Робочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук Обсяг аудиторних годин Триместр викладання 10
Скачать 112.87 Kb.
НазваниеРобочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук Обсяг аудиторних годин Триместр викладання 10
Дата публикации25.06.2013
Размер112.87 Kb.
ТипЛекція
uchebilka.ru > Философия > Лекція
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра філософії та релігієзнавства

РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни

ФІЛОСОФІЯ МОВИ
для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук

Обсяг аудиторних годин – Триместр викладання – 10

з них:

 • лекційних – 14 Форма контролю – Залік

 • групових – 10

 • консультацій – 2 Кредитів за курс – 1,5


Анотація


Метою курсу є засвоєння студентами основних понять і методів філософського аналізу мови. Питання курсу розглядаються у межах аналітичної традиції із застосуванням логічних засобів аналізу мови. Курс має на меті поглибити розуміння природної мови, штучних мов і мови філософії. Даний курс є прямим продовженням філософської складової курсів з логіки, некласичної логіки і критичного мислення та доповненням до курсу з аналітичної філософії.


Тема 1. Предмет філософії мови

Лекція (2 год.)

 1. Вихідні положення.

 2. Джерела філософії мови.

 3. Філософія мови, семіотика, символічний інтеракціонізм і герменевтика.Практичне заняття: Предмет філософії мови (2 год.)

 1. Вихідні положення.

 2. Джерела філософії мови.

 3. Мова з точки зору семіотики.

 4. Символічний інтеракціонізм про мову.

 5. Філософія мови і герменевтика.


Література:
Обов’язкова:Апель К.-О. Развитие «аналитической философии языка» и проблема «наук о духе» // Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001. С. 103 – 170.

Дамміт М. Логічні основи метафізики.– К.: Iris, 2001.

Льюиз Д. Общая семантика. — В кн.: Семиотика М., 1983.

Мід Дж.Г. Дух, самість і суспільство. — К., 1999.

Пирс Ч.С. Избранные философские произведения / Пер. с англ. К. Голубович и др.– М., 2000.

Пирс Ч.С. Начала прагматизма: В 2-х т. – Т.2: Логические основания теории знаков.– СПб., 2000.

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.

Уорф Б. Л. Наука и языкознание// Новое в лингвистике. Вып.I. М., 1960.

Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку// Новое в лингвистике. Вып.I. М., 1960.

Додаткова: 3, 4, 6, 7, 15, 20, 32, 37, 38, 40.


Тема 2. Смисл і референція. Теорія дескрипцій.
Лекція (2 год.):


 1. Семантичні ідеї Г. Фреге.

 2. Теорія визначених дескрипцій.

 3. Референційне і атрибутивне вживання визначених дескрипцій.


Практичне заняття:

Г. Фреге про смисл і референцію. Теорія дескрипцій та її критика (2 год.).


 1. Фреге про смисл і референцію.

 2. Теорія визначених дескрипцій Б. Рассела і критика її Стросоном.

 3. Референційне і атрибутивне вживання визначених дескрипцій.


Література:

Обов’язкова:

Доннелан К.С. Референция и определенные дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С.134 – 160.

Патнем Х. Значение и референция // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С. 377-390.

Рассел Б. Дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С. 41-54.

Стросон П.Ф. О референции //Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С.55-86.

Фреге Г. О смысле и значении // Логика и логическая семантика: Сборник трудов. — М.: Аспект Пресс, 2000. — С. 230-246.

Фреге Г. Размышления о смысле и значении // Логика и логическая семантика: Сборник трудов. — М.: Аспект Пресс, 2000. — С. 247-252.
Додаткова: 8, 18, 20, 22, 24, 31, 35.

Тема 3. Логічний і лінгвістичний аналіз мови.

Лекція (4 год.).


 1. „Лінгвістичний поворот” у філософії ХХ ст.

 2. Мислення, мова, логіка.

 3. „Сказане” і „показане”.

 4. Концепція „значення як вживання”.

 5. Мовні ігри.

 6. Аналіз буденної мови.


Практичне заняття: Аналіз мови у „Логіко-філософському трактаті” (2 год.).


 1. Мислення, мова, логіка.
 2. ^

  Синтаксис елементарного речення.

 3. Зображувальна теорія речень.

 4. Онтологічні наслідки зображувальної теорії.


 5. „Сказане” і „показане”.

Література:
Обов’язкова:
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы (Часть I). М.: Гнозис, 1994.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. — М.:Иностр. лит., 1958.

Вітгенштайн Л.. Tractatus Logico-Philosophicus/ Філософські дослідження. — К.: Основи, 1995.

Рассел Б. Введение // Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. — М.: Иностр. лит., 1958.
Додаткова: 7, 9, 10, 16, 39.

Практичне заняття: Підхід до мови у „пізнього” Вітгенштайна та його послідовників (2 год.).


 1. Концепція „значення як вживання”.

 2. Мовні ігри.

 3. Аналіз буденної мови.


Література:
Обов’язкова:

Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. — М.: Прогресс, 1985. — С. 79-128.

Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы (Часть I). М., Гнозис, 1994.

Райл Г. Обыденный язык — Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). М.: ДИК, 1998. — С.155-173.

Хакинг И. Почему язык важен для философии? — Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). М.: ДИК, 1998. — С. 263-288.
Додаткова: 5, 7, 9, 10, 16, 17, 39.
Тема 4. Прагматичний підхід до мови.

Лекція (2 год.).


 1. Констативи і перформативи.

 2. Розрізнення між локутивним, іллокутивним і перлокутивним актами.

 3. Значення мовця і значення речення.

 4. Теорія імплікатур спілкування.Практичне заняття: Прагматичний підхід до мови (2 год.).


 1. Перформативи і констативи.

 2. Розрізнення між локутивним, ілокутивним і перлокутивним актами.

 3. Значення мовця і значення речення.

 4. Теорія імплікатур спілкування.


Література:
Обов’язкова:

Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. — М.: Прогресс, 1985. — С. 217-237.

Грайс Г.П Значение говорящего, значение предложения и значение слова // Философия языка. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — С. 75-98.

Остин Дж.Л. Перформативы — констативы // Философия языка. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — С. 23-34.

Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 22- 129.
Додаткова: 7, 14, 28, 36.
Тема 5. Теорія мовних актів і теорія інтенційності

Лекція (4 год.).


 1. Регулятивні і конститутивні правила.

 2. Непрямі мовленнєві акти.

 3. Сила іллокутивного акту.

 4. Класифікація ілокутивних актів.

 5. Теорія інтенційності.

 6. Мовленнєві акти та інтенційні стани.

 7. Теорія інтенційності і теорія значення.

 8. Інтенційність та інтенсійність

 9. Пропозиційні установки.


Література:
Обов’язкова:

Серл Дж.Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 151-169.

Серл Дж.Р. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 195-222.

Серл Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 170-194.

Серл Дж.Р. Природа интенциональных состояний // Философия. Логика. Язык. — М.: Прогресс, 1987. — С. 96-126.


Додаткова: 1, 3, 4, 7, 12, 13, 25.
^

Завдання для тижня самостійної роботиЗдійснити аналіз праці Дж. Сьорля „Природа інтенційних станів” (Серл Дж. Р. Природа интенциональных состояний // Философия. Логика. Язык. — М.: Прогресс, 1987. — с. 96-126.) і викласти його у зошиті з підготовки до практичних занять.
Список рекомендованої літератури

Основна


 1. Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). М.: ДИК, 1998.

 2. Апель К.-О. Развитие «аналитической философии языка» и проблема «наук о духе» // Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001. С. 103 – 170.

 3. Блумфилд Л. Язык. М., "Наука", 1968.

 4. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы (Часть I). М.: Гнозис, 1994.

 5. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М.: Иностр. лит., 1958.

 6. Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. — М.: Прогресс, 1985. — С. 79-128.

 7. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы (Часть I). М., Гнозис, 1994.

 8. Вітгенштайн Л.. Tractatus Logico-Philosophicus/ Філософські дослідження. — К.: Основи, 1995.

 9. Витгенштейн Л. Дневники 1914-1916. /Пер. В.А.Суровцева/. — Томск:Водолей, 1998.

 10. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVI. — М.: Прогресс, 1985. — С. 217-237.

 11. Грайс Г.П Значение говорящего, значение предложения и значение слова // Философия языка. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — С. 75-98.

 12. Н. Гудмен. Способы создания миров, М. Праксис, 2001.

 13. Дамміт М. Логічні основи метафізики.– К.: Iris, 2001.

 14. Доннелан К.С. Референция и определенные дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С.134 – 160.

 15. Льюиз Д. Общая семантика // Семиотика М., 1983.

 16. Мід Дж.Г. Дух, самість і суспільство. — К., 1999.

 17. Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 22- 129.

 18. Остин Дж.Л. Перформативы — констативы // Философия языка. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — С. 23-34.

 19. Патнем Х. Значение и референция // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С. 377-390.

 20. Пирс Ч.С. Избранные философские произведения / Пер. с англ. К. Голубович и др.– М., 2000.

 21. Пирс Ч.С. Начала прагматизма: В 2-х т. – Т.2: Логические основания теории знаков.– СПб., 2000.

 22. Райл Г. Обыденный язык — Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). М.: ДИК, 1998. — С.155-173.

 23. Рассел Б. Введение // Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М.:Иностр. лит., 1958.

 24. Рассел Б. Философия логического атомизма. — Томск: Водолей, 1999.

 25. Рассел Б. Дескрипции //Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С. 41-54.

 26. Рорти Р. Американская философия сегодня // Аналитическая философия (антология). М.: ДИК, 1998.

 27. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.

 28. Серл Дж.Р. Природа интенциональных состояний // Философия. Логика. Язык. — М.: Прогресс, 1987. — С. 96-126.

 29. Серл Дж., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVIII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 242-263.

 30. Серл Дж.Р. Істина та відповідність// Філософська і соціологічна думка. — 1994, № 9-10 .— С. 69-98.

 31. Серл Дж.Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 151-169.

 32. Серл Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 170-194.

 33. Серл Дж.Р. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 195-222.

 34. Стросон П.Ф. О референции //Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С.55-86.

 35. Уорф Б. Л. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. Вып.I. М., 1960.

 36. Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. — Вып.I, М., 1960.

 37. Уорф Б. Л. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. Вып.I. М., 1960.

 38. Фреге Г. Избранные работы. М.: ДИК, 1997.

 39. Фреге Г. Логические исследования. Томск: Водолей, 1997.

 40. Фреге Г. О смысле и значении // Логика и логическая семантика: Сборник трудов. — М.: Аспект Пресс, 2000. — С. 230 - 246.

 41. Фреге Г. Размышления о смысле и значении // Логика и логическая семантика: Сборник трудов. — М.: Аспект Пресс, 2000. — С. 247-252.

 42. Хакинг И. Почему язык важен для философии? — Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). М.: ДИК, 1998. — С. 263-288.Додаткова


 1. Алексюк І.А. Джон Р. Серл і філософія мови. // Філософська і соціологічна думка. — 1994, № 9-10 . — С. 57-68.

 2. Алексюк І.А. Ілокутивна логіка: проблема контексту промовляння // Вісник Київського університету (Серія: Філософія Політологія. Соціологія). 1994. — С. 177-183.

 3. Алексюк І.А. Філософія мови. Навчальна програма спецкурсу. – Київ.: Четверта хвиля, 1997.

 4. Алексюк І.А. Філософія мови: традиція аналітичної філософії. Методичні матеріали до лекційних тем спецкурсу (частина І). — К.: Такі справи, 2001.

 5. Альбрехт Э. Критика современной лингвистической философии. — М.: Пргресс, 1977.

 6. Аналитическая философия в ХХ веке (Материалы «Круглого стола»// Вопросы философии. —1988, № 8. — С. 48-94.

 7. Аналитическая философия. — Русский Гуманитарный Интернет Университет. —2005.

 8. Бессонов А.В. Фрегевская концептуализация логико-семантической теории (критический анализ) //Концептуализация и смысл. — Новосибирск, 1990. — С.20-30.

 9. Грязнов А.Ф.Эволюция философских взглядов Витгенштейна: критический анализ. — М.: Изд-во МГУ, 1985.

 10. Грязнов А.Ф. Материалы к курсу критики современной буржуазной философии(философия языка Л. Витгенштейна). — М.: Изд-во МГУ, 1987.

 11. Грязнов А.Ф. Аналитическая философия: проблемы и дискуссии последних лет // Вопросы философии. —1997, № 9. — С. 82-95.

 12. Дегутис А. Проблема интенциональности в аналитической философии // Проблемы сознания в современной буржуазной философии. — Вильнюс, 1983. — С. 175 – 192.

 13. Дегутис А. Язык, мышление и действительность: (Очерк значения в аналитической философии). — Вильнюс: Минтис, 1984.

 14. Касавин И. Т. Оксфордский философ – 1991: a case-studies // Вопросы философии. —1992, № 8. — С. 173- 183.

 15. Когнитивная герменевтика. — М., 2002.

 16. Козлова М.С. Философия и язык. — М.: Мысль, 1972.

 17. Козлова М.С. Современная лингвистическая философия: проблемы и методы // Проблемы и противоречия буржуазной философии 60-70 х годов ХХ века. — М.: Наука, 1983. — С. 160-201.

 18. Куайн У.В.О. Референция и модальность // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVIII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 87-108.

 19. Куайн У.В.О. Проблема значения в лингвистике // С точки зрения логики: 9 логико-философских очерков. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. — С. 49-64.

 20. Куайн У.В.О. Заметки по теории референции // С точки зрения логики: 9 логико-философских очерков. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. — С. 124-131.

 21. Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. М., 1998.

 22. Лебедев М.В., Черняк А.З. Онтологические проблемы референции. М., 2000;

 23. Мулуд Н. Анализ и смысл. — М.: Прогресс, 1979.

 24. Павиленис Р.И. Проблема смысла. — М.: Мысль, 1983.

 25. Павиленис Р.И. Понимание речи и философия языка // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 380-388.

 26. Петров В.В. Язык как объект логико-методологического анализа: новые тенденции и перспективы // Вопросы философии. —1987, № 7. — С. 54-61.

 27. Пассмор Дж. Сто лет философии. М., «Прогресс-Традиция», 1999.

 28. Почепцов О.Г. Основы прагматического описания предложения. — К.: Вища школа, 1986.

 29. Почепцов О.Г. Семиотика. — М., 2002.

 30. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. — К.: Основи, 1998.

 31. Серл Дж.Р. Референция как речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С.179 – 202.

 32. Слово. Знак. Дискурс Антологія світової літературно-критичної думки. — Львів: Літопис, 1996.

 33. Смирнова Е.Д. Основы логической семантики. — М., 1990.

 34. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975.

 35. Стросон П.Ф. Идентифицирующая референция и истинностное значение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. — М.: Радуга 1982. — С.109-133.

 36. Стросон П.Ф. Намерение и конвенция в речевых актах // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 130-150.

 37. Тондл Л. Проблемы семантики. М.— «Прогресс», 1975.
 38. ^

  Філософський енциклопедичний словник. — Київ: Абріс, 2002.

 39. Хилл Т. Современные теории познания . – М., 1965.

 40. Язык. Наука. Философия.(Логико-методологический и семиотический анализ). — Вильнюс, 1986.Умови визначення навчального рейтингу

Робота в триместрі – 70 балів

Залік – 30 балів

Разом – 100 балів


 1. Робота в триместрі

Види робіт

Їх кількість

Максимальний бал

за 1

Разом

Семінар

5

10

50

Письмова робота

1

20

20


2. Залік

Види робіт

Кількість питань

Максимальний бал

за правильну відповідь на одне питання

Разом

Усні питання

3

10

30


Викладач курсу – канд. філос. наук, доцент, Навроцький Володимир Вячеславович

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Робочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук Обсяг аудиторних годин Триместр викладання 10 iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни філософія середніх...
Метою курсу є вивчення творчості найвидатніших ранньохристиянських мислителів, філософів в ісламській та юдейській традиціях та західноєвропейських...

Робочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук Обсяг аудиторних годин Триместр викладання 10 iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни російська філософія...
Метою курсу є ознайомлення студентів із віхами становлення російської філософської думки ХІХ – початку ХХ ст., основними напрямами...

Робочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук Обсяг аудиторних годин Триместр викладання 10 iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни Релігієзнавство 1 для...
Метою курсу є дати з академічних позицій систематичний огляд питань, що стосуються сутності релігії як духовного, культурного, соціального...

Робочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук Обсяг аудиторних годин Триместр викладання 10 iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни Феномен свідомості...
Розглядаються проблеми, пов’язані з можливостями наукової інтерпретації свідомості та її впливу на фізичну реальність

Робочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук Обсяг аудиторних годин Триместр викладання 10 iconНавчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів...
Кримінологія” є базовою нормативною дисипліною для спеціальності “060101 Правознавство”. Вивчення дисципліни передбачає читання лекцій,...

Робочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук Обсяг аудиторних годин Триместр викладання 10 iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни «Лексико-семантична система української мови»
Курс передбачає проведення консультацій та самостійну позааудиторну роботу магістрів, метою яких є опрацювання наукових теоретичних...

Робочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук Обсяг аудиторних годин Триместр викладання 10 iconНавчально-методичний комплекс львів 2009 “
...

Робочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук Обсяг аудиторних годин Триместр викладання 10 iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011
Навчально-методичний комплекс з філософії кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології для студентів...

Робочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук Обсяг аудиторних годин Триместр викладання 10 iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...

Робочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук Обсяг аудиторних годин Триместр викладання 10 iconКонспект лекцій навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки...
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<