Морфологія окпюзійної поверхні зубів. Методи знечулення в ортопедичної стоматології
Скачать 179.34 Kb.
НазваниеМорфологія окпюзійної поверхні зубів. Методи знечулення в ортопедичної стоматології
Дата публикации19.06.2014
Размер179.34 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Физика > Документы
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 3

для самостійної поза- та аудиторної робіт з ортопедичної стоматології

для студентів Ш курс, 5 семестр
1.Тема: Морфологія окпюзійної поверхні зубів. Методи знечулення в ортопедичної стоматології.

2. Мета: ознвйомитись із морфологіею з оклюзійною поверхнею різних груп зубів та методами знечуленя в ортопедичної стоматології.

3. Професійна орієнтаця студентів. Кожна група зубів має специфічну функцію і відповідну будову, яка має основоположне значення для моделювання штучних зубів, схожість яких з природніми є важливою умовою протезування.

4. ^ Базовий рівень знань та вмінь:
Дисципліна

Студент

повинен знати

Студент

повинен вміти

1

Анатомія


Загальну анатомію зубів

-

2

Гістологія

Структуру твердих тканин зуба.

-

3

Пропедевтика ортопедичнї

стоматології

Загальну анатомічну характеристику будови коронки зуба. Визначення понять “оклюзія” та “артикуляція”. Види оклюзії.

Визначати приналежність зубів до функціонально орієнтованих груп та види оклюзії.

5. Програма самостійної підготовки студентів.

5.1. Вивчити:

а) анатомічні особливості і характерні анатомічні утворення коронки кожного зуба, що нео-бхідні для виготовлення штучних коронок та зубів;

б) морфологію оклюзійної поверхні зубів;

в) методи моделюання оклюзійної поверхні.

5.2. Скласти:

а) перелік елементів оклюзійної поверхні;

б) схему оклюзійних контактів;

в) алгоритм моделювання оклюзійної поверхні воском.

6. Програма самостійної позааудиторної роботи студентів (алгоритм засвоєння теми).

6.1. Вивчити розділ, що стосується загальної анатомічної характеристики тимчасових та пос-тійних зубів, звернувши при цьому увагу на:

а) форму зубів тимчасового та постійного прикусу;

б) функціональні групи зубів;

в) частини зубів;

г) форми коронкової частини;

д) топографію зубної порожнини;

е) поверхні коронки, їх форму та рельєф ;

є) топографію пояса, його функціональне призначення;

ж) ознаки, які дозволяють відрізнити тимчасові зуби від постійних, належність до правої і лівої половини, до верхньої і нижньої щелепи, до визначених функціонально орієнтова-них груп.

6.2. Вивчити розділ, що стосується анатомічних особливостей та анатомічних утворень коронки кожного зуба, звернувши при цьому увагу на:

а) розмір та форму коронки;

б) форму, рельєф вестибулярної та язикової поверхонь;

в) форму контактних поверхонь;

г) форму різального краю, рельєф жувальної поверхні.

6.3. Вивчити розділ,що стосується морфології оклюзійної поверхні, звернувши при цьому ува-гу на:

а) топографію оклюзійної поверхні;

б) елементи оклюзійної поверхні;

в) форму оклюзійної поверхні, що повинна створюватися при моделюванні.

6.4. Вивчити розділ, що стосується оклюзії, звернувши при цьому увагу на:

а) види оклюзії;

б) типи оклюзійних контактів;

в) топографію оклюзійних кривих;

г) “оклюзійний компас”.

6.5. Вивчити розділ,що стосується відтворення оклюзійної поверхні, звернувши при цьому увагу на:

а) гнатологічні основи моделювання;

б) методи моделювання;

в) інструменти та матеріали, що використовуються при моделюванні оклюзійної поверхні.

7. Вихідний рівень знань та вмінь.

7.1. Студент повинен знати анатомічну будову тимчасових та постійних зубів.

7.2. Студент повинен вміти аналізувати стан оклюзійної поверхні зубів та види оклюзійних контактів.

8. Форми і методи самоконтролю.

8.1. Для контролю ефективності засвоєння знань застосовуються тестові завдання (додаток 1) та ситуаційні задачі (додаток 2).

8.2. Перелік питань для самоконтролю.

1. Які частини розрізняють у зубах тимчасового та постіійного прикусу?

2. Які поверхні мають передні (фронтальні), малі та великі кутні зуби? .

3. Яке функціональне призначення пояса зуба?

4. Яку функцію виконують передні та кутні зуби?

5. Що таке “оклюзія”, її види?

6. Що таке “оклюзійний компас”?

7. Які елементи має оклюзійна поверхня?

8. Горбики яких зубів називаються опорними?

9. Які оклюзійні контакти самі благоприємні для функції жування?

10. Які є методи моделювання оклюзійної поверхні?

8.3. Пропоновані теми рефератів:

1. Основи відтворення анатомічних особливосей коронок зубів.

2. Методи дослідження оклюзійних контактів

Автор: ас. Р.Ю.Матвеенко
Затверджено на засіданні кафедри

«_____»_________________20_р., протокол №___

Зміни та доповнення до методрозробки:

Переглянуто на засіданні кафедри

«_____»_________________20_р., протокол №___

Переглянуто на засіданні кафедри

«_____»_________________20_р., протокол №___

Переглянуто на засіданні кафедри

«_____»_________________20_р., протокол №___
Актуальність теми.

Кінцева ціль стоматологічної допомоги - відновити оклюзійну поверхню зубних рядів таким чином, щоб не порушити гармонійне функціонування всієї зубо-щелепної системи.

В наш час використання сучасних технологій дозволяє конструювати протези, що повністю змінюють оклюзійні поверхні та співвідношення зубних рядів, і відповідно - співвідношення всіх елементів зубо-щелепної системи ( м’язи, СНЩС ), а отже, здатні спричиняти розвиток її дисфункційних станів.

В останні роки зросла кількість пацієнтів з дисфункційними станами зубо-щелепної системи, що, зокрема, пов’язано з широким застосуванням в практиці стоматології комбінованих незнімних протезів, оклюзійна поверхня яких, побудована без урахування індивідуальної анатомії зубних рядів та артикуляції нижньої щелепи.

Знання анатомії оклюзійних поверхонь зубів та зубних рядів, розуміння оклюзійних концепцій необхідне, щоб запобігти помилок в процесі виготов-лення протезів і подальших ускладнень зі сторони зубо-щелепної системи.

Таким чином, особливого значення набуває актуальність уміння стоматологами-ортопедами відтворювати анатомічні особливості оклюзійної поверхні зубних рядів на штучних зубних протезах, як головна умова стійкого позитивного результату протезування.
^ Навчальна мета.
Студенти повинні:

- мати уявлення про оклюзійні концепції, згідно яких будують оклюзійні поверхні різних конструкцій штучних зубних протезів ( = І ),

- ознайомитися з сучасними технологіями моделювання оклюзійних поверхонь при виготовленні різних конструкцій протезів ( = І ),

- знати анатомію оклюзійної поверхні зубів та зубних рядів, фактори оклюзії, види оклюзії, контакти зубів при центральній оклюзії ( = ІІ ),

- засвоїти механізми оклюзійного програмування функції жувальних м’язів та СНЩС ( = ІІ ),

- вміти ідентифікувати зуби за анатомічною будовою їх оклюзійної поверхні та визначати вид оклюзії, в залежності від виявлених контактів зубів ( = ІІІ ),

- опанувати навики моделювання воском оклюзійної поверхні зубів ( = ІІІ ).
^ Виховні цілі.
Формувати у студентів розуміння значимості і необхідності теоретичних знань з питань оклюзії зубних рядів для успішного вирішення проблеми протезування, почуття відповідальності за можливі ускладнення зі сторони зубо-щелепної системи при конструюванні зубних протезів без урахування цих питань.
^ Міжпредметне інтегрування.
Анатомія: анатомічна будова оклюзійної поверхні зубів та зубних рядів.

Фізіологія: закономірності перебігу фізіологічних процесів при оклюзійному програмуванні функції жувальних м’язів та СНЩС.

Фізика: біомеханіка нижньої щелепи, оклюзійні контакти направляючих горбів зубів - фактор, що визначає пограничні моменти артикуляції.
^ Зміст навчального матеріалу.
Анатомія оклюзійної поверхні зубів та зубних рядів.
Оклюзійна поверхня першого премоляру верхньої щелепи має овальну форму і два основних горба. Горби розділені бороздками, що розміщені продольно та поперечно у вигляді букви Н, поперечна лінія букви Н проходить посередині оклюзійної поверхні в медіально-дистальному напрямку і доходить до апроксимальних емалевих валиків, якими закінчується оклюзійна поверхня. Вестибулярний горб гостріший та вищий ніж оральний.

^ Оклюзійна поверхня другого премоляру верхньої щелепи схожа з оклюзійною поверхнею першого премоляру, але у всіх діаметрах дещо менша. Основна відмінність полягає у тому, що вестибулярний та оральний горби рівні за величиною.

^ Оклюзійна поверхня першого моляру верхньої щелепи має на схемі форму ромба. Вестибулярно-оральний розмір оклюзійної поверхні більший медіально-дистального. Медіально-вестибулярний та дистально-оральний горби мають гостру форму, інші - округлу. Розположення фісур моляра відповідає косому розположенні букви букви Н , поперечна лінія якої проходить по довгій діагоналі ромба.
^ Оклюзійна поверхня другого моляру верхньої щелепи.


Оклюзійні контакти зубів.
Опорні горби - горби зубів, які в центральній оклюзії зберігають вертикальне співвідношення щелеп: піднебінні горби верхніх та щічні горби нижніх бокових зубів.

^ Неопорні горби -- горби зубів, які направляють бокові рухи нижньої щелепи: щічні горби верхніх та язичні горби нижніх бокових зубів. Синоніми : направляючі горби, захисні горби ( захищають щоки та язик від попадання між зубами ).

Суперконтакти -- небажані оклюзійні контакти, які заважають змиканню зубів в центральнії оклюзії та ковзанню в неї із інших положень нижньої щелепи. Розрізняють чотири типи суперконтактів:

- центричні,

- на робочій стороні,

- на балансуючій стороні,

- в передній оклюзії.

^ Робочі супраконтакти виникають на схилах одноіменних горбів премолярів та молярів робочої сторони. Неробочі - на схилах різноіменних горбів премолярів та молярів неробочої сторони. В передній оклюзії -- на мезіальних схилах верхніх передніх зубів.

Синоніми: оклюзійна інтерференція, передчасний контакт, оклюзійні перепони.

^ Центричний супраконтакт -- супраконтакт в центричній оклюзії.

Ексцентричний супраконтакт -- супраконтакт в ексцентричній оклюзії.

Балансуючі контакти -- контакти зубів медіотрузійної сторони, що не є перепонами контактам зубів латеротрузійної сторони.

^ Гіпербалансуючі контакти -- супраконтакти зубів медіотрузійної сторони, що є перешкодами оклюзійним контактам латеротрузійної сторони.
В нормі опірні горби ( щічний горб нижньої щелепи та піднебінний горб верхньої щелепи ) контактують точково зі схилами горбів антагонуючих зубів, забезпечують як опору, стабільність оклюзії, так і свободу для динамічної оклюзії. В нормі оклюзійна поверхня лівих та правих бокових зубів розміщена на одному рівні, немає зміщень зубів.

При рухах нижньої щелепи з центральної оклюзії назад в положення центрального співвідношення ( "ковзання по центру" ) дистальні схили горбів нижніх зубів ковзають по мезіальним скатам горбів верхніх зубів ( ретрузійні поверхні).

Jankelson запропонував зручну дидактичну схему розподілу оклюзійних поверхонь зубів при ортогнатичному прикусі на класи у відповідності з оклюзійними контактами при бокових оклюзіях.

Клас 1 - всі вестибулярні поверхні молярів, премолярів та передніх зубів нижньої щелепи.

Клас 1а - антагонуючі поверхні на верхній щелепі.

Клас 2 - оральні поверхні молярів та премолярів верхньої щелепи.

Клас 2а - антагонуючі внутрішні ( звернені до центральної фісури ) скати язичних горбів нижньої щелепи.

Клас 3 - внутрішні скати піднебінних горбів верхньої щелепи.

Клас 3а - антагонуючі внутрішні скати щічних горбів нижньої щелепи.

При зміщенні нижньої щелепи з центральної оклюзії в бокову, на робочій стороні в контакті 1 та 2 класи, а на балансуючій стороні - 3 та 3а класи оклюзійної поверхні.

Розподіл поверхонь зубів на класи має значення для проведення методу вибіркового зішліфовування зубів.
^ Фактори оклюзії.
На характер оклюзійних контактів зубів при рухах нижньої щелепи впливають "фактори окклюзії": сагітальний та боковий суглобові шляхи, кут Бенетта, сагітальний та боковий різцеві шляхи, оклюзійна площина, крива Шпеє, крива Уілсона, морфологія жувальної поверхні бокових зубів, та відстань між суглобовими головками.

^ Сагітальний суглобовий шлях - рух суглобової головки вниз та вперед по задньому схилу суглобового горбика.

Кут сагітального суглобового шляху - кут нахилу сагітального суглобового шляху до камперовської або франкфуртської горизонталі (~ 30 ).

^ Боковий суглобовий шлях - шлях суглобової головки балансуючої ( медіотрузійної ) сторони вглиб та донизу.

Кут бокового суглобового шляху ( кут Беннета ) - кут, що проектується на горизонтальну площину, між переднім та максимальним боковим рухами суглобової головки балансуючої сторони (~ 17 ).

^ Рух Беннетта - боковий рух нижньої щелепи. Суглобова головка робочої сторони зміщується латерально ( назовні). Цей рух може поєднуватися з рухом вперед, назад, вниз або вгору. Суглобова головка неробочої сторони на самому початку руху може здійснювати трансверзальний рух до центру ( на 1-3 мм) -"початковий боковий рух" (immediate sidishift ), а потім - рух вниз, вперед та в глибину. В інших випадках на початку руху Беннетта відбувається відразу рух вниз, в глибину та вперед ( progressive sideshift ).

^ Сагітальний різцевий шлях - рух нижніх різців по піднебіннії поверхні верхніх різців при русі нижньої щелепи із центральної оклюзії в передню.

Кут сагітального різцевого шляху - кут нахилу сагітального різцевого шляху до камперовської горизонталі ( ~ 60 ).

^ Боковий різцевий шлях - шлях нижніх різців по піднебінній поверхні верхніх різців при русі нижньої щелепи із центральної оклюзії в бокову.

Кут бокового різцевого шляху -- кут між боковими різцевими шляхами вправо та вліво( ~ 110).

^ Шарнірна термінальна вісь - уявна вісь виключно шарнірних ( обертових ) рухів суглобових головок при рухах відкривання та закривання рота із крайнього заднього положення суглобових головок ( із центрального співвідношення щелеп).

^ Оклюзійна площина - площина, яка може бути визначена при інтактному зубному ряді між наступними трьома точками: серединна контактна точка ріжучих країв нижніх центральних різців та дистально-щічних горбів других нижніх молярів, паралельна камперовській горизонталі.

^ Протетична площина - площина, що створюється штучно при протезуванні для постановки верхніх зубів, проходить між наружним краєм крила носа та серединою козелка вуха, нижче оклюзійної площини на величину різцевого перекриття.

^ Камперовська горизонталь - носо-вушна лінія - уявна лінія від козелка вуха до наружного краю крила носа.

Франкфуртська горизонталь - лінія, що проходить від нижнього краю орбіти до верхнього краю наружного слугового проходу.

^ Серединно-сагітальна площина - вертикальна площина, яка проходить через передню точку, утворену перетинанням піднебінного шва з другою поперечною піднебінною складкою ( між іклами ), та через задню точку, розміщену на кордоні твердого та м"якого піднебіння, яка відповідає spina nasalis posterior. Для встановлення цієї площини використовують також середину підборіддя, губів, вуздечки губів, язика. Застосовується для оцінки будови інтактних зубних дуг та побудови штучних зубних рядів.

^ Лінія Паунда - уявна лінія від медіального краю нижнього клика до внутрішнього краю нижньощелепного горбика. Штучні зуби не повинні виходити за цю лінію.

^ Контакти зубів при центральній оклюзії.

Оклюзійне програмування функції жувальних м’язів та СНЩС.
Початковим та кінцевим моментом любого артикуляційного процесу є центральне співвідношення щелеп - розположення щелеп в трьох взаємно перпендикулярних площинах, при якому суглобові головки знаходяться в крайньому задньоверхньому серединно-саггітальному положенні в суглобових ямках, з якого нижня щелепа може вільно виконувати бокові рухи, а при відкриванні та закриванні рота в межах 2 см. між центральними різцями, може вільно обертатися навколо термінальної шарнірної осі, що проходить через суглобові голівки. Ця траєкторія руху нижньої щелепи є “ термінальною дугою відкривання та закривання роту ”. При подальшому відкриванні роту починається поступальний рух голівок разом з дисками вперед і вниз по задньому схилу суглобових горбів до встановлення суглобових голівок на їх вершинах.

Центральне співвідношення щелеп - єдине положення нижньої щелепи, яке можна багаторазово відтворити і яке дає можливість визначати центральну оклюзію. Воно обмежується анатомічною формою СНЩС, тоді , як центральна оклюзія стабілізується оклюзійними контактами бокових зубів. Оклюзійним аналогом центрального співвідношення щелеп є задня контактна позиція нижньої щелепи - оклюзійні контакти зубів в положенні центрального співвідношення щелеп. Після досягнення початкового контакту жувальних зубів в центральному співвідношенні щелеп, нижня щелепа виконує рух вперед і вверх в центральну оклюзію, де відбувається максимальний фісурно-горбковий контакт. Цей ковзаючий рух визначається, як “ковзання по центру“ і в нормі відбувається в серединно-сагітальній площині, без бокових зміщень при одночасному двосторонньому контакті схилів горбків бокових зубів.

Ковзання по центру, як і ексцентричні початкові та кінцеві рухи нижньої щелепи направляється оклюзійною поверхнею зубів. Її рельєф характеризується анатомічними особливостями, що генетично пристосовані до функції.

Стабільне вертикальне та трансверзальне положення нижньої щелепи забезпечують оклюзійні контакти зубів, що запобігають зміщенню нижньої щелепи, здійснюючи " оклюзійний захист скронево-нижньощелепного суглобу ".

Оклюзійні поверхні зубів впливають на характер рухів нижньої щелепи. Контакти зубних рядів, викликаючи напруження в пародонті при змиканні, через центральну нервову систему програмують роботу жувальних м'язів. У всіх випадках оклюзійного контакту жувальні поверхні зубів направляють рухи нижньої щелепи, а суглоби відіграють пасивну роль.

При змиканні зубів положення нижньої щелепи визначається результую-чою силою, що виникає при взаємодії поверхонь зубів верхньої та нижньої щелеп. Саме вона визначає положення елементів суглоба при змиканні зубів.

Такий процес функціонування зубо-щелепної системи відповідно з характером оклюзійних контактів, визначається як "оклюзійне програмування".

При відсутності контакту між зубами верхньої та нижньої щелепи рухи останньої направляються артикулюючими поверхнями суглобів та пропріо-рецепторними нервово-м'язевими механізмами.
^ План і організаційна структура заняття.

Етапи заняття

Обладнання та матріали

Учбові посібники, засоби контролю

Місце проведення

Час хвил.

1

Інструктаж викладача по плану заняття
Методичні розробки до заняття, план практичних занять

Клінічний кабінет

3 хв.

2

Контроль вихідного рівня знань
Методичні розробки до заняття, запитання та задачі.

Клінічний кабінет

10 хв.

3

Вирішення ситуаційних задач
Методичні розробки, ситуаційні задачі, схеми.

Клінічний кабінет

10 хв.

4

Курація студентами хворих

Стоматологічна установка, крісло, набір інструмент. Для обстеження.

Методичні розробки, схеми, таблиці, хворі, діагностич. моделі

Клінічний кабінет

92 хв.

5

Обговорення результатів курації хворих

Історії хвороби, діагностичні моделі, рентгенограми.

Методичні розробки, схеми, таблиці, історії хвороби, хворі

Клінічний кабінет

5 хв.

6

Контроль результатів засвоєння матерілу

Історії хвороби, діагностичні моделі.

Методичні розробки, діагностич. Моделі.

Клінічний кабінет

5 хв.

7

Підведення підсумків заняття. Завдання на наступне заняття.
Методичні розробки до заняття, план практичних занять

Клінічний кабінет

5 хв.
Всього :.

130 хв.


Матеріали методичного забезпечення заняття.


 1. Методичні рекомендації, схеми, таблиці, питання для конролю базового рівня знань, ситуаційні задачі.

 2. Діагностичні моделі, оклюдограми.

 3. Студентські альбоми.

Питання для контролю вихідного рівня знань студентів.
1. Описати анатомію оклюзійної поверхні окремих зубів та зубних рядів.

 1. Перерахувати м”язи, що забезпечують рухи нижньої щелепи.

 2. Перерахувати і описати рефлекторні механізми, що забезпечують функціону-вання та координацію діяльності зубощелепно-лицевої системи.

 3. Назвати клінічні і додаткові методи обстеження пацієнтів.


Питання для контролю заключного рівня знань студентів.


 1. Перерахувати можливі контакти зубів.

 2. Назвати фактори оклюзії і дати їх визначення.

 3. Перерахувати види оклюзії та описати їх характеристики.

 4. Описати оклюзійні контакти зубів в центральній оклюзії.

 5. Вказати які фактори впливають на характер рухів нижньої щелепи.

 6. Пояснити, чому зміни оклюзійної поверхні здатні спричиняти дисфункційні стани зубо-щелепної системи.

 7. Пояснити термін “ оклюзійне програмування “.

 8. Назвати відомі оклюзійні концепції та пояснити їх суть.


Література.

Основна література:


 1. Бетельман А.І. Ортопедична стоматологія. 1965р.

 2. Євдокимов А.І. Руководство по ортопедической стоматологии 1974г.

 3. Гаврилов Є.І. Щербаков А.С. Ортопедична стоматологія 1984р.

 4. Криштаб С.І. Ортопедична стоматологія. 1986р.

 5. Бушан М.Г. Справочник стоматолога-ортопеда. 1990г.

 6. Копейкін В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии 1993 г.

7. Курляндский В.Ю. Зубное протезирование. Атлас, том І. Москва 1963 г.
Додаткова література:


 1. Гросс М.Д., Мэтьюс Дж.Д. Нормализация окклюзии. Пер. с англ.- М.: Медицина, - 1986. - 287 с.

 2. Хватова В.А. Функциональная окклюзия в норме и патологии. // М.: Поли- графсервис, - 1993.- 159 с.

 3. Хватова В.А. Диагностика и лечение нарушений функциональной окклюзии. Н.Новгород Изд-во НГМА,- 1996.- 276с.

4. Шварц А.Д. Биомеханика и окклюзия зубов. // М.: Медицина, - 1994.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Морфологія окпюзійної поверхні зубів. Методи знечулення в ортопедичної стоматології iconМорфологія оклюзійної поверхні зубів Методи знечулення в ортопедичної стоматології
Для викладачів до практичного заняття з ортопедичної стоматології зі студентами 3 курсу 5 семестру на принципах кредитно-модульної...

Морфологія окпюзійної поверхні зубів. Методи знечулення в ортопедичної стоматології iconКонтроль початкового рівня знань. Обстеження хворого в клініці ортопедичної...
Для викладачів до практичного заняття з ортопедичної стоматології зі студентами 3 курсу 5 семестру на принципах кридитно-модульної...

Морфологія окпюзійної поверхні зубів. Методи знечулення в ортопедичної стоматології iconЕтапи історичного розвитку ортопедичної стоматології. Видатні сучасні...
Мета: знати етапи історичного розвитку ортопедичної стоматології, видатних сучасних вітчизняних науковців, їх вклад в розвиток ортопедичної...

Морфологія окпюзійної поверхні зубів. Методи знечулення в ортопедичної стоматології iconКонтроль початкового рівня знань. Обстеження хворого в клініці ортопедичної...
Мета: засвоїти методику обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології, вміти будува-ти та оформляти початковий та остаточний...

Морфологія окпюзійної поверхні зубів. Методи знечулення в ортопедичної стоматології iconШ курс, 5 семестр на принципах кредитно-модульної системи навчання 1
Тема: Етапи історичного розвитку ортопедичної стоматології. Видатні сучасні вітчизняні науковці, їх вклад в розвиток ортопедичної...

Морфологія окпюзійної поверхні зубів. Методи знечулення в ортопедичної стоматології iconЗагальні правила та вимоги щодо препарування зубів. Інструментарій
Для викладачів до практичного заняття з ортопедичної стоматології зі студентами 3 курсу 5 семестру на принципах кредитно-модульної...

Морфологія окпюзійної поверхні зубів. Методи знечулення в ортопедичної стоматології iconТематичний план самостійної підготовки студентів: Історія розвитку...
...

Морфологія окпюзійної поверхні зубів. Методи знечулення в ортопедичної стоматології iconРобоча програма з пропедевтики ортопедичної стоматології на 2 курсі. План навчального процесу
Програму ухвалено на засіданні предметноі методичноі комісіі ддма зі стоматологіі «19» травня 2011 р., протокол №4

Морфологія окпюзійної поверхні зубів. Методи знечулення в ортопедичної стоматології iconРобоча програма з ортопедичної стоматології для студентів 4 курсу...
Програму ухвалено на засіданні предметної методичної комісії дз «дма» моз україни зі стоматологіі 2012 р., протокол №

Морфологія окпюзійної поверхні зубів. Методи знечулення в ортопедичної стоматології iconРобоча програма з ортопедичної стоматології для студентів ІІІ курсу...
Програму ухвалено на засіданні предметноі методичноі комісіі ддма зі стоматологіі «19» травня 2011 р., протокол №4

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<