Які особливості ліцензування провайдера програмної послуги (ппп) в частині надання послуг iptv, отт?
НазваниеЯкі особливості ліцензування провайдера програмної послуги (ппп) в частині надання послуг iptv, отт?
Дата публикации25.10.2013
Размер109 Kb.
ТипВопрос
uchebilka.ru > Право > Вопрос
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо ліцензування програмної послуги з використанням новітніх технологій

 1. Які особливості ліцензування провайдера програмної послуги (ППП) в частині надання послуг IPTV, ОТТ?

Відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» ліцензія провайдера програмної послуги засвідчує право ліцензіата надавати програмні послуги з використанням ресурсу багатоканальних телемереж.

Закон не передбачає особливостей ліцензування певних (окремих) технологій, які використовуються (можуть використовуватись) для надання програмної послуги, в тому числі й технології IPTV, ОТТ.

Національна рада реалізує свої повноваження в межах безпосереднього надання програмної послуги, що згідно з Законом полягає у формуванні пакетів програм та забезпеченні абонентам можливості їх перегляду на договірних засадах. Тобто, якщо така послуга надається, то ППП має отримати ліцензію.


 1. ^ Чи правомірна практика укладання агентських договорів Інтернет-провайдерів з ППП на надання послуг IPTV, ОТТ?

Законодавство не обмежує можливості укладання господарських договорів. Разом з цим Закон «Про телебачення і радіомовлення» не визначає поняття «надання послуг IPTV, ОТТ».

Виходячи з поняття програмної послуги та основної ознаки для ППП, який надає програмні послуги як ліцензований вид діяльності, без технологічних обмежень, а також вимог законодавства щодо провадження діяльності з надання послуг доступу до Інтернет:

 • надання програмної послуги можливе лише при наявності у суб’єкта ліцензії провайдера програмної послуги;

 • створення мережі для надання програмних послуг без самостійного їх надання не потребує наявності ліцензії ППП. В подальшому така мережа може бути передана для надання програмних послуг на правах оренди. 1. ^ В чому відмінність аналогової, цифрової, IPTV-технологій тощо?

Основна відмінність може ілюструватися через характеристику способів передачі та прийняття сигналу при кожній з зазначених технологій.

Технологія IPTV є складовою цифрової технології (як в т.ч. ОТТ, IPTV, DVB-C і ін.).

Аналогова технологія в телерадіомовленні для отримання, передачі зображення і звуку передбачає використання аналогового електричного сигналу. Може передаватись по кабелю і радіо. Аналоговий сигнал – безперервний сигнал на всьому проміжку часу, якому властиві відсутність чіткої різниці один від одного рівнів сигналу, а будь-яка перешкода, що вноситься в сигнал, не відрізняється від самого сигналу, і, відповідно, вихідна амплітуда не може бути відновлена.

Цифровий сигнал — сигнал з певним значенням інформативного параметру, яке визначається у цифровій формі. На відміну від аналогового сигналу характеризується більшою захищеністю від дії шумів, наводок і перешкод: має незначні відхилення від викривлення, дозволяє більш складну і багатоступеневу обробку сигналу і зберігання без втрат; якісна і точна передача. Цифрові пристрої у порівнянні з аналоговими легше проектувати, налагоджувати, а їх експлуатація є більш прогнозованою в розрахунках.

У 2011 році Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вирішила змінити стандарт цифрового телебачення на DVB-T2. А восени нею було прийнято рішення про шифрування сигналу. Через шифрування сигнал зможуть приймати лише спеціальні декодери конкретних виробників, а не будь-які декодери DVB-T2.

 1. ^ Чи має бути в угодах між ППП та абонентом обов’язкове зазначення технології IPTV, ОТТ?

Відповідно до Закону провайдер програмної послуги на підставі ліцензії, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм як цілісну інформаційну послугу.

Згідно з Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, послуги у телемережах для потреб телебачення і радіомовлення надають абонентам можливість перегляду телерадіопрограм та/або пакетів телерадіопрограм, які пропонує на договірних засадах з використанням телемереж провайдер програмної послуги відповідно до ліцензії, виданої Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

У договорі обов'язково зазначається:

- тип обраного абонентом пакета телерадіопрограм (пакет універсальної програмної послуги, стандартний пакет або індивідуальний пакет на замовлення);

- перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов'язується надавати абонентові;

- абонентна плата та/або плата за надання окремих телерадіопрограм та передач.

Отже, зазначення технології, що використовується ППП для надання абонентам можливості перегляду телерадіопрограм та/або пакетів телерадіопрограм, законодавством не вимагається.


 1. Як бути у випадку, коли в ліцензіях НР відсутнє посилання на технологію розповсюдження? (починаючи з травня 2007 року до лютого 2011 року, технологія не зазначалася)

Закон України «Про телебачення та радіомовлення» не вимагає зазначення технології при отриманні (в т.ч. відображенні у бланку ліцензії ППП).

Закон встановлює для Національної ради можливість прийняття рішення за результатами розгляду заяви щодо видачі ліцензії ППП, а саме:

а) про видачу ліцензії провайдера програмної послуги;

б) про затвердження пакета (пакетів) програм універсальної програмної послуги в населеному пункті (населених пунктах) та/або на території (територіях), де передбачається надання програмної послуги.

Закон не наділяє Національну раду повноваженням встановлювати бланк ліцензії ППП, вимагати додаткову інформацію.


 1. ^ Яким чином документально довести різницю між OTT та IPTV?

При використанні технології OTT відсутній конкретно визначений оператор телекомунікацій, а також не має завчасно визначених меж поширення сигналу.

^ Тоді як використання технології IPTV передбачає обов’язкову наявність оператора і, відповідно, чіткого визначеним меж телемережі відповідного оператора.

ОТТ-технологія не може обмежуватись територією поширення, послуга доступу до програм надається «на замовлення» на будь-якій мережі доступу в Інтернет.

Тобто документально довести різницю між OTT та IPTV можливо через встановлення факту наявності/відсутності оператора телекомунікацій, а також наявності/відсутності меж поширення сигналу.


 1. ^ Як бути у випадку, коли представник НР не може бути залучений до перевірок, оскільки суб’єкт є ліцензіатом НКРЗІ?

Питання здійснення державного нагляду (контролю) в сфері телекому та телерадіомовлення чітко врегульовано Законами України «Про телекомунікації» та «Про телебачення і радіомовлення». Діють ліцензійні умови, кожен із названих державних органів здійснює нагляд у межах наданих законами повноважень, у межах нагляду за ліцензійною діяльністю. Не вбачається доцільності у впровадженні «перехресних» перевірок. Кожен з органів формує ліцензійні справи та може інформувати відносно їх наповнення відповідно до законодавства про інформацію.

 1. ^ ППП має ліцензію НР лише на аналогову, цифрову. IPTV-технологія надається в тестовому режимі. Плата з абонентів не береться. Як довести протиправність?

Закон «Про телебачення і радіомовлення» передбачає видачу ліцензії провайдера програмної послуги, яка засвідчує право ліцензіата надавати програмні послуги з використанням ресурсу багатоканальних телемереж.

Закон дає визначення «багатоканальної телемережі» для ефіру та кабелю, а саме: багатоканальна телемережа (ефірна або кабельна) - телекомунікаційна мережа загального користування, призначена для передавання телерадіопрограм, а також надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, здатна забезпечити одночасну трансляцію більше ніж однієї телерадіопрограми і може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування.

Будь-яких обмежень чи особливостей провадження діяльності з надання програмних послуг закон не містить. Право на отримання ліцензії отримує суб’єкт який відповідає ліцензійним умовам та вимогам Закону.

Здійснення діяльності з надання доступу абонентам до перегляду програм, свідчить про провадження діяльності з надання програмних послуг в розумінні Закону про телебачення і радіомовлення і вимагає наявності ліцензії державного зразка, адже виконуються умови Закону:

 • забезпечується можливість перегляду пакетів програм абоненту;

 • формується перелік телерадіопрограм, які пропонуються абонентам на договірних засадах, як цілісна інформаційна послуга.

Щодо можливості безоплатного отримання абонентом програмної послуги Закон закріплює за ППП право самостійно, виходячи з ринкового попиту, встановлювати розмір абонентної плати за різні пакети програм та інші інформаційні послуги. Тобто, теоретично, плата за програмну послугу може дорівнювати нулю (надаватися певний час безкоштовно).


 1. ^ Які першочергові заходи необхідно здійснити під час перевірок, щоб технічно довести надання послуг за допомогою IPTV?

Відповідно до статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» Національна рада здійснює контроль за дотриманням та забезпечує виконання вимог:

 • законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення;

 • Закону України «Про рекламу» щодо спонсорства і порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіомовленні;

 • законодавства про захист суспільної моралі;

 • законодавства про кінематографію щодо квоти демонстрування національних фільмів;

 • законодавства про вибори.

Згідно статті 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» щодо діяльності ППП Національна рада здійснює такі повноваження:

 • нагляд за дотриманням провайдерами програмної послуги вимог законодавства у галузі телерадіомовлення;

 • нагляд за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та умов ліцензій;

 • застосування в межах своїх повноважень санкцій відповідно до закону;

 • офіційний моніторинг телерадіопрограм.

Статус провайдера програмної послуги підтверджується виключно наявністю ліцензії, яка засвідчує право ліцензіата надавати програмні послуги з використанням ресурсу багатоканальних телемереж. Вимоги до надання програмної послуги, яка полягає у формуванні пакетів програм та забезпеченні абонентам можливості їх перегляду, встановленні Законом і не мають виключень чи особливостей з огляду на технічні специфікації передачі сигналу.

Загальні правила проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги (ліцензіати) визначено в Інструкції, яка затверджена рішенням Нацради № 115 від 08.02.2012 р. Перевірка здійснюється за рішенням Національної ради, у якому вказуються найменування або прізвище, ім’я, по батькові ліцензіата, щодо якого буде проводитися перевірка, та предмет перевірки.

Під час проведення перевірки Національна рада встановлює, чи здійснюється формування пакетів програм та забезпечення абонентам можливості їх перегляду і чи має суб’єкт відповідну ліцензію Національної ради. Якщо так, то в результаті здійснення перевірки встановлюється відповідність надання програмної послуги умовам виданої ліцензії провайдера програмної послуги.

Отже, вимога наглядового органу щодо необхідності технічного (чи будь-якого іншого) доведення надання послуг за допомогою певних технологій (в т.ч. й IPTV) знаходиться поза межами наглядових повноважень Національної ради.

 1. ^ Які документи на обладнання мають бути в обов’язковому порядку у ППП (сертифікат відповідності …)?

Законодавство не наділяє Національну раду повноваженнями щодо встановлення вимог до обладнання, використання якого забезпечує надання ППП програмної послуги, та, відповідно, наглядовими функціями щодо цього питання.

Відповідно до Закону «Про телебачення і радіомовлення» (Закон) надання програмної послуги здійснюється з використанням ресурсу багатоканальних телемереж.

Така телемережа призначена для передавання телерадіопрограм, а також надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг. Вона здатна забезпечити одночасну трансляцію більше ніж однієї телерадіопрограми і може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування.

Відповідно до частини 1 статті 39 Закону багатоканальні телемережі, як телекомунікаційні мережі, створюються, реєструються, обслуговуються і захищаються відповідно до вимог Закону України «Про телекомунікації».

Згідно статті 22 Закону порядок технічної розробки багатоканальних телемереж забезпечується оператором багатоканальних телемереж відповідно до вимог законодавства про телекомунікації та радіочастотний ресурс.

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України визначають, що провайдери програмної послуги діють відповідно до Законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист прав споживачів», цих Правил, інших нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері телебачення і радіомовлення.

Послуги у телемережах для потреб телебачення і радіомовлення надають абонентам можливість перегляду телерадіопрограм та/або пакетів телерадіопрограм, які пропонує на договірних засадах з використанням телемереж провайдер програмної послуги відповідно до ліцензії, виданої Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

Саме оператор телемереж несе відповідальність за їх технічний стан та технічне забезпечення.

Під час надання послуги провайдер програмної послуги повинен забезпечити:

1) підключення абонентської проводки до пункту закінчення телемережі;

2) доступ до пакетів телерадіопрограм;

3) налагодження кінцевого обладнання на приймання пакета телерадіопрограм, до яких забезпечується доступ;

4) обслуговування абонентської проводки;

5) належну якість програмної послуги;

6) перенесення точки підключення кінцевого обладнання;

7) інформування абонента про виконання відновлювальних (профілактичних, аварійних тощо) робіт;

8) надання інших послуг відповідно до договору.

При цьому абонентська проводка та кінцеве обладнання повинні відповідати технічним нормам для забезпечення доступу до обраного абонентом пакета телерадіопрограм. Провайдер програмної послуги повинен забезпечити проведення перевірки справності абонентської проводки та її відповідності технічним нормам і обраному абонентом пакету телерадіопрограм.

Правила встановлюють вимоги до кінцевого обладнання, зокрема: кінцеве та/або інше обладнання споживача, яке підключається до телекомунікаційної мережі загального користування, повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, або застосування такого обладнання повинне бути погоджене з Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

ППП не несе відповідальності за неякісні послуги та перерву в їх наданні у разі:

1) невідповідності технічного стану кінцевого обладнання встановленим нормам;

2) несанкціонованого втручання у роботу телемереж або пошкодження абонентської проводки.
Виконавець

Оксана Павленко

Заступник директора Телекомунікаційної палати

Член Громадської ради при Держпідприємництва

експерт

_________________

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Які особливості ліцензування провайдера програмної послуги (ппп) в частині надання послуг iptv, отт? iconПро Концепцію вдосконалення ліцензування надання послуг з автоперевезень...
З метою забезпечення реалізації комплексу заходів, направлених на реформування І вдосконалення діючої системи ліцензування, надання...

Які особливості ліцензування провайдера програмної послуги (ппп) в частині надання послуг iptv, отт? iconЗвіт відстеження регуляторного акта Постанови Кабінету Міністрів...
Постанови Кабінету Міністрів України «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 8 серпня 2007 р. №1019

Які особливості ліцензування провайдера програмної послуги (ппп) в частині надання послуг iptv, отт? iconПропозиції до проекту Розміри штрафів, які можуть накладатися на...
Загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)

Які особливості ліцензування провайдера програмної послуги (ппп) в частині надання послуг iptv, отт? iconДержавний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництвалис т
Щодо ліцензування провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання І водовідведення, будівельної діяльності,...

Які особливості ліцензування провайдера програмної послуги (ппп) в частині надання послуг iptv, отт? iconПро надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку (надалі послуги мобільного зв’язку)

Які особливості ліцензування провайдера програмної послуги (ппп) в частині надання послуг iptv, отт? iconЧи необхідно, на Вашу думку, введення ліцензування провайдерів послуг...
Анкетне опитування представників провайдерського бізнесу та державних органів влади щодо ліцензування isp

Які особливості ліцензування провайдера програмної послуги (ппп) в частині надання послуг iptv, отт? iconРекомендації щодо організації роботи центрів
Центр надання адміністративних послуг (далі – Центр) розміщується на першому або другому поверсі будівлі (за наявності в будівлі...

Які особливості ліцензування провайдера програмної послуги (ппп) в частині надання послуг iptv, отт? iconЗаява про приєднання до Договору
Договору та добровільно зобов'язуюся виконувати обов'язки Абонента згідно із Договором, а також даю згоду на обробку тов «Андернет»...

Які особливості ліцензування провайдера програмної послуги (ппп) в частині надання послуг iptv, отт? iconПублічний договір (оферта) про надання телекомунікаційних послуг
Кабінету Міністрів України №720 від 09. 08. 2005 р., ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, публікує даний Договір про...

Які особливості ліцензування провайдера програмної послуги (ппп) в частині надання послуг iptv, отт? iconПро надання рекламних послуг
«Рекламодавець» виробник різноманітних товарів чи послуг, або посередник, який такого виробника репрезентує, що замовляє рекламну...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<