О. М. Ходацька, Д. Б. Рождественська
Скачать 129.21 Kb.
НазваниеО. М. Ходацька, Д. Б. Рождественська
Дата публикации16.03.2013
Размер129.21 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
Спеціалізована школа № 187 із поглибленим вивченням української

та англійської мов Солом’янського району м. Києва
О.М.Ходацька, Д.Б.Рождественська
Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя» та «Робочий зощит для учня».

Використання навчального комплекту передбачає вільний доступ школярів до комп’ютера на уроці та під час виконання домашніх завдань, а також сформовані в них навички роботи в Інтернеті.

У посібнику для вчителя сформульовано мету кожного заняття, подано посилання на відповідний теоретичний матеріал (його розміщено на веб-сайті, який нині розробляється), вправи і завдання.

Робочий зошит для учня так само вміщує посилання на поданий на веб-сайті теоретичний матеріал для самостійного опрацювання та вправи, виконання яких допоможе десятикласникам засвоїти основні норми офіційно-ділового стилю, уникнути найпоширеніших помилок у діловому мовленні. Пропоновані завдання передбачають підвищення рівня культури мовлення; розвиток умінь конспектувати, складати тези, реферати, текст доповіді, готувати повідомлення, аналізувати тексти різних стилів мовлення; знайомлять із правилами ведення дискусії.

Подані в робочому зошиті завдання розраховані і на повторення, закріплення й узагальнення набутих у попередніх класах знань з фонетики, графіки, орфографії, лексикології, граматики.

Робочий зошит уміщує тренувальні вправи кількох видів: 1) з вибором правильної відповіді; 2) з вибором правильних варіантів перекладу; 3) із зашифрованими в них висловами; 4) розраховані на роботу зі словниками.
^ Сторінки робочого зошита

з ділового українського мовлення

(дистанційний курс

«Ділове українське мовлення та культура спілкування»,

10 клас)
Заняття 11
Документація щодо особового складу. Резюме.
Матеріали заняття

1. Резюме, правила його укладання (розділ 11.1 на веб-сайті)

2. Зразки оформлення резюме (розділ 11.2 на веб-сайті)

3. Правопис слів іншомовного походження (розділ 11.3 на веб-сайті).

Виконайте завдання

Вправа 1. Типові мовні звороти, що вживаються в автобіографії та резюме, відредагуйте й запишіть правильно;складіть із ними речення, характерні для цих документів.


на протязі – _____________________

робота по сумісництву – ___________

________________________________

підвищення в посаді – _____________

________________________________

поступити в – ____________________

урядові винагороди – _____________

________________________________

по закінченню – __________________

працюю в якості вчителя – _________

________________________________

приймати участь – ________________

________________________________

написати свою власну автобіографію – _________________________________

Речення:

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________5._________________________________________________________________
Вправа 2. Визначте в поданих словах орфограми. Об'єднайте прізвища та географічні назви у групи відповідно до правил їх написання.
Сичовка, Жиганов, Терек, Журавльов, Рилєєв, Рєпін, Петров, Малинін, Багіров, Пугачов, Леонтьєв, Благовєщенськ, Липець, Чистяков, Андрейчиков, Муравйов, Воронеж, Кисловодськ, Соловйово, Михайловське, Лучин, Грачов, Троїцьк, Захар’їн, Вєтка, Крутих, Марьїно, Васильєв, Лермонтов, Жижка, Стоїч, Бородіно, Сєров, Ареф'єв.

^ Домашнє завдання.

Складіть документ за поданим формуляром.

Назва документа; прізвище, ім’я, по батькові особи; мета складання; досвід роботи; освіта; контактний телефон.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заняття 12
^ Документація щодо особового складу. Резюме.
Матеріали заняття

Див. матеріали розділу 11 на веб-сайті.

Правопис слів іншомовного походження (повторення та узагальнення) (розділ 12.3 на веб-сайті).
Вправа 1. Визначте та виправте помилки в текстах документів.

РЕЗЮМЕ


Мазуренка Миколи Миколайовича, 1984 року народження, проживаючого в м. Києві вулиці Радужній будинок 69 квартира 219.

Заміщення вакантної посади секретаря.

Маю досвід роботи з комп’ютером.

2003 рік навчаюся на педагогічному факультеті Київського міського університету імені Б. Грінченка.

додаткові відомості: пунктуальний, здатний до навчання.

Володію українською, російською та англійською мовами.

Координати тел. _________________

РЕЗЮМЕ


Семенова Дарина Миколаївна, 1982 року народження, адреса: Дніпровська набережна 9А, кв. 152.

Заміщення вакантної посади: вчителя образотворчого мистецтва.

Маю досвід: роботи з дітьми, проведення уроків малювання, психології, організації свят.

2003 рік навчаюся на педагогічному факультеті Київського міського педагогічному університету ім. Б. Грінченка, маю власний кружок з малювання.

Додаткові відомості: пунктуальна, охайна, відповідальна, працьовита, здатна до навчання.

Володію мовами: українською мовою, російською мовою, англійською мовою (зі словником).

для контактів: тел. 550-59-23.
Вправа 2. Складіть резюме, використавши подані відомості та додержуючи правил оформлення документа.

^ Досвід роботи: Упродовж 2001 року працювала на посаді редактора тижневика "Пік".

Маю досвід: редагування та перекладу авторських текстів українською мовою; перекладу російською та англійською мовами наукових текстів.

Маю друковані праці: ... .

РЕЗЮМЕ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

^ Домашнє завдання

Запишіть, уставляючи замість крапок пропущені літери и або і. Поясніть свій вибір.

Башк...р, к...пар...с, аквамат...н, л...міт, ант...теза, д...фтонг, д...статор, ц...окуляр, р...тор...ка, д...алектика, ц...стерна, ультра мар...н, аж...отаж, в...раж, д...тант, д...ректори, інц...дент, такс..., такс...ст., дец...метр, д...версія, маркет...нг, юрисд...кція, штр...х, ас...міляція, прес...нг, ульт...матум, б...бліофіл, арх....в, рад...о, сп...раль, трот...л, нам...змат, бронх...т, академ...к, ант...под, пер...од, д...лер, ерудит...я, кр...терій, абор...ген, д...станц...я, амб...ц...я, дец...бел, л...з...нг, нейтр...но, в...мпел, операц...я, деф...с, пр...оритет.
Уставте замість крапок прощені літери е або и. Мотивуйте свій вибір.

Мисл...ння, пал...во, рушн...к, п’ят...ро, попередж...ня, вчит...ль, промов...стий, пряд...во, ім....на, утвор...ний, міл...на, дал...на, вірмен...н, росіян...н, новоутор...ний, розсудл...вий, зачин...ний, пал...ця, свекруш...н, озелен...ння, киян...н, криштал...вий, письм...на, сестр...н, вогн...ще, зверн...ння, мар...во, оголош...ння, чуж...на, мислит...ль, козачч...на, кур...во, десят...ро, нагромадж...ний, залиш...ний, звел...чений, вдумл...вий.
Заняття 13
^ Документація щодо особового складу. Автобіографія
Матеріали заняття

Автобіографія, правила написання. Види автобіографій (розділ 14.1 на веб-сайті).

Зразки автобіографій (розділ 14.2 на веб-сайті).

Правопис і творення складних слів (повторення та узагальнення).

Правопис слів із частинами напів- і пів-.
Вправа 1. Відредагуйте речення з автобіографій. Відредаговані речення запишіть.

  1. Я, Зелений О.М., народився 22.09.1979 р. в м. Умані Черкаської області.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

  1. На протязі 1988-96 рр. навчалася у середній школі № 143 м. Кіровограда.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

  1. У 1995 р. вступила на спеціальність "менеджмент організації" Київського індустріального технікуму.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

  1. У 1999 р. поступила в НПУ імені Драгоманова.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вправа 2. Прочитайте документ. З'ясуйте відсутні відомості; відредагуйте текст і запишіть, дотримуючись правил оформлення.
Я, Ареф’єва Лариса Петрівна, народилася в м. Бєлгороді. У 1978 році пішла в перший клас середньої школи № 45 м. Бєлгорода. В зв’язку з переїздом моїх батьків до м. Нальчика на протязі 1980-1988 рр. навчалася в середній школі " 256 згаданого міста.

У 1988 році поступила в Харківський державний педагогічний університет, який закінчила в 1994 році.

По закінченні вузу призначили вчителем іноземної мови в ліцей № 7 м. Рогачово.

Приймаю активну участь у громадській роботі ліцею.

Одружена.

Маю чоловіка Віктора Олександровича Рєпіна й сина Микола.

  • Дайте визначення цього документа.

  • Назвіть його реквізити.

  • Які дві форми має цей документ?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

^ Домашнє завдання

Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуться разом; 2) які пишуться через дефіс.
Вугле(видобуток), озерно(болотний), здивовано(розгублений), всесвітньо(відомий), червоно(гарячий), вакуум (камера), в'єтнамско(український), сніго(затримання), перекоти(поле), штабс(капітан), тьмяно(жовтий), всесвітньо(історичний), овоче(сховище), м’ясо(молочний), вічно(зелений), світло(рожевий), темно(зелений), одно(денний), блок (схема), видимо(невидимо), корабле(будівник), ячмінно(житній), сніжно(білий), смагляво(лиций), синьо(зелений), легко(крилий), зменшено(пестливий).


^ Пишуться разом

Пишуться через дефіс

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Вислів Тацита:_____________________________________________________

__________________________________________________________________

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаємо вислів давньоримського історика Тацита.
Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуться через дефіс; 2) які пишуться разом.
(Пів)ночі, (пів)ескадрона, (пів)Миргорода, (пів)Острога, (пів)пляшки, (пів)оберт, (пів)Венери, (пів)овал, (пів)вікна, (пів)Алушти, (пів)автомат.

Ключ. З перших букв, що йдуть за частиною пів-, прочитаєте народне прислів’я.


^ Пишуться через дефіс

Пишуться разом

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Народне прислів’я:__________________________________________________

__________________________________________________________________
Заняття 15

Документація щодо особового складу. Автобіографія
Матеріали заняття

1. Див. матеріали попереднього заняття.

2. Іменник та правопис закінчень іменників у родовому відмінку однини (розділ 15.3 на веб-сайті).
Вправа 1. Поясніть значення слів займатися, роботи, працювати, навчатися. Введіть їх у словосполучення, використовуючи потрібну форму поданих слів.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вправа 2. Визначте документ за поданим формуляром.

А. Адресат, адресант, назва документа, текст, дата, підпис.

Відповідь:_________________________________________________________

Б. Назва документа, прізвище, ім’я, по батькові особи, мета складання, досвід роботи, досвід роботи, освіта, контактний телефон.

Відповідь:_________________________________________________________

В. Назва документа, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце народження, відомості про навчання, трудову та громадську діяльність, склад сім’ї, дата, підпис.

Відповідь:_________________________________________________________
Вправа 3. Виправте помилки в текстах автобіографій.

Я, Тимурова Анастасія Андріївна, народилася 5 травня 1984 року в м. Києві.

У 1991 році пішла в перший клас середньої школи № 300 м. Києва, Після закінчення 11 класів у 2002 році вступила до київського міського педагогічного університету імені Бю Грінченка за спеціальністю "Образотворче мистецтво", де і навчаюсь.

Склад сім’ї:

батько – Тимуров Андрій Павлович, живе окремо;

мати – Тимурова Галина Олександрівна, керівник гуртка "М'яка іграшка" ЦДЮТ Деснянського району м. Києва.
19.12.02 (підпис)

Виправлений варіант:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ІІ.

Я, Ягодкіна Олена Олександрівна, народилася 18 березня 1985 року в м. Києві.

У 1991 році пішла у перший клас школи-родини № 252 м. Києва. Потім у 1999 році перейшла у середню школу № 256. Після закінчення 11 класів у 2002 році вступила до Київського Міського Педагогічного університету ім.. Б. Д. Грінченка на педагогічний факультет за спеціальністю "Образотворче мистецтво". Під час навчання у школі була президентом школи, та старостою класу, вела активну участь у громадському житті школи.

Склад сім'ї:

батько – Ягодкін Олександр Миколайович, менеджер;

мати – Ягодкіна Олександра Яківна, лікар у міській лікарні;

сестра – Ягодкіна Марина Олександрівна, актриса.
18 грудня 2002 р. (підпис)

Виправлений варіант:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ІІІ.

Я, Семенова Дарина Миколаївна, народилася 17 серпня 1982 року в місті Києві.

У 1989 році пішла в перший клас середньої загально-освітньої школи " 228, у 1991 році перейшла до середньої загально-освітньої школи № 209. Закінчила її у 1991 році. Того ж року поступила до ПТУ № 49, закінчила його у 2001 році. У 2002 році поступила до Київського міського педагогічного університету ім.. Б. Грінченка, де зараз навчаюсь.

Склад сім’ї: мати, Спірна Тетяна Юріївна, тимчасово не працює, розведена, батька, Семенов Миколай Анатольович, відомостей не маю, сестра, Семенова Наталія Миколаївна, навчається у 9 класі середньої загально-освітньої школи № 209.
9.09.2002 рік (підпис)

Виправлений варіант:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ Домашнє завдання

Поставте іменники в родовому відмінку однини. Поясніть уживання закінчень –а (–я) або –у (–ю)мільйон...
циферблат...
ключ...
Рим...
берег...
графік...
ставок...
Єнісей...
ентузіазм...
інтер’єр...
мільярд...
квітень...
Ужгород...
футбол...
старт...
керівник...
Поділ...
імпульс...
фініш...
завод...
учасник...
інститут...
землетрус...
десяток...
колектив...
кроп...
лиман...
аналіз...
кисень...
долар...
протокол...
роман...
метрополітен...
розвиток...
тиждень...
Вашингтон...
атом...
інвентар...
туризм...
мир...
ювілей...
витяг... (з, зі) протоколу

киянин...
двигун...
статус...
жанр...
лауреат...
лимон...
листопад...
сектор...
поїзд...
звір...
мороз...
Дунай...
вимір...
памфлет...
ідеалізм...
конфлікт...
іменник...
корінь...
плече
Тернопіль...
Бабин Яр...
синус...
азот...
радіус...
Буг..
грам...
вітер...
кілометр...
Добавить документ в свой блог или на сайт
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<