Кількість годин
Скачать 163.02 Kb.
НазваниеКількість годин
Дата публикации15.03.2013
Размер163.02 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > География > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану
в 9-х, 10-х, 11-х класах ЗНЗ Запорізької області
у 2009/2010 навчальному році
(на виконання наказу ЗОІППО від 11.01.2010 №3)

Інформатика
Рекомендуємо внести зміни у розподіл часу на вивчення окремих тем курсу інформатики (9 клас –таблиця 1, 10 клас – таблиці 2,3,4,5, 11 клас – таблиці 6,7,8,9).
9 клас

Таблиця 1

Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики в 9 класі

(1 година на тиждень, всього 19 годин на ІІ семестр )

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Службове програмне забезпечення

Обов’язково Поняття комп’ютерного вірусу. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами. Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами.
Самостійно: Форматування та копіювання дисків. Запис інформації на оптичні носії.

Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Робота в середовищі антивірусної програми.
Самостійно: Практична робота №5. Захист комп’ютера від вірусів.
Обов’язково Практична робота №6. Архівування та розархівування даних

2

2

Поняття про комп'ютерні мережі Робота в локальній мережі

Обов’язково Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи. Поняття домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання файлів і папок.
Оглядово: Поняття робочої групи. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі. Віддалене керування комп’ютером.
Обов’язково Практична робота №7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.

2

3

Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

Обов’язково Призначення й структура мережі Інтернет. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею.
Використання браузера. Вибір системи кодування під час перегляду веб-сторінок. Збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері. Використання списку сайтів, обраних для швидкого перегляду.
Оглядово: Протоколи Інтернету. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера. Настроювання браузера. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації.
Обов’язково Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернеті.

3

4

Основи роботи з текстовою інформацією (повністю за програмою)

4

5

Засоби перегляду й перетворення графічної інформації

(повністю за програмою)

1

6

Основи растрової графіки (повністю за програмою).

2

7

Основи векторної графіки (повністю за програмою).

3

8

Резерв навчального часу

210 клас

^ Таблиця 2

Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 10 класі для класів універсального напряму навчання


(1 година на тиждень, всього 19 годин на ІІ семестр )

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Графічний редактор (все за програмою)


3

2

Текстовий редактор.

Обовязково Системи опрацювання текстів, їх функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора. Робота з текстовими файлами. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка правопису. Об’єкти в середовищі текстового редактора (символ, абзац, документ) і правила роботи з ними. Робота з фрагментами тексту: виділення, перенесення, копіювання, форматування, пошук, заміна. Використання буфера обміну. Робота з таблицями. Робота з графічними об’єктами в середовищі текстового редактора.
Оглядово: Вкорінення об’єктів з інших додатків. Форматування документа. Друкування тексту.


9

3

Глобальна мережа Інтернет

Обов’язково:

Комп’ютерні мережі. Види, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж. Сервер і робоча станція. Технологія клієнт-сервер.

Глобальна мережа Інтернет.. Апаратні, програмні та інформаційні ресурси сучасних мереж. Ідентифікація комп’ютерів у мережі. Адресація в мережі Інтернет.

Основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, форуми, інтерактивне спілкування.

Принципи роботи з гіпертекстом. Створення та перегляд. Організація інформації, принципи навігації. Адреса веб-сторінки. Програми-броузери. Види кодування веб-сторінок. Пошук інформації в мережі Інтернет.

Електронна пошта в глобальній мережі. Електронна адреса. Основні можливості використання поштових програм: створення і відправлення електронного повідомлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення, створення відповіді на одержане повідомлення. Правила й етикет електронного листування.

Форуми та їх призначення. Правила роботи у форумах.

Інформаційна безпека при роботі в мережі Інтернет.
Оглядово: Провайдери та інформація, необхідна для підключення до мережі Інтернет. Різні способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі. Інформаційний зв’язок у мережі Інтернет. Пошукові системи. Принципи функціонування електронної пошти. Поштові стандарти. Адресна книга.5

4

Резерв часу

2

Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.
Таблиця 3

^ Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 10 класі для класів філологічного, суспільно-гуманітарного та спортивного напрямів навчання

(1 година на тиждень, всього 19 годин на ІІ семестр)

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Глобальна мережа Інтернет (перенести в 11 клас ті питання, які залишилися)

2

Інформаційна модель і алгоритми (все за програмою)


3

3

Графічний редактор (все за програмою)


4
Текстовий редактор (все за програмою)

.

8

4

Резерв часу

4

Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.
Таблиця 4

^ Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 10 класі для класів художньо-естетичного профілю напряму навчання

(1 година на тиждень, всього 19 годин на ІІ семестр)

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Глобальна мережа Інтернет (перенести в 11 клас ті питання, які залишилися)

2

Інформаційна модель і алгоритми (все за програмою)


3

3

Графічний редактор (все за програмою)


4
Текстовий редактор (все за програмою)

.

6
Комп’ютерні презентації (все за програмою)

4

4

Резерв часу

2

Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.
Таблиця 5

^ Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 10 класі для класів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів

(2 години на тиждень, всього 38 годин на ІІ семестр)

№ з/п

Тема

Кількість годин

  1. 4

Графічний редактор (все за програмою)

4

  1. 5

Текстовий редактор

Обов’язково:

Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення й основні функції. Завантаження текстового редактора. Система вказівок текстового редактора. Зчитування тексту із зовнішніх носіїв і його збереження на зовнішніх носіях комп’ютера. Редагування тексту.

Введення тексту з клавіатури. Форматування тексту. Перевірка орфографії. Використання буферу обміну. Пошук інформації в середовищі текстового редактора. Робота з фрагментами тексту – виділення, копіювання, вилучення, вставляння, переміщення, пошук і заміна фрагментів тексту. Використання таблиць у текстах. Робота з об’єктами в середовищі текстового редактора. Введення формул, оздоблення тексту. Робота зі шрифтами.
Оглядово:

Шаблони документів і робота з ними. Структура документа. Друкування тексту.


10

  1. 6

Комп’ютерні презентації (все за програмою)

4

  1. 7

Електронні таблиці

Обов’язково:

Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Системи опрацювання електронних таблиць, їх основні функції. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації. Робота з файлами електронних таблиць (книгами): відкриття існуючої книги, створення нової книги на основі шаблону, збереження книги, перегляд книги, закриття книги. Опрацювання табличної інформації в середовищі табличного процесора: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування.

Робота з аркушами: переміщення по робочому аркушу, додання аркушів, копіювання аркушів, переміщення аркушів, виділення частини аркуша, присвоєння імені аркушам, перейменування аркушів, пошук даних на робочому аркуші, видалення аркушів. Пошук інформації в середовищі табличного процесора. Використання вбудованих формул і функцій у середовищі табличного процесора. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації..

Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрування даних.
Оглядово:

Друкування діаграм. Виведення табличної інформації на друк.

Групування даних. Аналіз даних у середовищі табличного процесора.

10

  1. 8

Бази даних. Системи управління базами даних

Обов’язково:

Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних.

Особливості реляційних баз даних. Створення структури бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Різні способи введення та редагування даних. Основні об’єкти бази даних. Робота з таблицями. Поняття ключового поля. Зв’язки між таблицями. Робота з файлами. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних. Фільтрація даних. Використання простих і складених фільтрів. Формування звітів. Мова запитів. Проектування бази даних.
Оглядово:

Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи.


8

  1. 9

Резерв часу

2

Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.

11 клас

^ Таблиця 6

Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 11 класі для класів універсального напряму навчання


(1 година на тиждень, всього 19 годин на ІІ семестр )

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Табличний процесор

Обовязково: Призначення та функції табличного процесора. Електронна таблиця та її основні об’єкти: файл, книга, аркуш, комірка, адреса комірки, діапазон комірок. Введення і редагування даних різного типу. Копіювання, переміщення, вилучення, форматування таблиці. Виконання обчислень в середовищі табличного процесора.. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних.

Огдядово: Використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих у таблиці. Упорядкування і пошук потрібних даних в електронній таблиці. Фільтрування даних.
Самостійно: Виведення табличних даних і діаграм на друк.

3

2

Бази даних. Системи управління базами даних

Оглядово: Поняття про бази даних та їх види: фактографічні та документальні. Інформаційно-пошукові системи та системи управління базами даних (СУБД), їх призначення та функції. Проектування бази даних і створення структури бази даних.
Обовязково: Робота з файлами в системі управління базами даних. Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Введення та редагування даних. Робота з таблицями.

Пошук, упорядкування та фільтрування даних. Використання запитів. Форми. Звіти.

4

3

Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування

Оглядово: Поняття інформаційної моделі. Поняття технології комп’ютерного моделювання. Інформаційні моделі. Побудова моделі. Основні етапи комп’ютерного моделювання.

Обовязково: Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів. Порядок складання алгоритмів. Поняття програми.

Величини. Основні характеристики величин. Типи величин. Опис величин мовою програмування.

Указівка про надання значення. Указівка про виконання алгоритму. Формальні і фактичні параметри. Виконання й аналіз правильності алгоритмів і програм. Вказівки повторення та розгалуження.
Оглядово: Конструювання алгоритмів за методом “зверху донизу”. Опис величин навчальною алгоритмічною мовою. Алгоритми опрацювання величин . Табличні величини. Алгоритми опрацювання табличних величин. Алгоритми пошуку елементів у таблиці. Алгоритми впорядкування лінійних таблиць.

10

4

Резерв часу

2

Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.
Таблиця 7

^ Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 11 класі для класів філологічного, суспільно-гуманітарного та спортивного напрямів навчання

(1 година на тиждень, всього 19 годин на ІІ семестр)

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Текстовий редактор (все за програмою)

4

2

Комп’ютерні презентації (все за програмою)

2

3

Табличний процесор

Обовязково: Призначення та функції табличного процесора. Електронна таблиця та її основні об’єкти: файл, книга, аркуш, комірка, адреса комірки, діапазон комірок. Введення і редагування даних різного типу. Копіювання, переміщення, вилучення, форматування таблиці. Виконання обчислень в середовищі табличного процесора. Упорядкування і пошук потрібних даних в електронній таблиці. Використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих у таблиці. Фільтрування даних. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних.

^ Самостійно: Виведення табличних даних і діаграм на друк.

5
Системи управління базами даних

Бази даних. Системи управління базами даних

Оглядово: Поняття про бази даних та їх види: фактографічні та документальні. Інформаційно-пошукові системи та системи управління базами даних (СУБД), їх призначення та функції. Проектування бази даних і створення структури бази даних.
Обовязково: Робота з файлами в системі управління базами даних. Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Введення та редагування даних. Робота з таблицями.

Пошук, упорядкування та фільтрування даних. Використання запитів. Форми. Звіти.

6

4

Резерв часу

2

Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.
Таблиця 8

^ Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 11 класі для класів художньо-естетичного профілю напряму навчання

(1 година на тиждень, всього 19 годин на ІІ семестр)

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Текстовий редактор (все за програмою)

4

2

Табличний процесор

Обовязково: Призначення та функції табличного процесора. Електронна таблиця та її основні об’єкти: файл, книга, аркуш, комірка, адреса комірки, діапазон комірок. Введення і редагування даних різного типу. Копіювання, переміщення, вилучення, форматування таблиці. Виконання обчислень в середовищі табличного процесора. Упорядкування і пошук потрібних даних в електронній таблиці. Використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих у таблиці. Фільтрування даних. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних.

^ Самостійно: Виведення табличних даних і діаграм на друк.


6

3

Системи управління базами даних

Бази даних. Системи управління базами даних

Обовязково: Робота з файлами в системі управління базами даних. Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Введення та редагування даних. Робота з таблицями. Використання форм.

Пошук, упорядкування та фільтрування даних. Запити в системі управління базами даних. Формування звітів.
Оглядово: Поняття про бази даних та їх види: фактографічні та документальні. Інформаційно-пошукові системи та системи управління базами даних (СУБД), їх призначення та функції. Проектування бази даних і створення структури бази даних.


7

4

Резерв часу

2

Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.
Таблиця 9

^ Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики у 11 класі для класів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів

(2 години на тиждень, всього 38 годин на ІІ семестр)

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Інформаційна модель

1

2

Алгоритми

4

3

Програма. Мова програмування

8

4

Звернення до алгоритмів і функцій

4

5

Вказівки повторення й розгалуження

6

6

Табличні величини

7

7

Рядкові величини

4

8

Графічні операції

2

9

Резерв часу

2

Примітка. Як планувати обов’язкові практичні роботи вирішує вчитель. Рекомендуємо обов’язкові практичні роботи проводити кожний третій урок.


Васильченко С.В.
236-30-99

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Кількість годин iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни Феномен свідомості...
Розглядаються проблеми, пов’язані з можливостями наукової інтерпретації свідомості та її впливу на фізичну реальність

Кількість годин iconКількість годин
Актуальність проблем охорони навколишнього середовища, хімічного контролю довкілля набуває великого значення. Працівники екологічних...

Кількість годин iconФункція счетесли підраховує кількість клітинок в діапазоні, які відповідають...
Для підрахунку кількості повторень імені відповідального у стовпці b можна використовувати функцію счетесли. Це дозволяє визначити...

Кількість годин iconК-сть годин
«Стоматологія» на кафедрі дерматології та венерології 2012-2013 нав рік.Іу курс, уш семестр (30 годин)

Кількість годин iconКонспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів
...

Кількість годин iconНавчально-методичний комплекс з курсу “Кримінологія” для студентів...
Кримінологія” є базовою нормативною дисипліною для спеціальності “060101 Правознавство”. Вивчення дисципліни передбачає читання лекцій,...

Кількість годин iconКабмін скорочує кількість перевірок підприємств І введе єдиний соціальний внесок
Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко на нараді з представниками міністерств, Державної податкової адміністрації...

Кількість годин iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови»...
...

Кількість годин iconОрієнтовний розподіл навчальних годин

Кількість годин iconРозподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів»
Вступ

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<