«Про затвердження міського бюджету на 2008 рік»
Скачать 117.76 Kb.
Название«Про затвердження міського бюджету на 2008 рік»
Дата публикации25.07.2013
Размер117.76 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Экономика > Документы


Рішення № 27/2 від 12.01. 2008 р.
(п'яте скликання - двадцять сьома сесія (позачергова))


«Про затвердження міського бюджету на 2008 рік »

На підставі Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», частин 1, 3 статті 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2008 рік з урахуванням субвенцій із Державного та обласного бюджетів у сумі 236 221 650 грн. (додаток 1).

2. Визначити обсяг доходів по загальному фонду у сумі 204 608 382 грн., по спеціальному фонду – 31 613 268 грн., у тому числі бюджету розвитку - 21 380 000 грн.

3. Затвердити обсяг коштів, які передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 20 000 000 грн.

4. Затвердити на 2008 рік:

4.1. Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2008 рік у сумі 236 221 650 грн. з урахуванням обсягу коштів, які підлягають перераху-ванню до Державного бюджету України згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» у сумі 8 741 300 грн.;

4.2. Обсяг видатків загального фонду у сумі 204 608 382 грн.;

4.3. Обсяг видатків спеціального фонду у сумі 31 613 268 грн.;

4.4. Видатки міського бюджету за функціональною структурою (додаток 2);

4.5. Розподіл видатків міського бюджету за головними розпорядни-ками коштів (додаток 3).

5. Визначити відповідно до додатку 2 цього рішення:

- поточні витрати по загальному фонду у сумі 182 746 382 грн.;

- капітальні витрати по загальному фонду у сумі 21 737 781 грн.;

- поточні витрати по спеціальному фонду - 7618259 грн.;

- капітальні витрати по спеціальному фонду - 23 995 009 грн.

6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2008 рік (додаток 4):

- коштів, які передаються до Державного бюджету України в сумі 8 714 300 грн.;

- субвенцію Кременській районній раді на утримання об'єктів спільного користування або ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування у сумі 160 000 грн.

7. Встановити, що в доходи загального фонду міського бюджету зараховуються:

7.1. Доходи, які підлягають зарахуванню до загального фонду міського бюджету відповідно до статей 64, 69 Бюджетного кодексу України, статті 42 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»;

7.2. Субвенції із Державного та обласного бюджетів.

8. Встановити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету у 2008 році є :

8.1. Надходження до бюджету розвитку міського бюджету, які включають :

- надходження від відчуження майна, яке знаходиться в комунальній власності;

- 90 % коштів від продажу земельних ділянок несільсь-когосподарського призначення, які знаходяться в державній власності (до розподілення земель державної і комунальної власності);

- надходження дивидендів, нарахованих на акції (частини, паї) господарських організацій, які є власністю територіальної громади;

- кошти, які передаються із загального фонду міського бюджету відповідно до пункту 3 цього рішення.

8.2. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів у розмірі 50 % від стягуваних сум у разі реєстрації транспортних засобів на території міста.

Вищевказані надходження коштів витрачаються на поточний і капітальний ремонти міських доріг.

8.3. Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

8.4. 10 % збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за збиток, нанесений внаслідок порушень законодавства про охорону навколишнього природного середовища у результаті господарської та іншої діяльності.

8.5. Відрахування 10 % вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів.

8.6. Надходження до цільового фонду міської ради.

9. Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» затвердити пропорції розподілу надходжень у 2008 році орендної плати за оренду нежитлових приміщень і окремого, індивідуально визначеного майна:

- до загального фонду доходів міського бюджету – 1 925 000 грн.;

- орендодавцю, балансоутримувачу (Управління економіки, ринкових відносин та інвестицій) – 955 000 грн. до спеціального фонду як власні надходження бюджетних організацій.

Визначити, що кошти спеціального фонду, що надійшли від оренди нежитлових приміщень і окремого, індивідуально визначеного майна, витрачаються на виконання заходів щодо управління комунальним майном, відновлення, поточний і капітальний ремонти, утримання комунального майна, охорону об'єктів, проведення експертної оцінки, претензійно-позовну роботу, ліквідаційні заходи та інші витрати, пов'язані з управлінням комунальною власністю.

Управлінню економіки, ринкових відносин та інвестицій (Кочетко-

ва Л.О.) здійснювати перерахування орендної плати до загального фонду міського бюджету щомісячно до 20 числа, наступного за звітним.

Встановити, що 100 % плати за оренду майна (крім майна, що знаходиться на балансі управління економіки ринкових відносин та інвестицій) зараховується на спеціальні рахунки бюджетних установ, які утримуються за рахунок міського бюджету, як власні надходження бюджетних установ.

10.Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2008 рік у сумі 124 219 грн.

Визначити, що рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймає виконавчий комітет Алчевської міської ради.

11. Встановити, що відповідно до статей 69, 71 Бюджетного кодексу України кошти від відчуження майна, яке знаходиться в комунальній власності, у тому числі від приватизації комунального майна, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які знаходяться в державній власності, зараховуються на окремий рахунок спеціального фонду міського бюджету і використовуються для фінансування бюджету розвитку.

12. Встановити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення витрат в обсягах, що не перевищують бюджетні призначення, визначені згідно з додатком 3 до цього рішення, з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років.

13. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити економію та раціональне використання коштів на оплату праці та споживання енергоносіїв.

14. Встановити, що видатки спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення, яке дає право розпоряднику коштів проводити видатки, брати зобов'язання в межах відповідних надходжень до спеціального фонду і використовувати залишки коштів спеціального фонду на кінець бюджетного року за цільовим призначенням без внесення змін в це рішення.

Якщо відповідні надходження до спеціального фонду перевищують відповідні видатки, передбачені єдиними кошторисами доходів і видатків, розпорядники коштів міського бюджету передбачають напрями сум перевищень в першу чергу на заходи, які не забезпечені коштами по загальному фонду згідно з статтею 68 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

15. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

16. Затвердити перелік захищених статей витрат міського бюджету відповідно до їх економічної структури :

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110) ;

- нарахування на заробітну плату (код 1120) ;

- придбання медикаментів і перев'язувальних засобів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв (код 1160);

- трансферти населенню (код 1340).

Встановити, що фінансування видатків міського бюджету по захищених статтях проводиться у першочерговому порядку і пропорційно по розпорядниках коштів міського бюджету.

17. Управлінню фінансів за обгрунтованим поданням розпорядника бюджетних коштів, узгодженим з головним розпорядником, проводити перерозподіл видатків у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах за одним кодом функціональної класифікації.

18. Доручити управлінню економіки, ринкових відносин та інвестицій (Кочеткова Л.О.) забезпечити затвердження за обґрунтованим поданням головного розпорядника у термін до 01 лютого 2008 року лімітів споживання енергоносіїв по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів бюджетних призначень, передбачених додатками 2, 3 до цього рішення з урахуванням загального та спеціального фондів.

19. Розпорядникам бюджетних коштів встановити контроль за дотриманням встановлених лімітів споживання теплової і електричної енергії, природного газу і води, не допускати перевитрат встановлених норм споживання енергоресурсів.

20. Встановити, що до введення Кабінетом Міністрів України загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердити на 2008 рік загальну чисельність апарату ради, його виконавчих органів у кількості 267 одиниць. Загальні видатки на утримання органів місцевого самоврядування по загальному фонду встановити у сумі 10 432 085грн.

21. Доручити управлінню житлово-комунального господарства (Погребняк А.М.) затвердити заходи щодо ремонту доріг з урахуванням переліку доріг, суміжних з дорогами державного значення.

22. Визначити, що висвітлення діяльності міської ради, його виконавчих органів здійснюється комунальним підприємством „Редакція Алчевської міської громадсько-політичної газети «Огні» за рахунок надання фінансової підтримки.

23. Звільнити у 2008 році на 100 % від сплати державного мита , яке зараховується до міського бюджету, при зверненні до відповідного органу з питання примусового стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги наступні підприємства:

- Комунальне підприємство „Алчевське житлово-експлуатаційне об`єднання”;

-Комунальне підприємство „Алчевське виробниче управління водо-провідно-каналізаційного господарства”;

-Комунальне теплопостачальне підприємство „Алчевськтепло-комуненерго”;

- Об`єднання власників квартир „СОЮЗ”;

- Сергівська філія ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання»;

- філія „Алчевське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства” ВАТ по газопостачанню та газифікації „Луганськгаз”;

-Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку „Восток-2003”;

- ВАТ «Алчевськкокс».

24.Делегувати виконавчому комітету право на встановлення батьківської плати за харчування дітей у комунальних дошкільних учбових установах у розмірі, що не перевищує 50 % вартості харчування у день.

Управлінню освіти Алчевської міської ради забезпечити у 2008 році виконання натуральних норм харчування в дошкільних освітніх установах і дошкільних групах навчально виховних комплексах в межах виділених бюджетних асигнувань на харчування.

25. У 2008 році здійснювати фінансову підтримку громадських організацій:

- Алчевської міської ради Всеукраїнської організації інвалідів війни та Збройних Сил;

- Алчевської міської організації ветеранів України;

- Алчевської молодіжної ради;

-Алчевського міського відділення союзу ветеранів війни в Афганістані;

- Алчевської міської організації жінок.

Витрачання коштів фінансової підтримки здійснювати відповідно до Порядку, встановленому виконавчим комітетом Алчевської міської ради.

26. Визначити, що кошти спеціального фонду міського бюджету використовуються відповідно до чинного законодавства і не вилучаються на кінець бюджетного року.

Залишки коштів станом на 1 січня 2008 року по податку з власників транспортних засобів, бюджету розвитку, цільового фонду використовуються відповідно до чинного законодавства.

27. Надати право виконавчому комітету міської ради розміщувати на конкурсних засадах кошти загального і спеціального фондів міського бюджету на депозитних рахунках у банках із зарахуванням відсотків у доходи міського бюджету.

28. Встановити на 2008 рік розмір оборотної касової готівки міського бюджету у сумі 500 000 грн.

29. Надати право виконавчому комітету одержувати короткострокові позички у фінансово-кредитних установах, в органах Державного казначейства України у межах поточного бюджетного року.

30. Розпорядникам і одержувачам коштів міського бюджету здійснювати контроль і щомісячно надавати інформацію в управління фінансів про суми доходів, перерахованих до міського бюджету на підставі пунктів 9,10 частини першої статті 38 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України ”.

31. Встановити, що господарські організації, які знаходяться в комунальній власності або в статутних фондах яких є частка комунальної власності, перераховують до загального фонду міського бюджету частину прибутку.

Норматив відрахування частини прибутку, який зараховується до міського бюджету, встановлюється у розмірі 5 % чистого прибутку, розрахованого відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Відрахування частини прибутку до міського бюджету здійснюється наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2008 році в строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств і зараховується на відповідні рахунки по обліку надходжень загального фонду міського бюджету.

Інформація про нарахування та сплату частини прибутку надається господарськими організаціями в управління фінансів, органи місцевого самоврядування до сфери управління яких вони відносяться і відображається в декларації по податку на прибуток.

32. Субвенція Кременській районній раді надається на часткове утримання комунального закладу „Комплексний дитячо-юнацький центр „Мрія”.

33. Надати право міському голові розпорядженнями збільшувати доходи та видатки міського бюджету по спеціальному фонду за рахунок надходжень до цільового фонду, утвореного радою з подальшим затвердженням цих видатків міською радою.

34. У зв`язку з високою питомою вагою захищених видатків місцевого бюджету і відсутністю додаткових джерел фінансування видатків накласти мораторій на надання пільг по податкам та зборам, які зараховуються до міського бюджету за виключенням пільг по сплаті державного мита , які встановлені пунктом 24 цього рішення.

35. Визначити, що при розрахунках видатків на заробітну плату врахований рівень мінімальної заробітної плати у розмірах: з 1 січня – 515 гривень, з 1 квітня – 525 гривень, з 1 жовтня – 545 гривень та з 1 грудня – 605 гривень.

36. Передбачити у спеціальному фонді міського бюджету у складі видатків по КФКВ 240900 „Цільові фонди, створені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади”, видатки на матеріальну допомогу Подгорному Віталію Олександровичу, 1976 року народження на лікування у загальній сумі 125 626 грн.

КУ «Алчевський територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян» (Юдіна Р.К.) здійснювати щомісяця перерахування вищевказаної матеріальної допомоги у межах однієї дванадцятої суми видатків.

37. В зв’язку з відсутністю нормативно-правових актів щодо порядку використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток м. Алчевськ та інших субвенцій стосовно житлово - комунального господарства надати право міському голові вносити зміни до бюджету щодо використання вищезазначених субвенцій з подальшим затвердженням цих змін міською радою.

38. З метою своєчасного витрачання коштів по субвенціям з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення надати право міському голові розподіляти субвенції по головних розпорядниках коштів в розрізі кодів функціональної класифікації з подальшим затвердженням в установленому порядку міською радою; управлінню фінансів (Шмигленко С.К.) вносити зміни в розпис бюджету і фінансувати видатки в межах сум субвенцій, що надійшли.

39. Встановити, що у 2008 році видатки на зубопротезування пільгової категорії громадян здійснювати через управління праці та соціального захисту населення відповідно до Положення, затвердженого виконавчим комітетом.

Управлінню праці та соціального захисту населення разом з відділом охорони здоров’я в термін до 01.02.08 розробити та надати виконавчому комітету на розгляд проект відповідного Положення щодо порядку компенсації видатків, пов’язаних з зубопротезуванням пільгової категорії громадян.

40. Відповідно до Законів України „Про поховання та похоронну справу”, „Про благоустрій населених пунктів” визнати комунальне підприємство „Ритуальна служба м. Алчевська” балансоутримувачем кладовищ, які розташовані на території міста Алчевськ.

41. Дозволити відділу охорони здоров’я в 2008 році встановлювати за рахунок економії фонду оплати праці надбавки провідним міським спеціаліс-там відділу охорони здоров'я.

42. За умови перевиконання прибуткової частини міського бюджету за підсумками виконання за 9 місяців 2008 року, розглянути питання про збільшення відсотку винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам згідно статті 57 Закону України «Про освіту».

43. Доручити робочій групі у складі депутатів міської ради Дейне-

ги В.М., Комаревцєвої Л.М., Кушніра Ю.В., Мочонова В.Г., Чунихи М.І. підготувати та до 15 січня 2008 року направити узагальнені пропозиції та зауваження стосовно розрахункових показників міського бюджету на адресу Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Головного фінансового управління облдержадміністрації.

44. Управлінню справами виконавчого комітету Алчевської міської ради забезпечити публікацію цього рішення в Алчевській міській громадсько-політичній газеті «Огні».

45. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів (Мочонов В.Г.).

Міський голова В.Є.Чуб


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

«Про затвердження міського бюджету на 2008 рік» iconАлчевского городского совета
«Про передачу у власність земельних ділянок», «Про передачу в оренду земельних ділянок», «Про хід виконання Програми економічного,...

«Про затвердження міського бюджету на 2008 рік» iconФ-кп-751-вг 10(04) пресс-релиз отдела внутренней политики исполнительного...
«Про передачу у власність земельної ділянки», «Про надання в оренду земельної ділянки», «Про припинення права користування земельною...

«Про затвердження міського бюджету на 2008 рік» iconАлчевского городского совета
«Про передачу у власність земельної ділянки», «Про поновлення договору оренди землі», «Про регулювання земельних відносин», «Про...

«Про затвердження міського бюджету на 2008 рік» iconПро затвердження переліку об’єктів, фінансування яких передбачається...
Про затвердження переліку об’єктів, фінансування яких передбачається за рахунок використання у 2012 році субвенції з державного бюджету...

«Про затвердження міського бюджету на 2008 рік» iconПро внесення на розгляд Одеської
Одеси, створення умов для забезпечення якісних послуг з паркування, збільшення надходжень до міського бюджету, виконавчий комітет...

«Про затвердження міського бюджету на 2008 рік» iconПро затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року n 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію"...

«Про затвердження міського бюджету на 2008 рік» iconКиївський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна...
Тараса Шевченка: підсумки за 2007 рік І завдання на 2008 рік заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи...

«Про затвердження міського бюджету на 2008 рік» iconПлан работы районного совета на первое полугодие 2011 года №
Про виконання рішення районної ради від 11. 06. 2010 №V/32-612 «Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку району...

«Про затвердження міського бюджету на 2008 рік» iconПро затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного...
Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон...

«Про затвердження міського бюджету на 2008 рік» iconАкціонерам та керівництву ат «аб «Бізнес Стандарт» (публічне) Висновок щодо фінансових звітів
Ця річна фінансова звітність включає баланс станом на 31 грудня 2010 року, звіт про фінансові результати за 2010 рік, звіт про власний...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<