Затверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013
Скачать 295.78 Kb.
НазваниеЗатверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013
страница1/3
Дата публикации22.02.2014
Размер295.78 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Математика > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 6.051002 - метрологія, стандартизація та сертифікація

Затверджено

на засіданні вченої ради

академії

Протокол № 1 від 29.01.2013


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК  006.91:338; 006.91:658; 006:338; 006:658; 006:338.26; 006.001.18

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл.
О.С. Єрмакова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.– 23 с.
Викладені робоча програма, методичні вказівки, завдання на курсову роботу та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації», наведені матриці виконання практичних робіт, вказівки щодо виконання індивідуального завдання, а також питання для контролю знань.

Призначена для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація заочної форми навчання.

Укладач О.С. Єрмакова, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний за випуск А.М. Должанський, д-р техн. наук, проф.

Рецензент Я.В. Фролов, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 18.10.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,35. Умов. друк. арк. 1,32. Тираж 100 пр. Замовлення №
^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

^ Характеристика дисципліни
Навчальна дисципліна «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки студента.

Мета вивчення дисципліни засвоєння знань щодо визначення економічної ефективності робіт із забезпечення якості продукції; розрахунку показників економічної доцільності розробки та впровадження нормативних документів (стандартів, технологічних та технічних регламентів, технічних умов тощо); метрологічного забезпечення виробництва та сертифікації продукції.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: нормативні документи України з питань технічного регулювання та державної податкової служби; методики розрахунку різних показників якості товарів та послуг; методики розрахунку відшкодувань збитків;

вміти: оформляти звіт по витратах на роботи з метрології, стандартизації та сертифікації, формувати базу вимірів показників відповідних витрат, розробки та впровадження нормативної документації; оцінювати економічну ефективність впровадження нових засобів та методик виконання вимірів; визначати економічну доцільність проведення сертифікації.

Критерії успішностіотримання позитивної оцінки при складанні контрольних заходів.

Засоби діагностики успішності навчаннякомплекти тестових завдань до контрольної роботи та індивідуальне завдання, по яких студент має отримати позитивні оцінки.

Зв’язок з іншими дисциплінами – Дисципліна є нормативною при підготовці бакалаврів напряму «Метрологія, стандартизація та сертифікація». Їй передує вивчення таких базових дисциплін як «Метрологія», «Основи метрологічного забезпечення», «Методи та засоби вимірювань, випробувань і контролю», «Стандартизація продукції та послуг», «Сертифікація продукції, послуг та персоналу». Її опанування йде паралельно з вивченням дисциплін «Автоматизація вимірювань, контролю та випробувань», «Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки», «Екологічний моніторинг та сертифікація». Набуті знання і вміння використовуються при опануванні програми підготовки бакалавра за фахом.


  1. Загальні методичні вказівки

Структуру вивчення дисципліни «Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації» наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Семестр

Загалом годин

Види занять

Види контролю

Лекцій, годин

Лабор., годин/

кількість

Практ., годин/

кількість

Самост., годин

9

144

128/3

124

Індивідуальне завдання.

Екзамен

  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Затверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29....
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Двигуни колісних I гусеничних транспортних...

Затверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні...

Затверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Технологія проектування І адміністрування бд...

Затверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №1 Від 29....
Конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів” для студентів спеціальності 090401

Затверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії. Протокол №1 від 29....
Методичні вказівки, з дисципліни “Стандартизація, метрологія, контроль” для студентів спеціальності 090. 401, спеціалізації металургія...

Затверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних...

Затверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Затверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30....
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...

Затверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27....
«Теорія І технологія розливки феросплавів І спеціальних сталей» для студентів напряму 050401 металургія (груп електрометалургія сталі...

Затверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29. 01. 2013 Дніпропетровськ нметау 2013 iconВська, М. М. Хитько стратегія підприємства частина 1 Затверджено...
Викладено зміст першої частини дисципліни «Стратегія підприємства», зокрема, питання сутності стратегії підприємства, її різновидів...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<