Шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку
Скачать 113.52 Kb.
НазваниеШляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку
Дата публикации04.07.2013
Размер113.52 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
Зміст концепції

випереджаючої освіти для сталого розвитку
Випереджаюча освіта для сталого розвитку з одного боку, використовує сучасні методи навчання та виховання, з іншого боку, відштовхується від конкретної стратегії майбутнього - стратегії сталого розвитку.

Сутність концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку полягає в тому, щоб таким чином перебудувати зміст та методику навчального процесу на всіх рівнях освітньої системи, щоб вона стала здатною своєчасно готувати людину до нових умов існування, давати їм такі знання та вміння, які б дозволили успішно та ефективно діяти в інформаційному середовищі, а також впливати на суспільні процеси в ім'я збереження людства та природного середовища.

Тенденції розвитку сучасної освіти:

1. Відкритість.

2. Безперервність.

3. Гуманізація освіти.

4. Гуманітаризація освіти.

5. Демократизація педагогічного процесу.

6. Перетворення освіти на сферу освітніх послуг.
"Освіта … має забезпечувати у людей і суспільства здатності працювати заради сталого розвитку. Його мета полягає у тому, щоб люди були більш інформованими, моральними, відповідальними і вимогливими"
Розуміння випереджаючої освіти як освіти, що розширює людський потенціал, сприяє подальшому прогресу людства, але враховує існуючі протиріччя та проблеми, пов'язані їх необхідністю регулювання відносин у системі "природа-суспільство-особистість" та побудови моделей сталого майбутнього.

^ Шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку:

- Розвиток і вдосконалення базової системи освіти.

- Переорієнтація наявної освіти на всіх рівнях для вирішення питань сталого розвитку.

- Формування досвіду і цінностей, необхідних для сталого розвитку.

- Поглиблення розуміння й усвідомлення важливості сталого розвитку громадськістю.

- Навчання населення з метою сприяння переходу до сталих моделей виробництва і споживання.
^ Впровадження норм та принципів сталого розвитку передбачає такі заходи як:

" використання ресурсо- та енергозберігаючих технологій життєзабезпечення людини, що включає розумне споживання енергії та води, зменшення марних витрат сировини, кількості відходів;

" впровадження принципів, норм та цінностей екологічної етики відповідальності, переведення їх у площину практичної діяльності, повсякденного життя, що сприятиме формуванню стійких, екологічно врівноважених звичок та традицій;

" розвиток духовного потенціалу особистості у контексті особистісно-орієнтованої та гуманоцентричної педагогіки, що передбачає визнання цінності кожної людини, її права на саморозвиток та самореалізацію;

" впровадження норм міжособистісної та міжкультурної комунікації на засадах принципів полі культурності та толерантності;

" розвиток правової культури особистості, основ громадянськості;

" виховання соціально-активної та інноваційно спрямованої особистості, адаптованої до динаміки сучасного життя;

" розвиток інформаційної культури особистості, основ критичного мислення та медіа компетентності;

" формування культури здоров'я підростаючого покоління на засадах розуміння єдності природи та людини, залежності здоров'я людини від стану довкілля.
Основні компоненти випереджаючої освіти для сталого розвитку:

1. Екологічна компонента.

2. Правова компонента.

3. Соціально-економічна компонента.

4. Морально-етична компонента.

Додаток 1
^ УРОК З КУРСУ "СУСПІЛЬСТВО СТАЛОГО РОЗВИТКУ"
Тема. Екологічний слід.

Мета: познайомити дітей з досить простим, але одночасно продуктивним методом оцінки рівня свого впливу на навколишнє середовище, сприяти формуванню ключових к4омпетентностей учнів в області енерго - та ресурсозбереження.


Завдання:

- навчитися вимірювати величину тиску на навколишнє середовище, виробленого окремими людьми, організаціями, містами, регіонами, націями і людством в цілому;

- сприяти зміні існуючого стереотипу про величезні розміри планети Земля та доступності її для людини;

- надати уявлення про обмеженість природних ресурсів;

- виховувати громадянську відповідальність за стан навколишнього середовища, за майбутнє людей, які повинні мати можливість використовувати ті ж ресурси, якими ми користуємося зараз.

Обладнання: ноутбук, проектор, презентація, кольорові картки, анкети, яблуко, глобус, три аркуша паперу і сліди різних кольорів (червоний, жовтий, зелений).

Тема. Екологічний слід.

Хід заняття.

І. Вступне слово вчителя.

Кожна жива істота, в тому числі і людина впливає на своє оточення. Життя вимагає використання будь-яких ресурсів і утворення відходів життєдіяльності. Так влаштована природа. Отже, життя якоїсь істоти в природі завжди залишає слід. Так було завжди. Великі проблеми почалися, коли людина в гонці за добробутом стала забирати в природи більше ресурсів, ніж вона може дати їй і здатна відтворити. Тоді з'явився так званий екологічний дефіцит і постало питання про вирішення глобальних екологічних проблем. Вірний шлях їхнього вирішення, на думку багатьох учених, - це шлях сталого розвитку суспільства.

Актуалізація знань. Технологія "Заверши фразу".

Учні отримують індивідуальні картки із завданням завершити розпочату фразу. Додаються 2 хвилини для запису фрази в зошити та її завершення. Потім по черзі учні читають отриману фразу.

1. Сталий розвиток - це …

2. Сталий розвиток (більш просте визначення) - це …

3. Вперше термін сталий розвиток був визначений на конференції ООН …

4. Необхідність в переході до СР виникли з тієї причини, що …

5. Принципи УР включають в себе три сфери …, тісно пов'язані між собою.

6. Економічні принципи УР включають в себе …

7. Екологічні принципи УР включають в себе …

8. Соціальні принципи СР позначають …

9. Гасло робити у галузі СР звучить так …

10. Гасло "Думай глобально, дій локально", можна пояснити наступним чином …
11. На конференції в Ріо-ле-Жанейро була прийнята програма дій під назвою …

12. Формула І=РАТ дозволяє розрахувати…

13. "Демографічний вибух" …

14. Причини демографічного вибуху …

15. Екологічні фактори, що впливають на зростання чисельності населення:

16. Чи можна змінити демографічне становище? Яким чином?

17. Екологічний слід - це …

(Основні визначення та формули ілюструються слайдами презентації)

Повідомлення теми уроку. Цілепокладання.

Наша мета сьогодні: познайомитися з досить простим, але в той же час продуктивним, методом оцінки рівня свого впливу на навколишнє середовищ - екологічним слідом.

Звернемося до формули І = РАТ Зменшення величини даного показника - такий шлях зниження тиску на природу бачиться більш реальним, так як він залежить від кожного з нас. Він передбачає ведення способу життя, більш дружнього по відношенню до природи. Як оцінити свій стиль життя з позиції дружності по відношенню до природи? Це можна зробити, оцінивши свій екологічний слід.

Що таке екологічний слід?

2. Словникова робота (презентація). Біологічна ємність - площа біологічно продуктивної території (орних земель, пасовищ, лісів, рибопромислових зон), яка може використовуватися для задоволення потреб людей. Біологічно продуктивною вважається та частина поверхні планети, на якій можуть активно виростати рослини, тобто зона, яка є джерелом біологічних ресурсів для людини.
Вправа "Яблуко".

Яблуко символізує планету. Зазвичай Земля представляється нам великою планетою, де всім вистачає місця і для всіх її мешканців вистачає ресурсів. Вчитель ставить питання: "Яку частину Землі ми можемо використовувати?" Після того, як усі бажаючі висловлять свої версії, вчитель розрізає яблуко 4 частини. Три відкладає в бік - це води світового океану, що становлять 75% землі.

Частину, що залишилася, розрізає навпіл. Одна з цих частин символізує сушу, зайняту пустелями, льодовиками і скелями. Останній залишився сектор (одна восьма Землі) має занадто кам'янисті, занадто круті або занадто холодні землі для того, щоб вирощувати сільськогосподарські культури. Вчитель зрізує шкірку. Це і є верхній родючий шар, що називається ґрунтом, який годує людину.

Неграмотне ведення сільського господарства, ерозія ґрунтів щорічно забирає з цієї і так невеликої кількості 24000000000 тонн верхнього шару ґрунту. Ця вправа показує обмеженість планети і її ресурсів.
Екологічний слід (має кілька визначень):

- Площа території, необхідна для забезпечення життя і господарськоюї

діяльності певної людської популяції на невизначений час.

- Міра споживання поновлюваних природних ресурсів людиною,

населенням країни, регіону, всього світу.

- Індикатор відповідності між господарською діяльністю людини і

здатністю планети до самовідновлення.

Вимірює тиск, який чиниться людством на навколишнє середовище. Кожен з нас робить певний вплив на навколишнє середовище, споживає певну кількість природних ресурсів. Але природні ресурси не нескінченні і Земля може виробляти лише певну їх кількість.

Яким же чином ми можемо виміряти цей тиск, підрахувати наскільки ми, як людство, забираємо з навколишнього середовища більше ресурсів, ніж природа здатна відтворити?

Глобальний гектар - стандартний гектар землі, який дозволяє порівнювати між собою різні показники, екологічні сліди різних країн, незважаючи на те, що вони використовують різні за своїми характеристиками землі. 1 глобальний гектар відповідає 1100 гектару біологічно продуктивного простору, що характеризується середньосвітовий продуктивністю за один розглянутий рік.

Знайомство з величиною екологічного сліду різних країн. (Презентація). Екологічний слід країни - це всі орні угіддя, пасовиська, ліси і рибопромислові зони, необхідні для виробництва продовольства, волокон, деревини, які споживає населення, а також площі для утилізації відходів, що виникають при виробництві та для розміщення інфраструктури.

Висновок. Необхідні принаймні дві такі планети як Земля, що б кожен житель мав можливість задовольняти свої потреби в повній мірі, без всяких обмежень.

Який вихід із ситуації можна запропонувати?

- Що б кожен житель планети Земля міг скористатися правом на гідне життя в гармонії з природою, екологічний слід багатьох країн повинен бути

Значно менше.

Гра "Три кута".

Задається проблема з трьома альтернативними рішеннями. У класі визначено три кути, позначені трьома кольоровими "слідами". Учні, вибираючи те чи інше рішення, формують групи.

Зелений - я вирішив зменшити свій екослід на Землі.

Жовтий - заняття змусило мене замислитися над проблемою.

Червоний - я не буду змінювати звичний спосіб життя, мене це не стосується.


Додаток 2
^ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СЛІДУ

(анкета)
Щоб обчислити екологічний слід, необхідно вибрати відповідне вашому способу життя твердження і провести складання/віднімання кількості балів, зазначених справа. Підсумовуючи бали, ви отримаєте величину екологічного сліду.

1. Житло

1.1. Площа вашого житла дозволяє тримати кішку, а собаці нормальних розмірів було б затісно +7

1.2. Велика, простора квартира +12

1.3. Великий дім на 1-2 сім'ї +23

Бали, отримані за відповідь на питання про житло, розділіть на кількість людей, що живуть у ньому.

2. Використання енергії

2.1. Для опалення вашого будинку використовується нафту, природний газ або вугілля+45

2.2. Для опалення вашого будинку використовується енергія води, сонця або вітру +2

2.3. Більшість з нас отримує електроенергію з горючих копалин, тому додайте собі+75

2.4. Опалення вашого будинку влаштовано так, що ви можете регулювавати його залежно від погоди -10

2.5. В холодний період року вдома ви тепло одягнені, а вночі ховаєтесь під двома ковдрами -5

2.6. Виходячи з кімнати ви завжди гасите в ній світло -10

2.7. Ви завжди вимикаєте свої побутові прилади, не залишаючи їх в режимі очікування -10

3. Транспорт

3.1. На роботу ви їздите на громадському транспорті +25

3.2. На роботу ви йдете пішки або їдете на велосипеді +3

3.3. Ви їздите на звичайному легковому автомобілі +45

3.4. Ви використовуєте потужний автомобіль з повним приводом +75

3.5. В останню відпустку ви летіли літаком +85

3.6. У відпустку ви їхали на поїзді, причому шлях зайняв до 12:00 +10

3.7. В відпустку ви їхали на поїзді, причому шлях зайняв більше 12:00+20

4. Харчування

4.1. В продуктовому магазині чи на ринку ви купуєте в основному свіжі продукти (хліб, фрукти, овочі, рибу, м'ясо) місцевого виробництва, з яких самі готуєте обід +2

4.2. Ви віддаєте перевагу вже обробленим продуктам, напівфабрикатам, свіжомороженим готовим стравам, які потребують тільки розігріву, а також консервам, причому не дивитесь, де вони зроблені +14

4.3. В основному ви купуєте готові або майже готові до вживання продукти, але намагаєтеся, щоб вони були зроблені ближче до будинку +5

4.4. Ви їсте м'ясо 2-3 рази на тиждень +50

4.5. Ви їсте м'ясо 3 рази в день +85

4.6. Віддаєте перевагу вегетаріанській їжі +30

5. Використання води та паперу

5.1. Ви приймаєте ванну щодня +14

5.2. Ви приймаєте ванну 1-2 рази на тиждень +2

5.3. Замість ванни ви щодня приймаєте душ +4

5.4. Час від часу ви поливаєте присадибну ділянку або миєте автомобіль з шлангу +4

5.5. Якщо ви хочете прочитати книгу, то завжди купуєте її +2

5.6. Іноді ви берете книжки в бібліотеці або позичаєте у знайомих -1

5.7. Прочитавши газету, ви її викидаєте +10

5.8. Газети, купуються вами читає після вас ще хтось +5

6. Побутові відходи

6.1. Всі ми створюємо масу покидьків і сміття, тому додайте собі +100

6.2. За останній місяць ви хоч раз здавали пляшки -15

6.3. Викидаючи сміття, ви кладете в окремий контейнер макулатуру -17

6.4. Ви здаєте порожні банки з-під напоїв і консервів -10

6.5. Ви викидаєте в окремий контейнер пластикову упаковку -8

6.6. Ви намагаєтеся купувати в основному не фасовані, а вагові товари;

отриману в магазині упаковку використовуєте в господарстві -15

6.7. З домашніх відходів ви робите компост для добрива своєї ділянки -5

Якщо ви живете в місті з населенням в півмільйона і більше, помножте

ваш загальний результат на 2.

Підводимо підсумки:

Розділіть отримані бали на 100, і ви дізнаєтеся, скільки гектарів земної поверхні потрібно, щоб задовольнити всі ваші потреби, і скільки буде потрібно планет, якби всі люди жили так само, як ви!

Близько та більше 1,8 га - 1 планета;

Більше 13,6 га - 2 планети;

Більше 5,4 га - 3 планети;

Більше 7,2 га - 4 планети;

Більше 9,0 га - 5 планет

Щоб усім нам вистачило однієї планети, на 1 людину має припадати близько 1.8 га продуктивної землі.

Якщо ви хочете зменшити свій екологічний слід, анкета допоможе побачити, яка сфера життя вносить найбільший вклад в його величину. Також можна подумати і вирішити, які сфери життя ви готові змінити.
Додаток З
^ ВПРАВА "ЛИСТ САМОМУ СОБІ"
Мета: укладання морально-етичної угоди з собою.

Учасники: учні основної школи.

Метод: Індивідуальна письмова робота.

Хід: педагог пропонує учням "Список правил учасника сталого розвитку"

" Використовуй вдруге папір, скло, метал, утилізуй їх.

" Намагайся не користуватися пінопластом, разових пластиковим посудом.

" Віддавай речі, якими не користуєшся, іншим.

" Використовуй зворотній - чистий бік аркуша паперу.

" Відповідально стався до залишків їжі.

" Полагодь, виправ речі, замість того, щоб їх викидати

" Будь ініціатором охорони місцевих парків та навколишньої природи.

" Не сміти та слідкуй за дотриманням чистоти у своїй місцевості.

" Сам саджай дерева, квіти.

" Вивчай рослини і тварини свого краю, регіону.

" Вивчай річки, озера своєї місцевості та роби все можливе для їхнього

захисту.

" Не мийся під душем занадто довго, заощаджуй воду.

Перелік правил можна продовжити. Потім кожний учасник пише листа самому собі, де визначає, яких правил він буде дотримуватися. Бажано потім повернутися до змісту листа, проаналізувавши, чи всі зобов'язання були виконані.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку iconПроект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки
Національна стратегія визначає основні напрями, пріоритети, завдання І механізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову...

Шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку iconПояснювальна записка
Розроблення Концепції розвитку інклюзивної освіти викликано необхідністю вирішення важливих питань щодо забезпечення права на якісну...

Шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку iconЦикл уроков по английскому языку для 5 класса, направленный на оптимизацию учебного процесса
И досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості й сучасним вимогам суспільства. Національна...

Шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку iconОсвіти державні цільові програми, зокрема Державну цільову соціальну...
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (далі – Національна стратегія) на основі аналізу сучасного...

Шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку iconВсім викладачам, аспірантам, науковцям
Сталого розвитку та структурно- інноваційно! Перебудови української економіки (2004-2015)

Шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку iconПрограма розвитку освіти І науки Запорізької області на 2013-2017...
Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347/2002, Указу Президента України від 30. 09. 2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення...

Шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку iconВідділ освіти печенізької
Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2010-2011 навчальному році та завдання на 2011 – 2012...

Шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку iconКонцепція розвитку інформаційного простору Сумської області на період до 2015 року
Концепція визначає напрямки, шляхи та методи розбудови інформаційного простору області, сприятиме забезпеченню прав громадян на інформацію...

Шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку iconНака з
З метою стабілізації ситуації у сфері освіти І науки, відновлення роботи Міністерства освіти І науки України та подальшого розвитку...

Шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку iconПлан проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій...
Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<