Програм а
НазваниеПрограм а
страница7/12
Дата публикации22.02.2013
Размер1.57 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

Корпус № 2, ауд. 218


12 травня 2010 р. Час роботи секції: 13.00-14.30
Керівник секції: Шевченко В.Ф., д.філол.н., професор

Секретар: Баранецька А.Д.


 1. Еволюція модифікацій інформаційних жанрів.
  Шевченко В.Ф., професор.

 2. Інформаційні жанри у політичній пропаганді в регіональній пресі.
  Абрамова І.Г., доцент.

 3. Подорожній нарис М.Коцюбинського «Шевченкова могила».
  Чернявська Л.В., доцент.

 4. Закордонні інформ-агенства: історія і сьогодення.
  Тернова А.І., ст.викладач.

 5. Національна проблематика в запорізькій пресі.
  Полякова Г.О., ст.викладач.

 6. Інформаційні жанри в газеті «Запорізька правда».
  Іванець Т.О., ст.викладач.

 7. Національна ідея в сучасній публіцистиці.
  Пирогова К.М., асистент.

 8. Есеїстика як тип мислення і провідний жанр в зарубіжній публіцистиці.
  Карпюк О., ст.магістратури. Науковий керівник Чернявська Л.В., доцент.

 9. Засоби впливу на читача в економічному журналі «Статус».
  Коцова Т., ст.магістратури. Науковий керівник Чернявська Л.В., доцент.

 10. Проблематика публіцистики Ліни Костенко.
  Коротка К., ст.магістратури. Науковий керівник Шевченко В.Ф., професор.

 11. Наукові підходи до класифікації телепрограм.
  Микуляк Т., ст.магістратури. Науковий керівник Шевченко В.Ф., професор.


^ ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Секція  «Давня та нова історія України»

Корпус № 5, ауд. 317

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 14.30–17.30
Керівник секції: Андрух С.І., к.і.н., доцент

Секретар: Шугальова І.М., к.і.н., доцент
Мамай-Гора – здобутки та перспективи.
Андрух С.І., доцент, Тощев Г.М., доцент.

Земська діяльність М.О. Корфа. Антощак М.М., здобувач.
Науковий керівник Ткаченко В.Г., доцент

Великодні свята на Півдні України. Фурсенко С.О., ст. 4 курсу.
Науковий керівник Білівненко С.М., ст. викладач.

Зміни матеріального становища православного духовенства України в ХІХ – на початку ХХ ст.
Шугальова І.М., доцент.

Трансформація соціального устрою козацьких спільнот Російської імперії впродовж XVIII ст.
Мільчев В.І., доцент.

Матеріальне забезпечення будівництва Нової Дніпровської лінії укріплень.
Молдавський Р.Л., ст. викладач.

Діяльність Г. Потьомкіна на посаді генерал-губернатора Азовської та Новоросійської губерній (1775–1783 рр.).
Савченко І.В., доцент.

Шинкарство на території Запорозьких Вольностей.
Білівненко С.М., ст. викладач.

Зовнішня торгівля Південної України в умовах континентальної блокади.
Головко Ю.І., докторант.

^ Секція  «Актуальні проблеми історії України ХІХ–ХХ ст.»

Корпус №5, ауд. 307

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 14.30–17.30
Голова секції: Гвоздик В.С., к.і.н., доцент

Секретар: Штейнле О.Ф., аспірант


 1. Створення та діяльність Олександрівського самоуправління в 1917 р.

Гвоздик В.С., доцент.

 1. Проповідь протестантів радянської України: питання та відповіді.

Грушева Т.В., доцент.

 1. Партійна диференціація в Україні (1989–1991 рр.).

Ісаков В.В., ст. 3 курсу. Науковий керівник Каганов Ю.О., ст. викладач.

 1. Форми дошкільного виховання в радянському селі в період повоєнної відбудови (на матеріалах Запорізької області).

Молдавська Т.І., наук. співробітник.

 1. Самвидав як інструмент опозиційної боротьби в Україні (1970-ті – 1991 рр.).

Каганов Ю.О., ст. викладач.

 1. Релігійний чинник у контексті опозиційного руху у Західній Україні (друга половина 80-х років ХХ ст.).

Керечан В.Й., магістрант. Науковий керівник Турченко Ф.Г., професор.

 1. Соціально-політичні джерела формування керівництва УРСР другої половини 1940–х – початку 1950-х рр.

Штейнле О.Ф., аспірант. Науковий керівник Фролов М.О., доцент.

 1. Етапи діяльності римо-католицької громади у місті Запоріжжя (XIX–ХХІ ст.).

Волобуєв М.С., ст. 3 курсу. Науковий керівник Ігнатуша О.М., професор.

 1. Розстановка воєнно-політичних сил на Півдні України у 1919 році.

Шпак Ю.Г., ст. 4 курсу. Науковий керівник Турченко Г.Ф., професор.

 1. Ґенеза української нації у ХІХ – першій половині ХХ століття: південноукраїнський аспект.

Турченко Г.Ф., професор.

 1. Вільне козацтво і український повстансько-партизанський рух у 1917–1923 рр.

Бондаренко В.Г., наук. співробітник.

12. Життєвий і творчий шлях С.В.Шамрая.

Дідик С.С., наук. співробітник.

 1. Фактори розвитку баптизму на Півдні України: 1943–1964 рр.

Краснянська Н.Ю., аспірант. Науковий керівник Ігнатуша О.М., професор.
Секція «Історія України 20–30-х рр. ХХ ст.: сучасні інтерпретації»

Корпус № 5, ауд. 301б

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 14.30–17.30
Голова секції: Лях С.Р. д.і.н., професор

Секретар: Макарська А.І., аспірант


 1. Ідеологічне підґрунтя репресивної політики радянської влади щодо баптистів в Україні 20–30-х рр. XX ст.

Голощапова Є.О., мол. наук. співробітник.

 1. Ненавмисні свідчення джерел в арсеналі дослідника компартійної влади 1920-х років.

Лях С.Р., професор.

 1. Місце органів партійно-державного контролю в чистках адміністративного апарату на Півдні України (20–30-ті рр. ХХ ст.).

Носик М.О. аспірант. Науковий керівник Ткаченко В.Г., доцент.

 1. Соціальний статус жінки в радянській Україні 20–30-х рр. ХХ ст.

Соляник Н.О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Білівненко С.М., ст. викладач.

 1. Становлення та діяльність місцевих органів влади села Велика Знам’янка Кам’янського району Запорізького округу в 20-х рр. ХХ ст.

Максимчук Н.Г., магістрант. Науковий керівник Савченко І.В., доцент.

 1. Соціальна база УАПЦ за матеріалами всеукраїнських соборів (20-ті рр. ХХ ст.).

Старосвітська Т.В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Ігнатуша О.М., професор.

 1. Робітники Степового економічного району УСРР: етнічний склад та галузева приналежність на 1926 р.

Овчаренко Д.В., аспірант. Науковий керівник Турченко Г.Ф., професор.

 1. Опозиційні настрої чорного духовенства України щодо державної політики (20–30-ті рр. ХХ ст.).

Макарська А.І., аспірант. Науковий керівник Ігнатуша О.М., професор.

 1. Передумови міжнародного співробітництва при будівництві Запорізького індустріального комплексу.

Ігнатуша О.О., аспірант. Науковий керівник Турченко Ф.Г., професор.

 1. Олександр Фрізон: доля римо-католицького священика за доби державного атеїзму.

Ганзуленко В.П., здобувач. Науковий керівник Ігнатуша О.М., професор.

 1. Розгром славістики у 20–30 рр. ХХ ст.

Винарчук Т.В., доцент.
Секція  «Україна доби державної незалежності (1991–2010 рр.):
методологія та актуальні напрямки досліджень»


Корпус № 5, ауд. 323

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 14.30–17.30
Голова секції: Турченко Ф.Г., д.і.н., професор

Секретар: Окорокова І.Г., аспірант


 1. «Общая история – спільна історія»: між наукою і політикою.

Турченко Ф.Г., професор.

 1. Теорія політичних рухів за роботами Є. Вятра.

Назарова Є.П., аспірант. Науковий керівник Турченко Г.Ф., професор.

 1. Національна ідентичність в Україні: регіональні розбіжності (кінець XX – початок XXI ст.).

Бабкін С.І., ст. 4 курсу. Науковий керівник Каганов Ю.О., ст. викладач.

 1. Підготовчий етап Помаранчевої революції у Запорізькому регіоні (березень 2003 – липень 2004 рр.).

Марчук В.В., ст. викладач.

 1. Теорія розвитку критичного мислення.

Терно С.О., докторант.

 1. Використання відкритих завдань у тестах: забаганка чи необхідність?

Комарцова А.В. магістрант. Науковий керівник Терно С.О., доцент.

 1. Стан гендерних досліджень в Україні.

Кривко І.М., доцент.

 1. Сучасна пам’яткоохоронна діяльність на Запоріжжі: прогрес чи регрес?

Давибаран І.І., ст. 4 курсу. Науковий керівник Тощев Г.М., доцент.

 1. Видавнича база сучасної православної періодики.

Жердєва І.В., здобувач. Науковий керівник Ігнатуша О.М., професор.

 1. Неоязичництво в релігійній системі України.

Окорокова І.Г., аспірант. Науковий керівник Ігнатуша О.М., професор.

 1. Конфесійне розмаїття церкви Християн віри євангельської: історико-теологічний аспект.

Мокієнко С.М., ст. 3 курсу. Науковий керівник Грушева Т.В., доцент.
Секція «Всесвітня історія: проблеми давньої та модерної історії»

Корпус № 5, ауд. 326

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 14.30–17.30
Голова секції: Нестеренко Л.О., к.і.н., доцент

Секретар: Шимкевич К.О., пошукач


 1. Структура органів влади у Франції середини ХVІ ст.: від середньовічної до модерної держави.
  Нестеренко Л.О., доцент.

 2. Участь історичного факультету ЗНУ у міжнародному проекті «Багатосторонні погляди на «холодну війну».
  Бессонова М.М., доцент.

 3. Для чого потрібні історії «національні міфи».
  Литвиненко Н.В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Нестеренко Л.О., доцент.

 4. Епоха Тюдорів: театралізація влади.
  Зубик Н.О., аспірант. Науковий керівник Маклюк О.М., доцент.

 5. Політична гра Томаса Вулсі та її наслідки.
  Маклюк О.М., доцент.

 6. Етнокультурні контакти народів Близького Сходу та Африки за часів Давнього Єгипту.
  Лісіцина Д.В. магістрант. Науковий керівник Мальшина К.В., доцент.

 7. Давньогрецька пайдейя: ідеологічний аспект.
  Вар’ян О.О., ст. 3 курсу. Науковий керівник Андрух С.І., доцент.

 8. Джерела з історії Реформації у Польщі.
  Черкасов С.С., аспірант. Науковий керівник Нестеренко Л.О., доцент.

 9. Етапи діяльності міжнародних організацій з вирішення проблем наслідків «Балканської кризи» (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).
  Шимкевич К.О., пошукач. Науковий керівник Бессонова М.М., доцент.

 10. Польща: Європейський вибір.
  Мальшина К.В., доцент.

 11. Міжетнічний конфлікт у Боснії та Герцеговині: до 15-річчя Дейтонських угод.
  Забара В.В., пошукач. Науковий керівник Мальшина К.В., доцент.

 12. Ідейні засади молодіжного руху в США у ХХ ст.
  Тощев А.Г., магістрант. Науковий керівник Мальшина К.В., доцент.

 13. Греко-турецькі відносини у контексті євроінтеграції.
  Медвєдєва О.Ф., пошукач. Науковий керівник Нестеренко Л.О., доцент.

 14. Нижньодніпровська ланка Великого шовкового шляху часів Золотої Орди: між Сходом і Заходом.
  Єльніков М.В., доцент.

 15. «Акт про об’єднання» 1840 р. та його вплив на процес формування Канадського домініону.
  Білоножко С.В., доцент.


Секція «Всесвітня історія: світ у ХХ–ХХІ ст.»
Корпус 5, ауд. 304

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 14.30–17.30
Голова секції: Космина В.Г., к.і.н., доцент

Секретар: Коваленко Л.В., асистент


 1. Проблема системного аналізу в історії та міжнародному країнознавстві.
  Космина В.Г., доцент.

 2. «Скандал Рідл» 1990 року: крок до реконструкції європейського вектору зовнішньої політики Великобританії.
  Коваленко Л.В., асистент.

 3. Бернхард Руст від вчителя Веймарської доби до міністра освіти, науки та культури Третього рейху: штрихи політичного портрету.
  Давлєтов О.Р., доцент.

 4. Карл Хаусхофер та нацистська ідеологія.
  Звягіна О.М., магістрант. Науковий керівник Давлєтов О.Р., доцент.

 5. Типологія концтаборів Третього рейху.
  Ульяненко К.В., магістрант. Науковий керівник Давлєтов О.Р., доцент.

 6. Форми та методи фізичної підготовки дівчат у Третьому рейху.
  Головіна К.Г., магістрант. Науковий керівник Давлєтов О.Р., доцент.

 7. Еволюція партійно-політичної системи Іспанії (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок XXІ ст.).
  Халеп А.В., ст. 3 курсу. Науковий керівник Казакова О.М., доцент.

 8. Варшавське повстання 1944 року: передумови та особливості.
  Чорна А.Ю., ст. 3 курсу. Науковий керівник Казакова О.М., доцент.

 9. Деколонізація Британської імперії: етапи та наслідки.
  Юматов В.Є., магістрант. Науковий керівник Казакова О.М., доцент.

 10. «Стратегічна оборонна ініціатива» як етап гонки озброєння.
  Іванченко І.С., ст. 4 курсу. Науковий керівник Казакова О.М., доцент.

 11. Релігія та церква в ідеології націонал-соціалізму.
  Шнурницький О.К., ст. 4 курсу. Науковий керівник Казакова О.М., доцент.

 12. Німецьке кримінальне та цивільне судочинство в Генерал-губернаторстві.
  Казакова О.М., доцент.

 13. Ідея об’єднаної Європи: надбання та проблеми зарубіжної історіографії.
  Доценко К.О., аспірант. Науковий керівник Давлєтов О.Р., доцент.

 14. Четвертий розподіл Польщі у висвітленні історіографії.
  Линник Д.І., ст. 2 курсу. Науковий керівник Казакова О.М., доцент.

 15. Наслідки Єлисейської угоди 1962 року для євроінтеграційного процесу.
  Омельченко А.В., старший викладач.Секція  «Джерелознавство, історіографія»
Корпус № 5, ауд. 310

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 14.30–17.30
Голова секції: Ткаченко В.Г., к.і.н., доцент

Секретар: Колесник І.М., магістрант


 1. Щоденники періоду другої світової війни як джерело вивчення історії України.

Ткаченко В.Г., доцент.

 1. «Бюлетень Священного Синоду» (1929 р.) – невідоме джерело з історії Української синодальної церкви.

Ігнатуша О.М., професор.

 1. «В буднях великих строек...». Умови праці на Дніпробуді (1927–1932 рр.).

Колесник І.М., магістрант. Науковий керівник Швайба Н.І., ст. викладач.

 1. «Розгромили куркулів – край наш квітами зацвів». Радянський фольклор про життя на селі у 1920–30-ті роки.

Уколова Г.О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Швайба Н.І., ст. викладач.

 1. Асоціації та порівняння історичних подій в усних інтерв’ю селян покоління 1920–30-х років.

Швайба Н.І., ст. викладач.

 1. Повоєнний голод 1946–1947 рр. на Півдні України за усноісторичними джерелами.

Іріоглу Ю.О., асистент.

 1. Сучасна історіографія історії державних селян Південної України першої половини ХІХ ст.

Ликова В.В., аспірант. Науковий керівник Васильчук Г.М., професор.

^ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ

Секція «Іноземна філологія»

Корпус № 2, ауд.249

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 10.00-12.00

Керівник секції: Махачашвілі Р.К., к.філол.н., доцент

Секретар: Захарова Н.В.

 1. Гуманітарні форуми «Interdisciplinary Net» Оксфордського університету, Велика Британія. Досвід співпраці.

Махачашвілі Р.К., доцент.

 1. Про стажування в Кембриджському університеті.

Юнацька А.Б., доцент.

 1. Про досвід участі у конференціях міжнародного рівня.

Галуцьких І.А., доцент.

 1. Когнітивна метафора як механізм утворення комп’ютерних термінів.

Лазебна Н.В., аспірант.

 1. Відображення аборигенної культури у фразеології австралійського та новозеландського варіантів англійської мови.

Балаклеєць О. В., магістр, науковий керівник Галуцьких І.А., доцент.

 1. Особливості фразеологізації макроконцепту «Характер та стан людини» в англійській мові.

Гапон Є.О., магістр, науковий керівник Галуцьких І.А., доцент.

 1. Особливості взаємодії романтичних та реалістичних тенденцій у військових оповіданнях А. Бірса.

Пермякова Г.О., магістр, науковий керівник Василина К.М., доцент.

 1. Відносини семантичної протилежності в мові.

Приходько О.О., ст. 2 курсу, науковий керівник Голуб Ю.І., доцент.

 1. Барокова домінанта у трагікомедії В.Шекспіра "Цимбелін".

Скаленко А.О., ст. 4 курсу, науковий керівник Василина К.М., доцент.

 1. Особливості функціонування англо-французького білінгвізму з огляду на сучасні методико-педагогічні концепції.

Худолєєва Т.Є., ст. 4 курсу, науковий керівник Ружин К.М., доцент.

 1. Біовітальна природа людини в текстах українських і німецьких народних загадок. Захарова Н.В., виклалач.

 2. Географічні дані як складова енциклопедичного інформаційного поля в тлумачних словниках англійської мови.

Каліберда О.О., аспірант.

 1. Англомовна ономастична парадигма військових операцій як проблема неології. Олійник О.А., ст. 3 курсу, науковий керівник Махачашвілі Р.К., доцент.

 2. Англомовні інновації з формантом – nomics.

Сандій Л.В., аспірант.

 1. Вербальна актуалізація концепту CULTURAL GLOBALIZATION в англомовному публіцистичному дискурсі.

Петрінська Т.С., аспірант.

 1. Засоби вербалізації концепту „ВОДНИЙ ПРОСТІР” в англійській мові.

Трикоз К.Г., аспірант.

 1. Теоретичне підґрунтя дослідження національних варіантів англійської мови. Ібрагімова С.С., аспірант.

 2. Фреймова структура гіперконцепту SUCCESS в сучасній англомовній картині світу США. Швець К.М., аспірант.

 3. Запозичення як когнітивно-комунікативний механізм неологізації німецької мови. Тупахіна О.В., аспірант.

 4. Когнітивна метафора як механізм утворення комп’ютерних термінів.

Лазебна Н.В., аспірант.

 1. Соціолінгвальні і лінгвокогнітивні аспекти неологізації англійської мови сфери медицини та охорони здоров’я.

Зацний Ю.А., професор, Соколов В.В., аспірант.


^ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Пленарне засідання фізичного факультету

Корпус № 1, ауд. 10

12 травня 2010 р. Час роботи секції: 13.00 – 14.00

Керівник секції: Дмитренко Т.А., ст. викл., заст.декана з наукової роботи

Секретар: Кудінова О.Г.

    1. Моделювання квазікристалічних структур.
     Смоляков О.В., доцент.

 1. Формування неоднорідності структури та фазового складу аустенітних корозійностійких сталей у процесі їх експлуатації в магнітотермічному виробництві.
  Міщенко В.Г., професор.

 2. Виступи учнів експериментальної групи на міжнародних конкурсах Intel I-SWEEEP у 2008-09 та 2009-10 навчальних роках.
  Андрєєв А.М., доцент.

 3. Розробка принципів формування металевих острівкових структур на неметалевих поверхнях для нанокаталізаторів.
  Томілін С.В., аспірант. Науковий керівник Яновський О.С., доцент.Секція «Магнетизм речовин»
Корпус № 1, ауд. 46

12 травня 2010 р. Час роботи секції: 14.00 – 16.00

Керівник секції: Міщенко В.Г., зав.каф., професор

Секретар: Мурашкінцева Т.Н.
Визначення залежності величини питомої магнітної сприйнятливості вуглецевих нанотрубок від зміни температури.
Тарасенко Г., ст. 5 курсу. Науковий керівник Сніжний В.Л., доцент.

Вивчення процесів формування вакуумної дуги з тугоплавкого металевого катоду.
Піваєв Є.І., магістр. Науковий керівник Недоля А.В., доцент.

Вплив термомеханічних факторів на перерозподіл вуглецю у поверхневому шарі аустенітної сталі при імпульсній лазерній обробці в режимі оплавлення.
Лисенко О.В., магістр. Науковий керівник Недоля А.В., доцент.

Динамічні процеси перемагнічування наночастинок у полях різної просторової та часової конфігурації.
Багрійчук О.С., ст. викладач.

Дослідження перебігу альфа-гама перетворень у мартенситностаріючій сталі 10Х15Н5Д2Т
Павловська І. ст. 5 курсу. Науковий керівник Сніжний В.Л., доцент.

^ Секція «Фізико-хімічні процеси на поверхні напівпровідників та діелектриків»
Корпус № 1, ауд. 53

12 травня 2010 р. Час роботи секції: 14.00 – 16.00

Керівник секції – Яновський О.С., к.ф.-м.н., доцент

Секретар – Гаража Ю.В.


 1. Адсорбційні властивості графенів.
  Бутримов П.А., аспірант. Науковий керівник Яновський О.С., доцент.

 2. Вплив легуючих домішок на фізико-хімічні властивості наноструктур на основі вуглецю.
  Северина О.В., аспірант. Науковий керівник Ананьїна О.Ю., доцент.

 3. Оптимізація параметрів багатоперехідних інтегральних сонячних елементів методами комп’ютерного моделювання.
  Процько О., магістр. Науковий керівник Яновський О.С., доцент.

 4. Геометрична структура та адсорбційні властивості алмазних нанокластерів.
  Легуцька Г., ст. 5 курсу. Науковий керівник Ананьїна О.Ю., доцент.


Секція «Процеси формування квазікристалічних структур»

Корпус № 1, ауд. 10

12 травня 2010 р. Час роботи секції: 14.00 – 16.00

Керівник секції – Смоляков О.В., доцент

Секретар – Танцюра І.В.


 1. Вплив кінетичних факторів на процеси формування квазікристалічної фази в системі Al-Cu-Fe при лазерному легуванні.
  Кудінова О.Г., магістр. Науковий керівник Гіржон В.В., професор.

 2. Формування структури сплавів Al-Cu-Со при лазерному оплавленні поверхні. Дорошенко М.О. , магістр. Науковий керівник Гіржон В.В., професор.

 3. Структурні особливості сплаву Al-Cu-Fe в області існування квазікристалічної фази.
  Ковтуненко Ю., магістр. Науковий керівник Гіржон В.В., професор.

 4. Вплив термообробки на структуру Al-Cu-Со – сплавів.
  Маказан А.І. магістр. Науковий керівник Смоляков О.В., доцент.

 5. Особливості фазових перетворень у легованій міддю заевтектоїдній сталі при лазерній обробці.
  Дроздова Н., ст. 5 курсу. Науковий керівник Дмитренко Т.А., ст.викладач.

 6. Структура литих сплавів системи Al-Cu-Со.
  Дем’яненко І., ст. 5 курсу. Науковий керівник Танцюра І.В., асистент.Секція «Методичні аспекти викладання фізики»

Корпус № 1, ауд. 57

12 травня 2010 р. Час роботи секції: 14.00 – 16.00

Керівник секції: Андрєєв А.М., доцент

Секретар: Кенєва І.П., аспірант

 1. Зовнішнє тестування: таємниці таблиці переведення балів.
  Марченко О.А., ст. викл.

 2. Теорія погляду збоку (за матеріалами МАНівської роботи).
  Лутай Р.В., учень. Науковий керівник Мінаєв Ю.П., доцент.

 3. Генератор псевдовипадкових чисел для моделювання досліду Штерна.
  Свєтлова О.К., учень; Кенєва І.П., аспірант. Науковий керівник Мінаєв Ю.П., доцент.


Перша секція «Інформатика та новітні комп’ютерні технології»
восьмої Всеукраїнської наукової конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики», присвяченої 80-річчю Запорізького національного університету

Корпус № 1, ауд. 39.
30 квітня 2010 р. Час роботи секції: 10.00-13.00.

Керівник секції: Борю С. Ю., к.т.н., доцент

Секретар: Крайнова Ю. П. , старший лаборант


 1. Разработка методов и средств обеспечения функционирования операционной системы.
  Звездочкін А.В., учень 10 класу Запорізького багатопрофільного лицею «Перспектива». Науковий керівник Марфенко С.Г., старший учитель вищої категорії.

 2. Обработка изображений на базе анализа независимых компонент.
  Ведмедь А.Г., Сакало Є.С. аспіранти Харківського національного університету радіоелектроніки.

 3. Розробка та програмна реалізація кредитно-модульної системи оцінювання знань з курсу «Теорія ймовірностей».
  Грабова Ю.П., студентка. Науковий керівник: Лисенко О.А., к.ф.-м.н., доцент.

 4. Математичне моделювання алгоритму розв’язку задачі Коші для рівняння гіперболічного типу методом Рімана за допомогою реалізації на MAPLE.
  Зоркіна Ю., ст. 5 курсу. Науковий керівник: Толок В.О., д.т.н., професор.

 5. Розробка та програмна реалізація алгоритму створення зведеного навантаження по кафедрі.
  Нагнибіда С.А., студент. Науковий керівник: Лисенко О.А., к.ф.-м.н., доцент.Друга секція «Сучасні проблеми математики» восьмої Всеукраїнської наукової конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики», присвяченої 80-річчю Запорізького національного університету

Корпус № 5, ауд. 206.

30 квітня 2010 р. Час роботи секції: 10.00-13.00.
Керівники секції: Приварников А.К., д.ф.-м.н., професор;

Гребенюк С.М., к.т.н., доцент

Секретар: Полюшко Ю.О., старший лаборант


 1. Повышение точности решений моментной схемы конечного элемента.

Бова А.А., асистент Запорізького національного технічного университету. Науковий керівник Гребенюк С.М., к.т.н., доцент.

 1. Нестандартные характеристические свойства некоторых чисел.

Болєєва І.Р., учениця 8 класу Василівської гімназії «Сузір'я». Науковий керівник Кирилина О.Н, учитель.

 1. Гіпотеза Пуанкаре.

Дунаєнко Ю., ст. 2 курсу. Науковий керівник Прокопенко О.В., асистент.

 1. Застосування методу спряжених градієнтів до розв’язання задачі мінімізації ризику інвестицій.

Зуб А.М., студентка. Науковий керівник Стреляєв Ю.М., старший викладач.

 1. Застосування матриць переходу для аналізу невісесиметричних вільних хвиль у багатошарових циліндричних оболонках.

Зубкова М.С., магістр. Науковий керівник Клименко М.І., доцент.

 1. Велика теорема Ферма.

Євдокимова О.Є., студентка. Науковий керівник: Леонтьєва В.В., доцент.

 1. Компактные операторы в гильбертовых пространствах.

Ібрагімхалілова Г.Д., студентка. Науковий керівник Красикова І.В., викладач.

 1. Дослідження невизначених квадратичних форм.

Олененко М.Г., ст. 4-го курсу. Науковий керівник Манько Н. І.-В., асистент.

 1. Розв’язання інтегральних рівнянь за допомогою перетворення Меліна.

Сєттарова Н.С., студентка. Науковий керівник Тітова О.О., доцент

 1. Обчислення коренів многочлена ітераційним методом зі змінним зсувом.

Суха В.В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Приварников А.К., професор.

 1. Дробова похідна від степеневої функції.

Сухомлин Н.О., студентка. Науковий керівник: Ткаченко І.Г., к.ф-м.н.

 1. Числові моделі двовимірних геометрій.

Тоцька А.С., ст. 4 курсу. Науковий керівник Зіновієв І.В., ст. викладач.

 1. Підрахунок кількості шляхів у прямокутнику при наявності заборонених клітинок. Чубич В.В., учень 6 класу Василівської гімназії «Сузір’я». Науковий керівник Вайло Н.С., вчитель математики.


Третя секція «Математичне моделювання систем та процесів» восьмої Всеукраїнської наукової конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики», присвяченої 80-річчю Запорізького національного університету
Корпус № 5, ауд. 205.

30 квітня 2010 р. Час роботи секції: 10.00-13.00.
Керівники секції: Гоменюк С.І., д.т.н., професор

Грищак В.З., д.т.н., професор

Секретар: Кузьміневич О.П., старший лаборант


 1. Моделювання тріщини нормального відриву з клейовим наповнювачем.

Антоненко Н.М., аспірант. Науковий керівник Величко І.Г., доцент.

 1. Визначення макропараметрів теплопровідності регулярної структури.

Бойко М.В., аспірант Сумського державного університету. Науковий керівник Фильштинський Л.А., профессор.

 1. Математическое моделирование термоупругого состояния изотропного цилиндра конечной длины.

Бондар Н.В., студентка Сумського державного університету. Науковий керівник Ковальов Ю.Д., доцент.

 1. Математична модель поширення термопружних хвиль у кусково-неоднорідних тілах.

Бондар О.О., студентка Сумського державного університету. Науковий керівник Бондар О.В., к.т.н.

 1. Постановка статической задачи о контакте упругих тел, имеющих шероховатые поверхности.

Грабко Е.В., аспірантка. Науковий керівник Александров А.І., доцент.

 1. Задачи управления работой страховых агентов.

Гололобова А.С., студентка Государственного университета информатики и искусственного интеллекта. Научный руководитель: Шептура А.А., доцент.

 1. Побудова гібридного ВКБ-варіаційного розв’язку крайової задачі для лінійного диференційного рівняння четвертого порядку зі змінними коефіцієнтами.

Єфанова Л.М., студентка. Науковий керівник Грищак В.З., професор.

 1. Модель оптимизации режимов работы шахтных насосных установок. Ефимцева К.Е., студентка Государственного университета информатики и искусственного интеллекта. Научный руководител Резников В.А., доцент.

 2. Осреднение композита с вязкоупругой (полимерной) матрицей.

Загряжская П.И., студентка Сумского государственного университета. Научный руководитель Фильштинский Л.А., профессор.

 1. Математична модель волокнистого композитного матеріалу з феромагнітними компонентами структури.

Коваленко Д.С., студент Сумського державного університету Науковий керівник Шрамко Ю.В., к.ф.м.н.

 1. Коливання пластини із центральним включенням при дії навантаження «Білий шум».

Крюк В.Ю., магістр. Науковий керівник Швидка С.П., доцент.

 1. Розробка динамічної моделі процесу доставки замовлень.

Кузічкіна К.Ю. студентка 4 курсу
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Програм а iconТема Загальні відомості про розробку програм. Формалізація та алгоритмізація...
Жизненный цикл программных изделий, это этапы создания, использования и утилизации программ. Экономистам понимание жизненного цикла...

Програм а iconТема Загальні відомості про розробку програм. Формалізація та алгоритмізація...
Жизненный цикл программных изделий, это этапы создания, использования и утилизации программ. Экономистам понимание жизненного цикла...

Програм а iconОсобливості складання психокорекційних програм
Мета теми “Особливості складання психокорекційних програм ” сформувати у майбутніх лікарів психологів знання, вміння та практичні...

Програм а iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...

Програм а iconНавчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких
Провести в 2012 році обласний конкурс навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів, викладання яких...

Програм а iconДонецька міська рада Регіональний фонд підтримки підприємництва в...
Результати моніторингу банківських установ з метою виявлення оптимальних банківських програм, направлених на кредитування малого...

Програм а iconПерелік програм варіативної складової робочого навчального плану...
...

Програм а iconПрограм а
Одеку за інтегрованими планами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

Програм а icon7. 080407 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг
Методичні матеріали з формування програм розвитку галузей місцевого господарства

Програм а iconПрограм а
Сучасна психологія декількома різноманітними шляхами впливає на практичну діяльність людини. Одним з таких шляхів є безпосередня...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<