Вступ
НазваниеВступ
страница1/22
Дата публикации15.03.2013
Размер2.07 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Маркетинг > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Вищий навчальний заклад України

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ Й СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра

галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"

за напрямами 6.030504 "Економіка підприємства"

6.030507"Маркетинг"

6.030509 "Облік і аудит"

Харків


Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!

ПЕРЕДМОВА

  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-професійної програми, робочої програми навчальної дисципліни "Економіка праці й соціально-трудові відносини" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг", 6.030509 "Облік і аудит"

  1. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою економіки підприємства протоколом від 2009.01.15 № 6

  2. УКЛАДАЧ: Тіщенко В.М., проф.., Гриб С.В., доц. кафедри економіки підприємства

  3. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Філіпенко А.В., проф. кафедри економіки підприємства.


- Харків: ХІНЕМ. - 2009. - 48 с.

ЗМІСТ


ВСТУП 5

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 5

2 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 5

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 5

3 ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 7

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І 7

Праця та соціально-трудові відносини у суспільстві 7

Варіант 1 7

Варіант 2 8

Варіант 3 8

Варіант 4 8

Варіант 5 9

Варіант 6 9

Варіант 7 9

Варіант 8 9

Варіант 9 10

Варіант 10 10

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 11

Організація ефективного використання трудових ресурсів 11

Працівники 12

4 ПРИКЛАД ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ 18

робітники 18

робітники 24

5 ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 29

Додаток А 32

Додаток Б 40


ВСТУП


Навчальна дисципліна "Економіка праці й соціально-трудові відносини" є нормативною в плані підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг", 6.030509 "Облік і аудит". Формування у студентів необхідних знань з усіх складових оптимізації використання трудового потенціалу і праці повинно забезпечити їх підготовку для майбутньої самостійної ефективної практичної діяльності в різноманітних господарських структурах. Навчальним планом передбачено виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання.

Метою контрольної роботи є систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, отриманих при вивченні курсу "Економіка праці й соціально-трудові відносини", а також придбання навичок самостійного проведення розрахунків, пов'язаних з використанням робочого часу, визначенням нормативної чисельності працівників, розрахунком фонду оплати праці.

^

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ2.1 Мета дисципліни: формування теоретичних та практичних знань щодо функціонування, розвитку та регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві.

2.2 Завдання дисципліни: висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею та регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.

Предмет: соціально-трудові відносини на макро- і мікрорівні та закономірності їх розвитку.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Вступ iconСписок використаної літератури Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства....

Вступ iconЛекция Вступ до курсу соэи вступ до курсу "Система обробки економічної інформації"
Введение в структурный подход к моделированию процессов и потоков данных с помощью методологии idef0

Вступ iconЗміст: вступ розділ 1: проект порядку здійснення контролю за проведенням...
Розділ 1: проект порядку здійснення контролю за проведенням капітального ремонту

Вступ iconРобоча програма та методичні вказівки з дисципліни “ Вступ до вищої...
Навчальна дисципліна "Вступ до вищої освіти" є вибірковою (за вибором навчального закладу) І входить до циклу дисциплін професійно-практичної...

Вступ iconПроректор
Вступ

Вступ iconЗміст вступ

Вступ iconТойнби А. Дж. Т 50 Постижение истории: Пер с англ. /Сост. Огурцов...
Т 50 Постижение истории: Пер с англ. /Сост. Огурцов А. П.; Вступ ст. Уколовой В. И.; Закл ст. Рашковского Е. Б. М.: Прогресс, 1991....

Вступ icon1 Інформація про пристрій
Вступ

Вступ iconМіністерство освіти україни
Вступ

Вступ iconРеферативні видання органів нті на
Вступ

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<