Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
НазваниеМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
страница2/6
Дата публикации12.05.2013
Размер0.51 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchebilka.ru > Математика > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
^

1.2. Підготовка до проведення уроку математики з використанням ППЗДля підготовки до уроку математики з використанням ППЗ учитель може скористатися цими методичними рекомендаціями, а також тематичним плануванням уроків. (див. додаток)

Відповідно до власних методичних уподобань педагог може редагувати запропоновані в ППЗ уроки або створювати власні. Кожен урок ППЗ розділений на кроки, що дає можливість використовувати окремі кроки на різних уроках під час вивчення, закріплення і повторення виучуваного матеріалу.

^

1.3. Структура мультимедійного уроку математикиМультимедійний урок математики складається з таких етапів:

  • тема уроку;

  • вступ;

  • пояснення нового матеріалу;

  • первинне закріплення;

  • розвиток математичних знань;

  • підсумок уроку.


Знання змісту наповнення кожного кроку уроку ППЗ «Математика, 4 клас» допоможе вчителю в підготовці до уроку, написанні власного плану-конспекту з використанням запропонованого нами матеріалу.


^ІІ. ТИПИ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ

2.1. Урок пояснення нових знаньУрок № 11. Поняття класу. Таблиця розрядів і класів. Розв’язування задач

Мета: Формувати поняття класу; вдосконалювати вміння учнів записувати і читати багатоцифрові числа, користуючися таблицею розрядів та класів; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці.

^ Мета застосування ППЗ: Підвищити інтерес учнів до набуття нових знань та якість засвоєння ними навчального матеріалу; розвивати творчий потенціал учнів.
Хід уроку

1. Актуалізація опорних знань

Вступна бесіда.

Учитель повідомляє учням, що в 4 класі вони розпочали вивчати нумерацію багатоцифрових чисел, читати та записувати їх. Для цього потрібно розширити знання про розряди та класи.
Мета кроку 1: Повідомити тему уроку
Мета кроку 2: Учитель створює проблемну ситуацію, щоб викликати інтерес та потребу в розв’язанні поставленої задачі уроку.
^ 2. Пояснення нових знань за допомогою ППЗ
Мета кроку 3: Пояснити учням утворення назв багатоцифрових чисел.
Мета кроку 4: Закріпити вміння читати і записувати багатоцифрові числа.
Мета кроку 5: Розвивати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці. При цьому повторюються прийоми письмового множення та ділення на двоцифрові числа.

Мета кроку 6: Підвести підсумок уроку, щоб визначити рівень засвоєння нового матеріалу.
^

ДОДАТОК АТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

для роботи з ППЗ „Математика, 4 клас”


^ Тема мультимедійного уроку
Тема уроку в традиційній системі

Мета уроку

Методичні рекомендації
1

Нумерація трицифрових чисел. Табличне мно­ження і ділення. Задачі на 2 дії

Узагальнити знання з нумерації чисел у межах

1000; провес­ти бесіду про складання таблиць множення і ділення; вправ­ляти учнів у розв'язуванні задач на зведення до одиниці2

Нумерація трицифрових чисел. Множення ді­лення з числами 1 і 0- Задач на знаходження суми двох добутків

Провести бесіду про значення цифри нуль у записі числа; повторити множення і ділення з числами 1 і 0 та правила множення і ділення суми на число та ділення числа на до­буток; розвивати в учнів уміння розв'язувати задачі двома способами3

Письмове додавання і віднімання трицифро­вих чисел. Знаходження значень буквених ви­разів. Задачі на 3 дії

Повторити алгоритми письмового додавання і віднімання чисел; опрацювати розширену задачу на знаходження тре­тього доданка; ознайомити учнів з розміщенням відрізків на площині і в просторі4

Письмове множення на одноцифрове чис­ло. Задача, обернена до задачі на суму двох добутків

Повторити алгоритм письмового множення; ознайомити учнів із графічним зображенням (схемою) плану розв'язування задачі; скласти і порівняти задачу на знаходження суми добутків двох чисел та обернену до неї5

Ділення з остачею. Письмове ділення на од­ноцифроае число

Розглянути табличні випадки ділення з остачею; повторити алгоритм письмового ділення на Одноцифрове число6

Вправи і задачі на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число

Вправляти учнів у виконанні письмового ділення; проаналізу­вати розв'язання складеної задачі, яка містить знаходження частини числа, (з застосуванням письмових обчислень7

Знаходження числа за його частиною. Пере­вірка письмового ділення множенням

Повторити виконання операції на знаходження числа за його частиною; вправляти учнів у письмовому діленні та перевір­ці ділення множенням; опрацювати задачі на знаходження числа за його частиною8

Письмове ділення на одноцифрове число. Прості та складені задачі, які містять зна­ходження частини числа або числа за його частиною

Розвивати вміння учнів виконувати письмове ділення та розв'язувати задачі, пов'язані з поняттям «частина числа»9

Контрольна робота

Перевірити рівень знань учнів10

Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями

Опрацювати з учнями алгоритм письмового множення на двоцифрове число, розв'язування задачі, оберненої до за­дачі на знаходження суми двох добутків11

Письмове множення на двоцифрове число. Розв'язування задачі складанням виразу

Вправляти учнів у застосуванні письмового множення на дво­цифрове число в процесі розв'язування задач; пояснити на прикладі 121можливість перевірки ділення з остачею12

Письмове ділення на двоцифрове число

Пояснити алгоритм письмового ділення на двоцифрове число у випадку одноцифрової частки; на прикладі розв'я­зання задачі подати зразок ділення у випадку двоцифро­вої частки13

Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі, що пестять знаходження час­тини числа

Вправляти учнів у письмовому діленні на двоцифрове число, застосувати таку дію для розв'язування задачі
Урок №1. Утворення, називання і читання чотирицифрових чисел у межах 2000. Розв’язування задач


14

Утворення і читання чотирицифрових чисел у межах двох тисяч

Опрацювати утворення, називання і читання чотирициф­рових чисел у межах 2000; розвивати вміння пояснювати розв'язання задачі

Матеріали ППЗ можуть бути використані на етапах актуалізації знань, вивчення нового матеріалу , первинного закріплення та розвитку математичних знань

Урок №2. Читання і записування чотирицифрових чисел у межах 2000. Лічба тисячами до 10000. Розв’язування задач


15

Читання і записування чотирицифрових чисел у межах двох тисяч. Утворення другої тисячі. Лічба тисячами до 10 тисяч

Вправляти в запису і читанні чотирицифрових чисел; пояс­нити, що в чотирицифровому числі чотири" розряди: оди­ницею четвертого розряду є тисяча, тисяча — це нова лі­чильна одиниця

Матеріали ППЗ можуть бути використані на етапах актуалізації знань, вивчення нового матеріалу , первинного закріплення та розвитку математичних знань

Урок №3. Утворення і читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Кут.


16

Утворення і читання будь-яких чотирициф­рових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Види кутів

Розглянути запис чотирицифрових чисел в нумераційній та­блиці; формувати вміння учнів читати чотирицифрові числа; розкладати їх на розрядні доданки; уточнити поняття «пери­метр многокутника»; ознайомити з видами кутів

Матеріали ППЗ можуть бути використані на етапах актуалізації знань, вивчення нового матеріалу , первинного закріплення та розвитку математичних знань
17

Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрового числа з розряд­них доданків. Вправи і задачі, пов'язані з по­няттям частини числа

Розвивати вміння учнів записувати чотирицифрові числа під диктовку; вправляти у розв'язуванні задач двома спо­собами
Урок №4. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числах. Побудова кола. Вимірювання радіуса. Задачі з буквеними даними.


18

Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі з буквеними даними. Радіус і діаметр кола

Вчити визначати загальну кількість одиниць кожного розряду в заданому числі; складати вирази за умовою задачі і знахо­дити значення виразів; будувати коло заданого радіуса

Матеріали ППЗ можуть бути використані на етапах актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, первинного закріплення та розвитку математичних знань

Урок №5. Читання і записування п’ятицифрових чисел у межах 20000. Письмове додавання трицифрових чисел. Нерівності.


19

Читання і записування п'ятицифрових чисел у межах 20 тисяч

Провести бесіду про подальше розширення множини чисел; закріпити вміння письмового додавання трицифрових чисел; опрацювати задачі на знаходження третього доданка

Матеріали ППЗ можуть бути використані на етапах актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, первинного закріплення та розвитку математичних знань

Урок №6. Читання і записування чисел у межах 20000. Утворення числа 20000. Лічба десятками тисяч до 100000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Обчислення периметра трикутника.


20

Читання і записування п'ятицифрових чисел у межах20 тисяч. Утворення числа 20000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Види трикутників за кутами (прямокутний, гостро­кутний, тупокутний)

Ознайомити учнів з утворенням числа 20 000 та іншими роз­рядними п'ятицифроеими числами; вправляти у розв'язу­ванні задач на 2 і 3 дії. які містять збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць; закріпити вміння учнів виконувати письмове віднімання трицифрових чисел; вчити розпізнава­ти види трикутників за кутами

Матеріали ППЗ можуть бути використані на етапах актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, первинного закріплення та розвитку математичних знань

Урок №7. Читання і записування п’ятицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Письмове додавання та віднімання трьох компонентів.


21

Читання і записування.п'ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Види трикутників за сторонами

Формувати розуміння учнями/юняття «п'ятицифрове чис­ло»; повторити письмове додавання і віднімання у випадку трьох компонентів; опрацювати розширену задачу на зна­ходження третього доданка; розпізнавати види трикутників (рівносторонній, рівнобедрений, різносторонній)

Матеріали ППЗ можуть бути використані на етапах актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, первинного закріплення та розвитку математичних знань

Урок №8. Порівняння чисел. Перетворення іменованих чисел. Розв’язування задач.


22

Читання і записування п'ятицифрових чисел. Порівняння чисел

вправляти учнів у порівнянні, запису і читанні п'ятициф­рових чисел» у перетворенні 2іменованих чисел, виконанні письмового ділення з Перевіркою множенням; опрацювати розширену задачу на знаходження третього доданка аб­страктного змісту.

Матеріали ППЗ можуть бути використані на етапах актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, первинного закріплення та розвитку математичних знань

Урок №9. Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування чисел у межах 200000. Утворення числа 200000.


23

Нумерація шестицифрових чисел: читання і записування чисел у межах 200 тисяч

Ознайомити з нумерацією чисел за межами

100000; повто­рити письмове ділення на одноцифрове число

Матеріали ППЗ можуть бути використані на етапах актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, первинного закріплення та розвитку математичних знань

Урок №10. Лічба сотнями тисяч. Мільйон. Визначення числа тисяч у числі

24

Читання і записування шестицифрових чисел у межах 200 тисяч. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч

Вправляти у відкладанні чисел на рахівниці; ознайомити з поняттям «мільйон»; розвивати вміння учнів розв'язувати за­дачі, які містять поняття «частина числа»

Матеріали ППЗ можуть бути використані на етапах актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, первинного закріплення, розвитку математичних знань та розвитку математичних знань
25

Нумерація шестицифрових чисел: читання і записування чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки

Вправляти в читанні, запису порівнянні шестицифрових чи­сел; закріпити вміння учнів у розв'язуванні задач, обернених до задачі на суму двох добутків
Урок №11. Поняття класу. Таблиця розрядів і класів. Розв’язування задач


26

Нумерація шестицифрових чисел: понят­тя класу

Провести узагальнюючу бесіду про нумерацію в десятковій системі числення; розглянути поняття класу, лічильних оди­ниць кожного класу

Матеріали ППЗ можуть бути використані на етапах актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, первинного закріплення та розвитку математичних знань

Урок №12. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення. Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10,100,1000 разів.


27

Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100 і 1 000

З'ясувати практичне правило множення і ділення чисел на 10, 100.11 000; розвивати вміння розв'язувати складені задачі

На цьому уроці можна застосувати матеріали етапу вивчення нового матеріалу

Урок №12. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення. Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10,100,1000 разів.


28

Визначення числа десятків і числа десятків тисяч, числа сотень і числа сотень тисяч у заданих числах. Розв'язування задач на зна­ходження 4-го пропорційного способом від­ношень'

Вправляти у визначенні загальної кількості одиниць певно­го розряду у заданому числі; розвинути і закріпити вміння учнів розв'язувати задачі на спосіб відношення

Матеріали ППЗ можуть бути використані на етапах актуалізації знань, вивчення нового матеріалу , первинного закріплення та розвитку математичних знань
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Використання ппз «музичне мистецтво, 7 клас» при проведенні уроку музичного мистетцва 6

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Використання ппз „музичне мистецтво, 6 клас” при проведенні уроку музичного мистецтва 6

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Використання ппз «музичне мистецтво, 5 клас» при проведенні уроку музичного мистецтва 6

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Тому вчителі-новатори активно використовують їх у навчальному процесі. Одним із предметів, де найбільш виправдано використання комп’ютера,...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Тому вчителі-новатори активно використовують їх у навчальному процесі. Одним із предметів, де найбільш виправдано використання комп’ютера,...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті...

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів iconМетодичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті...


Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


don