Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної кафедри “системний аналіз І управління”, який забезпечує підготовкуфахівців зі спеціальності 080201 – «інформатика»
Скачать 210.56 Kb.
НазваниеЯкісний склад науково-педагогічного персоналу випускної кафедри “системний аналіз І управління”, який забезпечує підготовкуфахівців зі спеціальності 080201 – «інформатика»
Дата публикации09.11.2013
Размер210.56 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Журналистика > Документы
ЯКІСНИЙ СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ВИПУСКНОЇ КАФЕДРИ “СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ”, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.080201 – «ІНФОРМАТИКА»

№ п/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Які дисципліни викладає

Посада

Вчене зван­ня, науковий ступінь, тема дисертації, рік захисту

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність

Публікації за останні 5 років

Для сумісників: посада за міс­цем основної роботи

Підвищен­ня квалі­фікації
l

2

3

4

5

6

7

8

9

^ I. Особи, що працюють на постійній основі:Куценко

Олександр

Сергійович

Оптимальне керування та конфліктно-керо­вані сис­теми

60 (3)

Зав. каф. системного ана­лізу і управ­ління

Професор,

д-р техн. наук,

«Математичне та комп’ютерне моделювання робочих процесів

енергетичних установок на альтернативних паливах»,1996

Харківський полі­технічний. інститут, 1970 р.,

„Динаміка польоту та управління“

Всього 38 праць.

Див. Відомості про завідувача кафедрою
2003 р., 

Ін-т проблем машинобуду­ванняМазманішвілі Олександр

Сергійович

Штучні ней­роні мережі

30 (3)

Професор

Професор,

д-р фіз.-мат. наук,

«Континуальные средние в квантовой радиофизике», 1988

Харківський держав­ний університет, 1970 р., „Фізика”

1. Галуза А.А., Мазманишвили А.С.

“Распространение электромагнитных импульсов в неоднородной рассеивающей поглощающей среде. Инвариантные временные свойства”,

^ Известия ВУЗов. Радиофизика”, 45, № 1, 71–82, 2002, Нижний Новгород.

2. Вирченко Ю.П., Мазманишвили А.С.

“Исследование статистики функционала контроля качества в теории обработки шероховатых поверхностей“,

Функциональные материалы“, 11, № 1, 6–13. 2003, Харьков.

3. Мазманишвили А.С., Пуляев В.А.

“Разработка информационных технологий оценки параметров ионосферной плазмы в методе некогерентного рассеяния радиоволн“,

Космическая наука и технология“, 9, №4, 73–78, 2003, Киев.

4. Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю.

Методология синтеза управляющих правил при технологическом процессе обработки поверхностей.

Анотації доповідей міжнародної науково-практичної конференції MicroCad-2003 – Харків: НТУ «ХПІ». – 2003. – С. 32-33.

5. Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю.

Корректный статистический анализ свойств аддитивного квадратичного функционала контроля качества при технологической обработке поверхностей.

Материалы 10-й международной конференции по автоматическому управлению «Автоматика-2003». – Т.2. – Севастополь: СевНТУ. – 2003. –С. 73-75.

6. Мазманишвили А.С., Пуляев В.А., Е.В. Рогожкин Е.В.

“Особенности определения высотных зависимостей параметров ионосферной плазмы при некогерентном рассеянии радиоволн“,

Космическая наука и технология“, 10, №2/3, 36–44, 2004, Киев.

7. Мазманишвили А.С., Пуляев В.А.

“Корреляции и антикорреляции в задачах анализа опытов по некогерентному рассеянию радиоволн в ионосфере“,

^ Космическая наука и технология“, 10, №4, 26–33, 2004, Киев.

8. Мазманишвили А.С., Пуляев В.А.

“Распределение корреляционного функционала при точечном измерении данных“,

^ Известия ВУЗов. Радиофизика, 47, № 9, 789–797, 2004, Нижний Новгород.

9. Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю.

“Статистическое описание многоточечного квадратического критерия качества при технологической обработке шероховатых поверхностей“,

^ Механика и машиностроение, 4, 240–245, 2004, Харьков.

10. Вирченко Ю.П., Мазманишвили А.С.

“Распределение вероятностей аддитивного квадратичного функционала от траекторий комплекснозначного процесса Орнштейна-Уленбека“,

^ Кибернетика и системный анализ“, № 6, 134–140, 2004, Киев.

11. Мазманишвили А.С., Пуляев В.А.

“Метод статистических испытаний эффективности алгоритмов оценки ионосферных параметров в методе НР“,

^ Вестник НТУ "ХПИ", Тематический выпуск: Радиофизика и ионосфера, №2, 133, 22–27, 2003, Харьков.

12. Мазманишвили А.С., Рогожкин Е.В.

“Распределение корреляционного функционала при дискретном представлении сигналов НР“,

^ Вестник НТУ "ХПИ", Сб. научных трудов. Радиофизика и ионосфера, №2, 133, 29–36, 2003, Харьков.

13. Мазманишвили А.С., Пуляев В.А.

“Статистические и расчетные зависимости в задачах адаптивного оценивания параметров ионосферной плазмы“,

^ Вестник НТУ "КПИ", Сборник научных трудов. Тематический выпуск: Системный анализ, управление и информационные технологии, №18, 51–56, 2003, Харьков.

14. Мазманишвили А.С., Котенко И.А.

“Статистический анализ показателя искажения синусоидальности напряжения в электросетях“,

^ Вестник НТУ "ХПИ", Сборник научных трудов: Информационные и управляющие системы“,.45, 131–136, 2004, Харьков.

15. Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю.

“Выбор оптимального объема измеренной выборки профилограмм обработанных поверхностей“,

^ Вестник НТУ "ХПИ", Сборник научных трудов: Информационные и управляющие системы“, 45, 137–140, 2004, Харьков.

16. Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю.

Исследование устойчивости контроля параметров шероховатости обработанных поверхностей к погрешности при механической обработке.

Материалы 11-й международной конференции по автоматическому управлению «Автоматика-2004». – Т.2. – Киев: НУПТ. – 2004. –С. 41-42.

17. Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю.

Анализ параметров шероховатости при моделировании технологического процесса обработки оптических поверхностей.

Анотації доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2004. – С. 22-23.

18. Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю.

Контроль и управление качеством шероховатости обработанных поверхностей.

Тезисы докладов III конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям. – Харьков: ННЦ ХФТИ. – 2005. – С. 65-66.

19. Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю.

Концепция управления качеством при технологической обработке высококачественной поверхности.

Матеріали 12-й міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика-2005». – Т.2. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2005. – С. 100-101.

20. Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю.

Коррелированные последовательности в задачах статистического оценивания.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології» – Чернівці: Буковинський університет. – 2006. – С. 300-301.

21. Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю.

Выбор положения системы координат при принятии решений о качестве поверхностного слоя оптических изделий.

Тези доповідей 13-й міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика-2006». – Вінниця: ВНТУ. – 2006. – С. 184-185.

22. Мазманишвили А.С., Сидоренко А.Ю., Старушкин Д.А.

Дискретный квадратичный функционал качества и эффективное количество его компонент.

Вестник НТУ “ХПИ”. – Харьков. – 2006. – № 45. – С. 31-36.
2004 р., Дер­жавний науко­во-тех­нічний центр ядерної та радіаційної безпекиБезменов Микола Іванович

Мови програ­му­ван­ня для комп’ю­тер­них мереж

60 (3)

Професор
Стаж біль­ше 10 р.,

Навч. пос. з грифом МОН України

Доцент,

канд. техн. наук, «Разработка методов и алгоритмов группировки параметров в задачах декомпозиции сложных технологических процес­сов», 1989

Харківський полі­технічний інститут, 1977 р., «Автоматизовані системи управ­ління»

  1. Кащеев Л.Б., Безменов Н.И. Проблемы информатики и программирования в учебном процессе.– Всеукраїнська нау­ково-мето­дич­на конференція «Проблеми та зміст фундаментальної освіти сучасного інженера»: Тези доповідей. 24-26 листопада 2004 р. – Х.: НТУ «ХПІ». – с. 74- 76.

  2. Куценко А.С., Безменов Н.И., Чан Занг Лю. Критерий управляемости квазистатическим объектом.– Моделирование эффектов освещенности при визуализации трехмерных объектов.– Вестник НТУ «ХПИ» «Систем­ный анализ, управление и информационные технологии»№39, 2004р. С.173-176.

  3. Любчик Л.М., Безмено Н.И., Голотайстрова Г. А. Модели рассеивания газового облака опасного химического вещества при его разливе.– Моделирование эффектов освещенности при визуализации трехмерных объектов.– Вестник НТУ «ХПИ» «Систем­ный анализ, управление и информационные технологии»№45, 2004р. С.39-44.

  4. Безменов Н.И., Литвинова Л. В., Пальчик А. В., Колбасин В. А. Разработка сервера системы обработки голосовой почты.– Моделирование эффектов освещенности при визуализации трехмерных объектов.– Вестник НТУ «ХПИ» «Систем­ный анализ, управление и информационные технологии»№45, 2004р. С.105-109.

  5. Безменов Н.И., Богарсу­ков А.С. Моделирование эффектов освещенности при визуализации трехмерных объектов.– Вестник НТУ «ХПИ» «Систем­ный анализ, управление и информационные технологии»№41, 2005р. С.11-14.

  6. Безменов Н.И., Петрова Я.В. Системный подход к построению геоинформационных систем.– Вестник НТУ «ХПИ» «Систем­ный анализ, управление и информационные технологии»№59, 2005р. С.70-74.

  7. Безменов Н.И., Богарсу­ков А.С., Явников Р.А. Моделирование реалис­тичных эффектов осве­щенности трехмерных сцен объектов в реаль­ном времени.– Вестник НТУ «ХПИ» «Систем­ный анализ, управление и информационные технологии»№19, 2006р. С.47-50.

  8. Безменов М.І. Турбо Паскаль 7.0: Навч. посібник. Харків, «ХПІ», 2006. ­– 240 с. (з грифом МОН України).

  9. Безменов Н.И. Учебные заведения Харькова и области.– Харьков, Парус, 2006. – 96с.
2004 р., Дер­жавний науко­во-тех­нічний центр ядерної та радіаційної безпекиАлександрова

Тетяна

Євгенівна

Організація виробництва та маркетинг

30 (1)

Доцент

Доцент,

канд. техн. наук,

«Параметричний синтез цифрової системи керування паливоподаванням транспортної енергетичної установки», 2003

Харківський держав­ний полі­технічний університет, 2000 р., „Інфор­ма­ційні систе­ми в менеджменті”

1. Александрова Т.Є., Куценко О.С. Експериментальні дослідження електронного регулятора паливоподавання дизеля 6ТД на комплексному дослідницькому стенді // Інтегровані технології та енергозбереження. Харків: НТУ «ХПІ», 2002. № 2. Александрова Т.Є. Ніконов О.Я. Генерація випадкових функцій навантаження на ведучих колесах гусеничної машини // Вестник Харьковского государственного технического университета сельского хозяйства. – Харьков: ХГТУСХ, 2002. –Вып. 5. Тем. вып. «Тракторная энергетика в растениеводстве».

3. Александрова Т.Є., Костяник І.В.

Параметрический синтез системы наведения и стабилизации танкового вооружения // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». –Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – № 27. – Тем. вип. «Колісні та гусеничні машини спеціального призначення».

4. Александрова Т.Є., Костяник І.В. Построение областей устойчивости сложных систем в плоскости варьируемых параметров // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». –Харків: НТУ «ХПІ», 2003. –№28.

5. Александрова Т.Є., Александров Є.Є., Костяник І.В., Сладких С.А.

Математическое моделирование динамических процессов в электроприводе импульсного регулирования танковой // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». –Харків: НТУ «ХПІ», 2004.–№43.

6. Александрова Т.Є., Александров Є.Є., Костяник І.В., Сладких С.А.

Сравнительный анализ электронных систем импульсного регулирования танковой зенитной установки // Механіка та машинобудування. –Харків: НТУ«ХПІ», 2004.–№2.

7. Александрова Т.Є., Александров Є.Є.

Выбор оптимизируемого функционала в задачах параметрического синтеза систем стабилизации // Артиллерийское и стрелковое вооружение. – Киев, 2004. –№2(11).

7. Александрова Т.Є., Александров Є.Є.

Новое в подготовке специалистов для машиностроительной отрасли Украины // Матеріали 5-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми науки та освіти». – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. –2004.

8. Александрова Т.Є., Александров Є.Є.

Выбор весовых коэффициентов оптимизируемого функционала в задачах параметрического синтеза динамических систем // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА – 2004» «Аерокосмічні системи моніторингу та керування»

9. Александрова Т.Є., Александров Є.Є., Галушка Ю.В., Костяник І.В. та інші. Имитационная модель криволинейного движения гусеничной машины со ступенчатой трансмиссией // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. –№2.

10. Александрова Т.Є., Александров Є.Є., Галушка Ю.В., Костяник І.В. та інші. Выбор параметров алгоритма управления движением гусеничной машины со ступенчатой трансмиссией // Інтегровані технології та енергозбереження. –Харків: НТУ «ХПІ», 2004. –№2

11. Александрова Т.Є., Александров Є.Є. Развитие систем автоматического управления топливоподачей транспортных дизелей // Автомобильный транспорт. –Харьков: ХНАДУ, 2005. –Вып.16.

12. Александрова Т.Є. Параметрическая оптимизация системы автоматического управления топливоподачей транспортного дизеля // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». –Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – №37.

13. Александрова Т.Є., Ларина К.В.

Оптимизация доходов промышленного предприятия при эксплуатации и замене оборудования // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». –Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – №19.

14. Александрова Т.Є., Куценко О.С., Перерва П.Я.

Електронний регулятор паливоподавання транспортного дизеля. Деклараційний патент України на винахід №45857А. F02D 19/02, F02D 41/10. Заявка №2001075363 від 26.07.2001. Рішення Укрпатент від 06.03.2002.

15. Александрова Т.Є., Александров Є.Є., Гриценко В.М., Кечев М.О. та інші. Автоматизоване проектування танкових автоматичних систем / Навчальний посібник / Харків: НТУ «ХПІ», 2003., 137с.

16. Александрова Т.Є., Малько М.М.

Методичні вказівки до лабораторних занять по курсу «Програмне забезпечення економічних розрахунків» для студентів спеціальності 7.080204 – Соціальна інформатика. Харків: НТУ«ХПІ», 2006., 40с.
2003 р., захист канд. дисертаціїДорофеєв

Юрій

Іванович

Експертні системи та бази знань

30 (3)

Доцент

Доцент,

канд. техн. наук,

«Синтез децентрализованных систем управления технологическими процессами на основе компенсации взаимосвязей», 1995

Харківський полі­технічний. інститут, 1989 р., „Робото­технічні системи”

1. Дорофеев Ю.И. Сравнительный анализ эффективности классификации образов с помощью вероятностных нейронных сетей и сетей обратного распространения // Вісник НТУ "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ", 2003. – №6, т.1. – Тем. вип. "Сис­темний аналіз, управління і інформаційні технології".

2. Дорофеев Ю.И., Деговцова С.Б. Компрессия изображений с помощью искусственной нейронной сети. Східно - Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2004. – №3(9).

3. Дорофеев Ю.И., Мякотін В.В. Оценивание стоимости объектов недвижимости с помощью искусственной нейронной сети // Вісник НТУ "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ", 2005. – № 41. – Тем. вип. "Системний аналіз, управління і інформаційні технології".

4. Любчик Л.М., Дорофеев Ю.И. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія управління" для студентів напрямку "Прикладна математика". Харків: НТУ "ХПІ", 2002.

5. Дорофеев Ю.И. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Штучні нейронні мережі" для студен­тів напрямку "Прикладна математика". Харків: НТУ "ХПІ", 2004.
2005 р., Національ­ний університет ра­діо­елект­ронікиКащеєв

Леонід

Борисович

Розподілені інформаційні системи

30 (3)
Теорія синтаксичного аналізу та побудова компіляторів

30 (3)

Доцент

Доцент,

канд. техн. наук,

«Исследование методов оперативного контроля объектов одного класса в условиях случайных воздействий среды», 1982

Харківський. інститут радіо­електроніки, 1976р.,

„Автомати­зо­вані системи управління”

1. Кащеєв Л.Б., Кащеєва Г.І. Збірник практичних завдань з інформатики.PBrush, Word // Харків: Торсінг, 2003., 40с.

2. Кащеев Л.Б., Кащеева Г.И. Сборник практических заданий по информатике. PBrush,Word // Харьков: Торсинг, 2003., 40с.

3. Кащеев Л.Б., Кащеева Г.И. Сборник практических заданий для работы с электронными таблицами Excel // Харьков: Торсинг, 2003., 40с.

4. Кащеев Л.Б., Кованев А.Б. Минимизация булевых функций n переменных с помощью карт Карно // Вестник Национального технического университета «ХПИ», 2003, №6 – С.127-132.

5. Кащеєв Л.Б., Кащеєва Г.І. Excel. Збірник практичних завдань. Харків: Торсінг, 2004. 44с.

6. Кащеев Л.Б., Безменов М.И. Проблемы информатики и программирования в учебном процессе // Всеукраїнська науково-методична конференція. Проблеми та зміст фундаментальної освіти сучасного інженера. Тези доповідей. Харків 24-26 листопаду 2004.НТУ ХПІ. – С. 74-76.

7. Кащеев Л.Б., Коваленко С.В. Методические указания к лабораторным работам по языкам DBASE, Visual FoxPro, SQL по курсу «Базы данных и информационные системы» // Харьков, НТУ «ХПИ», 2004. – 52с.

8. Кащеев Л.Б., Коваленко С.В. Использование инфологической модели «сущность-связь» при описании структур баз данных // Вестник Национального технического университета «ХПИ», 2004, №45. - С.119-124.

9. Кащеєв Л.Б., Чебослаєв Ю.М. З досвіду навчання гуманітарних дисциплін з використання обчислювальної техніки // Науково методичний журнал „Історія та правознавство”, 2005, №25. - С.22-24.

10. Кащеев Л.Б., Стогний Д.А. Сравнительный анализ простых алгоритмов морфинга // Вестник Национального технического университета «ХПИ», 2006, №41. - С.15-18.

11. Кащеев Л.Б., Лихушин А.С. Задача поиска ассоциативных правил при анализе рыночных корзин // Вестник Национального технического университета «ХПИ», 2006, №19. - С.135-139.
2004 р., Дер­жавний науко­во-тех­нічний центр ядерної та радіаційної безпекиМалих

Олег Миколайович

Автоматизо­ване проек­тування програмного забезпечення

60 (3)
Системи захисту інформації

30 (3)

Доцент

Доцент,

канд. техн. наук,

«Эвристические методы и алгоритмы решения общей задачи теории расписаний», 1980

Харківський. інститут радіо­електроніки, 1970 р., „При­кладна математика”

1. Малых О.Н., Шахновский Ю.С. Оптимизация графа зависимости данных для задачи локальной упаковки микрокада. Сообщение 1. Постановка задачи. Программирование. – Москва: МГУ. – 2004. – Т.30., №1. – С.1-17.

2. Малых О.Н., Шахновский Ю.С. Оптимизация графа зависимости данных для задачи локальной упаковки микрокода. Сообщение 2. Алгоритмы и эксперимент. Программирование. – Москва: МГУ. – 2004. - Т 30., №3. – С. 1-11.

3. Shakhnovskii Yu.S. Optimization of a Data Dependence Graph for the Local Microcode Compaction Problem. Part 1: Problem Statement. Programming and Software. – 2004. – Volum 30, Number 1/ January. – P.34-46.

4. Shakhnovskii Yu.S. Optimization of a Data Dependence Graph for the Local Microcode Compaction Problem. Part 2: Algorithms and Experimental. Programming and Software. – 2004. – Volum 30, Number 3/ May. – P.134-141.

2005 р., Національний університет ра­діо­елект­ронікиШахновський

Юрій

Сергійович

Системне адмі­ніструван­ня,

30 (3)
Програму­ван­ня в комп’ю­тер­них мережах

30 (3)

Доцент

Доцент,

канд. техн. наук,

«Алгоритмы оптимизации горизонтальных микропрограмм», 1993

Харківський полі­технічний. інститут, 1989 р., „Робото­технічні системи”

1. Малых О.Н., Шахновский Ю.С. Изменение порядка операций в программе // Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ». - 2003. - №6. - С.49-52.

2. Шахновский Ю.С. Гончаров А.В. Оптимизация системы фильтрации пакетов // Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ». - 2003. - №6. - С.53-57.

3. Шахновский Ю.С. Оптимизация порядка последовательности условий - метод ветвей и границ. Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ». - 2003. - №18. - С.33-36.

ХПИ.

4. Малых О.Н., Шахновский Ю.С. Оптимизация графа зависимости данных для задачи локальной упаковки микрокода. Сообщение 1 - постановка задачи. Российская академия наук, Программирование N 1 2004 Январь-Февраль стр. 46-63. Москва, издательство "Наука"

5. Малых О.Н., Шахновский Ю.С. Оптимизация графа зависимости данных для задачи локальной упаковки микрокода. Сообщение 2 - алгоритмы и эксперимент. Российская академия наук, Программирование N 1 2004 Январь-Февраль стр. 46-63. Москва, издательство "Наука"

6. Шахновский Ю.С. Мельников О.С. Методические указания к лабораторным занятиям

"Создание простой операционнной системы" по курсу "Операционные системы и системное

программирование" для студентов специальности Прикладная математика.

Харьков, НТУ ХПИ 2006. 18с.
2005 р., Дер­жавний науко­во-тех­нічний центр ядерної та радіаційної безпеки

^ II. Особи, що працюють за сумісництвом:Ястребенецький

Михайло

Анісимович

Основи метрології та стандартизації

15 (1)

Професор

Професор,

д-р техн. наук,

«Надежность общепромышленных автоматических систем и средств управления (методы и результаты исследования при эксплуатации)», 1974

Харківський полі­технічний. інститут, 1956 р., „Автома­тич­ні, телемеханічні та електровимірюваль­ні прилади та пристрої”

1. Ястребенецкий М.А., Васильченко В.Н., Виноградская С.С. и др. Безопасность атомных станций: информационные и управляющие системы. К., «Техника», 2004. – 472с.(Монография).

2. Ястребенецкий М.А., Харченко В.С., Васильченко В.Н. Нормирование и оценка безопасности информационных и управляющих систем АЭС (7): регулирующие требования к программному обеспечению. «Ядерная безопасность», 2002, №1.

3. Ястребенецкий М.А., Любчик Л.М., Харченко В.С. и др. Нормирование и оценка безопасности информационных и управляющих систем АЭС (8): оценка алгоритмов автоматического регулирования. «Ядерная и радиационная безопасность», 2002, №2.

4. Ястребенецкий М.А., Розен Ю.В., Виноградская С.В. и др. Нормирование и оценка безопасности информационных и управляющих систем (9): процедура оценки и их информационное обеспечение. «Ядерная и радиационная безопасность», 2002, №3.

5. Ястребенецкий М.А., Афанасьев Н.В., Белохин О.М., и др. Обеспечение и оценка безопасности информационно-вычислительной системы энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000. «Ядерная и радиационная безопасность», 2002, №4.

6. Ястребенецкий М.А., Аниканов С., Безсалый В.Т., Белохин О.М. и др. Обеспечение и оценка безопасности систем представления параметров безопасности энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000. «ядерная и радиационная безопасность», 2003, №2.

7. Ястребенецкий М.А. От задач надежности – к задачам ядерной безопасности. «Ядерная и радиационная безопасность», 2003, №2.

8. Ястребенецкий М.А., Харченко В.С., Скляр В.В. Новые информационные технологии и безопасность информационно-управляющих систем АЭС. «Ядерная и радиационная безопасность», 2003, №2.

9. Wach D., Mulka B. German-Ukrainian collaboration in the assessment of digital I&C systems for safety applications in NPP’s. GRS/IPSN, EUROSAFE, Paris, 2001. seminar 1. – Nuclear Installation Safety

10. Kharchenko V., Lyubchic L. Methodology of NPP I&C system algorithms and software verification expert analysis. CNRA/CSNI workshop on licensing of computer-based I&C. Hluboka nad Vltavou. OECD AEN NEA, 2002, vol.2

11. Goldrin V., Rozen Yu., Vinogradskaya S. Standard Base for Regulatory Activity in NPP I&C Area. CNRA/CSNI Workshop on Licensing and Computer-Based I&C Systems. Hluboka nad Vltavou. OECD AEN NEA, 2002, vol.1

12. Ястребенецкий М.А., Всильченко В.Н. Новым энергоблокам АЭС Украины – новые информационные и управляющие системы. «Ядерная и радиационная безопасность», 2004, №4.

13. Ястребенецкий М.А., Розен Ю.В. О классификации по безопасности информационных и управляющих систем и их компонентов. «Ядерная и радиационная безопасность», 2004, №4.

14. Ястребенецкий М.А., Аниканов С.С., Безпалый В.Т. и др. Интеграция элементов системы контроля безопасности атомной электростанции. «Ядерная и радиационная безопасность», 2004, №4.

15. Ястребенецкий М.А., Бутова О.Н., Инюшев В.В., Спектор Л.И. Нарушения в работе АЭС, вызванные системой управления технологическими процессами энергоблока. «Ядерная и радиационная безопасность», 2004, №4.

16. Ястребенецкий М.А., Кондратенко В.Г., Симкин Б.Е. и др. Оценка безопасности при модернизации систем регулирования АЭС. «Ядерная и радиационная безопасность», 2004, №4.

17. Kharchenko V., Sklyar V. Diversity Assessment of Nuclear Power Plants Instrumentation and Control Systems. “Probabilistic Safety Assessment and Management”, PSAM 7 – ESREL’04 vol.3, Springler, 2004.

18. Kharchenko V., Sklyar V. The Technique and the Experience of Expertise of Software for NPP Instrumentation and Control Systems. “Probabilistic Safety Assessment and Management”, PSAM 7 – ESREL’04 vol.3, Springler, 2004.

19. Ястребенецкий М.А., Васильченко В.Н. Международная научно-техническая конференция «Новые информационные и управляющие системы АЭС: аспекты безопасности». «Ядерные измерительно-информационные технологии», 2005, №3.

20. Ястребенецкий М.А., Бутова О.Н., Инюшев В.В., Спектор Л.И. Показатели функциональной безопасности систем управления энергоблоком АЭС. «Ядерные измерительно-информационные технологии», 2005, №3.

21. Ястребенецкий М.А. Автоматика АЭС Украины. «Приборы», 2005, №11.

22. Ястребенецкий М.А. Ukranian nuclear power plant safety and instrumentation and control systems functional safety. «Радіоелектронні і комп’ютерні системи», 2006, №7.

23. Ястребенецкий М.А. Функциональная безопасность систем управления АЄС. «Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems», Russian Academy of Sciences. 2006 Saint-Petersburg, Russia

24. Ястребенецкий М.А., Скляр В.В., Харченко В.С. Особенности и оценка безопасности программного обеспечения информационных и управляющих систем АЭС Украины. «Ядерные измерительно-информационные технологии», 2006, №1.

25. Ястребенецкий М.А., Спектор Л.И., Розен Ю.В., Скляр В.В. Экспертная оценка безопасности информационных и управляющих систем АЭС, разработанных ЗАО «СНПО «Импульс»». Системы контроля и управления технологическими процессами: Сборник научных статей. – Луганск: Світлиця, 2006.

26. Ястребенецкий М.А., Краснов В.И., Мельник В.В. и др. Верификация и валидация математичсекого и программного обеспечения систем управления энергоблоков АЭС с использованием моделей блоков. Системы контроля и управления технологическими процессами: Сборник научных статей. - Луганск: Світлиця, 2006.

27. Svetlana V. Vinogradska Licensing Review of Foreing I&C Systems for Ukrainian Nuclear Po­­wer Plants. 5th Internatio­nal Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation Control, and Human Machine Technology (NPIC&HMIT 2006).

Директор інституту безпеки та надійності технологічних систем
Ректор проф. Л.Л.Товажнянський

Зав. кафедрою системного аналізу
і управління проф. О.С.Куценко

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної кафедри “системний аналіз І управління”, який забезпечує підготовкуфахівців зі спеціальності 080201 – «інформатика» iconПрограма ознайомчої практики для студентів 2 курсу спеціальності 080201 “Інформатика”
Програма ознайомчої практики складена згідно з Положенням про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України,...

Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної кафедри “системний аналіз І управління”, який забезпечує підготовкуфахівців зі спеціальності 080201 – «інформатика» iconТема Термін
Системний аналіз та інформаційні технології (Дванадцята міжнародна науково-технічна конференція)

Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної кафедри “системний аналіз І управління”, який забезпечує підготовкуфахівців зі спеціальності 080201 – «інформатика» iconКурс лекцій 2004
Випадкові процеси. Курс лекцій. Для студентів спеціальності 080201 Інформатика. / Укл. Кондратов С. О. – Рубіжне: РФ сну ім. Володимира...

Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної кафедри “системний аналіз І управління”, який забезпечує підготовкуфахівців зі спеціальності 080201 – «інформатика» iconНазвание компании на украинском языке
Укравтодор – центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та...

Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної кафедри “системний аналіз І управління”, який забезпечує підготовкуфахівців зі спеціальності 080201 – «інформатика» iconКоротка характеристика науково-дослідної роботи університету за 2010 рік
У межах загальної теми кафедри кримінального права «Тенденції та перспективи розвитку кримінального права України», професорсько-викладацький...

Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної кафедри “системний аналіз І управління”, який забезпечує підготовкуфахівців зі спеціальності 080201 – «інформатика» iconСлов'янськ, Україна Рецензент кандидат мистецтвознавства, доцент...
Бондаренко Н. Б. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, заступник декана факультету дошкільної освіти та...

Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної кафедри “системний аналіз І управління”, який забезпечує підготовкуфахівців зі спеціальності 080201 – «інформатика» iconКерівництво І лідерство Навчальний посібник Київ
А. П. Рачинський, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління І менеджменту Національної...

Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної кафедри “системний аналіз І управління”, який забезпечує підготовкуфахівців зі спеціальності 080201 – «інформатика» iconМатеріали доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції...
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор

Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної кафедри “системний аналіз І управління”, який забезпечує підготовкуфахівців зі спеціальності 080201 – «інформатика» iconМатеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Суми,...
Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор

Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускної кафедри “системний аналіз І управління”, який забезпечує підготовкуфахівців зі спеціальності 080201 – «інформатика» iconТема 1: управління формуванням та розвитком потенціалу підприємства
Проте всі вони як системи мають І певні спільні характеристики (загальні риси), з-поміж яких передовсім треба назвати функції управління...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<