16 уроків з історії України та всесвітньої історії за наступними темами
Скачать 139.69 Kb.
Название16 уроків з історії України та всесвітньої історії за наступними темами
Дата публикации27.08.2013
Размер139.69 Kb.
ТипУрок
uchebilka.ru > География > Урок
Варіант (V)

Характеристика
___________________ студентки __ групи 5 курсу історичного факультету

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

___________________ за час проходження педагогічної практики у ЗОШ

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

№ ___ І-ІІІ ступенів з _________ по ________200__ року зарекомендувала себе здібним молодим спеціалістом. До своїх обов’язків ставилася сумлінно, має глибокі і міцні знання як з своєї спеціалізації, так і з інших предметів, ерудована та всебічно розвинена. За час проходження стажування ______________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові) відвідала 3 уроки з всесвітньої історії і провела 16 уроків з історії України та всесвітньої історії. Уроки студентки відзначались глибокими знаннями предмету, використовувались інноваційні форми і методи роботи – зокрема, такі методи контролю, як фронтальне та індивідуальне опитування, історичні диктанти, робота з картками-завданнями та ін.

Студентка має високий рівень теоретичної і методичної підготовки. Спонукає учнів думати, робити висновки, узагальнювати. Прагнула до того, аби сформувати в учнів позитивну мотивацію до навчання.

Студентка вивчала структуру навчального закладу, особливості організації школи, методику викладання історії, особливості організації навчального процесу. Брала участь у оформленні стендів, проведенні різноманітних конкурсів.

___________________ під час проходження педагогічної практики провела

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

16 уроків з історії України та всесвітньої історії за наступними темами:

1-2 уроки - «Перебудова в Радянському Союзі й Україні»; 3 урок -«Погіршення економічної ситуації в Україні у другій половині 80-х рр.»; 4-5 уроки - «Розгортання національно-визвольного руху в Україні»; 6-7 уроки -«Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства» ; 8 урок - «Формування передумов незалежності України» ; 9 урок - «Здобуття Україною незалежності» ; 10-11 уроки - «Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України»; 12-13 уроки - «Національно-визвольні рухи і розпад СРСР»; 14 урок - «Росія у 1991-2004 рр.»; 15-16 уроки - «Держави СНД. Відновлені та нові незалежні держави».

Форми та методи, засоби навчання, які застосовувала студентка, відповідали меті і завданням уроків, змісту і характеру навчального матеріалу.

Практика студентки ______________________ оцінена на «відмінно».

(Прізвище, ім’я по-батькові)
Вчитель-керівник практики від школи ____________ _______________

Підпис (Прізвище, ініціали)
Директор школи ____________ _______________

Підпис (Прізвище, ініціали)
___________

Дата

^ ЗВІТ

про проходження педагогічної практики

в ЗОШ І -III ступенів № ____ міста _______

студенткою V курсу ___ групи

________________________
(Прізвище, ім’я, по-батькові)
Керівник практики від історичного факультету __________________________

(Вчене звання, прізвище, ініціали)

Керівник практики від школи вчитель-методист __________________________

(Прізвище, ініціали)
Педагогічна практика проходила в ЗОШ І-ІІІ ступенів № ____ міста ______ з __________ по ___________ 200__ року. Вона складалася з двох частин: пасивної і активної.

Під час проходження пасивної практики мною було :

 1. Вивчено структуру навчального закладу, особливості організації навчального процесу, за якими випускні класи ( 9-11 кл.) профілюють за трьома напрямами - технологічним, суспільно-гуманітарним і фізико-математичним.

 2. Відвідано 3 уроки вчителя - керівника практики.

 3. Взято участь у «Тижні правових знань»

Проходячи активну практику я :

1. Провела 16 уроків у 11 -А класі з Всесвітньої історії та історії України за наступними темами:

   • «Перебудова в Радянському Союзі й Україні» 07.02.2007 та 09.02.2007;

   • «Погіршення економічної ситуації в Україні у другій половині 80-х рр.» 12.02.2007;

   • «Розгортання національно-визвольного руху в Україні» 14.02.2007 та 07.03.2007;

   • «Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства» 12.03.2007 та 14.03.2007;

   • «Формування передумов незалежності України» 16.03.2007;

   • «Здобуття Україною незалежності» 19.03.2007;

   • «Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України»21.03.2007;

   • «Національно-визвольні рухи і розпад СРСР» 08.02.2007 та 13.02.2007;

   • «Росія у 1991-2004 рр.» 06.03.2007;

   • «Відновлені та нові незалежні держави» 13.03.2007 та 15.03.2007 ;

 1. Розробляла тестові завдання для тематичного оцінювання за темою - «СРСР. Відновлені та нові незалежні держави.»; здійснила письмові опитування за темами - «Перебудова в Радянському Союзі й Україні», «Здобуття Україною незалежності».

 2. Взяла участь у випуску стінної газети, допомагала в організації проведення конкурсу «Козацькі забави».

Підпис студента-практиканта ____________
Підпис вчителя-керівника ____________
__________

Дата

РЕЦЕНЗІЯ

на урок, проведений у ЗОШ І-ІІІ ступенів № ___ міста _______

вчителем ___________________________

(Прізвище, ініціали)

Рецензент – студентка V курсу __ групи історичного факультету

__________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Керівник практики від історичного факультету __________________________

(Вчене звання, прізвище, ініціали)

Керівник практики від школи вчитель-методист __________________________

(Прізвище, ініціали)

Урок було проведено _______ 200__ року в 11-Б класі на тему: «Погіршення економічної ситуації в Україні у другій половині 80-х рр. ХХ ст.»

А) Поставлена мета уроку була досягнута.

Б) Тип уроку був обраний правильно(комбінований), він включає в себе - перевірку виконання учнями домашнього завдання; перевірку, оцінку і корекцію раніше засвоєних знань, навичок і вмінь; відтворення і корекцію опорних знань учнів; повідомлення теми, мети і завдань уроку та формування мотивації навчання; сприймання і усвідомлення нового матеріалу; осмислення, узагальнення і систематизація нових знань; підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

В) Намічений план був виконаний; час на уроці використано раціонально. Реалізовано освітню, розвиткові і виховні функції навчального процесу.

Г) Виховна і освітня цінність уроку взаємопов'язані , вони синтезують структурно-функціонально-змістові компоненти педагогічного процесу, що передбачає відносини між вчителем і учнями. Вчитель, який організовує педагогічний процес , контролює перебіг уроку, оцінює результати, вносить певні необхідні корективи, і поєднує в собі функції вчителя і вихователя.

Д) При проведенні уроку вчитель спирався на такі дидактичні принципи:

 • принцип розвиткового і виховного характеру навчання;

 • принцип практичної спрямованості навчання;

 • принцип системності й послідовності навчання;

 • принцип гуманізації та гуманітаризації навчання;

 • принцип демократизації в навчанні;

 • принцип оптимізації навчання;

 • принцип доступності й дохідливості викладання;

 • принцип міцності засвоювання знань, формування навичок і вмінь.

Е) Вчитель врахував індивідуально-психічні особливості учнів, що в свою чергу призвело до активності учнів та позитивних результатів.

Є) Вчитель забезпечив увагу, інтерес учнів до уроку завдяки інтелектуальній розминці та груповій дискусії.

Ж) Протягом уроку було опитано близько 40% учнів, оцінки виставлені їм вірно.

3) Інколи окремі учні порушували дисципліну, та вчитель виправив ситуацію завдяки прикладам, переконанням та заохоченням.

І) На уроці у вчителя виявились наступні педагогічні якості - здібність до педагогічної діяльності, професійна компетентність, гуманістична спрямованість.

К) За проведений урок вчитель заслуговує 12 балів.


Підпис студента-практиканта ____________
Підпис вчителя ____________
__________

Дата

^ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

з історії України в 11-А класі ЗОШІ-ІП ступенів № ___ міста ______ проведеного __________ 200__ року студентом-практикантом 5-го курсу

__ групи історичного факультету

_________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)
Керівник практики від історичного факультету __________________________

(Вчене звання, прізвище, ініціали)

Керівник практики від школи вчитель-методист __________________________

(Прізвище, ініціали)

^ Тема уроку: Перебудова в Радянському Союзі й Україні.

Тип уроку: комбінований

Мета уроку: Показати необхідність суспільних перетворень, розкрити суть перебудовчих процесів та їх особливість в Україні, схарактеризувати Чорнобильську катастрофу як трагедію українського народу і подію планетарного масштабу; навчити учнів мати власну думку з приводу конкретних історичних явищ і процесів, обґрунтовувати і відстоювати її, сприяти осмисленню ролі людини в історії та її відповідальності за свої вчинки.

^ Нові поняття: перебудова, стратегія «прискорення», демократизація, гласність, Чорнобильська катастрофа, антиалкогольна кампанія.

Основні дати: 1985-1991 рр. - період перебудови в СРСР; 26 квітня 1986 р.- Чорнобильська катастрофа.

План уроку

 1. Оргмомент - 2 хв.

 2. Перевірка домашнього завдання - 20 хв.

 3. Виклад нового матеріалу - 15 хв.

 4. Закріплення нового матеріалу - 5 хв.

 5. Домашнє завдання -2 хв. Хід уроку
 1. Оргмомент - письмова перевірка присутніх у класі

 2. Перевірка домашнього завдання (усно)

III. Виклад нового матеріалу :

 1. Необхідність суспільних перетворень.

 2. Прихід до влади М.С. Горбачова.

 3. Перебудова та її особливості в Україні.

 4. Чорнобильська катастрофа.

За короткий проміжок часу в СРСР тричі змінювалось вище партійне керівництво. Це в свою чергу не могло не позначитись негативно на економічному й політичному становищі України. Так, до листопаду 1982 р. при владі був Л. Брежнєв, згодом його змінив Ю. Андропов. З лютого 1984 р. до березня 1985 р. був К. Черненко. Варто зазначити , що всі вищевказані партійні керівники перебували у віці старше 70 років, тоді вперше на посаду

генерального секретаря ЦК КПРС був висунутий відносно молодий 54-річний політик М.С. Горбачов, який і зайняв цю ключову посаду. Одразу ж , М.С. Горбачов вважав за необхідне провести ряд реформ. На XXVII з'їзді КПРС у 1986 р. був підтверджений курс на « прискорення».А квітневий пленум 1985 р. на якому було взято курс на «перебудову», став вирішальним не лише в історії СРСР, айв історії України. Перебудова спочатку означала лише поліпшення управління господарським механізмом, а вже потім -модернізацію усіх сфер життя.

Існує декілька варіантів періодизації перебудови.

^ Загальна періодизація:

/ період. 1885-1988 рр. - період розробки концепції перебудови і здійснення перших економічних реформ. Визрівання політичного курсу перебудови.

// період. 1988-1991 рр. - період активних політичних перетворень під гаслами побудови демократичного, гуманного соціалізму.

^ Детальна періодизація:

/ період. _Квітень 1985 р.- січень 1987 р. ( від квітневого 1985 р. пленуму ЦК КПРС до січневого 1987 р. пленуму ЦК КПРС) .

II період._Січень 1987 р. - літо 1988 р. ( від січневого пленуму ЦК
КПРС до XIX партконференції КПРС) .

 1. період. Літо 1988 р. - травень 1989 р. (від XIX партконференції до І з'їзду народних депутатів СРСР).

 2. період. Літо 1989 р. - серпень 1991 р. ( від І з'їзду народних депутатів СРСР до спроби державного перевороту 19-21 серпня 1991 р.).

На першому етапі нове керівництво ще не усвідомлювало всієї глибини соціально-економічної , політичної, моральної кризи, що охопила радянське суспільство. Вихід з такого становища виражався у прискоренні соціально-економічного розвитку шляхом подвоєння економічного потенціалу і технічного переоснащення виробництва на основі останніх досягнень НТР, наведенні порядку, викорінення ганебних явищ у суспільстві, оновлення партійного і державного апарату.

В країні почалася антиалкогольна кампанія, що призвела до зменшення збору винограду на 20%. Зокрема. В Україні було розкорчовано 60 тис. га виноградників. Збитки господарств склали 900 млн. крб.

За 1985- 1987 рр. збитки торгівлі від зменшення продажу алкогольних напоїв становили 13 млрд. крб. Щороку бюджет УРСР через антиалкогольну кампанію недораховувався 10 млрд. крб.

Зменшення виробництва алкогольних напоїв сприяло

самогоноварінню, спекуляції горілчаними виробами, поширенню наркоманії і токсикоманії.

Результати і наслідки перебудови :

 1. Ліквідація тоталітарного режиму в СРСР

 2. Розпад СРСР. Виникнення на його території незалежних держав, зокрема й України.

 3. Розвал планової економічної системи, створення реальних умов для формування ринкових відносин.

 4. Плюралізація громадського і політичного життя, створення багатопартійної системи.

 5. Припинення «холодної війни» , зміна співвідношення сил у світі.

 6. Ліквідація світової соціалістичної системи.

Таким чином, перебудова призвела до діаметрально протилежних результатів.

Крім економічних негараздів на початку 1980-х рр. в Україні загострилася екологічна ситуація. У 1980 р. на території республіки діяло 9 енергетичних об'єктів, які давали електроенергії більше, ніж вся дореволюційна Росія. Але кожна з електростанцій мала не зовсім досконале технологічне обладнання, рівень техніки безпеки був не досить високий. Хижацьке ставлення до видобутку нафти і газу призвело до того, що з середини 1980-х рр. видобуток газу зменшився удвічі, нафти - утричі, хоча у 1970-х рр. Україна повністю забезпечувала себе власним природним газом , на 50% нафтою. Віднині УРСР повністю залежала від постачання енергоносіїв з Росії.

Безгосподарність у сільському господарстві вела до руйнування природного середовища. Орні землі в Україні становили 81% (це при збитковості аграрного сектору).

За рішенням центру в ці роки в Україні споруджувалися гіганти індустрії, що були зорієнтовані на випуск продукції для Союзу.

Чимало підприємств, у тому числі гіганти металургії , гірничі та хімічні комбінати, споруджували з орієнтацією на старі технології та проекти . їх експлуатація надзвичайно погіршувала екологію довкілля, а за забрудненістю повітря Україна посідала одне з перших місць серед регіонів колишнього Союзу. Кожне п'яте з найбільш забруднених міст було в Україні, серед них виділялися Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Маріуполь, Горлівка, Нікополь та ін.

Та особливо страшною виявилась аварія на Чорнобильській АЕС, що сталася в ніч з 25 на 26 квітня 1986 року. Причиною катастрофи став вибух на четвертому реакторі , у результаті якого завалилися дах і стіни верхньої частини будівлі. На момент аварії в реакторі знаходилось 200 тонн радіоактивного урану і плутонію.3% радіоактивних матеріалів потрапило у навколишнє середовище. Вибух викликав велику пожежу, на гасіння якої були направлені пожежники. Тільки завдяки їхньому подвигу, ціною їхнього життя вдалося уникнути більшої трагедії. Налякана влада спочатку намагалася приховати ці події. У Києві було 1 травня 1986 р. навіть влаштовано демонстрацію.

За наслідками забруднення Чорнобильська катастрофа була справді світовою катастрофою, особливо для країн Європи. Довкола ЧАЕС створено 30-кілометрова зона відчуження, з якої було переселено усіх жителів. За офіційними даними, в Україні вважають забрудненими 16 областей, а фактично такими можна вважати всі області республіки, в тому числі й

столицю м. Київ: На ліквідацію наслідків катастрофи тільки в 1988-1990 рр. витрачено понад 20 млрд. крб. ( за тодішнім масштабом цін).

Радіаційне забруднення викликало сплеск онкологічних захворювань серед населення, зокрема дітей дошкільного та шкільного віку, шкідливо позначається на загальному стані здоров'я населення.

Одним з наслідків Чорнобильської катастрофи стало розгортання в Україні анти тоталітарних рухів ( екологічного, національно-визвольного).

15 грудня 2000 року Чорнобильська АЕС була закрита.

IV. Закріплення нового матеріалу

 1. Що таке перебудова?

 2. Коли вона розпочалася?

 3. Якими були результати та наслідки перебудови?

 4. Коли сталася Чорнобильська катастрофа? Які її наслідки?

Підсумки уроку.

Криза радянського суспільства спонукала керівні партійні кола до проведення реформ, їх ініціатором став Генеральний секретар ЦК КПРС М. С. Горбачов. Проте розроблені й запровадженні реформи не відповідали реаліям сучасності, до того ж були непослідовними і частковими. Зрештою не до кінця продумані експерименти призвели до розвалу радянського господарського механізму та економічного краху. З 1988 р. економіку СРСР охоплює криза. Економічні негаразди на тлі лібералізації режиму сприяли розгортанню могутніх соціальних та національних рухів, які зрештою розхитали і знищили радянську систему і СРСР. Таким чином, перебудова призвела до ліквідації тоталітарного режиму і до розпаду СРСР.

V. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника : §31

Підпис студента-практиканта ____________
Підпис вчителя ____________
__________

Дата

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

16 уроків з історії України та всесвітньої історії за наступними темами iconЗакони царя Хаммурапі Х
Хх ст. І разом з питаннями з історії медицини ХХ ст поч. ХХІ ст., включеними до робочих програм Українського медичного ліцею з Всесвітньої...

16 уроків з історії України та всесвітньої історії за наступними темами iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка
Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника...

16 уроків з історії України та всесвітньої історії за наступними темами iconГорлачова Наталія Іванівна Методична розробка уроку з теми: «Процес...
Тема розробки уроку відповідає програмі з Всесвітньої історії 7 класу тема 3 «Візантія. Арабський світ. Європа». Урок розроблений...

16 уроків з історії України та всесвітньої історії за наступними темами iconТема. Основи історії етики
Мета проведення: Групове обговорення процесу розвитку етичних поглядів в історії цивілізації

16 уроків з історії України та всесвітньої історії за наступними темами iconТворчий проект «Подорож в Середньовіччя» Керівник проекту: вчитель...
Організація діяльності: діяльність над проектом відбувалася у рамках навчально-виховного процесу (всесвітня історія, зарубіжна література,...

16 уроків з історії України та всесвітньої історії за наступними темами iconКременчук від заснування до 1764 р
Вирський Дмитро Станіславович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української історіографії Інституту...

16 уроків з історії України та всесвітньої історії за наступними темами iconСписок творів з історії російської літератури XIX століття для студентів...
Викладачі доц. Остапенко Ніна Филимонівна, ас. Пузій Володимир Костянтинович, кафедра історії літератури та журналістики, к. 204

16 уроків з історії України та всесвітньої історії за наступними темами iconІ конкурс-„ Представлення команд”. Команди представляють свої назви та емблеми
Посібник містить цікаві розробки позакласних заходів з історії: lg – еврика, брейн – ринг, найрозумніший та ін Подано варіанти радіогазет...

16 уроків з історії України та всесвітньої історії за наступними темами iconКонституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни

16 уроків з історії України та всесвітньої історії за наступними темами iconВ історії все відбувається по колу. Довести це твердження можна на...
Поважаючі себе вищі навчальні заклади знову вводять до програми навчання лекції з етикету листування. А в паризькій Сорбоні цього...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<