Передвиборна програма партi ї пенс I онер I в україни затверджена ХІ з’їздом Партiї Пенсiонерiв України вiд 05 серпня 2012 року
Скачать 66.09 Kb.
НазваниеПередвиборна програма партi ї пенс I онер I в україни затверджена ХІ з’їздом Партiї Пенсiонерiв України вiд 05 серпня 2012 року
Дата публикации13.03.2013
Размер66.09 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА

ПАРТIЇ ПЕНСIОНЕРIВ УКРАЇНИЗатверджена ХІ З’їздом Партiї Пенсiонерiв України

вiд 05 серпня 2012 року
Партія Пенсіонерів України (ППУ) – добровільне політичне об’єднання громадян України, пенсіонерів, ветеранів праці та учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів, соціально незахищених груп населення.

ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ДIЯЛЬНОСТI ППУ Є:


- створення справедливого демократичного суспільства, процвітання держави та добробуту громадян;

- сприяння становленню ефективної національної економіки, цивілізованих суспільних відносин;

- впровадження ефективно діючої системи соціального захисту та забезпечення законних прав та iнтересiв найбiльш незахищених верств населення.

- мобілізацiя всіх сил суспільства задля ліквідації бідності як соціального явища;

- залучення представників старших поколінь до здійснення державної політики, формування органів влади, місцевого та регіонального самоврядування.

^ ПОЛІТИЧНИЙ КУРС. ІДЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ.

Партія усвідомлює рівень своєї відповідальності за долю українського народу. Тому вона виступає:

- проти кланово-олігархічних методів відстоювання егоїстичних індивідуальних чи вузько корпоративних інтересів;

- проти прискореного, неприпустимого і небезпечного матеріального розшарування суспільства, посилення економічної прірви між незначною кількістю багатих і тотально-злиденною масою народу.

Партія Пенсіонерів України підтримує діючу Конституцію України, виходячи з розуміння демократичної держави як надійного політичного механізму для урівноваження та узгодження інтересів різних соціальних, етнічних, професійних, культурних, релігійних, територіальних та інших верств і груп

^ КЛЮЧОВI IДЕОЛОГIЧНI ОРIЄНТИРИ ПАРТIЇ:

- незалежність і суверенність України як держави;

- прагматизм і свобода в політиці та економіці;

- реальний патріотизм;

- національна солідарність;

- соціальний захист тих, хто цього потребує.

Ми маємо велику кількість своїх членів і багатий досвід, що спирається на авторитет, мудрість народу та могутність Української держави. Ніхто не може прийти до влади без підтримки простих людей. Ми – джерело влади. Партія відкрита і для середніх поколінь і для молоді, для тих, кому не байдуже безправ’я батьків і дідів, тих, хто піклується про свій завтрашній день, для кого честь і совість не є пережитками минулого.

^ СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Головною метою соціальної політики Партії Пенсіонерів України є створення вільного, справедливого і соціального суспільства. В ході її реалізації партія розглядає створення соціальної держави одним з пріоритетів.

Головний пріоритет соціальної політики Партії є ЛЮДИНА. Ми – за побудову такої державної системи, за якої держава несе відповідальність за гідне життя людей і вільний розвиток кожного члена суспільства.

Основними пріоритетами соціальної політики Партія вважає:

- формування українського громадянського суспільства, добробуту та високої якості життя, соціальної та національної єдності, солідарності та партнерства;

- забезпечення економічної та правової гарантії реалізації невід’ємного права кожного домагатися особливого добробуту власною працею і знанням;

- розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки, створення необхідних умов, становлення національного ринку праці та споживання;

- формування надійної та ефективної системи соціального захисту найбільш вразливих верств населення.

^ НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

Метою національної політики Партії є всебічне сприяння становленню і розвитку української нації як Вітчизни усіх громадян, що пов’язали свою долю з Україною, її землею, економікою, культурою, державою.

^ МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА.

Партія Пенсіонерів України розуміє, що майбутнє будь-якої держави – це її молодь. Від її фізичного і морального здоров’я, енергії та працездатності залежить доля нашої країни. Створення сильної, впевненої у власному майбутньому України неможливе без активної, діяльної, прагматичної молодої генерації.

Партія здійснює комплекс заходів з метою створення сприятливих умов для формування свідомої та активної громадянської позиції молоді, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, орієнтації молоді на самовизначення та самореалізацію.

^ ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА.

Одним з важливих напрямків діяльності Партії Пенсіонерів України є оновлена гуманітарна політика.

Головним змістом національної ідеї України є побудова суверенної, незалежної, правової, демократичної держави, в який праця, знання, талант людини створюватимуть умови для самореалізацій кожної особи.

Першочерговими завданнями гуманітарної політики Партія Пенсіонерів України вважає збільшення частки національного доходу, спрямованого на освіту, науку та культуру.

Партія Пенсіонерів України з повагою ставиться до почуттів віруючих, підтримує свободу віросповідання громадян. Основною суспільної згоди повинні стати невтручання держави у внутрішньо-церковні та міжконфесійні справи, однакове ставлення до всіх канонічних конфесій, повага до традиційних вірувань України, сприяння консолідації православ’я. Ми виходимо з того, що участь церкви у суспільно-політичних процесах може здійснюватись у таких напрямках, як інтеграція суспільства, затвердження ідеалів демократії і гуманізму, виховання поваги і терпимості до різних поглядів, почуттів і вірувань, сприяння розвитку традицій, культури, мови українського народу, рух за екологію, питання милосердя, доброчинності, соціального захисту громадян.

^ ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА.

Складовою частиною політичного та економічного курсу Партії пенсіонерів України є екологічні цінності. Партія виступає за безумовне екологічне відродження України, як за одну за найважливіших частин вирішення проблем збереження генофонду українського народу.

Важливою складовою частиною екологічної політики держави мають стати конкретні заходи, спрямовані на зменшення забруднення водних джерел, атмосферного повітря, збереження і захист лісів, протидію деградації земель.

^ ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА.

Партія Пенсіонерів України розглядає національну безпеку як систему політичних, економічних, соціальних, правових, інформаційних, культурно-ідеологічних, екологічних, військових заходів та засобів захисту життєво-важливих інтересів українського суспільства, окремих його громадян, держави, державних кордонів, територіальної цілісності, національного ринку, культурних цінностей від внутрішньої і зовнішньої загрози, як стан держави, що дає змогу зберегти свій суверенітет і цілісність, виступати самостійним суб’єктом міжнародних відносин.

Політика Партії базується на концепції національної безпеки, в якій віддається пріоритет не стільки військовим факторами, скільки засобам поступового перетворення системи національної безпеки України в дійову складову загальної безпеки, зусиль світової спільноти, спрямованих на збереження миру, демілітаризацію, демократизацію й гуманізацію міжнародних відносин.

^ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Наша Програма – це програма професіоналів та прагматиків, які знають, що і як треба робити для відродження і процвітання України.

Усвідомлюючи свою відповідальність перед українським суспільством, перед минулим і майбутнім українського народу і держави, Партія неухильно та послідовно вдосконалюватиме форми та методи своєї роботи, утверджуватиме в українському суспільстві принципи гармонійного соціального партнерства, взаємодопомоги і солідарностi.
Україна має нелегку історичну долю. Сьогодні вона стоїть на порозі визначального майбутнього рубежу, з якого ми або подолаємо занепад, розгубленість і відчай власними мудрими, відповідальними й рішучими діями, або скотимося до масштабних соціальних деструкцій, до втрати державної незалежності та залишимося на узбіччі історичного розвитку цивілізації.

Україна має бути й буде серед найрозвиненіших держав світу!!!

Голова Партії Пенсіонерів України

Петросян А.Д.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Передвиборна програма партi ї пенс I онер I в україни затверджена ХІ з’їздом Партiї Пенсiонерiв України вiд 05 серпня 2012 року iconПередвиборна программа
Затверджена Х з’їздом політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Громада”, постанова №3 від 4 серпня 2012 року

Передвиборна програма партi ї пенс I онер I в україни затверджена ХІ з’їздом Партiї Пенсiонерiв України вiд 05 серпня 2012 року iconЗміна №1
Зміна №1 дсту б в 7-6-94 "Черепиця бетонна. Технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від 18 липня 2001 року №145 І введена...

Передвиборна програма партi ї пенс I онер I в україни затверджена ХІ з’їздом Партiї Пенсiонерiв України вiд 05 серпня 2012 року iconКодексу торговельного мореплавства України
Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29 серпня 2011 року №627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України...

Передвиборна програма партi ї пенс I онер I в україни затверджена ХІ з’їздом Партiї Пенсiонерiв України вiд 05 серпня 2012 року iconНаказ
Указом Президента від 16 серпня 2004 року №912 “Про внесення змін до деяких указів Президента України”, Програми інтеграції України...

Передвиборна програма партi ї пенс I онер I в україни затверджена ХІ з’їздом Партiї Пенсiонерiв України вiд 05 серпня 2012 року iconНаціональний банк України Генеральний департамент
Міністерстві юстиції України 6 вересня 2011 року за №1050/19788 зареєстрована постанова Правління Національного банку України від...

Передвиборна програма партi ї пенс I онер I в україни затверджена ХІ з’їздом Партiї Пенсiонерiв України вiд 05 серпня 2012 року iconЛюдина понад усе ! Передвиборна програма ліберальної партії україни
Ліберальна партія України ставить перед собою завдання протягом 2012-2017 років, добитись відродження добробуту домашніх господарств...

Передвиборна програма партi ї пенс I онер I в україни затверджена ХІ з’їздом Партiї Пенсiонерiв України вiд 05 серпня 2012 року iconНаказ Головного управління державної служби України від 4 серпня...
Відповідно до статті 5 Закону України "Про державну службу", підпунктів 21, 22 пункту 4 Положення про Головне управління державної...

Передвиборна програма партi ї пенс I онер I в україни затверджена ХІ з’їздом Партiї Пенсiонерiв України вiд 05 серпня 2012 року iconУефа выставляет новые требования к стадионам Евро-2012
Моніторингове дослідження інформації щодо Євро-2012 в електронних змі україни за 4 серпня 2009 року

Передвиборна програма партi ї пенс I онер I в україни затверджена ХІ з’їздом Партiї Пенсiонерiв України вiд 05 серпня 2012 року iconАндрей Юсов: "Одесса надеется на возвращение Евро-2012"
Моніторингове дослідження інформації щодо Євро-2012 в електронних змі україни за 13 серпня 2009 року

Передвиборна програма партi ї пенс I онер I в україни затверджена ХІ з’їздом Партiї Пенсiонерiв України вiд 05 серпня 2012 року iconАваков похвалил себя и Добкина за подготовку к Евро 2012
Моніторингове дослідження інформації щодо Євро-2012 в електронних змі україни за 14 серпня 2009 року

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<