Редакція проекту штрафів, затвердженого рішенням Нацради від 11. 07. 2012 №1034
Скачать 126.67 Kb.
НазваниеРедакція проекту штрафів, затвердженого рішенням Нацради від 11. 07. 2012 №1034
Дата публикации14.03.2013
Размер126.67 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
Додаток №1

до листа від 14. 08.2012

№ 222
Пропозиції і коментарі до проекту Розмірів штрафів, які можуть накладатися

на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення, текст якого затверджено рішенням Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення від 11.07.2012 № 1034№ 251

(далі – проект штрафів)


пропозиції

Редакція проекту штрафів, затвердженого рішенням Нацради від 11.07.2012 № 1034


Пропозиції

Коментар
1

Задля об’єктивності і виваженості у застосуванні штрафу до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги за порушення ними законодавства у сфері телебачення і радіомовлення та ліцензійних умов доцільно встановити розміри штрафів для загальнонаціонального, регіонального, місцевого теле- і радіомовлення (ефірного, кабельного, проводового) та окремо для супутникового теле- і радіомовлення, а також для провайдерів програмної послуги.


Задля об’єктивності і виваженості у застосуванні штрафу до телерадіоорганізацій за порушення ними законодавства у сфері телебачення і радіомовлення та ліцензійних умов доцільно встановити розміри штрафів для загальнонаціонального, регіонального, місцевого теле- і радіомовлення (ефірного, кабельного, проводового) та окремо для супутникового теле- і радіомовлення

Національна рада застосовує санкції у разі порушення вимог цього Закону або ліцензійних умов до телерадіоорганізацій. Щодо провайдерів програмної послуги застосування санкцій лише у разі порушення останніми вимог Закону ( ч.3. ст. 72 Закону)

2

Для одиниці виміру розмірів штрафу застосовується показник мінімальної заробітної плати, яка законодавчо встановлюється при затвердженні Державного бюджету України і зміни якої відбуваються у встановлених бюджетом розмірах і строках.


Для одиниці виміру розмірів штрафу застосовується показник неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Доцільно визначати розмір штрафів від неоподаткованого мінімуму доходу громадян, що відповідає Кодексу України про адміністративні правопорушення і практиці визначення Кабінетом Міністрів України адміністративно-господарських штрафних санкцій.
3

На підставі цього, порушення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення та ліцензійних умов поділяються на чотири групи: І, ІІ, ІІІ та ІV.


На підставі цього, порушення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення та ліцензійних умов поділяються на чотири групи: І, ІІ, ІІІ та ІV та за ознакою суб’єкта порушення .


З метою диференціації шкали штрафів та адекватності їх застосування пропонується додатково чітко розділити штрафи для телеорганізацій, радіоорганізацій та провайдерів програмної послуги.

^ Для провайдерів програмної послуги за 4 групами винесено в окремий додаток 2
За порушення вимог законодавства, які відносяться до І групи,

стягується штраф у розмірі:
4

для загальнона-ціонального теле- і радіомовлення

для регіонального теле- і радіомовлення

для місцевого теле- і радіомовлення

для супутникового теле- і радіомовлення

для провайдерів програмної послуги з урахуванням кількості населення на території розповсюдження програм

^ 50 тис. і більше

від 10 до 50 тис.

менше

10 тис.

400

мінімальних зарплат50

мінімальних зарплат25

мінімальних зарплат50

мінімальних зарплат500

мінімаль-них зарплат50

мінімаль-них зарплат40

мінімаль-них зарплат


Для провайдерів програмної послуги щодо кожної з 4-х груп порушень, в цілому по тексту пропонуємо викласти в новій редакції, що відображено в додатку 2.

Пропонуємо їх переглянути та встановити на рівні адекватному стану розвитку індустрії і масштабам можливої шкоди суспільству та відповідності запропонованих конструкцій юридичній техніці та викласти їх у новій редакції (див. окремо в додатку 2)

І група порушень


5

2. Передача ліцензіатом прав, які надає ліцензія провайдера програмної послуги, іншій особі (юридичній чи фізичній) (частина 8 статті 40).


виключити

Законодавством передбачено кримінальну і адміністративну відповідальність за діяльність без ліцензії. За одне і теж порушення не може бути встановлено різні покарання. До того ж,на практиці, випадки такої передачі не відомі, адже бланк ліцензії чітко ідивіалізує ліцензіата.

6

3. Недотримання правил рекламної діяльності і спонсорства, встановлених законодавством (пункт е) частини 1 статті 59).
В цілому щодо недотримання правил рекламної діяльності і спонсорства. Пропонуємо узгодити з нормами Закону України "Про рекламу".

Згідно ст.26 цього Закону Національна рада забезпечує контроль за дотриманням законодавства про рекламу щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності.

Згідно ч. 8 ст. 27 цього Закону Національна рада обмежена в повноваженнях приймати рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу у розмірі 300 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.7

Розміщення провайдерами програмної послуги реклами у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій(частина 9 статті 13 Закону України „Про рекламу”).


виключити

Згідно ч. 1 ст. 26 Закону України „Про рекламу” Національна рада забезпечує контроль за дотриманням законодавства про рекламу виключно щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності.

Крім цього, частина 9 статті 13 названого Закону визначає порядок трансляції (ретрансляції) реклами у
програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій. Провайдер здійснює ретрансляцію програм, а не реклами. Розміщення реклами може здійснювати інший суб’єкт господарювання.

8

4. Незабезпечення провайдером програмної послуги усім абонентам можливості отримання програм універсальної програмної послуги та включення таких програм до всіх пакетів програм (частина 9 статті 39).

Перенесено в додаток 2 в новій редакції
9

За порушення вимог законодавства, які відносяться до ІІ групи,

стягується штраф у розмірі:
ІІ група порушень
1. Користування каналами мовлення при відсутності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію (частина 9 статті 23) та відсутність у провайдера програмної послуги угоди з оператором багатоканальної телемережі (частина 5 статті 39).


^ Для провайдерів перенесено в додаток 2
10

5. Розповсюдження телерадіопрограми чи передачі на територію, більшу від вказаної в ліцензії Національної ради (частина 3 статті 43).


5. Розповсюдження телерадіоорганізацією телерадіопрограми чи передачі на територію, більшу від вказаної в ліцензії Національної ради (частина 3 статті 43).


Пропонуємо уточнити зміст цієї норми, адже виходячи зі змісту ст. 43 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» така вимога стосується виключно телерадіоорганізацій, що здійснюють мовлення,
11

8. Порушення вимог Закону України „Про авторське право та суміжні права” у частині використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій (частина 1 статті 47) . *


виключити*

Цивільні правовідносини, в т.ч відповідальність за порушення авторських і суміжних прав врегульована Цивільним кодексом та Законом «Про авторське та суміжні права». Ст. 50 Закону визначає перелік порушень авторського і (або) суміжних прав, також Закон передбачає і порядок захисту таких прав *
12

10. Невиконання рішення Національної ради (пункт б) частини 1статті 59).


виключити

Загальна норма, а враховуючи процесуальні вимоги до організації діяльності Національної ради, як колегіального органу з усіх питань приймаються рішення, в т.ч і щодо зобов’язань, а згідно ч.3 ст.72 Національна рада застосовує санкції до провайдерів
програмної послуги у разі порушення ними вимог цього Закону, а не рішень Національної ради.

11. Недотримання правил рекламної діяльності і спонсорства, встановлених законодавством (пункт е) частини 1 статті 59).13

20. Ретрансляція суб’єктом господарювання, який перебуває під юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію і отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію країн, що входять до Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам законодавства України (частина 2 статті 42).

Перенесено в додаток 2 в новій редакції, з приведенням у відповідність до вимог ч. 2 ст. 42 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення»
14

21. Недотримання провайдером програмної послуги переліку телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у складі програмної послуги під час ретрансляції телерадіопрограм і передач у багатоканальних телемережах (частина 5 статті 42).


виключити

згідно частини 3 ст.72 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення» Національна рада застосовує санкції до провайдерів програмної послуги у разі порушення ними вимог цього Закону. Наявність у провайдера переліку телерадіопрограм та передач згідно до Закону є спірним питанням.

15

За порушення вимог законодавства, які відносяться до ІІІ групи,

стягується штраф у розмірі:Щодо провайдерів програмної послуги відображено в додатку 2ІІІ група порушень

16

3. Відсутність укладеної відповідно до чинного законодавства угоди між абонентом і ліцензіатом щодо надання програмної послуги абоненту (частина 7 статті 39).


виключити

Цивільно-правові відносини абонента з провайдером. Поза межами наглядових повноважень Національної ради, визначених ст.13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення та радіомовлення» та регулюються законодавством про захист прав споживачів. До того ж, на практиці, фіксація цього порушення є досить складним

17

4. Неподання ліцензіатом до Національної ради інформації про виконання концепції добору програм протягом попереднього року для щорічної перереєстрації додатка до ліцензії в частині Загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) (частина 4 статті 40).

^ Перенести в додаток 2 в новій редакції
18

5. Невиконання ліцензіатом умов ліцензії (частина 7 статті 27).


5. Невиконання телерадіоорганізацією умов ліцензії (частина 7 статті 27).


Виходячи зі змісту ч.3 ст. 72 Закону про телерадіомовлення до провайдера можуть бути Національною радою застосовані санкції лише за недотримання вимог цього Закону, а згідно Закону ліцензіат зобов’язаний виконувати умови ліцензії. Нацрада контролює виконання, а в разі їх порушення застосовує штрафні санкції відповідно до вимог Закону

19

6. Недотримання правил рекламної діяльності і спонсорства, встановлених законодавством (пункт е) частини 1 статті 59).


20

За порушення вимог законодавства, які відносяться до ІV групи,

стягується штраф у розмірі:Для провайдерів програмної послуги в додатку 2
21

ІV група порушень
1. Неподання до Національної ради заяви протягом 10 днів для переоформлення ліцензії у зв’язку з організаційними змінами статусу та умов діяльності ліцензіата (частина 4 статті 35).
виключити


частина 4 статті 35 ЗУ «Про телебачення та радіомовлення» не має відношення до регулювання діяльності провайдерів програмної послуги
22

4. Внесення провайдером програмної послуги змін до характеристик програмної послуги до закінчення строку дії угоди без офіційно оформленого погодження абонента (частина 8 статті 39).


виключити

Втручання Національної ради у цивільно-правові відносини між провайдером і абонентом, що регулюється законодавством про захист прав споживачів. Крім цього, забезпечення фіксації цього порушення технічно не можливо.


* АППК має окрему думку щодо пункту 11 таблиці « 8. Порушення вимог Закону України „Про авторське право та суміжні права” у частині використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій (частина 1 статті 47)». АППК вважає за доцільне залишити у проекті штрафів порушення вимог Закону України «Про авторське право та суміжні права» як підставу для застосування штрафних санкцій, оскільки дотримання законодавства про авторське право та суміжні права є вимогою Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Пропонуємо залишити це порушення проекту штрафів без змін в редакції Національної ради.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Редакція проекту штрафів, затвердженого рішенням Нацради від 11. 07. 2012 №1034 iconК иївська міська рада VIII сесія VІ скликання
Правил благоустрою міста Києва,затверджених рішенням Київської міської ради від 25. 12. 2008 №1051/1051 (із змінами та доповненнями),...

Редакція проекту штрафів, затвердженого рішенням Нацради від 11. 07. 2012 №1034 iconПропозиції км україни до проекту Податкового кодексу України з урахуванням...
Оприлюднена редакція проекту Податкового кодексу України, надрукована в газеті «Урядовий кур’єр» від 03. 08. 2010 (із змінами від...

Редакція проекту штрафів, затвердженого рішенням Нацради від 11. 07. 2012 №1034 iconКонкурс проводиться у три етапи: перший прийом заявок та документів...
«Молодь. Сім’я. Діти» на 2008 – 2012, затвердженої рішенням Донецької обласної ради від 26 вересня 2008 року №5/18-541, Положення...

Редакція проекту штрафів, затвердженого рішенням Нацради від 11. 07. 2012 №1034 iconПротокол
Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна...

Редакція проекту штрафів, затвердженого рішенням Нацради від 11. 07. 2012 №1034 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та пунктів 11 І 14 Порядку присудження наукових ступенів...

Редакція проекту штрафів, затвердженого рішенням Нацради від 11. 07. 2012 №1034 iconПро внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня...

Редакція проекту штрафів, затвердженого рішенням Нацради від 11. 07. 2012 №1034 iconНаказ
Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...

Редакція проекту штрафів, затвердженого рішенням Нацради від 11. 07. 2012 №1034 iconНаказ
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...

Редакція проекту штрафів, затвердженого рішенням Нацради від 11. 07. 2012 №1034 iconНаказ
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...

Редакція проекту штрафів, затвердженого рішенням Нацради від 11. 07. 2012 №1034 iconЗгідно з рішенням Наглядової ради від 26. 04. 2013р. (Протокол №9/13...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<