До розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008 р. №
Скачать 119.84 Kb.
НазваниеДо розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008 р. №
Дата публикации15.03.2013
Размер119.84 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Экономика > Документы


Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 2008 р. №


ПЕРЕЛІК
пріоритетів діяльності міністерств на 2008 рік

 1. Мінагрополітики

Запровадження ефективної системи охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в агропромисловий комплекс

Забезпечення розвитку інфраструктури аграрного ринку

Створення сучасної селекційної бази аграрного виробництва

Розвиток виробництва альтернативних видів енергоресурсів на основі біологічної сировини — насіння рапсу, відходів деревообробки, органічних спиртів та їм подібних відходів птахофабрик, тваринницьких і фермерських господарств тощо

 1. МВС

Забезпечення підвищення рівня безпеки дорожнього руху

Боротьба з наркоманією

Протидія нелегальній міграції

Забезпечення захисту прав і свобод людини

Запобігання вчиненню злочинів посадовими особами

Протидія торгівлі людьми

 1. Мінвуглепром

Підвищення престижності та безпеки шахтарської праці

Залучення у вугільну галузь недержавних інвестицій

Удосконалення ринку вугільної продукції

Оптимізація структури вугільної промисловості

Законодавче забезпечення розв’язання завдань з підвищення престижності та безпеки шахтарської праці, залучення у вугільну галузь недержавних інвестицій, удосконалення ринку вугільної продукції та з оптимізації структури вугільної промисловості

 1. Мінекономіки

Вступ України до СОТ та започаткування процесу створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом

Визначення пріоритетних державних цільових програм та посилення контролю за їх виконанням

Створення сприятливого для підприємництва регуляторного середовища

Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку фондового та страхового ринків (зокрема щодо захисту прав міноритарних акціонерів) і належного функціонування біржового ринку та переходу прав власності на цінні папери, визначення концептуальних засад розвитку страхового ринку

Формування ефективної рентної політики

 1. МЗС

Завершення роботи з підготовки проекту нової посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом (за винятком частини, що стосується зони вільної торгівлі) та започаткування переговорного процесу з Європейським Союзом щодо створення поглибленої зони вільної торгівлі

Укладення з Болгарією, Литвою, Польщею, Румунією та Словаччиною угод про спрощення візового режиму, започаткування діалогу з Європейським Союзом щодо запровадження безвізового режиму для громадян України

Зміцнення національної безпеки України шляхом активізації політичного діалогу з Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, вжиття заходів з метою приєднання до Плану дій щодо членства України в НАТО, завершення роботи з договірно-правового оформлення державного кордону

Забезпечення політико-дипломатичного супроводження роботи з утвердження України як важливого регіонального партнера та підвищення ефективності використання її транзитного потенціалу

Зміцнення міжнародного іміджу України, розвиток співпраці із закордонними українцями, активізація міжнародної підтримки з метою відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 років в Україні

 1. Мінжитлокомунгосп

Формування житлової політики, орієнтованої на потреби людини та її можливості

Законодавче врегулювання питань щодо відселення власників житла з комплексною реконструкцією кварталів застарілого житлового фонду, методологічне і організаційне супроводження виконання місцевих програм “Територія високоякісного життя”

Формування та стимулювання ефективного власника житла — досягнення прориву в утворенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (передача у власність таких об’єднань прибудинкових територій, державна підтримка впровадження енергозберігаючих технологій у житлових будинках, спрощення процедури створення та діяльності об’єднань, методологічна та організаційна підтримка їх створення), об’єднань власників квартир

Ліквідація монополії житлово-експлуатаційних контор — створення умов для вибору громадянами способу управління житловим фондом та його обслуговування

Запровадження системи державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері тепло-, водопостачання і водовідведення, зокрема економічно обґрунтована реалізація тарифної політики у сфері надання житлово-комунальних послуг, удосконалення ліцензійних умов та системи контролю за їх додержанням, захисту прав споживачів

Запровадження побудинкового обліку гарячої та холодної води, тепла. Оптимізація обсягів ресурсоспоживання у житловому фонді

Модернізація комунального господарства з упровадженням енергозберігаючих технологій та обладнання

 1. МКТ

Підвищення ефективності державної мовної політики, підготовка та реалізація концепції створення та розвитку національного мовно-культурного простору з урахуванням результатів вивчення світового досвіду, передусім європейських держав

Створення за державної підтримки повнометражних художніх фільмів про героїчні події історії України, залучення з цією метою провідних кіномитців України і світу з використанням новітніх технологій у сфері кіновиробництва

Упровадження дієвого механізму створення високоякісного культурного продукту, формування у суспільстві загальнолюдських цінностей, високих моральних якостей, передусім у дітей та молоді

Розвиток та удосконалення системи мистецької освіти, розширення мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)

Створення дієвої системи пошуку і подальшої всебічної підтримки творчо обдарованих дітей та молоді

 1. Міноборони

Підвищення ефективності військового управління і бойової підготовки, досягнення високого рівня готовності військових частин та підрозділів Об’єднаних сил швидкого реагування до виконання завдань за призначенням, забезпечення здатності чергових сил з протиповітряної оборони до прикриття важливих об’єктів

Забезпечення ефективного комплектування Збройних Сил особами, що проходять військову службу за контрактом, упровадження служби у військовому резерві

Підтримання в боєздатному стані озброєння та військової техніки, їх постійне оновлення; розвиток інноваційних технологій

Вивільнення з’єднань і військових частин Збройних Сил від виконання невластивих функцій — утримання надлишкового озброєння та військової техніки, утилізація непридатних для подальшого використання і зберігання надлишкових боєприпасів, компонентів ракетного палива та майна, охорона вивільнених військових містечок

Забезпечення реалізації соціальних гарантій, наданих законом військовослужбовцям та членам їх сімей, особам, звільненим із Збройних Сил

 1. МОН

Запровадження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень у формі тестування випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів

Підвищення якості освітніх послуг

Вжиття заходів для розширення автономії вищих навчальних закладів з навчальної, наукової та фінансово-господарської діяльності, розроблення з цією метою проектів законів

Всебічна підтримка наукової та науково-технічної діяльності шляхом інтеграції освітянської та наукової діяльності, подальший розвиток науки у провідних вищих навчальних закладах, оновлення їх матеріально-технічної бази, зокрема шляхом забезпечення сучасним обладнанням

Підвищення рівня змісту підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, їх уніфікація; вжиття заходів для недопущення зловживань у процесі замовлення, виготовлення та рецензування підручників

 1. МОЗ

Запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян

Організація виконання комплексних заходів для інтеграції лікувальної справи та наукової діяльності у сфері охорони здоров’я, створення мережі національних центрів провадження наукової діяльності одночасно з наданням висококваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги, подальша підтримка з боку держави їх функціонування та розвитку

Розвиток матеріально-технічної бази для надання первинної медико-санітарної допомоги та підвищення її якості у сільській місцевості. Забезпечення на належному рівні працівників закладів охорони здоров’я в сільській місцевості службовим житлом та відповідними автотранспортними засобами

Підвищення рівня захисту, безпеки та якості життя громадян, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, вдосконалення організації роботи Державної санітарно-епідеміологічної служби

Удосконалення системи державної реєстрації лікарських засобів, зокрема через її адаптацію до загальновизнаних міжнародних норм, у першу чергу європейських держав, та розширення мережі біоеквівалентних лабораторій

Підготовка та виконання з відповідним фінансовим обґрунтуванням програми переходу на адресну грошову допомогу для придбання інсулінів хворими на цукровий діабет замість існуючого порядку їх забезпечення інсулінами та виробами медичного призначення за рахунок коштів державного бюджету

 1. Мінприроди

Практичне впровадження екологічних стандартів, наближених до відповідних стандартів Європейського Союзу

Динамічне формування екологічної мережі

Розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення ефективного використання Кіотського протоколу до Рамкової угоди ООН про зміну клімату з метою спонукання підприємств до зменшення викидів антропогенних парникових газів та залучення додаткових коштів до державного бюджету

Докорінне вдосконалення діяльності з питань надрокористування

Унеможливлення протизаконних дій у процесі розпоряджання землею сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення, лісовими і водними ресурсами

Проведення організаційно-правових заходів щодо державного регулювання земельних відносин та землекористування

Удосконалення системи поводження з відходами, наближення її до аналогів держав Європейського Союзу

 1. Мінпаливенерго

Залучення недержавних інвестицій в розвиток теплової енергетики

Продовження строку експлуатації діючих та будівництво нових енергоблоків атомних електростанцій

Інтеграція Об’єднаної енергосистеми України до транс’європейських електричних мереж та енергетичного ринку

Створення елементів ядерно-паливного циклу

Розвиток газо- та нафтотранспортної системи

Збільшення обсягу власного видобутку нафти, природного газу та газового конденсату

Удосконалення регулятивної функції держави стосовно реформування оптового ринку електричної енергії, створення ринку природного газу, запровадження ринкового механізму визначення ціни на транспортування енергоносіїв

 1. Мінпраці

Удосконалення базового державного соціального стандарту прожиткового мінімуму

Підвищення рівня заробітної плати

Активізація діяльності з проведення пенсійної реформи

Підвищення державних соціальних гарантій сім’ям з дітьми

Упорядкування системи надання пільг

Реформування системи зайнятості

Соціальний захист осіб з обмеженими можливостями

 1. Мінпромполітики

Розроблення проекту Концепції державної промислової політики та забезпечення її реалізації стосовно підприємств, які неефективно працюють

Проведення ефективної приватизації промислових підприємств з метою підвищення продуктивності їх роботи і потенціалу промислового комплексу в цілому

Повернення у державну власність приватизованих з порушенням законодавства промислових підприємств з метою їх подальшого продажу ефективному власникові

Проведення технологічних та організаційних перетворень на підприємствах, що не підлягають приватизації, з максимальною орієнтацією їх діяльності на виконання державних програм

Визначення найбільш важливих сегментів регіональних промислових комплексів та формування на цій основі відповідних інвестиційних зон для залучення приватного капіталу у їх розвиток

 1. Мінрегіонбуд

Розроблення проекту Концепції державної регіональної політики та забезпечення її реалізації

Оновлення та розроблення для забезпечення гармонійного розвитку територій проектно-планувальної документації — схем планування територій, генеральних планів населених місць, місцевих правил забудови тощо

Формування територій високоякісного життя в населених пунктах на основі комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду відповідно до генеральних планів

Спрощення дозвільної та регуляторної процедури при проектуванні та будівництві об’єктів архітектури, оновлення нормативної бази у сфері проектування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, адаптованої до вимог Європейського Союзу

Збереження архітектурної та містобудівної спадщини

 1. Мінтрансзв’язку

Забезпечення підготовки транспортно-дорожнього комплексу до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Формування та реалізація політики державного регулювання діяльності аеропортів, розроблення перспективних планів їх розвитку із залученням недержавних інвестицій, недопущення приватизації злітно-посадкових смуг

Комплексне реформування залізничного транспорту з обов’язковим збереженням закріпленого за підприємствами державного майна

Удосконалення та реалізація державної політики у сфері розвитку морських торговельних портів

Формування та реалізація державної політики у сфері телекомунікацій

Прискорення розвитку транспортно-дорожнього комплексу Придунав’я

Упровадження разом з НКАУ вітчизняних технологій створення національної супутникової системи зв’язку з метою надання сучасних телекомунікаційних послуг

 1. МНС

Створення системи забезпечення контролю за станом потенційно небезпечних об’єктів, здійснення превентивних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Створення системи надання допомоги населенню (“служба 112”)

Проведення заходів щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, забезпечення реабілітації радіоактивно забруднених територій

Розвиток державної системи гідрометеорологічних спостережень та гідрометеорологічного забезпечення

Підвищення рівня захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій

 1. Мінсім’ямолодьспорт

Подальша активізація роботи з національного усиновлення і впровадження сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Державна підтримка молоді та створення умов для її самореалізації

Створення дієвого механізму організації дозвілля дітей та молоді, спрямованого на забезпечення їх інтелектуального розвитку та формування високоморальних життєвих принципів, підготовка відповідної концепції

Створення ефективної системи залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом

Забезпечення участі національних збірних команд України в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2008 року в м. Пекіні (Китай), подальше створення державної системи олімпійської підготовки

Підготовка до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 1. Мінфін

Зосередження бюджетних видатків на фінансуванні пріоритетних цільових програм розвитку

Орієнтація бюджету на потреби людини, забезпечення бюджетними коштами прийнятих соціальних стандартів з метою підвищення рівня життя населення

Удосконалення моделі міжбюджетних відносин

Посилення контролю за цільовим та прозорим використанням бюджетних коштів

Перехід до планування бюджетних видатків за принципом оплати послуг бюджетних установ

Проведення податкової реформи

Розбудова системи іпотечного кредитування, зокрема спрямування роботи Державної іпотечної установи на забезпечення населення доступними кредитами на придбання та будівництво житла

 1. Мін’юст

Реформування системи правосуддя

Реформування кримінальної юстиції та кримінально-виконавчої системи

Забезпечення прозорості та ефективності системи примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

Формування системи безоплатної правової допомоги

Удосконалення системи захисту інтересів держави в судах України

_____________________


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

До розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008 р. № iconНаказ
Кабінету Міністрів України від 27. 12. 2008 №1149, та пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання...

До розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008 р. № iconІнформаційно-методичний аналіз процедури ліцензування будівельної...
Кабінету Міністрів України від 27. 02. 2012 №148 до постанови Кабінету Міністрів України від 05. 12. 2007 №1396 «Про ліцензування...

До розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008 р. № iconНаказ
Міністрів України від 27 лютого 2012 року №148 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою,...

До розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008 р. № iconНаказ
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99 №309, та Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового...

До розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008 р. № iconДо Програми (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від...
Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. №502 (Офіційний вісник України, 2007 р.,...

До розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008 р. № iconРоз'яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою...
Відповідно до повноважень, визначених пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10. 12. 2003 N1891, Фонд державного майна...

До розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008 р. № iconКабінет міністрів україни постанова від 26 грудня 2012 р. №1191
Кабінету Міністрів України від 11 червня 2012 р. №517 (Офіційний вісник України, 2012 р., №44, ст. 1705, №90, ст. 3649), виклавши...

До розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008 р. № iconРозпорядження
Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також...

До розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008 р. № iconКабінет міністрів україни постанов а від 30 червня 2005 р. N 538...
Підпункт 11 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306

До розпорядження Кабінету Міністрів України від 2008 р. № iconПропозиції нкрз щодо внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів...
До Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<