Національна рада україни з питань телебачення І радіомовлення рішення №2468
Скачать 119.54 Kb.
НазваниеНаціональна рада україни з питань телебачення І радіомовлення рішення №2468
Дата публикации30.03.2013
Размер119.54 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Право > Документы


НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 2468
19.10.2011 м. Київ Протокол № 38
Про взяття за основу проекту Положення

про видачу, переоформлення та видачу

дубліката ліцензії провайдера програмної послуги

Національна рада, керуючись статтями 13, 17 та частиною 2 статті 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, статтями 9, 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,
вирішила:

  1. Взяти за основу проект Положення про видачу, переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги.

  2. Оприлюднити на офіційному сайті Національної ради проект Положення про видачу, переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги та аналіз регуляторного впливу, що додаються, для громадського обговорення. Встановити термін для громадського обговорення – 1 місяць з моменту оприлюднення.

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ зв’язків зі ЗМІ та громадськими організаціями, сектор інформаційних технологій, управління правового забезпечення, управління ліцензування телерадіомовлення.^ Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов
Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток

до рішення Національної ради

19.10.2011 № 2468


Проект
^ Положення про видачу,

переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги

Це Положення визначає механізми реалізації норм Закону України „Про телебачення і радіомовлення” при ліцензуванні провайдерів програмної послуги.

Положення розроблене на підставі статей 17, 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, відповідно до статей 1, 2, 23, 24, 27, 28, 31, 39 40, 42, 47 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статей 15, 31, 32, 33, 41 Закону України „Про авторське право та суміжні права” та відповідно до абзацу 2 пункту 5 розділу Х „Прикінцеві положення” Закону України „Про телебачення і радіомовлення” ( 3317-IV в редакції від 12 січня 2006 року).
^ I. Загальні положення

1. Визначення термінів

Для цілей цього Положення вживаються такі терміни:

- ліцензування провайдерів програмної послуги - видача, переоформлення, анулювання ліцензій провайдерів програмної послуги, видача дублікатів ліцензій провайдерів програмної послуги, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами умов ліцензії, видача розпоряджень про усунення порушень умов ліцензії;

- дистриб'ютор телерадіопрограм (суб'єкт інформаційної діяльності) - юридична особа, що здійснює господарську діяльність в сфері телебачення і радіомовлення, що передає (відчужує) на підставі договору майнові права організацій мовлення (вітчизняних та/або зарубіжних) провайдерам програмної послуги для розповсюдження цих програм з використанням мереж мовлення та/або багатоканальних телемереж України.

2. Ліцензія провайдера програмної послуги видається згідно із заявою суб'єктам господарювання, які мають на меті надання програмної послуги з використанням ресурсу багатоканальної мережі незалежно від технології надання послуги.


IІ. Порядок ліцензування провайдерів програмної послуги
1. Ліцензія провайдера програмної послуги

1.1. Ліцензія провайдера програмної послуги є єдиною законною підставою на право надання програмної послуги.

1.2. Форма та умови ліцензії провайдера програмної послуги встановлюються і визначаються Національною радою відповідно до статті 27 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

1.3. Провайдер програмної послуги зобов'язаний виконувати умови ліцензії. Національна рада контролює виконання провайдерами програмної умов ліцензій, а в разі їх порушення застосовує санкції відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2. Видача ліцензії провайдера програмної послуги

2.1. Суб'єкт господарювання - юридична особа, яка має на меті отримати ліцензію провайдера програмної послуги, подає до Національної ради заяву відповідно до вимог статті 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2.2. У заяві (додаток 1) повинні міститися такі дані:

а) відомості про засновника (засновників) та власника (власників) суб'єкта господарювання;

б) відомості про особовий склад керівних та наглядових органів суб'єкта господарювання: керівник організації, склад ради директорів;

в) назва організації, її юридична та фактична адреси, банківські реквізити та контактні телефони;

г) вид діяльності (надання програмної послуги) відповідно до пунктів 3, 4, 8 статті 23 Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

ґ) порядок розгляду заяви (позаконкурсний розгляд);

д) оператор телекомунікацій багатоканальної телемережі, наявність ліцензії НКРЗ або довідка про внесення до реєстру операторів (провайдерів) телекомунікацій;

е) характеристики багатоканальної телемережі (оператор телекомунікацій, місцезнаходження головної станції, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі, територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі);

є) кількість домогосподарств на території надання програмних послуг (території розташування (прийому) багатоканальної телемережі);

ж) інформація про кількість населення на зазначеній території, яка визначається офіційними даними Державного комітету статистики України відповідно до адміністративно-територіальних одиниць.

2.3. Суб'єкт господарювання до заяви додає:

а) копії завірених нотаріально установчих і статутних документів та Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця – заявника, завірену нотаріально або органом, що його видав;

б) копії:

- довідки про взяття на облік платника податків,

- довідки місцевого органу Державного комітету статистики України про включення суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

в) орієнтовний штатний розклад суб'єкта господарювання;

г) перелік програм, що включені до складу універсальної програмної послуги;

ґ) загальну концепцію добору (перелік) програм для надання програмної послуги;

д) організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов'язання, взяті суб'єктом господарювання;

е) документи, які підтверджують право на розповсюдження (ретрансляцію) програм (окрім програм універсальної послуги) або підтвердження намірів про укладання таких (такої) угод (угоди);

є) копію угоди з оператором телекомунікацій на надання послуг з обслуговування та технічної експлуатації багатоканальної телемережі (в разі, якщо оператором телекомунікацій є інший суб'єкт господарювання), копію ліцензії НКРЗ або довідку про внесення до реєстру операторів (провайдерів) телекомунікацій, за потреби, відповідно до норм ст. 42 Закону України „Про телекомунікації”.

2.4. Рішення про видачу ліцензії провайдера програмної послуги приймається Національною радою у місячний термін з дня надходження заяви до Національної ради.

2.5. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення:

а) про затвердження пакета програм універсальної програмної послуги та загальної концепції добору програм;

б) про видачу ліцензії провайдера програмної послуги;

в) про відмову у видачі ліцензії провайдера програмної послуги відповідно до статті 30 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2.6. Видача ліцензії провайдера програмної послуги

Ліцензія видається на підставі рішення Національної ради про видачу ліцензії провайдера програмної послуги не пізніше ніж у десятиденний термін після сплати заявником ліцензійного збору та підтвердження сплати відповідним документом органу Державної казначейської служби України.

3. Видача дубліката ліцензії провайдера програмної послуги

Видача дубліката ліцензії провайдера програмної послуги здійснюється відповідно до статті 34 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (згідно із заявою (додаток 2)).

4. Переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги

4.1. Підставами для переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги є:

а) організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата: зміна назви, зміна організаційно-правової форми власності, зміна юридичної та/або фактичної адреси, зміна власника (власників);

б) наміри ліцензіата внести відповідні зміни до умов ліцензії у зв'язку зі зміною:

- характеристик багатоканальної телемережі (оператора телекомунікацій, місцезнаходження головної станції, максимальної кількості каналів (ресурсу) багатоканальної телемережі, території розташування (прийому) багатоканальної телемережі),

- загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам).

4.2. Переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги здійснюється відповідно до пунктів 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 статті 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (згідно із заявою про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (додаток 3)).

5. Анулювання ліцензії провайдера програмної послуги

5.1. Національна рада анулює ліцензію провайдера програмної послуги на підставі:

а) клопотання ліцензіата про анулювання ліцензії;

б) відсутності надання передбаченої ліцензією програмної послуги протягом року від дня видачі ліцензії відповідно до статті 43 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”;

в) рішення суду про втрату чинності ліцензії провайдера програмної послуги.

5.2. Анулювання ліцензії провайдера програмної послуги здійснюється відповідно до пунктів 3 - 6 статті 37, пунктів 7, 8 статті 40, статті 43 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

6. Щорічна перереєстрація Загальної концепції (принципи, підстави) добору (переліку) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам).

6.1. Загальна концепція (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) (далі - додаток до ліцензії) підлягає щорічній перереєстрації у разі відсутності змін в універсальній програмній послузі та загальній концепції добору (переліку) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), відповідно до пункту 4 статті 40 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

6.2. Для перереєстрації додатка до ліцензії ліцензіат повинен щорічно за місяць від дати видачі ліцензії або переоформлення додатка до ліцензії подати до Національної ради:

а) заяву встановленого зразка (додаток 4);

б) інформацію про виконання концепції добору програм (переліку програм) протягом попереднього року;

в) копію діючої ліцензії.

6.3. До заяви додаються:

а) перелік програм, що включені до складу універсальної програмної послуги;

б) загальна концепція добору програм (перелік програм) для надання програмної послуги відповідно до діючої ліцензії;

в) документи, які підтверджують право на розповсюдження (ретрансляцію) програм (окрім програм універсальної послуги).

6.4. Рішення щодо заяви про щорічну перереєстрацію додатка до ліцензії провайдера програмної послуги приймається Національною радою у місячний термін з дня надходження її до Національної ради.

6.5. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає рішення про щорічну перереєстрацію додатка до ліцензії „Загальна концепція (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам”.

6.6. На час розгляду заяви про щорічну перереєстрацію додатка (переліку програм) до ліцензії ліцензіат здійснює надання програмної послуги відповідно до умов чинної ліцензії.

7. Строк дії ліцензії провайдера програмної послуги

7.1. Ліцензія провайдера програмної послуги видається без конкурсу на строк 10 років (додаток 5).

8. Надання програмної послуги у багатоканальних телемережах, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України.

8.1. Суб’єкти господарювання, які мають на меті надавати програмну послугу з використанням ресурсу багатоканальних телемереж, отримують ліцензію провайдера програмної послуги.

8.2. Ліцензування провайдерів програмної послуги здійснюється за результатами розгляду пропозицій Національною радою від суб’єктів господарювання щодо технічної розробки багатоканальної телемережі, що передбачає використання радіочастотного ресурсу, відповідно до організаційно-технологічних вимог.

8.3. Пропозиції щодо технічної розробки багатоканальної телемережі, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України, приймаються Національною радою згідно з окремим рішенням.

8.4. Порядок подачі заяви та видачі ліцензії провайдера програмної послуги визначений у розділі 2 цього Положення.

9. Надання програмної послуги з використанням ресурсів мереж операторів мобільного зв’язку та інтернет-зв’язку, супутникових платформ типу DTH.

9.1. Суб’єкти господарювання, які мають на меті надавати програмну послугу з використанням ресурсів мереж операторів мобільного зв’язку та інтернет-зв’язку, супутникових платформ типу DTH, зобов'язані отримати ліцензію провайдера програмної послуги відповідно до цього Положення.

9.2. Порядок подачі заяви та видачі ліцензії провайдера програмної послуги визначений у розділі 2 цього Положення.

10. Плата за видачу, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій провайдера програмної послуги, щорічну перереєстрацію додатка до ліцензії

10.1. За видачу ліцензії провайдера програмної послуги сплачується ліцензійний збір.

10.2. Обсяг (розмір) ліцензійного збору обраховується відповідно до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статті 18 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”.

10.3. Ліцензійний збір перераховується до Державного бюджету України. Ліцензійний збір сплачується заявником протягом місяця з дня прийняття Національною радою рішення про видачу, переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги, якщо Національна рада не передбачила інший порядок сплати ліцензійного збору.

11. Відповідальність провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення

Провайдери програмної послуги несуть відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення відповідно до статей 40, 70, 71 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".


ІІІ. Регулювання діяльності дистриб’юторів телерадіопрограм
1. Дистриб'ютори телерадіопрограм реєструються Національною радою як суб'єкти інформаційної діяльності відповідно до статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2. Угода (договір) провайдера програмної послуги з правовласником програми (дистриб'ютором телерадіопрограм, зареєстрованим Національною радою як суб'єкт інформаційної діяльності) має містити такі дані:

1) назва програми, логотип (позивні) та інші вихідні дані;

2) країна-виробник програми, правовласник програми та посилання на дозвільні документи телемовника, видані компетентним органом країни походження;

3) категорія програми:

- розрахована на національний ринок,

- розрахована на регіональний ринок (міжнародна версія національних телеканалів),

- розрахована на міжнародний ринок;

4) повноваження правовласника (дистриб'ютора) щодо прав на програму;

5) порядок дотримання вимог законодавства України про рекламу, про захист суспільної моралі, відповідальності за дотримання авторського права та суміжних прав та вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення;

6) населений пункт, в якому буде здійснюватися розповсюдження (ретрансляція) програми, спосіб розповсюдження (ефірний, кабельний);

7) фактична кількість абонентів багатоканальної телемережі на момент укладання угоди (договору);

8) дата укладання та строк (термін) дії угоди (договору).

3. Дистриб'ютори телерадіопрограм несуть відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення відповідно до статті 70 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Заступник керівника апарату /підпис/ Новицький А.М.
Начальник управління

правового забезпечення /підпис/ Пушкаренко М.О.
Начальник управління

ліцензування телерадіомовлення /підпис/ Запорожець Л.М.
Начальник управління

науково-технічного і частотного розвитку /підпис/ Мироненко Т.В.
Заступник начальника

контрольно-аналітичного управління /підпис/ Кривша О.О.
Начальник управління бухгалтерської

служби – головний бухгалтер /підпис/ Стороженко Т.В.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Національна рада україни з питань телебачення І радіомовлення рішення №2468 iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про телебачення І радіомовлення»
...

Національна рада україни з питань телебачення І радіомовлення рішення №2468 iconРішення Національної комісії
Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", "Про телебачення...

Національна рада україни з питань телебачення І радіомовлення рішення №2468 iconРедакція проекту штрафів, затвердженого рішенням Нацради від 11. 07. 2012 №1034
Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення від 11. 07. 2012 №1034№251

Національна рада україни з питань телебачення І радіомовлення рішення №2468 iconСтахановська міська рада шостого скликання сорок п’ята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Стаханівської міської ради з питань земельних відносин

Національна рада україни з питань телебачення І радіомовлення рішення №2468 iconУрзуфська сільська рада рішення
Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 7, 8, 10, 12, 14, розділом ХІІ податкового...

Національна рада україни з питань телебачення І радіомовлення рішення №2468 iconУкраїна дол и нська сільська рада ренійського району одеської області рішення
«Про внесення змін в оподаткуванні, обліку І звітності суб’єктів малого підприємництва ”, р. 1 ст. 7,10 Податкового Кодексу України,...

Національна рада україни з питань телебачення І радіомовлення рішення №2468 iconЗаседание «круглого стола» на тему: «Российский опыт саморегулирования...
...

Національна рада україни з питань телебачення І радіомовлення рішення №2468 iconЯкі особливості ліцензування провайдера програмної послуги (ппп)...
Відповідно до Закону України «Про телебачення І радіомовлення» ліцензія провайдера програмної послуги засвідчує право ліцензіата...

Національна рада україни з питань телебачення І радіомовлення рішення №2468 iconУкра ї н а слов’янська районна рада донецької області рішення
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Донецької обласної ради від 02. 12. 2013 №6/26-643 «Про...

Національна рада україни з питань телебачення І радіомовлення рішення №2468 iconРішення
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону України „Про внесення змін І доповнень до Закону України „Про...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<