Соціологія навчально-методичний посібник
НазваниеСоціологія навчально-методичний посібник
страница1/14
Дата публикации26.02.2013
Размер1.97 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
uchebilka.ru > Культура > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СОЦІОЛОГІЯ

Навчально-методичний посібник


(для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії)

Харків – ХНАМГ – 2007


УДК 316; + 316.17316.2.
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова Л.О., Радіонова Л.О. – Харків: ХНАМГ, 2007. − 181 с.


Автори: Л.О.Бєлова,

Л.О.Радіонова


Рецензенти: д.-р соц.наук, проф. ХНУ ім. В.Н.Каразіна Л.М.Хижняк

д-р філос. наук, проф. Академії культури М.В.Дяченко

Рекомендовано кафедрой філософії та політології,

протокол № 4 от 21.11.2006г.

За рішенням Вченої Ради, протокол № 3 от 25.11.2006 р.

ВСТУП

Даний методичний посібник пропонує студентам допомогу особливого роду. Він орієнтує не тільки на підготовку і здачу контрольного завдання (це тактика), але і на одержання упорядкованих концентрованого оформлених знань, необхідних для фахівця (стратегія).

У системі наукового знання соціології відведене особливе місце: вона є єдиною із наук, що вивчає суспільство в цілому, при чому суспільство в його соціально-людському вимірі. Це означає не просто суспільство для людини, а людина в суспільстві, що складає суть соціології і визначає логіку викладу матеріалу даного посібника.

Даний алгоритм дозволив зібрати подачу лекційного матеріалу в два основних блоки: вивчення основних складових суспільства і історії соціології, де показано, яким чином йшло накопичення знань; цій же задачі служить і підбор першоджерел.

Зміст першого блоку складають теми, які розкривають об'єкт і предмет соціології: аналіз суспільства, цивільне суспільство як об'єкт соціології; аналіз культури, особистості і соціальної взаємодії, соціальних інститутів і соціальної стратифікації.

В другому блоці історія соціології аналізується в трьох періодах: античність, середньовіччя і новий час, коли соціологія стає точною наукою, яка спирається на емпіричні факти, науковий метод і теорію. Два попередніх періоди характеризують її донауковий етап, коли сукупність ідей, які пояснюють людину і суспільство, формувалася в рамках соціальної філософії

Пропонований посібник складений для допомоги студентам, що самостійно вивчають соціологію як науку не тільки по підручниках і посібникам, але і по оригінальних роботах класиків соціології. Зібрані нами тексти — це, насамперед, зразки теоретичного дослідження в соціології і соціологічному стилі мислення в цілому. При складанні посібника ми уникали хронологій і класифікацій, які ставлять авторів у стрункі ряди по «теоретичних напрямках», по країнах і т.ін. Основним критерієм підбора текстів було відношення їх авторів до постановки й обговорення двох фундаментальних питань теоретичної соціології: питання про природу соціального і питання, як можливе знання про соціальне. Зосередження на цих темах, що є базовими для соціальних наук у цілому, дозволило представити як різноманітність загальнотеоретичних і методологічних позицій, так і широкий спектр понять, що актуалізують ці питання і складають термінологічний запас сучасного студента.

Це не проста збірка робіт іменитих авторів для написання контрольних робіт студентами заочної форми навчання, а щось більше. Це більше - не результат нашої сваволі, не насильство над історичним матеріалом. Це те, що йде не ззовні, а зсередини, від характеру самих текстів, що вступають у переклик між собою.

Даний посібник включає також словник-довідник основних категорій і понять, контрольні завдання для самостійної підготовки, загальну літературу за курсом і алгоритм організації самостійної роботи з вивчення соціології.

Тему контрольної роботи студент вибирає відповідно до останньої цифри номера залікової книжки: робота складається з двох частин – відповіді на питання і конспекту першоджерел по відповідній темі.

1^ . НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА МОДУЛЯ ТА ТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1.1. Мета вивчення: формування розуміння сутності соціального життя і соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів. Предмет соціології: соціальна організація, соціальна життєдіяльність і соціальний розвиток людини та суспільства
^ 1.2. Модуль «Соціологія»

Змістовні модулі (ЗМ):

ЗМ 1 Загальні питання теорії соціології

1.1. Соціологія як наука.

1.2. Соціологічний спосіб дослідження.

1.3. Історія розвитку соціологічної думки.

ЗМ 2 Суспільство як соціальна система

2.1. Суспільство. Соціальна структура суспільства

2.2. Соціальні інститути суспільства.

2.3. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.

ЗМ 3 Особистість у системі культури

3.1. Особистість як суб’єкт соціальних зв’язків.

3.2. Культура: соціологічний аналіз.

3.3. Девіація і соціальний контроль.

3.4. Соціальний конфлікт: сутність і методи розв’язання.
^ 1.3. Зміст модуля соціології

Тема 1. Соціологія як наука

Об’єкт, предмет і метод наукових досліджень. Типи пізнання соціальної реальності. Історичні умови виникнення соціології. Основні принципи наукового дослідження, реалізовані в соціології. Єдність теоретичного й емпіричного в соціології. Соціологія в системі наук.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник «історія вітчизняної та зарубіжної...
Загальна теорія систем (Людвіг Берталанфі): Навчально-методичний посібник / Укладачі А. М. Воробйов, В. Л. Романюк, В. Р. Павелків....

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади
Коваленко Л. В., Андронік Л. Й., Третьякова Л. Ю. Репетитор з російської мови та літератури. Навчально-методичний посібник для підготовки...

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник Тернопіль 2005 ббк 68. 4(4Укр)1 Л17...
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....

Соціологія навчально-методичний посібник iconПерелік навчально-методичної літератури основна література
Амбулаторно-поліклінічна хірургія дитячого віку: Навчально-методичний посібник, за заг ред. Сушко В.І. – Дніпропетровськ: Наука І...

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний посібник «зигмунд фрейд та теорія І практика...
Зигмунд Фрейд та теорія І практика психоаналізу: вибрані друковані праці (до 150-річчя з дня народження): Навчально-методичний посібник...

Соціологія навчально-методичний посібник iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011
Навчально-методичний комплекс з філософії кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології для студентів...

Соціологія навчально-методичний посібник iconО. Д. Куценко політична соціологія: навчально-методичні розробки
Політична соціологія: навчально-методичні розробки для студентів соціологічного факультету / О. Д. Куценко. – Харків: Харківський...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<