Закон україни
НазваниеЗакон україни
страница1/4
Дата публикации05.12.2013
Размер0.64 Mb.
ТипЗакон
uchebilka.ru > Право > Закон
  1   2   3   4

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

1) у пункті 1 частини першої статті 41 слова "службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання" замінити словами "службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання";

2) в абзаці восьмому частини першої статті 431 слова "службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання" замінити словами "службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання";

3) у пункті 3 частини першої статті 232 слова "службових осіб, митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання" замінити словами "службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання";

4) у частині другій статті 259 слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) назву та абзац перший частини першої статті 18823 викласти в такій редакції:

"Стаття 18823. Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок

Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок, пов'язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у проведенні перевірок, пов'язаних з порушеннями законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, поданням відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом";

2) статті 2342 і 2442 викласти в такій редакції:

"Стаття 2342. Органи доходів і зборів

Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 16313), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 16315), ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 1641), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (стаття 1651), порушенням порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - сьома статті 1666), перешкоджанням уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок (стаття 18823).

Від імені органів доходів і зборів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники органів доходів і зборів та їх заступники";

"Стаття 2442. Органи Пенсійного фонду України

Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, поданням недостовірних відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (стаття 1651), та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсійного фонду України та його органів у проведенні перевірок (стаття 18823)";

3) у тексті Кодексу слова "орган державної податкової служби України", "орган державної податкової служби", "орган податкової служби", "державна податкова служба" в усіх відмінках і числах замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі, а слова "митних установ" замінити словом "митниці" у відповідному відмінку.

3. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

1) пункт 2 частини другої статті 54 викласти в такій редакції:

"2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків за його наявності";

2) у частині першій статті 116 слова "місцевих органів державної податкової служби" замінити словами "державних податкових інспекцій".

4. У пункті "г" частини другої статті 91 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349) слова "митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів".

5. У пункті "б" частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) слова "орган державної податкової служби" замінити словами "орган доходів і зборів".

6. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

1) у частині третій статті 86 слова "завіреною відповідним податковим органом" виключити;

2) у частині другій статті 250 слова "органи державної податкової служби та митні органи" замінити словами "органи доходів і зборів";

3) у тексті Кодексу слова "орган державної податкової служби", "податковий орган" та "державний податковий орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

7. У тексті Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

8. У частині третій статті 368 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492) слова "місцевих органів державної податкової служби" замінити словами "державних податкових інспекцій".

9. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

1) у статті 1833:

у назві слова "органів державної податкової служби та митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів";

у частині першій:

слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів";

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) зобов'язання керівника підприємства провести інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися цим підприємством разом із товарами, які були поміщені у відповідний митний режим";

частину другу виключити;

у частині четвертій слова "частини другої" замінити словами "частини третьої";

в абзаці другому частини восьмої слова "органу державної податкової служби, митного органу" замінити словами "органу доходів і зборів";

2) у частині третій статті 258 слова "місцевих органів державної податкової служби" замінити словами "державних податкових інспекцій".

10. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 48 - 49, ст. 536):

1) пункт 31 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"31) державне повітряне судно - повітряне судно, що застосовується у військовій, прикордонній службі, службі цивільного захисту, в органах внутрішніх справ та органах доходів і зборів";

2) у частині четвертій статті 70 слова "митних органів України" замінити словами "органів доходів і зборів", а слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

3) у тексті Кодексу слова "митні органи" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.

11. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

1) у частині першій статті 41 слова "податкового законодавства" замінити словами "податкового і митного законодавства", а слова "органів Державної митної служби України" виключити;

2) у статті 246:

в абзаці п'ятому частини п'ятої слова "головою органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

у частині шостій слова "податкового законодавства" замінити словами "податкового і митного законодавства", а слова "органів Державної митної служби України" виключити;

3) абзац п'ятий пункту 1 розділу X "Прикінцеві положення" виключити.

12. У пунктах 4 і 5 частини другої статті 122 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 2012 р., N 36, ст. 416; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року N 5492-VI) слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку.

13. У статті 10 Закону України "Про державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 5; 2003 р., N 27, ст. 209) слова "митні установи" замінити словами "органи доходів і зборів".

14. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 із наступними змінами):

1) статтю 3 після слів "Кримінальний процесуальний" доповнити словом "Податковий";

2) у частині першій статті 5:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"органів доходів і зборів - оперативними підрозділами податкової міліції та підрозділами, які ведуть боротьбу з контрабандою";

абзац десятий виключити;

3) у частині четвертій статті 7 слова "податкової міліції Державної податкової служби України" замінити словами "органів доходів і зборів", а слова "Державної митної служби України" виключити;

4) у статті 8:

у пункті 2 частини першої слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, Державної податкової служби України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Державної митної служби України" виключити;

частину шосту після слів "у сфері податкового" доповнити словами "та митного", а слова "органам податкової міліції" замінити словами "оперативним підрозділам органів доходів і зборів";

5) у статті 9:

у частині першій слова "оперативного підрозділу податкової міліції" замінити словами "оперативного підрозділу органів доходів і зборів", а слова "органу державної митної служби" виключити;

частину другу після слів "Міністерством внутрішніх справ України" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Державною митною службою України" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" виключити;

у частині третій слова "оперативного підрозділу податкової міліції, органу Державної митної служби України" замінити словами "оперативного підрозділу органів доходів і зборів";

у частині восьмій слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Державна митна служба України або" виключити;

6) у статті 91:

у частині другій слова "головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України та податкової міліції Державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі" замінити словами "уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, начальникам головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі", а слова "Головою Державної митної служби України" замінити словами "уповноваженим керівником регіонального органу доходів і зборів";

у частині третій слова "першим заступником Голови Державної податкової служби України - начальником податкової міліції" замінити словами "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Головою Державної митної служби України" виключити.

15. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2012 р., N 43, ст. 555; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року N 5081-VI);

1) в абзаці другому пункту "а" частини другої статті 5 слова "і митних органів" замінити словами "та органів доходів і зборів";

2) в абзаці п'ятому частини першої статті 12 слова "органу державної податкової служби" замінити словами "органу доходів і зборів".

16. У тексті Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160) слова "органу державної податкової служби" замінити словами "органу доходів і зборів".

17. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 45, ст. 357):

1) у статті 17 слова "митними органами України" замінити словами "органами доходів і зборів";

2) у пункті 1 частини другої статті 25 слово "митних" замінити словами "органів доходів і зборів".

18. В абзаці п'ятому пункту 2 частини першої статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року N 5404-VI) слова "Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

19. В абзаці шостому частини першої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 2011 р., N 29, ст. 272, N 44, ст. 458) слова "правоохоронних і митних органів" замінити словами "правоохоронних органів і органів доходів і зборів".

20. У тексті Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413) слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

21. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53; 2011 р., N 33, ст. 326):
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Закон україни iconІнструкція
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...

Закон україни iconЗакон україни
Відповідно до Конституції України ( 254к/96-вр ) цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних...

Закон україни iconЗакон України "Про міліцію" 20. 12. 90р
Закон України "Про міліцію" 20. 12. 90р. Указ Президента України Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України)...

Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає засади організації та здійснення транзиту вантажів авіаційним, автомобільним, залізничним, морським І річковим...

Закон україни iconЗакон україни
У законі України "Про рекламу" Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №39, ст. 181; Офіційний вісник України, 2011 р., №53, ст....

Закон україни iconЗакон України від 23 грудня 1993 року №3792-xii "Про авторське право...
Закон України від 23 березня 2000 року №1587-ііi "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних...

Закон україни iconЗакон україни
України, звільнення від обов'язкового продажу валюти на міжбанківському валютному ринку України, провадиться шляхом прийняття постанов...

Закон україни iconЗакон України
України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного виробництва І формування...

Закон україни iconЗакон україни
У цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., Nn 40 44, ст. 356)

Закон україни iconЗакон україни
Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<