Програм а
НазваниеПрограм а
страница8/12
Дата публикации22.02.2013
Размер1.57 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Державного університету інформатики і штучного інтелекту. Науковий керівник Шушура А.Н., доцент.

 1. Задача геометричної побудови рисунка графа.

Левада С.В. студент 4 курсу. Науковий керівник Курапов С.В. к.ф.-м.н., доцент.

 1. Автоматизация решения задач в условиях неполной информации и риска.

Левада С.В., студент 4 курса. Научный руководитель Кондратьева Н.А., доцент.

 1. Учет изменения абсолютной скорости массы на вынужденные колебания упругой системы с переменными параметрами.

Ляшко К.С., студентка Запорожского национального университета. Научный руководитель Грищак Д.В., научный сотрудник Запорожской государственной инженерной академии.

 1. Моделирование процессов взаимодействия элементов системы диагностирования. Мазалова Е.Ю., студентка Государственного университета информатики и искусственного интеллекта. Научный руководитель Резников В.А., доцент.

 2. Визначення фундаментальних розв’язків рівняння теплопровідності з дробовими похідними.

Мукомел Т.В., аспірант Сумського державного університету, Кірічок Т.А., асистент Сумського державного університету. Науковий керівник Фильштинський Л.А., професор.

 1. Моделирование процесса твердения бетона в пропарочной камере ооо завод «Кватон».

Орлатая И.Н., студентка Государственного университета информатики и искусственного интеллекта.

 1. Дослідження підресорених систем на діяння, що утворюється профілем дороги. Осташина К.Л., студентка. Науковий керівник Швидка С.П., доцент.

 2. Решение задачи о собственных значениях сингулярного дифференциального уравнения второго порядка с переменными коэффициентами.

Павлова А.В., студентка. Научный руководитель Грищак В.З., профессор.

 1. Математическая модель прогноза объемов газа, вырабатываемого в биогазовой установке.

Порохня С.Н., студентка Государственного университета информатики и искусственного интеллекта. Научный руководитель Шептура А.А., доцент.

 1. Про розвиток методів розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь з квазідіагональними матрицями.

Рибалко О.О., ст. 5 курсу; Хмельницький А.А., ст. 3 курсу Запорізького національного університету. Науковий керівник Левчук С.А., доцент.

 1. Побудова наближеного аналітичного розв’язку диференціального рівняння з точкою повороту з використанням перетворення Лангера.

Рубан Г.А., студентка. Науковий керівник Грищак В.З., професор.

 1. Решение задачи о напряженно-деформированном состоянии ортотропной оболочки на основе асимптотического похода.

Соболева А.В., студентка. Научный руководитель Грищак В.З., профессор.

 1. Аналітико-чисельний підхід до побудови наближеного розв’язку рівняння другого порядку із параметром і точкою повороту.

Фатєєва Ю.О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Грищак В.З., професор.

 1. До питання стійкості стислої пружної пластини при нерівномірному зовнішньому навантаженні.

Фоміна Ю.В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Грищак В.З., професор.

 1. Застосування гібридного асимптотичного методу до розв’язання задачі про стійкість пружної конічної оболонки.

Шевченко І.І., ст. 4-го курсу. Науковий керівник Грищак В.З., професор.

^ ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Секція економічної кібернетики

Корпус № 5, ауд. 307

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 13-00 – 14-15

Керівник секції: Козін І.В., к.ф-м.н., доцент

Секретар: Очеретін Д.В., викладач 1. Застосування економіко-математичного моделювання в організації діяльності сільськогосподарського підприємства.

Заховалко Т.В., к.ф-м.н.

 1. Використання еволюційної моделі в задачах дискретної оптимізації.

Бондаренко О.С., аспірант. Науковий керівник Козін І.В., доцент.

 1. Застосування інноваційних технологій у педагогічному процесі.

Макаренко О.І., доцент.

 1. Аналіз ринку енергоносіїв на основі динаміки цін.

Чеверда С.С., викладач.

 1. Концепція електронного документа в оптимізації звітності.

Баштанник О.І., аспірант.

 1. Система прогнозування ціни на золото на основі гібридного підходу.

Бабкін О., магістр. Науковий керівник Максишко Н.К., доцент.

 1. Нейронні мережі як універсальний та ефективний апарат нелінійного моделювання на ринку FOREX.

Голубєв Д.І., ст. 4 курсу. Науковий керівник доц. Козін І.В.

 1. Прогнозування ризиків операційної діяльності АКБ «ПриватБанк» в умовах економічної невизначеності.

Шаповалова В.О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Заховалко Т.В., к.ф-м.н.

 1. Вплив інтелектуального капіталу на економічне зростання.

Семенюта С.В., магістр. Науковий керівник Лось В.О., к.е.н.

 1. Аналіз інвестицій у людський капітал на прикладі ТОВ «Фатум-енерго».

Майборода М. ст. 4 курсу. Науковий керівник Лось В.О., к.е.н.

 1. Прогнозування активів страхової компанії на прикладі ВАТ„СК„ ЮНІВЕС”.

Кліценко Н.., ст. 4 курсу. Науковий керівник Лось В.О., к.е.н.

 1. Оцінка інтелектуального капіталу та визначення факторів його формування.

Лось В.О., к.е.н.

 1. Ціноутворення у сфері туристичних послуг з урахуванням лояльності споживачів.

Очеретін Д.В., викладач.

^ Секція економічної теорії і підприємництва

Корпус № 5, ауд. 308

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 13-00 – 14-15

Керівник секції: Прушківська Е.В., доц., к.е.н.

Секретар: Венгерська Н.С., аспірант


 1. Використання абсолютних переваг в експортоспроможній та імпортозаміщуючій моделі розвитку регіону.

Прушківська Е.В., доцент.

 1. Економічна роль держави за умов глобалізації.

Колобердянко І.І., доцент.

 1. Тенденції змін потоків міжнародної міграції робочої сили.

Ващенко В.С., ст. викладач.

 1. Чинники конкурентоспроможності економіки країни в умовах глобалізації.

Дугієнко Н.О., ст. викладач.

 1. Вплив рівня життя населення України на трудовий потенціал держави.

Кельдер Т.Л., доцент.

 1. Формування механізму економічної безпеки підприємства в умовах економічної кризи.

Лубенець І.О., викладач.

 1. Особливості нагромадження соціального капіталу.

Осаул А.О., викладач.

 1. Регіональний ринок послуг: проблеми та перспективи розвитку.

Венгерська Н.С., аспірант.

 1. Ментальність як неформальний інститут формування людського капіталу. Переверзєва А.В., аспірант.

 2. Трансформація структури регіону в умовах глобалізації.

Шевченко Ю.О., викладач.

 1. Значення прямих іноземних інвестицій для економічного розвитку країн.

Сімонова М.В., аспірант.

 1. Інновації як фактор економічного зростання.

Бідняк А.С., ст. 2 курсу. Науковий керівник Колобердянко І.І., доцент.

 1. Роль держави у стимулюванні інноваційної діяльності.

Богданов Р.В., ст. 2 курсу. Науковий керівник Колобердянко І.І., доцент.

 1. Перспективи розвитку України в контексті економічної глобалізації.

Майборода А.С., ст. 2 курсу. Науковий керівник Колобердянко І.І., доцент.

 1. Регулювання економіки в умовах глобалізації.

Титарюк О.О., ст. 2 курсу. Науковий керівник Колобердянко І.І., доцент.

 1. Роль освіти у формуванні інноваційної діяльності.

Шуравіна А.В., ст. 2 курсу. Науковий керівник Колобердянко І.І., доцент.

 1. Державне регулювання інноваційних процесів у розвинених країнах.

Швець Ю.О., ст. 2 курсу. Науковий керівник Колобердянко І.І., доцент.

 1. Економічні передумови розвитку міжнародного туризму в Україні.

Нарушина Т. В., ст. 2 курсу. Науковий керівник Ващенко В.С., викладач.

 1. Економічні наслідки трудової міграції.

Приходько С.О., ст. 2 курсу. Науковий керівник Ващенко В.С., викладач.

 1. Недержавні пенсійні фонди.

Битко А.С., ст. 2 курсу. Науковий керівник Дугієнко Н.О., ст. викладач.

 1. Інституціоналізація тіньової економіки в умовах глобалізації.

Димпович М.В., ст. 2 курсу. Науковий керівник Дугієнко Н.О., ст. викладач.

 1. Квадрат грошового потоку (за Р. Кіосапі).

Федоров М.Л., ст. 2 курсу. Науковий керівник Дугієнко Н.О., ст. викладач.

 1. Динаміка грошової пропозиції в українській економіці.

Поворознюк М.Ю., ст. 2 курсу. Науковий керівник Дугієнко Н.О., ст. викладач.

 1. Молодь на ринку праці України.

Веселовська А., ст. 2 курсу. Науковий керівник Дугієнко Н.О., ст. викладач.

 1. Сучасні реалії трудової міграції в Україні.

Іванова А., ст. 2 курсу. Науковий керівник Дугієнко Н.О., ст. викладач.

 1. Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку Запорізького регіону.

Мельник Я.В., студент 2 курсу. Науковий керівник Шевченко Ю.О., викладач.

 1. Тенденції інноваційного розвитку проблемних регіонів.

Пунько Р.О., ст. 2 курсу. Науковий керівник Шевченко Ю.О., викладач.

 1. Перспективи формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

Філіповський В., ст. 2 курсу. Науковий керівник Кельдер Т.Л., доцент.

 1. Суспільна криза в Україні.

Одинець Д., ст. 2 курсу. Науковий керівник Кельдер Т.Л., доцент.

 1. Вирішення проблеми експорту та імпорту як головний чинник стабілізації економіки України.

Панченко А., ст. 2 курсу. Науковий керівник Кельдер Т.Л., доцент.

 1. Основні фактори впливу на трудовий потенціал держави.

Одинець Д., ст. 2 курсу. Науковий керівник Кельдер Т.Л., доцент.

 1. Фінансова глобалізація: загрози та перваги для економічної безпеки України.

Шавулідзе Л., ст. 2 курсу. Науковий керівник Кельдер Т.Л., доцент.

^ Секція обліку і аудиту

Корпус № 5, ауд. 206

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 13-00 – 14-15

Керівник секції: Топалов А.Д., доц., к.е.н.

Секретар: Федосеєва О.В., аспірант

 1. Світовій досвід організації державного контролю.

Рибалко О.М., доцент.

 1. ССП як інструмент управління економікою підприємства.

Шик Л.М., доцент.

 1. Особливості розвитку політики регулювання рівня життя.

Федосєєва О.В., аспірант.

 1. Управління трудовими ресурсами в харчовій промисловості.

Сьомченко В.В., викладач.

 1. Оцінка нормативно-законодавчої бази оподаткування в Україні.

Саєнко О.Р., ст. викладач.

 1. Значення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств.

Аспірант Саєнко С.Г.

 1. Формування амортизаційної політики підприємства та її вплив на ефективність діяльності підприємства.

Радєва О.Г., ст. викладач.

 1. Гроші як інструмент розвитку економіки: плюси та мінуси.

Новиков М.Ф., доцент.

 1. Фактори впливу на ефективність функціювання оборотного капіталу.

Василішина М., магістр. Науковий керівник Пельтек Л.В., доцент.

 1. Управління якістю як основа конкурентоспроможності підприємства.

Коваленко В.П., аспірант.

 1. Місце аудиторского ризику в якості надання аудиторських послуг.

Проскуріна Н.М., доцент.

 1. Ідентифікація учасників інвестиційного проекту.

Скорнякова Ю.Б. викладач.

Секція фінансів і кредиту

Корпус № 5, актова зала

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 13-00 – 14-15

Керівник секції: Череп А.В., проф., д.е.н.

Секретар: Богма О.С., викладач


 1. Проблеми інноваційного розвитку підприємств в Україні.

Череп А.В., професор.

 1. Удосконалення методичного підходу щодо визначення ліквідності балансу підприємства.

Бугай В.З., доцент.

 1. Необхідність та проблеми застосування майнового податку.

Кушинова Н.Г., доцент.

 1. Синергія подолання деградації української економіки.

Шевченко Т.Г., доцент.

 1. Вплив інновації на конкурентоспроможність підприємств.

Богма О.С., ст. викладач.

 1. Стратегічні цілі інноваційного розвитку України.

Гельман В.М., ст. викладач.

 1. Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні.

Кисільова І.Ю., ст. викладач.

 1. Оцінка потенціалу підприємства.

Бугай А.В., ст. викладач.

 1. Дослідження фінансового стану підприємства та резерви його поліпшення. Корженевська В.М., аспірант


^ БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Пленарне засідання
Виставка наукових досягнень

Корпус № 3, ауд. 307

12 травня 2010 р. Початок о 13.30

1. Сучасні напрями біотехнологічного дослідження рослин.

Лях В. О., д. б. н., професор.

2. Вплив біологічно активних речовин слини медичної п’явки на форменні елементи крові in vitro та in vivo.

Фролов О. К., д. м. н., професор.

3. Вплив хімічного подразнення мезенцефального відділу ретикулярної фармації на викликані потенціали «cerveau isole» кролика.

Паламарчук І. Г., к. м. н., доцент.

Секція імунології та біохімії
Корпус №3, ауд. 102
12 травня 2010 р. Час роботи секції: 10.00-17.00

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 10.00-17.00
Керівник секції: Колісник Н. В., д. б. н., професор

Секретар: Новосад Н. В., к. б. н., доцент


 1. Сучасні методи визначення клінічно значимих лабораторних показників при захворюваннях різної етіології.

Колісник Н. В., професор.

 1. Вплив біологічно активних речовин слини медичної п’явки на форменні елементи крові in vitro та in vivo.

Фролов О. К., професор; Федотов Є.Р., доцент; Копійка В.В., доцент.

 1. Стан активності мієлопероксидази нейтрофілів крові при різних захворюваннях.

Новосад Н. В., доцент.

 1. Методичні підходи до люмінесцентного дослідження імунокомпетентних клітин за допомогою акридинового оранжевого.

Федотов Є. Р., доцент; Фролов О.К., професор;

 1. Методичні підходи до оцінки стану імунної системи методами спонтанного та антитілозалежного до СD-структур розеткоутворення з еритроцитами барана.

Копійка В. В., доцент; Фролов О.К., професор.

 1. Показники червоної периферичної крові у працівників з різним стажем роботи на біохімічному виробництві антибіотиків.

Денискіна Г. А., ст. 5 курсу. Науковий керівник Копійка В. В., доцент.

 1. Показники лейкограми периферичної крові у працівників з різним стажем роботи на біохімічному виробництві антибіотиків.

Живогляд О. М., ст. 5 курсу. Науковий керівник Копійка В. В., доцент.

 1. Клініко-біохімічні показники крові новонароджених, матері яких мешкали в різних екологічних умовах

Рождественська І. В., ст. 5 курсу. Науковий керівник Новосад Н. В., доцент.

 1. Вплив біологічно активних речовин медичної п’явки на ізольовані зразки крові людини.

Білик К. С., ст. 5 курсу. Науковий керівник Копійка В. В., доцент.

 1. Рівень катіонних білків та активність мієлопероксидази нейтрофілів крові при гострих гастроентероколітах різної етіології.

Резніченко С. Б., ст. 5 курсу. Науковий керівник Новосад Н. В., доцент.

 1. Кількісні та функціональні показники імунокомпетентних клітин крові жінок в онтогенезі.

Суздалєва Н. Л., ст. 5 курсу. Науковий керівник Фролов О. К., професор.

 1. Вплив алкогольного сп’яніння на стан активності мієлопероксидази та рівень катіонних білків нейтрофілів крові при черепно-мозкових травмах.

Філіппова В. О., ст. 5 курсу. Науковий керівник Новосад Н. В., доцент.

 1. Динаміка щільності диференціровочних структур лімфоцитів крові жінок в онтогенезі.

Литвиненко Р. О., магістр. Науковий керівник Фролов О. К., професор.

 1. Особливості біохімічних показників периферичної крові при патологіях шлунково-кишкового тракту.

Явдощена О. Г., магістр. Науковий керівник Копійка В. В., доцент.

 1. Метаболічний стан нейтрофілів при захворюваннях різної етіології.

Яловенко А. С., магістр. Науковий керівник Колісник Н. В., професор.

 1. Опеньок зимовий як біоіндикатор забруднення середовища Запорізької області важкими металами.

Оберемок Т. П., ст. 4 курсу. Науковий керівник Федотов Є. Р., доцент.

 1. Вплив нативних та модифікованих екзогенних біологічно активних речовин медичної п’явки на проростки ячменю.

Бушуєва Г. Ю., ст. 4 курсу. Науковий керівник Копійка В. В., доцент.

 1. Цитоморфометричні показники лейкоцитів крові хворих у процесі гірудотерапії.

Литвин І. В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Федотов Є. Р., доцент.

 1. Рівень окису азоту як показника стану ендотелію в жінок в онтогенезі.

Одінцова Є. С., ст. 4 курсу. Науковий керівник Фролов О. К., професор.

 1. Метаболічний стан первинних гранул нейтрофілів крові при хронічному середньому отиті.

Новікова К. В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Колісник Н. В., професор.

 1. Динаміка вмісту С-реактивного білка у жінок в перименапаузі.

Макарь А. І., ст. 4 курсу. Науковий керівник Фролов О. К., професор.

 1. Активність мієлопероксидази та рівень катіонних білків нейтрофілів крові у хворих на ішемічну хворобу серця.

Омелюсик Ю. В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Новосад Н. В., доцент.

 1. Кількісні та функціональні показники лейкоцитів крові при гірудотерапії.

Процько Ю. С., ст. 4 курсу. Науковий керівник Федотов Є. Р., доцент.

 1. Метаболічний стан первинних гранул нейтрофілів крові при хронічному риносинуситі.

Сенченко Г. С., ст. 4 курсу. Науковий керівник Колісник Н. В., професор.

 1. Імунологічні та гематологічні показники периферичної крові у хворих з гострою негоспітальною формою пневмонії у динаміці лікування.

Березовська В. М., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Копійка В. В., доцент.

 1. Лейкограма крові при перебігу вагітності у жінок, які мешкають у різних екологічних умовах.

Білоус О. В., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Новосад Н. В., доцент.

 1. Біохімічні та імунологічні показники у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів.

Дяченко Л. Ю., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Федотов Є. Р., доцент.

 1. Біохімічні та імунологічні показники крові у дітей, хворих на анемію.

Євченко В. О., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Федотов Є. Р., доцент.

 1. Продуктивність червоного каліфорнійського хробака на різних субстратах живлення.

Житкова Ю. В., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Федотов Є. Р., доцент.

 1. Вплив біологічно активних речовин медичної п’явки на удійність та функціональний стан кіз.

Капустін С. О., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Фролов О. К., професор.

 1. Клініко-імунологічні показники у дітей, контактних з хворими на туберкульоз.

Катинська О. В., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Федотов Є. Р., доцент.

 1. Біохімічні та імунологічні показники при гіпертонічній хворобі.

Кухно Н. О., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Федотов Є. Р., доцент.

 1. Лабораторні показники периферичної крові хворих з хронічною нирковою недостатністю.

Мартенс Т. В., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Копійка В. В., доцент.

 1. Лабораторні показники периферичної крові хворих з гострим гематогенним остеомієлітом в динаміці лікування.

Молебна А. І., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Копійка В. В., доцент.

 1. Біохімічні особливості перебігу гострого інфаркту міокарда у мешканців м. Запоріжжя.

Нейкова Т. О., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Федотов Є. Р., доцент.

 1. Клініко-біохімічні показники крові осіб при перебігу захворювань на гострий гепатит В.

Полеся О. О., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Колісник Н. В., професор.

 1. Динаміка гематологічних показників у кардіологічних хворих у процесі лікування.

Фурса К. Л., ст. 4 курсу. Науковий керівник Фролов О. К., професор.

 1. Стан та інформативність лабораторних показників при оцінці важкості перебігу гестозу.

Антюхова І. І., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Колісник Н. В., професор.

 1. Імунологічні та біохімічні показники периферичної крові у хворих на панкреатит.

Варганова А. А., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Копійка В. В., доцент.

 1. Лабораторна оцінка ефективності терапії ревматоїдного артриту антиревматоїдними препаратами в динаміці лікування.

Кириленко О. М., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Новосад Н. В., доцент.

 1. Лабораторні показники крові при гострій та хронічній післягеморагічній анемії.

Ковальчук В. О., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Новосад Н. В., доцент.

 1. Лабораторні показники у хворих на хронічний і резистентний туберкульоз легенів.

Кравцова А. М., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Копійка В. В., доцент.

 1. Імунологічні та біохімічні показники у хворих на вірусний гепатит С.

Левченко О. М., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Федотов Є. Р., доцент.

 1. Вплив екзогенних біологічно активних речовин води при біотехнології медичної п’явки на умовно патогенну бактеріальну флору людини.

Маслова О. В., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Фролов О. К., професор.

 1. Стан та інформативність показників лейкограми при перебігу опікової хвороби.

Родюк С. І., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Колісник Н. В., професор.

 1. Вплив біологічно активних речовин шлунку медичної п’явки на клітинні та гуморальні фактори крові людини.

Фаріна Ж. М., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Фролов О. К., професор.

 1. Лабораторні показники при неускладненому та ускладненому хронічному пієлонефриті.

Яценюк О. А., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Новосад Н. В., доцент.

 1. Біохімічні та імунологічні показники в онкологічних хворих з гострою кишковою непрохідністю.

Заболотна О. П., магістр, з/в. Науковий керівник Федотов Є. Р., доцент.

 1. Функціональний стан нейтрофілів периферичної крові у хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота.

Кочиш К. В., магістр, з/в. Науковий керівник Колісник Н. В., професор.

 1. Імунологічні показники в операційних хворих у динаміці хірургічного лікування.

Крилова Н. О., магістр, з/в. Науковий керівник Федотов Є. Р., доцент.

 1. Біохімічні та імунологічні показники у хворих на гострий панкреатит.

Кубрак О. П., магістр, з/в. Науковий керівник Колісник Н. В., професор.
Секція загальної та прикладної екології і зоології

Корпус №3, ауд. 209
12 травня 2010 р. Час роботи секції: 10.00-17.00

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 10.00-17.00
Керівник секції: Бовт В. Д., д. б. н., професор

Секретар: Корж О. П., к. б. н., доцент


 1. Епідеміологічне значення кровосисних членистоногих Приазов’я.

Горбань В.В., доцент.

 1. Використання комах у біоіндикаційних дослідженнях.

Корж О.П., доцент.

 1. Оцінка стану р. Московка за даними біологічного моніторингу.

Дударєва Г. Ф., ст. викл.; Підкопайло С. Ф., ст. лаб.; Шевченко Я. О.

 1. Хіміко-екологічна оцінка річкових вод м. Запоріжжя.

Дударєва Г. Ф., ст. викл.; Ткачук О. В., асистент; Сагая О. Ю.

 1. Твердокрилі (Coleoptera) - ентомофаги та їх використання для захисту овочевих культур півдня України.

Стрельченко В. І., ст. викладач.

 1. Використання диференціальних рівнянь у програмуванні забруднення екосистем.

Маслова О. В., доцент.

 1. Вплив температури та різних концентрацій перемінновалентних металів на утворення малонового діальдегіду у пігментсинтезуючих бактерій.

Глоба Ю. В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Рильський О. Ф., доцент.

 1. Фауна хижих клопів-ентомофагів Запорізької області.

Драний В. І., ст. 4 курсу. Науковий керівник Золотаренко-Горбунова Л. М., асистент.

 1. Видовий склад та біотичний розподіл комах-шкідників рослин ряду Напівжорсткокрилі.

Єршов О. Ю., ст. 4 курсу. Науковий керівник Золотаренко-Горбунова Л. М., асистент.

 1. Вплив світла різного спектру на пігментсинтезуючу здатність бактерій роду Serratia.

Лисенко Д. В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Рильський О. Ф., доцент.

 1. Особливості шкодочинної дії Павутинного кліща ягідних кущів.

Саламатіна К. В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Стрельченко В. І., ст. викладач.

 1. Особливості листопошкоджень дерев яблуневою та дубовою листовійками.

Сумцова А. Г., ст. 4 курсу. Науковий керівник Стрельченко В. І., ст. викладач.

 1. Оцінка стану довкілля в м. Запоріжжі з використанням видів-біоіндикаторів.

Хайнацький А. В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Корж О. П., к. б. н., доцент.

 1. Фауна шкідників яблуні родини Хвилянок та їх шкодочинна дія в Запорізькій області.

Чепель М. С., ст. 4 курсу. Науковий керівник Стрельченко В. І., ст. викладач.

 1. Динаміка чисельності іксодових кліщів у Запорізькій області.

Власенко О. В., ст. 5 курсу. Науковий керівник Горбань В. В., доцент.

 1. Видовий склад та шкодочинна дія попелиць на баштанові культури родини Гарбузових.

Кандибка Ю. С., ст. 5 курсу. Науковий керівник Стрельченко В. І., ст. викладач.

 1. Паразитофауна бджіл роду Apis Запорізької області.

Селюк Н. С., ст. 5 курсу. Науковий керівник Стрельченко В. І., ст. викладач.

 1. Екологічні чинники поширення молі мінуючої каштанової в Запорізькій області.

Бутенко В. В., магістр. Науковий керівник Воронова Н. В., доцент.

 1. Зональний розподіл кровосисних комарів Дніпропетровської області.

Жоглова Ю. І., магістр. Науковий керівник Горбань В. В., доцент.

 1. Кровосисні комарі м. Запоріжжя.

Ніколаєва А. Ф., магістр, з/в. Науковий керівник Воронова Н. В., доцент.

 1. Екологічні методи обмеження чисельності попелиць у м. Запоріжжі.

Федоренко О. В., магістр, з/в. Науковий керівник Корж О. П., доцент.

 1. Вплив промислових полютантів на формування бактеріальних комплексів ризосфери квіткових рослин.

Абрамеско О. А., ст. 4 курсу. Науковий керівник Костюченко Н. І., викладач.

 1. Санітарно-екологічна оцінка повітряного басейну м. Запоріжжя.

Бойко О. Є., ст. 4 курсу. Науковий керівник Капелюш Н. В., ст. викладач.

 1. Екологічна оцінка викидів авіаційного транспорту.

Геневська Я. В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Гришукова Т. Ю., асистент.

 1. Дія фізико-хімічних факторів на синтез пігментів у бактерій.

Гончарова О. М., ст. 4 курсу. Науковий керівник Рильський О. Ф., доцент.

 1. Біорізноманіття та структурна організація зоопланктону в умовах антропогенного впливу.

Ісакова Л. С., ст. 4 курсу. Науковий керівник Домбровський К. О., доцент.

 1. Оцінка декоративності деревних рослин промислових регіонів (на прикладі м. Запоріжжя).

Єфименко О. І., ст. 4 курсу. Науковий керівник Капелюш Н. В., ст. викладач.

 1. Оцінка стану р. Мала Московка за даними біологічного моніторингу.

Левченко Я. О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Дударєва Г. Ф., ст. викладач.

 1. Біологічне очищення природних вод з допомогою носіїв бактеріальної плівки.

Наростовіцин В. М., ст. 4 курсу. Науковий керівник Рильський О. Ф., доцент.

 1. Оцінка якості питної води м.Запоріжжя.

Пак О. П., ст. 4 курсу. Науковий керівник Корж О. П., доцент.

 1. Перифітон як екологічна група гідробіонтів поверхневих вод.

Потишняк Л. А., ст. 4 курсу. Науковий керівник Домбровський К. О., доцент.

 1. Хіміко-екологічна оцінка річкових вод м. Запоріжжя.

Сагач О. Ю., ст. 4 курсу. Науковий керівник Дударєва Г. Ф., ст. викладач.

 1. Формування ризосферної мікрофлори квіткових рослин під дією промислових полютантів.

Строкань К. О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Костюченко Н. І., викладач.

 1. Вплив промислового навантаження на стан атмосфери на прикладі ВАТ “Запорізький абразивний комбінат”.

Талалаєвська О. І., ст. 4 курсу. Науковий керівник Бовт В. Д., професор.

 1. Біотестування питної води в системі моніторингу стану екологічної безпеки.

Фішман К. І., ст. 4 курсу. Науковий керівник Домбровський К. О., доцент.

 1. Вплив аерогенного забруднення на стан деревної рослинності м. Запоріжжя.

Хвостов О. О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Капелюш Н. В., ст. викладач.

 1. Чутливість різних тест-об’єктів до хімічного забруднення водного середовища.

Чубас Є. В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Корж О. П., доцент.

 1. Екотоксикологічне обґрунтування застосування сучасних пестицидів при вирощуванні зернових культур.

Якобі С. В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Дударєва Г. Ф., ст. викладач.

 1. Вплив антропогенного навантаження на формування мікоценозів ґрунтів рекреаційних зон м. Запоріжжя.

Адамова К. О., ст. 5 курсу. Науковий керівник Костюченко Н. І., викладач.

 1. Діагностика морфо-функціональниих показників деревних рослин під впливом антропогенного навантаження м. Запоріжжя.

Бондаренко Ю. О., ст. 5 курсу. Науковий керівник Бовт В. Д., професор.

 1. Вплив антропогенного навантаження на бактеріальні комплекси ґрунтів рекреаційних зон м. Запоріжжя.

Дорохова Г. О., ст. 5 курсу. Науковий керівник Костюченко Н. І., викладач.

 1. Особливості розподілу біометалів у саранових під впливом антропогенного навантаження.

Дунаєнко В. В., ст. 5 курсу. Науковий керівник Бовт В. Д., професор.

 1. Використання флуктуючої асиметрії для оцінки стану навколишнього середовища.

Єлісова М. О., ст. 5 курсу. Науковий керівник Маслова О. В., доцент.

 1. Вплив теплової енергії сонця на бактеріальну мікрофлору води.

Мозолюк Д. В., ст. 5 курсу. Науковий керівник Рильський О. Ф., доцент.

 1. Техногенний вплив промислового підприємства ВАТ “Запорізький абразивний комбінат” при виробництві електрокорунду.

Сенченко М. В., ст. 5 курсу. Науковий керівник Домбровський К. О., доцент.

 1. Особливості формування бактеріальних комплексів ґрунтів під дією викидів автотранспорту.

Єрмоленко М. В., ст. 5 курсу. Науковий керівник Костюченко Н. І., викладач.

 1. Моніторингове дослідження впливу антропогенного навантаження на зразки ґрунтів районів м. Запоріжжя.

Сиротенко Т. С., ст. 5 курсу. Науковий керівник Бовт В. Д., професор.

 1. Дія ультрафіолетового випромінювання на бактеріальну мікрофлору води.

Тютюнник К. В., ст. 5 курсу. Науковий керівник Рильський О. Ф., доцент.

 1. Наслідки жорсткого випромінювання на структурні зміни рослин класу Жабуринкоцвіті ((Hydrocharitales).

Череп К. С., ст. 5 курсу. Науковий керівник Маслова О. В., доцент.

 1. Аналіз різних етапів очищення стічних вод у промислових установах.

Чіпіга Р. Г., ст. 5 курсу. Науковий керівник Капелюш Н. В., ст. викладач.

 1. Структурні особливості угруповань літорального зоопланктону та гідроекологічна оцінка водного середовища.

Шашко О. П., ст. 5 курсу. Науковий керівник Домбровський К. О., доцент.

 1. Мікрофлора хітинового покриву жуків роду Carabidae м. Запоріжжя.

Черепанов А. О., магістр. Науковий керівник Бовт В. Д., професор.

 1. Використання зооценозів біоплівки природних і штучних субстратів для очищення поверхневих вод.

Гурський А. О., магістр. Науковий керівник Домбровський К. О., доцент.

 1. Оцінка стану водних об’єктів за структурними та функціональними характеристиками зооперифітону.

Кирилаха О. І., магістр. Науковий керівник Домбровський К. О., доцент.

 1. Поводження з луковими покладами річок м. Запоріжжя.

Савченко І. Г., магістр. Науковий керівник Корж О. П., доцент.
Секція фізіології людини та тварин

Корпус №3, ауд. 310
12 травня 2010 р. Час роботи секції: 10.00-17.00

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 10.00-17.00
Керівник секції: Єщенко В. А., д. м. н., професор

Секретар: Григорова Н. В., к. б. н., доцент


 1. Фізіологічна роль цинку.

Єщенко В. А., професор; Григорова Н. В., доцент; Єщенко Ю. В., доцент; Бовт В. Д., професор.

 1. Вплив хімічного подразнення мезенцефального відділу ретикулярної фармації на викликані потенціали «cerveau isole» кролика.

Паламарчук І. Г., доцент.

 1. Стан В-інсулоцитів і клітин Панета мишей при голодуванні, введенні глюкози та алоксану.

Григорова Н. В., доцент.

 1. Методичні особливості визначення типів конституції людини.

Малько М. М., доцент.

 1. Инструментализация коррекции индивидуального вегетативного профиля методом регламентированного дыхания.

Чаусовський Г. О., доцент.

 1. Вплив техногенних факторів на показники гемодинаміки в юнаків при гіпервентиляції.

Ареф’єва О. М., ст. 5 курсу. Науковий керівник Чаусовський Г. О., доцент.

 1. Стан гранулоцитів крові та кісткового мозку мишей при сполученій дії голодування та хлориду алюмінію.

Клюс Л. Ю., ст. 5 курсу. Науковий керівник Григорова Н. В., доцент.

 1. Вплив екологічних факторів системи «людина-життєве середовище» на показники зовнішнього дихання людини.

Полегенько К. А., ст. 5 курсу. Науковий керівник Чаусовський Г. О., доцент.

 1. Розробка методу реєстрації вегетативного статусу користувачів персонального комп’ютера.

Оксенич В. А., ст. 5 курсу. Науковий керівник Чаусовський Г. О., доцент.

 1. Вміст цинку в передміхуровій залозі тварин при стресі.

Чертушкіна Д. І., ст. 5 курсу. Науковий керівник Григорова Н. В., доцент.

 1. Вплив гострої іммобілізації на стан нейтрофілів крові дорослих і старих тварин.

Губницька Ю. М., ст. 5 курсу. Науковий керівник Єщенко В. А., професор.

12. Температурні режими людей нормостенічного та гіперстенічного типів конституції.

Безручко Л. С., ст. 5 курсу. Науковий керівник Малько М. М., доцент.

 1. Особливості показників реполяризації міокарду шлуночків у людей з нормальним та горизонтальним положенням серця.

Зінченко Л. А., ст. 5 курсу. Науковий керівник Малько М. М., доцент.

 1. Взаємовідношення між показниками типу темпераменту та розумовою працездатністю людини.

Нехайчук Я. Д., ст. 5 курсу. Науковий керівник Паламарчук І. Г., доцент.

 1. Взаємовідношення між часом умовного рефлексу і розумовою працездатністю людини.

Орєхов І. В., ст. 5 курсу. Науковий керівник Паламарчук І. Г., доцент.

 1. Вплив сульфату міді на вміст цинку в передміхуровій залозі тварин різного віку.

Драна О. О., магістр. Науковий керівник Єщенко В. А., професор.

 1. Гематологічні показники при патологічному перебігу вагітності жінок Запорізького промислового регіону.

Лічкус А. Т., магістр. Науковий керівник Єщенко В. А., професор.

 1. Вплив голодування, введення глюкози та алоксану на стан панкреатичних острівців у тварин.

Зубець К. П., магістр. Науковий керівник Єщенко В. А., професор.

 1. Вплив коронарної недостатності на стан нейтрофілів крові.

Мельничук В. В., магістр. Науковий керівник Єщенко В. А., професор.

 1. Стан інсулярного апарату золотистих хом’ячків різного віку.

Капустян І. І., магістр. Науковий керівник Єщенко В. А., професор.

 1. Стан панкреатичних острівців у мишей при дії високої температури.

Антипенко Є. Л., ст. 4 курсу. Науковий керівник Кучковський О. М., викладач.

 1. Вплив ацетату цинку на вміст цього металу в клітинах Панета щурів, які зазнали дії сірководню.

Сьомик К. Ю., ст. 4 курсу. Науковий керівник Кузьміна М. А., асистент.

 1. Вплив солей цинку, магнію та міді на стан панкреатичних острівців у щурів.

Абрамович Т. С., ст. 4 курсу. Науковий керівник Кузьміна М. А., асистент.

 1. Вміст магнію в гранулоцитах крові дорослих і старих щурів та золотистих хом’ячків при одноразовій іммобілізації.

Біла А. О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Григорова Н. В., доцент.

 1. Діагностика виразкової хвороби шлунку.

Горбань А. М., ст. 4 курсу. Науковий керівник Омельянчик В. М., доцент.

 1. Вплив напруги диференціювального гальмування на електрокардіограму людини.

Клюєва В. В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Паламарчук І. Г., доцент.

 1. Математичні показники серцевого ритму в стані спокою та при фізичному навантаженні.

Лавриненко О. Є., ст. 4 курсу. Науковий керівник Малько М. М., доцент.

 1. Вікові особливості порушень органу зору.

Линник В. В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Омельянчик В. М., доцент.

 1. Вплив адреналіну, преднізолону та пілокарпіну на вміст цинку і магнію в нейтрофілах мишей.

Нижняк О. О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Кучковський О. М., викладач.

 1. Електрокардіографічні особливості людей різних психоемоційних типів.

Саващук А. О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Омельянчик В. М., доцент.

 1. Стан гранулоцитів крові золотистих хом’ячків різного віку.

Самарська А. О., ст. 4 курсу. Науковий керівник Карпов А. К., асистент.

 1. Особливості показників кровообігу при затримці дихання.

Шульга О. В., ст. 4 курсу. Науковий керівник Малько М. М., доцент.

 1. Вміст цинку та магнію в гранулоцитах крові золотистих хом’ячків при різному функціональному стані інсулярного апарату.

Псьол М. А., ст. 4 курсу. Науковий керівник Григорова Н. В., доцент.

 1. Вплив алоксану на вміст цинку в клітинах Панета тварин.

Кузнецова Г. С., ст. 4 курсу. Науковий керівник Кучковський О. М., викладач.

 1. Вплив око-серцевого рефлексу на кардіодинаміку у хворих з аритміями серця.

Вельченко І. В., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Паламарчук І. Г., доцент.

 1. Картина крові вагітних жінок з діабетом, анемією та вадами серця.

Букреєва Н. М., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Кузьміна М. А., асистент.

 1. Порівняльна розумова працездатність учнів 7-го та 11-го класів середньої школи.

Бабенко М. О., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Паламарчук І. Г., доцент.

 1. Показники гемодинаміки в дітей, хворих гострими інфекційними респіраторними захворюваннями.

Дрозденко Т. П., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Паламарчук І. Г., доцент.

 1. Температурні режими в людей нормостенічного та астенічного типів конституції.

Кряжева Н. П., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Малько М. М., доцент.

 1. Динаміка гематологічних змін при інфаркті міокарду.

Лаврунова І. В., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Кучковський О. М., викладач.

 1. Методи дослідження функціонального стану печінки в стадії декомпенсації.

Маллакурбанова Д. А., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Омельянчик В. М., доцент.

 1. Глікемія та вміст цинку в гранулоцитах крові алоксанових мишей при введенні пілокарпіну.

Подопригора І. О., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Кучковський О. М., викладач.

 1. Картина крові новонароджених при жовтяниці та пневмонії.

Роєнко Н. О., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Кузьміна М. А., асистент.

 1. Вікові особливості гематологічних показників у чоловіків, які працюють на Запорізькому алюмінієвому комбінаті.

Рубан М. В., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Паламарчук І. Г., доцент.

 1. Вміст цинку в гранулоцитах крові тварин при введенні атропіну та пілокарпіну.

Саврістова Н. О., ст. Науковий керівник Карпов А. К., асистент.

 1. Статеві особливості показників фізичної працездатності.

Селюк В. Л., ст. Науковий керівник Малько М. М., доцент.

 1. Картина крові при ракових захворюваннях різних органів.

Терещук Ю. В., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Кучковський О. М., викладач.

 1. Вплив ацетату цинку на вміст цього металу в клітинах Панета хронічно іммобілізованих щурів.

Фролова Л. Л., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Кучковський О. М., викладач.

 1. Вплив алкоголізації на вміст цинку в нейтрофілах кісткового мозку тварин.

Цаца В. В., ст. 5 курсу, з/в. Науковий керівник Кучковський О. М., викладач.

 1. Епідеміологія, клініка та сучасні методи діагностики вірусних гепатитів В та С.

Андронова О. А., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Омельянчик В. М., доцент.

 1. Вміст біометалів в гранулоцитах крові при стресі різної природи.

Беркута О. І., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Єщенко Ю. В., доцент.

 1. Гематологічні показники при опіках різного ступеня тяжкості.

Беспалько Н. В., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Григорова Н. В., доцент.

 1. Методи діагностики геморагічних та ішемічних інсультів різного ґенезу.

Костлівцева О. М., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Омельянчик В. М., доцент.

 1. Вплив атропіну та пілокарпіну на стан інсулярного апарату тварин.

Куріпата Ю. В., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Єщенко В. А., професор.

 1. Вміст біометалів в гранулоцитах крові мишей та щурів при введенні дитизону.

Лепеха Ю. М., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Єщенко Ю. В., доцент.

 1. Вплив алкоголізації на вміст цинку та секреторного матеріалу в клітинах.

Лядова Г. В., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Єщенко Ю. В., доцент.

 1. Сучасні методи діагностики ішемічної хвороби серця.

Попович І. В., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Омельянчик В. М., доцент.

 1. Характеристика лейкозів у жителів Кам’янка-Дніпровського регіону.

Рилова Ю. С., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Паламарчук І. Г., доцент.

 1. Особливості показників кровообігу в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Стецюн Л. Я., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Малько М. М., доцент.

 1. Стан гранулоцитів кісткового мозку іммобілізованих тварин.

Стойловська Н. В., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Григорова Н. В., доцент.

 1. Особливості електрокардіографічних показників у людей нормостенічного та астенічного типів конституції.

Сухопар В. Л., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Малько М. М., доцент.

 1. Гематологічні показники при ендартеріїті, тромбофлебіті та трофічній виразці нижніх кінцівок.

Федюніна Н. С., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Григорова Н. В., доцент.

 1. Інструментальні та гісто-морфологічні методи діагностики злоякісних пухлин.

Шевченко І. Г., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Омельянчик В. М., доцент.

 1. Вплив ацетату цинку на стан нейтрофілів крові молодих і дорослих тварин.

Якушина О. О., ст. 6 курсу, з/в. Науковий керівник Григорова Н. В., доцент.

 1. Вплив гострої алкоголізації на стан гранулоцитів крові підшлункової залози та тонкої кишки дитизонових мишей.

Андрюхова С. М., магістр, з/в. Науковий керівник Єщенко В. А., професор.

 1. Стан клітин Панета щурів при сполучній дії багаторазових фізичного навантаження та алкоголізації.

Шукаєва В. М., магістр, з/в. Науковий керівник Єщенко В. А., професор.
Секція хімії і біохімії

Корпус №3, ауд. 306

12 травня 2010 р. Час роботи секції: 10.00-17.00

13 травня 2010 р. Час роботи секції: 10.00-17.00
Керівник секції: Омельянчик Л. О., д. фарм. н., професор

Секретар: Ткачук О. В., асистент


 1. Перспективний пошук біологічно активних речовин серед S- та N-похідних піридину, хіноліну та акридину.

Омельянчик Л. О., професор.

 1. L-цистеїн як синтон для створення біологічно активних речовин.

Бражко О. А., професор.

 1. Потенціометрія в аналітичній хімії.

Синяєва Н. П., ст. викладач, Панасенко Т. В., доцент.

 1. Хроматографічні дослідження гетероциклічних нітрогеновмісних сполук.

Панасенко Т. В., Безкоровайна О. Е., студентка.

 1. Вивчення ліофільності і розчинності S-гетерил похідних L-цистеїну.

Завгородній М. П., доцент.

 1. Розробка методу створення харчових ароматизаторів.

Лашко Н. П., ст. викладач.

 1. Вплив поверхневого потенціалу води на реологічні властивості дисперсних систем.

Гаврилова Л. О., ст. викладач, Карпенко Ю. В., студент.

 1. Пошук біологічно активних сполук серед 4-S-заміщених.

Генчева В. І., асистент.

 1. Синтез та фізико-хімічні властивості похідних 2- та 4-гідразинохінолінів.

Коваленко Д. С., асистент.

 1. Визначення біологічно активного ліганду 3-(5 – метил-1,2,4 триазоло- (4,3-а)-хінолін) пропанової кислоти методом комплексонометричного титрування.

Луганська О. В., доцент.

 1. Хіміко-екологічна оцінка річкових вод м. Запоріжжя.

Ткачук О. В., асистент, Дударева Г. Ф., ст. викладач, Сагач О. Ю., студент.

 1. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи.

Перетятько В. В., доцент.

 1. Пошук біологічно активних похідних серед галогенопохідних хіноліну.

Уліщенко Є. О., аспірант. Науковий керівник Бражко О. А., професор.

 1. Пошук біологічно активних речовин в ряду похідних S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну.

Корнет М. М., аспірант. Науковий керівник Бражко О. А., професор.

 1. Пошук біологічно активних речовин серед S-гетерилзаміщених L-цистеїну та їх аналогів.

Петруша
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Програм а iconТема Загальні відомості про розробку програм. Формалізація та алгоритмізація...
Жизненный цикл программных изделий, это этапы создания, использования и утилизации программ. Экономистам понимание жизненного цикла...

Програм а iconТема Загальні відомості про розробку програм. Формалізація та алгоритмізація...
Жизненный цикл программных изделий, это этапы создания, использования и утилизации программ. Экономистам понимание жизненного цикла...

Програм а iconОсобливості складання психокорекційних програм
Мета теми “Особливості складання психокорекційних програм ” сформувати у майбутніх лікарів психологів знання, вміння та практичні...

Програм а iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...

Програм а iconНавчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких
Провести в 2012 році обласний конкурс навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів, викладання яких...

Програм а iconДонецька міська рада Регіональний фонд підтримки підприємництва в...
Результати моніторингу банківських установ з метою виявлення оптимальних банківських програм, направлених на кредитування малого...

Програм а iconПерелік програм варіативної складової робочого навчального плану...
...

Програм а iconПрограм а
Одеку за інтегрованими планами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

Програм а icon7. 080407 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг
Методичні матеріали з формування програм розвитку галузей місцевого господарства

Програм а iconПрограм а
Сучасна психологія декількома різноманітними шляхами впливає на практичну діяльність людини. Одним з таких шляхів є безпосередня...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<