Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму 020100 документознавство та інформаційна діяльність
НазваниеРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів напряму 020100 документознавство та інформаційна діяльність
страница2/12
Дата публикации23.01.2014
Размер0.82 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > География > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Лекційний курс – 20 годин

№№ тем

Назва теми та її зміст

Кіль-кість

годин

1

^ Цілі та задачі курсу "Інформаційний менеджмент"

Загальна концепція менеджменту. Визначення, сутність та особливості інформаційного менеджменту, його теоретичні й методологічні основи, зв'язок із спеціальними дисциплінами.

Визначення процесу управління та його інформаційної сутності, етапи і схема управлінського процесу. Сучасний стан інформатизації в Україні.

Література [1, 4 с. 3-15]

2

2

Інформаційні системи і технології та їх еволюція

Сутність і види інформаційних систем. Поняття системи, характеристики та властивості системи. Інформаційна система (ІС) – визначення, місія, цілі і задачі, компоненти ІС. Загальнонаукові основи теорії систем і системного підходу. Сутність системного підходу, основні принципи та характерні ознаки. Інформаційні технології – визначення, етапи розвитку та класифікація по різних ознаках.

Література [5 с. 23-36, 6 с.80-133]

2

3

Інформаційне управління

Основні положення концепції інформаційного управління. Структура діяльності в області інформаційного менеджменту. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства; управління процесами обробки інформації; використання інформації для цілеспрямованого формування зовнішньої й внутрішньої комунікативної політики організації. Характеристика інформаційно-управлінської діяльності. Інформаційні ресурси – визначення та специфічні особливості. Поняття інформаційного середовища.

Література [7. с. 112-145.]

2

4

^ Комунікативні відносини в організаціях

Визначення поняття інформаційного потоку. Характеристики інформаційного потоку - джерело виникнення; напрямок; періодичність; ступень сталості; структура, обсяг і щільністю; вид носія інформації; інформаційна ємність окремих повідомлень; ступень використання. Вимоги до якості інформації з боку внутрішніх й зовнішніх користувачів - відповідність і своєчасність інформації; вірогідність, порівнянність, доступність і зрозумілість, конфіденційність інформації. Структура інформаційно-технологічного простору системи інформаційного забезпечення організації. Характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел інформації. Види інформаційних потоків в організації і їх зміст.

Література [4. с. 12-42]

2

5

^ Форми й засоби обробки інформації в організаціях. Інформаційні системи й технології в управлінні

Системний підхід до рішення ділових проблем. Основні вимоги системного підходу - системне охоплення, системне подання, системна організація досліджень - та їх зміст. Поняття об’єкту та суб’єкту управління, прямих та зворотних зв’язків. Загальні обмеження при прийнятті управлінського рішення: інформація, допущення, знання й час.

Основні визначення й особливості інформаційних систем менеджменту (ІСМ). Три стадії процесу прийняття рішення: інформаційна, проектна, стадія вибору. Характеристика діяльності на кожній стадії.

Поняття життєвого циклу (ЖЦ) для ІСМ. Моделі ЖЦ – каскадна, поетапна, спіральна. Основні етапи ЖЦ – аналіз вимог; проектування; програмування/впровадження; тестування й налагодження; експлуатація й супровід. Задачі кожного етапу і їх характеристика.

Література [5 с. 36-56]

2

6

Інформаційне забезпечення управління

Поняття інформаційного забезпечення як організації цілеспрямованих масивів інформації й інформаційних потоків. Класи управлінських задач організації по ступені інтелектуальності й складності. Класифікація працівників організації, відповідно до виконуваних задач. Категорії управлінської інформації - інформація стратегічного планування, контрольна управлінська інформація; оперативна інформація. Критерії відбору.

Аналітична діяльність, типи аналітичних досліджень – моніторингові, ініційовані й кумулятивні, їх визначення та зміст. Оглядово-аналітична діяльність, її цілі. Види оглядів, їх класифікація та характеристика.

Література [4. с. 42-68.]

2

7

^ Основи технології експертних систем

Визначення системи штучного інтелекту (СШІ). Основні структурні елементи СШІ Правила і факти, правило-продукція та його складові. Поняття бази знань та бази фактів. Механізм висновків та його та його зміст.

Експертна система (ЕС) як реальне практичне застосування можливостей штучного інтелекту. Ресурси ЕС – апаратні, програмні, людські. Структура ЕС, властивості ЕС, сфери застосування та використання.

Література [4. с. 68-74 5 с. 174-192]

2

8

Інформаційні ресурси установи

Інформаційна модель організації як схема потоків інформації, що використовується в процесі управління. Стандарти розробки інформаційних моделей організації. Поняття інформаційних ресурсів організації - базової складової інформаційного менеджменту. Життєвий цикл інформаційного ресурсу. Функції менеджменту на різних етапах життєвого циклу інформаційного ресурсу.

Література [4 с. 15-29, 7 с. 85-110]

2

9

Інформаційний менеджмент у стратегічному розвитку установи

Стратегічне планування і роль ІСМ. Системи підтримки прийняття рішень (СППР), їх характеристика та особливості. Основні компоненти СППР, еволюція СППР. Характеристики основних компонент СППР першого и другого покоління.

Література [5 с. 6-23]

2

10

^ Використання Інтернет-технологій

Електроні публікації, Їх види та зміст, етапи розробки. Основні операції й компоненти розробки Web-сайту. Типи сайтів, їх призначення, зміст і етапи розробки. Інформаційний консалтинг як від інформаційної діяльності, його призначення. Інформаційні експертизи та комунікативний аудит як різновиди консалтингової діяльності. Методи та засоби захисту інформації. Література [4. с. 86-110.]

2

Практичні заняття – 8 годин

теми

Назва теми та її зміст

Кількість

годин

1

Інформаційні потоки установи

Поняття бізнес-процесу. Схема бізнес-процесу. Аналіз інформаційних потоків, що генеруються. Розробка і аналіз схеми інформаційних потоків підрозділу.

Література [7. с. 44-80.]

4

3

Проектування WEB-сторінки

Структура документу HTML. Гіперпосилання. Прийоми форматування. Використання списків, таблиць. Додавання рисунків та інших зображень. Розробка дизайну WEB-сторінки

Література [8. с. 530-559]

4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Інформаційний менеджмент\" для студентів напряму 020100 документознавство та інформаційна діяльність iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація інформаційного бізнесу" для студентів...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Інформаційний менеджмент\" для студентів напряму 020100 документознавство та інформаційна діяльність iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційні ресурси" для студентів для студентів...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Інформаційний менеджмент\" для студентів напряму 020100 документознавство та інформаційна діяльність iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація та управління діяльністю інформаційних...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Інформаційний менеджмент\" для студентів напряму 020100 документознавство та інформаційна діяльність iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг для студентів напряму 020105 – документознавство та інформаційна діяльність

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Інформаційний менеджмент\" для студентів напряму 020100 документознавство та інформаційна діяльність iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „
Управлінське документознавство” для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямом 0201 – культура спеціальності 020105...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Інформаційний менеджмент\" для студентів напряму 020100 документознавство та інформаційна діяльність iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” для...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Інформаційний менеджмент\" для студентів напряму 020100 документознавство та інформаційна діяльність iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
«Створення гіпертекстових документів» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство та інформаційна діяльність

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Інформаційний менеджмент\" для студентів напряму 020100 документознавство та інформаційна діяльність iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів напряму...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Інформаційний менеджмент\" для студентів напряму 020100 документознавство та інформаційна діяльність iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Підприємницьке право» для студентів напряму...

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Інформаційний менеджмент\" для студентів напряму 020100 документознавство та інформаційна діяльність iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Трудове право” для студентів напряму 030601...


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


don