.

Відповідно до чинного законодавства органи місцевого самовря­дування, приймаючи рішення про встановлення місцевих податків і зборів, затверджують положення про порядок стягування кожного податку чи збору.

Місцеві ради в межах своєї компетенції мають право вводити пільгові податкові ставки, цілком скасовувати місцеві податки і збо­ри, що є не обов'язковими до сплати, звільняти чи надавати відстроч­ки з місцевих податків і зборів окремим категоріям платників.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України № 56-93 від 20.05.1993 р. «Про місцеві податки і збори» з подальшими змінами і доповненнями встановлено такі місцеві податки і збори: а) місцеві податки:

─ комунальний податок;

─ податок з реклами;

─ податок з продажу імпортних товарів; б) місцеві збори:

─ збір за паркування автотранспорту;

─ ринковий збір;

─ збір за видачу ордера на квартиру;

─ курортний збір;

─ збір за участь у бігах на іподромі;

─ збір за виграш на бігах на іподромі;

─ збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

─ збір за право використання місцевої символіки;

─ збір за право проведення кіно- і телезйомок;

─ збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей; ─ збір за проїзд на території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;

─ збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі; ─ збір з власників собак. Надмірно сплачені суми місцевих податків і зборів зарахову- ються чи повертаються платникам відповідно до законодавства України.

Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється органами Державної податкової служби і міськими, селищними, сільськими радами, що їх установлюють.

Місцеві податки і збори, внесені за рахунок коштів юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв та інших відособлених підрозділів, відносять до валових витрат виробництва.

Фізичні особи сплачують місцеві податки і збори за рахунок власних доходів.

^ Комунальний податок. Платниками комунального податку в Україні є юридичні особи, за винятком бюджетних установ, планово-дотаційних, сільгосппідприємств. Об'єктом обкладання є річний фонд оплати праці, розрахований, виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн). Гранична ставка не повинна перевищувати 10% річного фонду оплати праці. Облік здійснюють податкові інспекції на місцях. Джерелом сплати є прибуток (дохід), що залишається в розпорядженні юридичних осіб.

^ Податок з реклами. Платниками податку з реклами є юридич­ні і фізичні особи, що рекламують свою продукцію чи діяльність. Об'єктом обкладання є вартість послуг за встановлення і розміщен­ня реклами. Гранична ставка ─ 0,1% вартості послуг за розміщення одноразової реклами і 0,5% ─ за розміщення реклами на тривалий час. Облік платників проводять органи, на які покладені функції розміщення реклами. Податок виплачується під час сплати послуг і за рахунок собівартості продукції чи за рахунок особистих коштів. Цей податок встановлено на усі види оголошень, повідомлень, переданих з комерційною метою за допомогою засобів масової ін­формації, каталогів, афіш, плакатів. Податок утримують рекламні агенти, які щокварталу здають звіт до податкової служби і перера­ховують суми податку не пізніше 20 числа кожного місяця.

^ Податок з продажу імпортних товарів. Платниками податку з продажу імпортних товарів є юридичні особи і громадяни, які зареєстровані як суб'єкти підприємництва. Об'єктом оподаткування є сумарна вартість товарів за ринко­вими цінами, що зазнача-ється у декларації, яка подається щоквар­тально до державної податкової інспекції району (міста) за місцез­находженням (місцем проживання) суб'єкта підприємництва.

Граничний розмір податку з продажу імпортних товарів не по­винен перевищувати трьох відсотків виручки, одержаної від реалі­зації цих товарів. Збір за паркування автотранспорту. Платниками збору є юри­дичні і фізичні особи, які припарковують автомобілі в спеціально відведених чи обладнаних місцях. Об'єктом оподаткування є одна година паркування автотранспорту. Податок сплачується водієм на місці паркування. Ставка (граничний розмір) ─ 3% неоподаткову­ваного мінімуму доходів громадян у спеціально обладнаних місцях і 1% у відведених місцях. Перелік платників визначається органами місцевого самоврядування. Джерелом сплати податку є собівартість продукції чи особисті кошти. Ринковий збір ─ це плата за торгові місця на ринках і в павіль­йонах, на критих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків. Платники — юридич­ні і фізичні особи, що реалізують сільськогосподарську та промис­лову продукцію. Об'єктом оподаткування є торгове місце. Ставка податку: для фізичних осіб ─ від 0,05 до 0,15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 0,85 грн до 2,55 грн) за кожне торгівельне місце; для юридичних осіб ─ від 0,2 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3,40 грн до 34 грн) за кожне торгівельне місце за кожний день торгівлі. Облік платників веде адміністрація ринку. Ринковий збір справляється до початку реалізації продукції, а термін перерахуван­ня збору в бюджет визначається рішенням місцевого органу само­врядування. Джерелом сплати є собівартість продукції або особисті кошти.

Ринки перераховують до місцевого бюджету 50% зібраного ринко­вого збору. Кошти, які залишаються в розпорядженні ринку, вико­ристовуються таким чином: 30% ─ на розвиток ринку; 20% ─ на покриття витрат з утримання ринку.

^ Збір за видачу ордера на квартиру сплачується за послуги, пов'язані з видачею документа, що дає право на заселення кварти­ри. Платниками збору є одержувачі ордера. Об'єктом обкладання виступають послуги, пов'язані з видачею ордера. Ставка податку становить 30% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час і оформлення ордера на квартиру. Облік платників здійснюється органами обліку і розподілу житла. Збір сплачується в бюджет через установи банків до одержання ордера. Джерелом сплати є особисті кошти одержувача ордера.

^ Курортний збір. Платниками курортного збору є громадяни, що перебувають у курортній місцевості. Об'єктом оподаткуван­ня є проживання в межах курортної місцевості. Граничний розмір курортного збору не може перевищувати 10% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (н.м.д.г. = 1,70 грн). Облік платників здійснюють адміні­страції готелів, квартирно-посередницькі організації, органи вну­трішніх справ, що контролюють дотримання паспортного режиму. Збір утримується під час реєстрації не пізніше триденного терміну з дня прибуття. Джерелом сплати є особисті кошти платників. Від сплати курортного збору звільняються:

─ діти віком до 16 років;

─ інваліди та особи, що їх супроводжують;

─ учасники Великої Вітчизняної війни;

─ воїни-інтернаціоналісти;

─ учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

─ особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії, бу­динки відпочинку, пансіонати, включаючи містечка та бази
відпочинку;

─ особи, які прибули до курортної місцевості у службове відря­дження, на навчання, постійне місце проживання, до батьків
та близьких родичів; ─ особи, які прибули за плановими туристичними маршрута–ми туристично-екскурсійних установ і організацій, а також які
здійснюють подорож за маршрутними книжками;

─ чоловіки віком 60 років і старші, жінки віком 55 років і старші.

При зміні платником місця проживання в межах курортної міс-цевості курортний збір повторно не справляється. ^ Збір за участь у бігах на іподромі справляється з юридичних осіб і громадян, які виставляють своїх коней на змагання комерційного характеру.

Граничний розмір збору за участь у бігах на іподромі за кожного коня не повинен перевищувати трьох неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян. Збір справляється адміністрацією іподромів до початку змагань.

^ Збір за виграш на бігах на іподром справляється адміністрацією іподромів з осіб, які виграли в грі на тоталізаторі на іподромі, під час видачі їм виграшу. Його граничний розмір не повинен перевищувати шести відсотків від суми виграшу. Терміни перерахування до бюджету ви­значаються місцевими органами самоврядування. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іпо­дромі, справляється у вигляді відсоткової надбавки до плати, установленої за участь у грі. Граничний розмір цього збору не повинен перевищувати 5% суми такої надбавки,

Платником цього збору є кожен учасник гри. А справляє збір адміністрація іподрому у момент придбання гравцем квитка на участь у грі.

^ Збір за право на використання місцевої символіки справляється з юридичних осіб і громадян, які використовують цю символіку з комерційною метою. Об'єктом є вартість виробленої продукції, ви­конаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символі­ки. Граничний розмір не повинен перевищувати 0,1% з юридичних осіб і п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що за­ймаються підприємництвом. Облік платників здійснюють органи місцевого самоврядування, що видають дозвіл на використання символіки. Джерелом сплати є собівартість продукції чи особисті кошти платника. Збір за право на проведення кіно- і телезйомок вносять комер­ційні кіно- і телеорганізації, включаючи організації з іноземними інвестиціями та зарубіжні організації, які проводять зйомки, що по­требують від місцевих органів державної виконавчої влади додат­кових заходів (виділення наряду міліції, оточення території зйомок тощо).

Граничний розмір збору за право на проведення кіно- і теле­зйомок не повинен перевищувати фактичних витрат на проведення зазначених заходів. Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей сплачують юридичні особи і громадяни, які мають дозвіл на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей.

Об'єктом збору за право на проведення місцевих аукціонів, кон­курсного розпродажу і лотерей є вартість заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу товарів, виходячи з їх початкової ціни або суми, на яку випускається лотерея.

Граничний розмір збору за право на проведення місцевих аукціо­нів, конкурсного розпродажу і лотерей не повинен перевищувати 0,1 відсотка вартості заявлених до місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу товарів або від суми, на яку випускається лотерея. Збір за право на проведення місцевих аукціонів і конкурсного роз­продажу справляється за три дні до їх проведення.

Збір за право на проведення лотерей справляється під час одер­жання дозволу на випуск лотереї. Граничний розмір збору за право і на проведення лотерей з кожного учасника не повинен перевищува­ти трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі ─ це плата за оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях (ст. 17 Декрету Кабінету Міністрів України про місцеві податки і збори).

Цей збір справляється з юридичних осіб та громадян, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари залежно від площі торговельного місця, його тери­торіального розміщення і виду продукції.

Граничний розмір цього збору не повинен перевищувати:

─ 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340грн) для суб'єктів, які постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених місцях;

─ одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на день (17 грн) ─ за разову торгівлю. ^ Збір з власників собак. Його платниками є громадяни ─ влас­ники собак (крім службових), які проживають у будинках дер­жавного та громадського житлового фонду, а також у привати­зованих квартирах. Виняток становлять громадяни, які про­живають у приватних будинках.

Збір з власників собак справляється з громадян щороку ор­ганами житлово-комунального господарства. Граничний розмір збору не повинен перевищувати 10% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (1,70 грн) при його нарахуванні. Що стосується підприємств ─ власників собак, то вони цей збір не сплачують. Примітка 1

Термін дії дозволу на розміщення об'єктів торгівлі чинним законодавством не встановлено. Тому органи місцевого само­врядування у межах своїх повноважень самостійно встанов­люють термін дії дозволу та порядок його отримання шляхом затвердження положення про зазначений збір. При цьому в багатьох регіонах України цей термін установлено в межах одного року.

Із таким станом справ повністю згодна ДПАУ: у листі від 09.04.2003 р. № 3975/6/15-4416 головний податковий орган відзначає, що видача безстрокових дозволів на розміщення об'єктів торгівлі або видача їх разово недоцільна з погляду перспектив розвитку населених пунктів, тому рішення, прий­няті органами місцевого самоврядування, не суперечать нор­мам чинного законодавства. Проте Держкомпідприємництва у своєму листі від 19.10.2004 р. № 7197 наполягає на тому, що збір за видачу доз­волу на розміщення об'єктів торгівлі має сплачуватися за кожний об'єкт один раз при видачі такого дозволу, а не що­року або щокварталу.

У деяких регіонах України необхідність отримання дозволу на розміщення об'єктів сфери послуг установлено. Тому перед початком своєї діяльності підприємству потрібно з'ясувати в місцевій раді, чи приймалося рішення про отримання дозволу на розміщення об'єктів сфери послуг. Якщо отримання такого дозволу передбачено рішенням органу місцевого самоврядуван­ня, отримати дозвіл необхідно, але без сплати збору.

Що стосується платників єдиного податку, то їх звільнено від сплати збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг. Проте отримати дозвіл на розміщен­ня об'єктів торгівлі єдиноподатники повинні.

Платники місцевих зборів самостійно розраховують суми податкових зобов'язань на підставі рішень органів місцевого самоврядування.

Терміни сплати податкових зобов'язань і подання звітності встановлюються рішенням органу місцевого само­врядування.

Так, якщо базовий податковий (звітний) період для місцевого збору дорівнює календарному місяцю, то відповідний розрахунок необхідно подати до податкового ор­гану не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

Якщо базовий податковий (звітний) період дорівнює ка­лендарному кварталу, податковий розрахунок подається: ─ за І квартал ─ не пізніше 10 травня; ─ за II квартал ─ не пізніше 9 серпня;
─ за III квартал ─ не пізніше 9 листопада;

─ за IV квартал ─ не пізніше 9 лютого. У разі встановлення органом місцевого самоврядування базового податкового (звітного) періоду, що дорівнює календар- ному року, податковий розрахунок подається не пізніше 1 березня наступного за звітним року. Суми нарахованих (сплачених) місцевих зборів підприємства відносять до складу валових витрат звітного періоду.
^ 12.2. Податковий контроль місцевих податків і зборів

У разі несплати у встановленому порядку місцевих подат­ків і зборів чи заниження їх суми платники й органи, на які покладе­на відповідальність за своєчасну сплату (перерахування) у місцеві бюджети, сплачують суми донарахованих органами Державної по­даткової служби місцевих податків і зборів, штраф у розмірі 100% донарахованих сум і пеню, нараховану виходячи з 120% облікової ставки Національного банку України, що діє на дату складання акта перевірки.

Не застосовуються фінансові санкції до платників податків, які до початку перевірки органом Державної податкової служби зна­йшли факт заниження суми місцевих податків і зборів, у письмовій формі повідомили про це зазначені органи, сплатили недоїмку і на­раховану пеню.

Під час проведення контролю податку на рекламу важливо уста­новити повноту включення в оподатковуваний оборот вартості виготовлення і розміщення реклами. З цією метою посадова особа податкової служби встановлює об'єкт оподатковування і фактично понесені витрати на рекламу, які з'ясовуються постатейно.

Далі звертається увага на повноту включення у звітність сум оподатковування і правильність застосування ставок податку. Особлива увага приділяється тим об'єктам реклами, що не включе­ні в оподатковуваний оборот.

При перевірці контролюється своєчасність сплати податку на рекламу до бюджету, а також своєчасність представлення звітності в податкові органи.

За несвоєчасне перерахування податку з реклами сплачується пеня в розмірі 120% облікової ставки НБУ, що діє на дату скла­дання акта перевірки.

За несвоєчасну сплату податку з реклами чи заниження його сум платник сплачує суму, донараховану органами Державної по­даткової служби, і штраф у розмірі 100% донарахованих сум.

За несвоєчасну сплату комунального податку встановлена пеня в розмірі 120% облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення, а на посадових осіб, винних у порушен­ні своєчасності сплати комунального податку, може бути накладе­ний штраф від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян. При повторному порушенні своєчасності сплати комунального податку протягом року встановлений штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Податковий контроль здійснюється, як правило, щомісяця в міру надання звітності і сплати комунального податку.

Разом зі звітністю інспектор встановлює, чи обґрунтовано на-да­ні пільги з цього податку органами місцевого самоврядування. При перевірці правильності розрахунку чисельності працівників варто звернути увагу на працівників, що входять і не входять до середньоспискової чисельності працюючих.

Податковий інспектор відповідно до виписки банку перевіряє своєчасність і повноту сплати комунального податку і за наявнос­ті виявлених порушень фіксує їх в акті перевірки з одночасним на­рахуванням пені і пропозицій з накладення штрафних санкцій.

Крім цього, встановлюється правильність проведених розрахун­ків комунального податку, а також повнота відображеної суми фак­тично сплачених сум податку.

Важливим питанням під час перевірки є правильність відображен­ня сум комунального податку в складі валових витрат.

При заниженні сум збору за паркування автотранспорту стя­гується штраф у розмірі 100% (чи 200 % у разі повторного по­рушення протягом року) донарахованої за результатами перевірки суми збору й у разі несвоєчасного їх внесення чи неподання в строк звітності ─ 10% зборів, що мають бути сплачені.

Податковий контроль правильності розрахунку і своєчасності сплати збору за паркування автотранспорту до місцевих бюджетів здійснюється щокварталу на підставі наданої декларації.

Інспектор уточнює, чи мається дозвіл на паркування автотран­спорту. Особлива увага приділяється повноті внесків у місцевий бюджет сум за паркування автотранспорту. 3 цією метою на міс­ці паркування автотранспорту перевіряється наявність талонів на право паркування автотранспорту, правильність їх ведення і повнота оприбуткування отриманих коштів. Інспектор звіряє звіт про отриманий наявний виторг і збір за паркування автотранспорту з виданими талонами, а також відбитими сумами збору в бухгалтер­ському обліку.

Важливим питанням під час перевірки є повнота і своєчасність, відображені у звітності отриманого збору за паркування автотран­спорту. При цьому значна увага приділяється відповідності даних декларації з фактично отриманою сумою збору за паркування авто­транспорту. Вибірково під час перевірки інспектор здійснює пере­вірку фактичного відображення всіх місць стоянки, наявності тало­нів на право паркування і часу, на який вони виписані.

Під час перевірки декларації важливо встановити повноту і своє­часність сплати збору за паркування автотранспорту. При цьому звіряються відомості, які підтверджують перерахування (виписка банку, платіжні доручення і т. ін.) з даними, відбитими в декларації. За наявності розбіжностей здійснюється фіксація в акті перевірки з нарахуванням штрафних санкцій.

Під час здійснення податкового контролю сплати ринкового збору проводяться вибіркові раптові перевірки щодо плати окремими платниками ринкового збору. Повнота перерахувань визначається за платіжними документами (виписками банку, платіжними дору­ченнями і т. ін.). Розраховані суми ринкового збору порівнюються з фактичними торговими місцями, що є в розпорядженні ад­міністрації ринку.

Під час перевірки важливим питанням є правильне визначення торгових місць на ринку, з яких не сплачують ринковий збір. При за­ниженні сум ринкового збору стягується штраф у розмірі 100% (чи 200% у разі повторного порушення протягом року) донарахованої за результатами перевірки суми збору і 10%, що підлягають сплаті у разі несвоєчасності їх внесения чи неподання в обумовлений термін звітності.

Під час перевірки податковими органами сплати збору за видачу ордера на квартиру розглядаються такі питання:

─ кількість виданих ордерів. З цією метою податковий інспектор перевіряє книгу обліку виданих ордерів, де повинні бути зроблені помітки про сплату збору з відображенням номера квитанції і дати сплати;

─ повнота і правильність розрахунку збору за видачу ордерів на квартиру;

─ повнота і своєчасність перерахувань збору в місцевий бюджет;

─ правильність складання звіту і своєчасність надання до подат­кових органів.

При виявленні несвоєчасності перерахування збору нарахову­ється пеня в розмірі 120% облікової ставки НБУ.

Звітність про розрахунок курортного збору надається в державні податкові органи в термін, встановлений для квартальної і річної бухгалтерської звітності.

Під час перевірки податковим органом правильності обчислен-ня і своєчасності сплати насамперед перевіряється повнота відображен­ня в обліку курортного збору. На підставі карток при-писки, у яких повинен бути зроблений відповідний запис про спла-ту курортного збору, під час перевірки встановлюється, чи всі суми були включені в розрахунок і відбиті в бухгалтерському обліку.

Далі з'ясовується правильність використання пільг при спла­ті курортного збору. Для цього посадова особа податкової служби аналізує картки приписки і фактично сплачені суми.

Під час перевірки правильності оформлення сплати курорт-ного збору перевіряються квитанції про сплату збору. Квитанції повинні бути виготовлені відповідно до вимог Правил виготов-лення блан­ків цінних паперів і документів строгого обліку за єди-ною формою на всій території органу місцевого самоврядування, на якому прий­нято рішення про введення курортного збору.

При зіставленні квитанцій про сплату і записів у картках тим­часової прописки встановлюється, чи було у всіх картках відбито номери квитанції і дати оплати збору чи причини звільнення від сплати. При несвоєчасному перерахуванні курортного збору нараховується пеня в розмірі 120% облікової ставки НБУ. Штрафні санкції стягуються в розмірі 100% (200% у разі повтор-ного порушення протягом року) від донарахованої за результа-тами перевірки суми збору.
ВИСНОВКИ

Місцеві податки і збори ─ це податки і збори, що встановлю­ються органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України. Вони є обов'язковими до сплати в межах визначених адміністративно-територіальних одиниць і зарахову­ються до місцевих бюджетів.

У разі несплати у встановленому порядку місцевих подат­ків і зборів чи заниження їх суми платники й органи, на які покладе­на відповідальність за своєчасну сплату (перерахування) у місцеві бюджети, сплачують суми донарахованих органами Державної по­даткової служби місцевих податків і зборів, штраф у розмірі 100% донарахованих сум і пеню, нараховану, виходячи з 120% облікової ставки Національного банку України, що діє на дату складання акта перевірки.
Запитання для самоконтролю

1. Дайте перелік місцевих податків.

2. Дайте перелік місцевих зборів.

3. Джерело покриття місцевих податків і зборів для юридичних осіб.

4. Джерело покриття місцевих податків і зборів для фізичних осіб.

5. Суб’єкти та об’єкт комунального податку.

6. Суб’єкти та об’єкт податку з реклами.

7. Суб’єкти та об’єкт податку з продажу імпортних товарів.

8. Збір за паркування автотранспорту: платники збору та об'єкт оподаткування.

9. Ринковий збір: платники збору та об'єкт оподаткування.

10. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі: платники збору та об'єкт оподаткування.
Тестові завдання до теми 12 (23 тести)

ТЕСТ 1. Яке основне призначення місцевих податків і зборів?

а) регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні;

б) підтримка вітчизняних виробників;

в) формування доходів місцевих бюджетів;

г) підвищення якості комунальних послуг;

д) розвиток місцевої інфраструктури.

ТЕСТ 2. Який вид місцевих податків стягується з юридич­них і фізичних осіб, що використовують символіку:

а) збір за право на проведення місцевих аукціонів і розпродажу;

б) збір за право на використання місцевої символіки;

в) ринковий збір.
ТЕСТ 3. Комунальний податок розраховується:

а) у розмірі 5% річного фонду оплати праці юридичними осо­бами;

б) у розмірі 7% річного фонду оплати праці юридичними і фі­зичними особами;

в) у розмірі 10% річного фонду оплати праці юридичними осо­бами.
ТЕСТ 4. Не є рекламною продукцією та не підлягає оподатковуванню:

а) вартість рекламних щитів;

б) вартість інформаційних вивісок при вході в приміщення, де розміщується юридична або фізична особа;

в) оголошення на телебаченні.
ТЕСТ 5. Комунальний податок стягується з:

а) підприємців;

б) юридичних осіб;

в) юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій,
планово-дотаційних, сільськогосподарських підприємств;

г) громадян;

д) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 6. Граничний розмір комунального податку не повинен перевищувати:

а) 10% річного ФОП, обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

б) 5% річного ФОП;

в) 5% річного ФОП, обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

г) 10% річного ФОП;

д) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 7. При вирахуванні середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу не враховуються:

а) працівники, що знаходились у відрядженнях;

б) студенти та учні навчальних закладів, які проходять
виробничу практику або на період літніх канікул і зараховані на робочі місця та посади;

в) прийняті на роботу з випробуванням;

г) працівники, що знаходились у тарифних відпустках;

д) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 8. Шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні, та розподілу отриманої суми на число календарних днів звітного місяця розраховується:

а) річний фонд оплати праці;

б) середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості;

в) середньооблікова чисельність працівників за звітний
місяць;

г) середньооблікова чисельність працівників за звітний
квартал;

д) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 9. Спеціальна інформація про осіб як юридичних, так і фізичних, продукція (товари, роботи, послуги, цінні папери) яких поширюється в будь-якій формі або будь-яким способом з метою прямого або непрямого одержання прибутку, ─ це:

а) оголошення;

б) антиреклама;

в) реклама;

г) пропозиція;

д) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 10. Об'єкт податку з реклами ─ це:

а) вартість послуг за встановлення та розміщення реклами;

б) сума оплати за рекламу;

г) отриманий прибуток завдяки рекламі;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 11. Підлягає оподатковуванню податком з реклами:

а) вартість інформаційних вивісок при вході в приміщення, де розміщується юридична або фізична особа;

б) розміщення рекламних роликів на телебаченні з комерційною метою;

в) оголошення або повідомлення про зміну місця розміщення підприємства, установи або організації, номерів телефонів, факсів, телетайпів тощо;

г) вивіски або таблички з повідомленнями про обмеження
пересування, виконання ремонтних, аварійних та інших
подібних видів робіт;

д) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 12. Граничний розмір податку з реклами за розміщення одноразової реклами:

а) не повинен перевищувати 0,5% вартості послуг;

б) не повинен перевищувати 0,1 % вартості послуг;

в) повинен перевищувати 0,5% вартості послуг;

г) повинен перевищувати 0,1 % > вартості послуг;

д) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 13. Граничний розмір податку з реклами за розміщення тривалої реклами:

а) не повинен перевищувати 0,5% вартості послуг;

б) не повинен перевищувати 0,3% вартості послуг;

в) повинен перевищувати 0,5% вартості послуг;

г) повинен перевищувати 0,1 % вартості послуг;

д) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 14. Плата за торговельні місця на ринках і в павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчикахках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, що стягується з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську та промислову продукцію та інші товари, це:

а) збір за розміщення об'єктів торгівлі;

б) плата за торговий патент;

в) ринковий збір.

ТЕСТ 15. Ринковий збір сплачується:

а) до початку торгівлі;

б) авансом за день до початку торгівлі;

в) після завершення торгівлі;

г) після завершення торгівлі у разі одержання доходу;

д) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 16. Документальне оформлення сплати ринкового збору торгівцями здійснюється:

а) шляхом декларування збору;

б) через касовий апарат адміністрації ринку;

в) шляхом запису в Книзі обліку доходів та витрат;

г) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 17. Ринковий збір стягується:

а) з підприємств торгівлі, громадського харчування, по­-
бутового обслуговування, які розміщені в стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках, наметах) на території ринку;

б) з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільсько-господарську та промислову продукцію та інші товари на
території ринку;

в) з власних торгово-закупівельних підрозділів ринку не­-
залежно від займаного місця;

г) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 18. Об'єкт оподаткування збором за паркування авто­транспорту ─ це:

а) вартість автомобілів;

б) кількість населення в населеному пункті, де відбувається паркування;

в) час, за який проводиться паркування автотранспорту в
спеціально обладнаних чи відведених для цього місцях;

г) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 19. Ставка збору за паркування автотранспорту встанов­люється з розрахунку:

а) за одну годину паркування, її граничний розмір не має
перевищувати 1% НМДГ в спеціально обладнаних місцях і 3% НМДГ у відведених місцях;

б) за день паркування її граничний розмір не має переви-щувати 1% НМДГ у спеціально обладнаних місцях і 3% НМДГ у відведених місцях;

в) за одну годину паркування, її граничний розмір не має
перевищувати 3% НМДГ у спеціально обладнаних місцях і 1% НМДГ у відведених місцях;

г) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 20. Платниками збору з власників собак є:

а) громадяни-власники собак (крім службових);

б) громадяни-власники собак;

в) громадяни-власники собак (крім службових), які проживають у будинках державного і громадського житлового фонду та приватизованих квартир;

г) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 21. Граничний розмір збору з власників собак не має перевищувати:

а) 1 НМДГ за кожного собаку;

б) 1% НМДГ за кожного собаку;

в) 5% НМДГ з кожного громадянина ─ власника собак;

г) 10% НМДГ за кожного собаку;

д) правильної відповіді немає.
ТЕСТ 22. Платниками збору за участь у бігах на іподромі є:

а) особи, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

б) юридичні особи та громадяни, які виставляють своїх
коней на змагання комерційного характеру;

в) особи, які виграли в грі на тоталізаторі іподрому;

г) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 23. Від сплати курортного збору не звільняються:

а) діти віком до 16 років;

б) інваліди та особи, які їх супроводжують;

в) особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, включаючи містечка та бази відпочинку;

г) особи, які прибули за плановими туристичними маршрутами туристично-екскурсійних установ і організа-цій, а також які здійснюють подорож за маршрутними книжками;

д) чоловіки віком 60 років і старші, жінки віком 55 років і старші;

е) правильної відповіді немає.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Похожие:

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 030508 “Фінанси І кредит” / Укладач: Качанова Т....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій написано відповідно до програми курсу «Інженерна гідравліка»
Рух рідини у відкритих руслах. (Конспект лекцій для студентів 3 курсів денної І заочної форм навчання, екстернів І іноземних студентів...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconСхідноукраїнський національний університет
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» (частина І) для перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 03060101 «Менеджмент...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів факультету “Економіка транспорту” 1...
Конспект лекцій з дисципліни “Економічна історія” для студентів факультету “економіка транспорту”, затверджений та рекомендований...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<