Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 5-9-й класи (2-га іноземна мова) англійська мова
Скачать 252.68 Kb.
НазваниеПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 5-9-й класи (2-га іноземна мова) англійська мова
Дата публикации16.04.2014
Размер252.68 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Культура > Документы
ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ
5—9-й класи (2-га іноземна мова)


АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

5-й клас (перший рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Фонетична

Особистісна

Публічна

Освітня

Я, моя сім’я і друзі

(про себе (вік, адреса, місце проживання);

члени родини;

про друзів)
^ Відпочинок і дозвілля
(улюблені види відпочинку; захоплення / хобі)


Людина
(предмети одягу, види одягу)

Природа


(пори року; місяці, дні тижня; тварини)
Свята i традиції

(національні свята Великої Британії й України)
^ Велика Британія

(загальні відомості (назва країни, столиці, великі міста)
Україна

(загальні відомості (назва країни, столиці, великі міста)
Школа

(школа; класна кімната; шкільне приладдя)


– представити себе, когось

– познайомитися, привітатися, попрощатися, просити вибачення

– ставити запитання і відповідати на них

– давати елементарну характеристику

– пропонувати та реагувати на пропозицію

– вітати зі святом

– розуміти та виконувати вказівки

– повідомляти про належність когось, чогось комусь


Члени сім’ї.
Вік.

Час.
Числа до 1000.
Захоплення.

Кольори.
Предмети одягу.
Тварини.
Пори року.
Місяці.
Дні тижня.

Назви свят.
Предмети в класній кімнаті.
Шкільне приладдя.
.

Артикль: Означений і неозначений.

Іменник: Однина і множина.

Дієслово: Стверджувальна, питальна i заперечна форми дієслова to be. Дієслово have, have got. Present Simple.
Наказовий спосіб дієслів (команди).

Модaльне дієслово: can.

Займенник: Вказівні this, that, особові, присвійні.

Прикметник: Розміру, віку, кольору, якісні.

Сполучник: and, but.

Числівник: Кількісні і порядкові до 100.

Прийменник: Місця і напрямку (in, on, under, to).

Вигуки: Oh! Ah! Wow! Ouch! OK! Oops!

Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння.

Інтонація розповідних, питальних, наказових речень.

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків;

 • розвивати здатність представляти культуру рідної країни;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.
- уважно стежити за презентованою інформацією;

— усвідомлювати мету поставленого завдання;

— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

— активно застосовувати мову, що вивчається;

— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо).

^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 5-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення


— реагують вербально на запитання, які вимагають простих відповідей;

— демонструють розуміння ключових слів у висловленні, які проговорюються повільно;

— розрізняють мовлення головних дійових осіб простих коротких оповідань, які промовляються ретельно та, повільно;

— розуміють короткі прості вказівки, сформульовані повільно;

— розуміють основну ідею адаптованого аудіо/відеозапису.— представляють себе, своїх друзів, батьків, продукуючи прості, здебільшого ізольовані речення;

— дають елементарні інструкції;

— повідомляють про місцезнаходження предмета;

— описують предмет шкільного вжитку, тварину, погоду (називають його, говорять, який він — великий, маленький тощо);

— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;

— повідомляють про здатність виконувати певні дії учнем чи іншими особами.

Обсяг висловлювання —у межах 6 речень.


— ставлять загальні та нескладні спеціальні питання;

— відповідають на них згідно з мовним матеріалом і ситуацією спілкування;

— реагують на прості, в дещо уповільненому темпі, репліки вчителя і однокласників;

— обмінюються репліками на рівні мікродіалогу.

Висловлення кожного — у межах 4 реплік.


— читають про себе та вголос і розуміють слова, словосполучення, речення,тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні. Обсяг — у межах 200 друкованих знаків.


— описують предмет шкільного вжитку,тварину,погоду, людину, себе.

— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;

Обсяг — у межах 6 речень.


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

6-й клас (перший рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Іменник: Присвійний відмінок.

Дієслово: Present Simple; Present Сontinuous.

There is / There are

Модальні дієслова: can, may, must.

Займенник:, об’єктні (me, him, us, etc.), питальні (who, which, what, whose, where, when).

Прикметник: Якісні, відносні .

Прислівник: Частотні (always, usually, sometimes, often, never); часу now, today.

Сполучник: because

Числівник: Кількісні до 1000.

Прийменник: Часу (in, on, at).

Фонетична

Особистісна

Публічна
Освітня

Я, моя сім’я і друзі
(професії батьків; уподобання)


Відпочинок і дозвілля
(вільний час; спорт)

Людина
(частини тіла; відвідування лікаря)


Природа


(погода; природні явища)
^ Свята i традиції

(основні свята Великої Британії й України)
Велика Британія

(загальні відомості про Лондон)
Україна

(загальні відомості про Київ)
^ Шкільне життя

(навчальні предмети; розклад уроків; час; урок іноземної мови)


– розповідати про себе, близьких, друзів

– запитувати інформацію про співрозмовників

– висловлювати своє ставлення про когось

– повідомляти про смаки, уподобання

– розповідати про повсякденне життя

– надавати інформацію про явища та події

– запрошувати, реагувати на запрошення

– визначати час

– реагувати на репліки співрозмовниківНазви професій.

Види діяльності.

Види дозвілля.

Види спорту.

Частини тіла.
Лікарські засоби.

Погодні та природні явища.

Назви свят.

Навчальні предмети.

Удосконалення навичок і вмінь, набутих на першому році навчання.

Інтонація розповідних, питальних,наказових речень.


— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей);

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

 • поводитися відповідно до норм, прийнятих у країні, мова якої вивчається;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.
— уважно стежити за презентованою інформацією;

— усвідомлювати мету поставленого завдання;

— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

— активно застосовувати мову, що вивчається;

— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо).^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 6-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— реагують на запитання, які вимагають відповідей “так/ні” чи інших простих відповідей;
— розуміють мовлення вчителя у повільному темпі, підтверджені невербальними засобами комунікації;
— розуміють інструкції, сформульовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні;
— розуміють діалогічне мовлення в дещо уповільненому темпі та чіткою інтонацією;
— розуміють основні ідеї віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі котрий побудований на засвоєному матеріалі.

— описують місце (помешкання, клас), явище (погода, свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети шкільного вжитку, тварини);
— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
— висловлюють вдячність, задоволення, спонукання;
— повідомляють про виконання повсякденних дій та дій, що відбуваються в момент мовлення, в межах засвоєного мовного матеріалу та адекватно до тем спілкування;
— спонукають до виконання дії (наказують, пропонують тощо);
— вказують час дії (день, місяць, пору року);
— коментують свої дії та дії інших людей.
Обсяг висловлювання — у межах 8 речень.

— ставлять загальні, спеціальні, альтернативні запитання;
— відповідають на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування;
— підтримують елементарне спілкування у межах діалогів етикетного характеру;
— висловлюють пропозицію та відповідають на чиюсь пропозицію згодою/ незгодою;
— висловлюють твердження і відповiдають на чиєсь твердження схваленням/ несхваленням;
— реагують на чіткі репліки вчителя, пред’явлені у відносно уповільненому темпі;
— звертаються з проханням повторити фразу/слово або за роз’ясненням незрозумілого;
— використовують стягнені форми, жести і міміку.
Висловлення кожного співрозмовника у межах 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.


— знають алфавіт та основні звукобуквені зв’язки;
— читають вголос та про себе з повним розумінням короткі, прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
— читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг — у межах 300 друкованих знаків.

— оформляють лист, листівку-вiтання;
— описують місце (помешкання, клас), явище (погода), об’єкт (людина, сім’я).

-роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
Обсяг письмового висловлювання — у межах 8 речень.


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

7-й клас (третій рік навчання)Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

Фонетична


Особистісна

Публічна


Освітня

Я, моя сім’я і друзі

(зовнішність; риси характеру)

Помешкання

(будинок, квартира, інтер’єр; моя кімната)

^ Спорт

(види спорту; улюблений вид спорту)

Харчування

(продукти харчування; сервіровка столу (посуд)

Покупки

(відвідування магазинів; гроші, ціни)

Транспорт

(види транспорту; проїзд по місту)

Природа

(навколишнє середовище)

^ Свята і традиції

(день народження)

Велика Британія

(визначні місця Лондону)

Україна

(визначні місця Києва)

Шкільне життя

( позакласні заходи)


– запитувати та надавати інформацію про людей, об’єкти, явища, події, факти

– характеризувати та оцінювати когось, щось

– описувати та надавати інформацію

– розповідати про свої уподобання

– висловлювати думки, емоції та враження

– робити короткі повідомлення про події та факти

– запитувати про чиїсь враження, думки ставлення

– запрошувати та реагувати на запрошення

– розповідати та запитувати інформацію про події, фактиЗовнішність людини.
Назви рис

характеру.

Види помешкань.
Умеблювання.

Види спорту.

Види магазинів.

Гроші.

Види транспорту.

Об’єкти природи.

Визначні місця столиць.

Види позакласних заходів.

Іменник: Злічувані та незлічувані іменники.

Дієслово: Present/Past Simple; Present Continuous; структура ‘be going to.

There is / There are (із злічуваними та незлічуваними іменниками).

Модальні дієслова , can / could, have to / had to

Займенник: неозначені some, any, no, a lot (of); питальні how much / how many (із злічуваними та незлічуваними іменниками);

Прикметник: Ступені порівняння прикметників Прислівник: Частотні, способу дії (slowly, well, etc.); часу (now, today, yesterday, two days ago).

Сполучник: then, or

Прийменник: напрямку (into, out of); місця (inside, outside)

Наголос у словах і реченнях.
Особливості інтонації.
Поділ речень на ритмічні групи.
Логічний наголос.

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей);

 • прилучатися до культури країни, мова якої вивчається (через читання художньої та публіцистичної літератури);

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

 • розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.
— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається.

^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 7-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі;
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному мовному матеріалі;
— розуміють запитання та інструкції, сформульовані ретельно.

— роблять короткі повідомлення про повсякденні й минулі дії, події;

— коментують зображене на малюнку або фото;
— описують свій клас, кімнату, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин;
— порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки;
— висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій;
— висловлюють певні емоції;
— спонукають до дії (закликати, запропонувати, наказати);
— використовують позамовні засоби (жести, міміку).
Обсяг висловлювання —у межах 10 речень.

— ініціюють і закінчують діалог;
— ведуть короткі діалоги етикетного характеру;
— підтримують спілкування, використовуючи діалоги різних типів;
— розігрують короткі сценки, виступаючи у певних ролях;
— беруть участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі види запитань;
— використовують стягнені форми, характерні для діалогічного мовлення;
— емоційно забарвлюють діалог, використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови.
Висловлення кожного — у межах 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають вголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
— розуміють основний зміст різнопланових текстів;
— читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг — у межах 400 друкованих знаків.


— оформляють лист, листівку-вiтання;
— описують свій клас, кімнату, погоду, сім’ю, людей;

— порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки;
— висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій;
Обсяг письмового повідомлення у межах 10 речень.


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

8-й клас (четвертий рік навчання)


Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція
Лексична
Граматична

Фонетична

Особистісна


Публічна

Освітня

Я, моя сім’я і друзі

(щоденні справи (розпорядок дня); спілкування з друзями (Інтернет, телефон)

^ Спорт

(спортивні змагання; Олімпійські ігри; відомі спортсмени)

Одяг

(предмети одягу; види одягу)

Харчування

(відвідування закладів харчування; приготування їжі; національні страви)
^ Засоби масової інформації

(преса; радіо; телебачення; улюблена радіо- / телепередача)

Велика Британія

(географічне положення, клімат, населення)

^ Україна

(географічне положення, клімат, населення)
Шкільне життя

(школа у Великій Британії та в Україні)


– описувати людей, характеризувати якості особистості

– розповідати про повсякденні події, ділитися враженнями

– описувати та порівнювати предмети

– розповідати про захоплення, вільний час, канікули

– запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти

– аргументувати свій вибір, точку зору

– надавати загальну інформацію про Україну, країну, мова якої вивчається, місто, село

– ділитися враженнями

– пропонувати щось, приймати або відхиляти пропозицію

– розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надавати необхідні відповідіЩоденні справи.

Предмети одягу.
Види закладів харчування.

Види обробки продуктів харчування.

Назви страв.

Види ЗМІ.

Назви географічних об’єктів.

Типи шкіл.

Артикль: Означений артикль та відсутність артикля перед географічними назвами.

Іменник: Власні і загальні назви;

Дієслово: Future Simple, Past Continuous.

Модальні дієслова: can/can’t, could/couldn’tmus/mustn’t, should/shouldn’t, need/needn’t‘Shall’ в питальному реченні.

Займенник: Зворотні (myself, ourselves, etc.);

Прислівник: Cтупеню (a lot, a little), часу – tomorrow.

Сполучник: so, because

Прийменник: приналежності of, with, without, часу (from…to…, by …, during)


Особливості інтонації.

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей);

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

 • ознайомитися з музичною культурою країни, мова якої вивчається;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

 • розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.

 • намагатися звільня-тися від упереджень і стереотипів;

 • прагнути мирного співіснування між людьми і націями.
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 8-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— розуміють чіткі вказівки, прохання тощо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо мовлення достатньо чітке й повільне;
— розуміють основний зміст короткого повідомлення;
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі.

— зв’язно описують місце, явище, об’єкт, подію;
— будують висловлювання з опорою на текст, ключові слова, серію малюнків тощо;
— передають зміст почутого, побаченого, прочитаного;
— роблять послідовний виклад минулих подій;
— повідомляють про повсякденну діяльність учня (вдома, у школі, в позаурочний час);
— розповідають про певні події в особистому житті — своєму, своєї сім’ї, друзів;
Обсяг висловлювання —у межах 12 речень.

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
— відповідають на запитання щодо особистого життя (питання звучать чітко й у дещо сповільненому темпі);
— роблять пропозиції, використовуючи репліки спонукального характеру;
— реагують на пропозиції, твердження тощо;
— обмінюються інформацією;
— під час спілкування демонструють володіння мовним та мовленнєвим матерiалом, набутим у попередні роки.
Висловлення кожного — у межах 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають вголос і про себе (з повним розумінням) короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі;
— знаходять основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
— розуміють зміст листів, листівок особистого характеру.
Обсяг —у межах 500 друкованих знаків.

— пишуть особистого листа з опорою на зразок;

- повідомляють про повсякденну діяльність учня (вдома, у школі, в позаурочний час);
— описують певні події в особистому житті своєї сім’ї, друзів;

Обсяг письмового повідомлення у межах 12 речень


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

9-й клас (п’ятий рік навчання)


Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична

Граматична

Фонетична

Особистісна

Публічна
Освітня

Я, моя сім’я і друзі

(автобіографія)

Кіно і театр

(відвідування кінотеатру; відвідування вистави)

Література

(улюблені літературні твори; улюблений письменник / поет)
^ Подорож

(підготовка до подорожі; програма відпочинку)

Англомовні країни

(визначні історичні та культурні місця)

Україна

(визначні історичні та культурні місця)
Шкільне життя

(улюблений предмет; плани на майбутнє


– характеризувати якості особистості та вчинки людей

– розповідати про види діяльності

– порівнювати предмети

– розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надавати необхідні відповіді

– пропонувати щось, приймати або відхиляти пропозицію

– розповідати про події, ділитися своїми враженнями

– аргументувати свій вибір, точку зору

– розповідати про свої захоплення, уподобання

– розповідати та розпитувати про подорож, описувати видатні та пам’ятні місця столиці України та столиці країни, мова якої вивчається

– висловлювати свої почуття, емоції та враження


Особисті дані.

Кіно, театр: афіші, квитки, зал.

Літературні жанри.

Види транспорту.

Предмети багажу.
Проїзні документи.

Визначні історичні та культурні місця англомовних країн та України.

Улюблені

предмети.

.

Дієслово: Present / Past Perfect. . Tag-questions.

Модальні дієслова: may, might, ought to.

Займенник: неозначені , заперечні.

Прийменник: with, by.

Прислівник: Часу (just, ever, yet, already), ступеню - enough, too;

Сполучник: as...as, so...as.
Числівник: Кількісні до 1 000 000.

Прийменник: Часу after, before.


Інтонація речень з порівняннями. Випадки наголошення прийменників, сполучників у реченнях.

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;

 • адекватно сприймати

і ставитися до системи цінностей, норм поведінки, стилю життя, прийнятими в країні, мова якої вивчається, і належним чином реагувати них;

− розвивати здатність до критичного мислення, розуміння чужої точки зору на проблеми, пов’язані з роллю засобів масової інформації в житті людини;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

 • розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.

 • намагатися звільня-тися від упереджень і стереотипів;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ
На кінець 9-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі;
— розуміють основний зміст короткого повідомлення.

— логічно будують висловлювання за змістом почутого, побаченого, прочитаного, використовуючи при цьому прості зв’язні речення;
— описують події, явища, об’єкти, людей, тварин;
— висловлюють своє ставлення до предметів, осіб тощо;
— дають свою оцінку явищам, подіям тощо;
— характеризують персонаж казки, мультфільму, оповідання тощо;
— роблять коротку тематичну презентацію;
— роблять зв’язні повідомлення про свою/чиюсь діяльність, використовуючи набутий мовний матеріал адекватно до тем спілкування.
Обсяг висловлювання — у межах 14 речень.

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
— беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;
— під час спілкування демонструють володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим протягом попередніх років.
Висловлення кожного — 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають (з повним розумінням) короткі, прості тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
— знаходять основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
— розуміють зміст листів, листівок особистого характеру.
Обсяг — 600 друкованих знаків.

— підтримують писемне спілкування із реальним або уявним другом по листуванню;
— описують предмет, особу, події, явища, об’єкти

— логічно будують висловлювання за змістом почутого, побаченого, прочитаного, використовуючи при цьому прості зв’язні речення;
Обсяг письмового повідомлення у межах 14 речень.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 5-9-й класи (2-га іноземна мова) англійська мова iconОбучающая цель урока
«Російська мова. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання». – Чернівці, 2005. Именно...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 5-9-й класи (2-га іноземна мова) англійська мова icon=Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу) (укладачі:...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 5-9-й класи (2-га іноземна мова) англійська мова iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
Р75 Російська мова: Програма для 5–12 класів загальноосвітніх нав­чальних зак­ладів з російською мовою навчання / Н. Г. Озерова,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 5-9-й класи (2-га іноземна мова) англійська мова iconПідручники для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів...
Ворон, А. А. Українська мова: підруч для 5 кл загальноосвіт навч закладів з навчанням рос мовою / А. А. Ворон, В. А. Солопенко. –...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 5-9-й класи (2-га іноземна мова) англійська мова iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською...
Кримськотатарська мова є бага­тою, мелодійною, довершеною, гідною того, щоб нею пиша­тись. Рідна мова єднає сучасні покоління з попередніми...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 5-9-й класи (2-га іноземна мова) англійська мова iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням російської мови
Язык – это система, которая вмещает в себя все познавательное богатство человека в индивидуальном и общественном аспектах. Он фиксирует...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 5-9-й класи (2-га іноземна мова) англійська мова iconНавчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 5-9-й класи (2-га іноземна мова) англійська мова iconПрограма російська мова факультативний курс для загальноосвітніх...
Программу подготовила Л. В. Давидюк, доцент, кандидат педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания русского языка...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 5-9-й класи (2-га іноземна мова) англійська мова iconПрограма російська мова факультативний курс для загальноосвітніх...
Программу подготовила Л. В. Давидюк, доцент, кандидат педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания русского языка...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 5-9-й класи (2-га іноземна мова) англійська мова iconПрограма російська мова (курс за вибором) для загальноосвітніх навчальних...
Программа изучения курса русского языка по выбору предназначена для практического усвоения русского языка в общеобразовательных учебных...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<