Закон україни
Скачать 390.83 Kb.
НазваниеЗакон україни
страница2/4
Дата публикации07.05.2013
Размер390.83 Kb.
ТипЗакон
uchebilka.ru > Право > Закон
1   2   3   4
Стаття 9. Порядок укладення договору оренди

1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір
оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші
документи згідно з переліком, що визначається Фондом державного
майна України (далі - матеріали), відповідному орендодавцеві,
зазначеному у статті 5 цього Закону. ( Частина перша статті 9 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 768/97-ВР від 23.12.97;
N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

2. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду
цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного
підрозділу, нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до
статутних фондів господарських товариств, створених у процесі
приватизації (корпоратизації), орендодавець у п'ятиденний строк
після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів органу,
уповноваженому управляти відповідним майном, а у разі якщо:
( Абзац перший частини другої статті 9 в редакції Законів
N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

підприємство, його структурний підрозділ, щодо цілісного
майнового комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор
укладення договору оренди згідно із законодавством займають
монопольне становище на ринку;

внаслідок укладення договору оренди підприємець або група
підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку;

сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації
товарів (робіт, послуг), що належать об'єкту оренди та
ініціаторові укладення договору оренди, перевищують показники,
визначені законодавством, - також до органу Антимонопольного
комітету України.

Орган Антимонопольного комітету України розглядає надіслані
йому матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після їх надходження
надсилає орендодавцеві висновки про можливість оренди та умови
договору оренди. ( Частину другу статті 9 доповнено абзацом згідно
із Законом N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

У разі порушення провадження у справі про банкрутство
керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з
розпорядником майна подає орендодавцеві матеріали щодо оренди
нерухомого майна, копію яких орендодавець у п'ятиденний строк
після дати реєстрації заяви надсилає органу, уповноваженому
управляти відповідним майном. ( Частину другу статті 9 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001 )

3. Орган, уповноважений управляти державним майном, розглядає
подані йому матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після їх
надходження надсилає орендодавцеві висновки про умови договору
оренди або про відмову в укладенні договору оренди. ( Абзац перший
частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

Органи, уповноважені управляти майном, що належить Автономній
Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, розглядають
подані матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після надходження
матеріалів повідомляють підприємство про своє рішення (надання
дозволу щодо укладення договору оренди або відмову). При розгляді
матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть
враховуватися пропозиції місцевої державної адміністрації,
відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення
бюджетних установ і організацій.

У разі наявності пропозиції місцевої державної адміністрації,
відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення
бюджетних установ і організацій органи, уповноважені управляти
майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у
комунальній власності, можуть у цей же термін запропонувати
підприємству, заснованому на майні, що належить Автономній
Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, укласти
договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою,
організацією.

Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків
органу, уповноваженого управляти державним майном, дозволу,
відмови чи пропозицій від органу, уповноваженого управляти
відповідним майном, укласти договір оренди нерухомого майна з
бюджетною установою, організацією, висновків органу
Антимонопольного комітету України, укладення договору оренди
вважається з цими органами погодженим.

У разі, коли підприємство не погоджується з пропозицією
укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою,
організацією, органи, уповноважені управляти майном, що належить
Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності,
можуть без згоди підприємства укласти договір оренди нерухомого
майна з бюджетною установою, організацією.

( Частина третя статті 9 в редакції Законів N 768/97-ВР від
23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )


4. Орендодавець протягом п'яти днів після закінчення терміну
погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти
відповідним майном, і органом Антимонопольного комітету України, а
у випадках, коли заява про оренду майна не потребує узгодження
(щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім
нерухомого), протягом п'ятнадцяти днів після дати її реєстрації
дає згоду або відмовляє в укладенні договору оренди майна і
повідомляє про це заявника. ( Абзац перший частини четвертої
статті 9 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 )

Якщо на укладення договору оренди потрібен дозвіл Фонду
державного майна України, його регіонального відділення чи
представництва, державне підприємство у п'ятиденний термін після
отримання висновків органу, уповноваженого управляти державним
майном, органу Антимонопольного комітету України надсилає
орендодавцям, зазначеним в абзаці другому статті 5 цього Закону,
копії проекту договору та інших документів, висновки зазначених
органів, розрахунок орендної плати. ( Частину четверту статті 9
доповнено абзацом другим згідно із Законом N 768/97-ВР від
23.12.97 )

Фонд державного майна України, його регіональне відділення
чи представництво протягом п'ятнадцяти днів після надходження
матеріалів повідомляє державне підприємство про своє рішення
(надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову). При
розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть
враховуватися пропозиції місцевої державної адміністрації,
відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення
бюджетних установ і організацій. ( Частину четверту статті 9
доповнено абзацом третім згідно із Законом N 768/97-ВР від
23.12.97; в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

У разі наявності пропозиції місцевої державної
адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо
розміщення бюджетних установ і організацій Фонд державного майна
України, його регіональне відділення чи представництво може у цей
же термін запропонувати державному підприємству укласти договір
оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.
( Частину четверту статті 9 доповнено абзацом четвертим згідно із
Законом N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

У разі, коли підприємство не погоджується з пропозицією
укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою,
організацією, Фонд державного майна України, його регіональне
відділення чи представництво може без згоди підприємства укласти
договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою,
організацією. ( Частину четверту статті 9 доповнено абзацом
п'ятим згідно із Законом N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

Державне підприємство протягом п'яти днів після отримання
зазначеного рішення Фонду державного майна України, його
регіонального відділення чи представництва дає згоду або відмовляє
в укладенні договору оренди державного майна і повідомляє про це
заявника. ( Частину четверту статті 9 доповнено абзацом згідно із
Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

У передачі в оренду об'єктів може бути відмовлено, якщо:

було прийнято рішення про приватизацію або
передприватизаційну підготовку цих об'єктів; ( Абзац восьмий
частини четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1723-III ( 1723-14 ) від 18.05.2000 )

об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують
залучення іноземних інвестицій згідно з рішенням Кабінету
Міністрів України чи місцевих органів влади;

орган Антимонопольного комітету України не дає згоди з
підстав, перелічених у абзацах другому - четвертому частини другої
цієї статті;

орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на
виділення структурного підрозділу підприємства;

з інших підстав, передбачених законами; ( Абзац частини
четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 768/97-ВР від 23.12.97 )

орендодавець, зазначений в абзацах другому та третьому статті
5 цього Закону, прийняв рішення про укладення договору оренди
нерухомого майна з бюджетною установою, організацією. ( Частину
четверту статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 685-XIV
( 685-14 ) від 20.05.99 )

5. З моменту надходження до орендодавця заяви та проекту
договору оренди цілісного майнового комплексу щодо відповідного
підприємства, його структурного підрозділу припиняється чинність
пунктів 3, 5, 6 статті 10, пунктів 1, 3 статті 12, пункту 2 статті
24, пункту 3 статті 25 Закону України "Про підприємства в Україні"
( 887-12 ) в частині купівлі, продажу, передачі, обміну, надання
безоплатно, списання майна, а також у частині придбання цінних
паперів, одержання кредитів у розмірах, що перевищують
середньорічний рівень за останніх три роки у порівнянних цінах.
Якщо зазначені дії необхідні для ефективного функціонування
підприємства, вони здійснюються з дозволу відповідного
орендодавця. ( Частина п'ята статті 9 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

6. Укладення договору оренди майна підприємства, його
структурного підрозділу з іншими фізичними та юридичними особами
здійснюється за умови відсутності заяви господарського
товариства, створеного трудовим колективом підприємства, його
структурного підрозділу впродовж двадцяти днів з дня направлення
їм повідомлення про намір орендувати відповідно цілісний майновий
комплекс підприємства, структурного підрозділу. ( Частина шоста
статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від
23.12.97 )

7. За наявності заяв про оренду цілісного майнового
комплексу підприємства, його структурного підрозділу (за умови
відсутності заяви господарського товариства, створеного членами
трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу)
або заяв про оренду нерухомого майна (за умови відсутності заяви
бюджетної установи, організації) від двох або більше фізичних чи
юридичних осіб орендар визначається орендодавцем на конкурсних
засадах. ( Абзац перший частини сьомої статті 9 в редакції Закону
N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

Порядок проведення конкурсу визначається: Фондом державного
майна України - для об'єктів, що перебувають у державній
власності; органами, визначеними Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці
Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що
перебувають у комунальній власності.

У разі проведення конкурсу орендодавець надсилає копії
проекту договору та інших матеріалів відповідним органам,
зазначеним у частині другій цієї статті, у п'ятиденний термін
після дати затвердження результатів конкурсу.

( Статтю 9 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N
768/97-ВР від 23.12.97 )8. У разі відмови в укладенні договору оренди, а також
неодержання відповіді у встановлений термін заінтересовані особи
мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду,
арбітражного суду.

Стаття 10. Істотні умови договору оренди

1. Істотними умовами договору оренди є:

об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її
індексації);

термін, на який укладається договір оренди;

орендна плата з урахуванням її індексації;

порядок використання амортизаційних відрахувань;

відновлення орендованого майна та умови його повернення;

виконання зобов'язань;

забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня),
порука, завдаток, гарантія тощо; ( Частину першу статті 10
доповнено абзацом згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від
29.06.2004 )

порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта
оренди; ( Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

відповідальність сторін;

страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки
орендованого майна. ( Пункт 1 статті 10 доповнено абзацом
згідно із Законом N 651/97-ВР від 19.11.97 )

2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних
умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного
майна. Типові договори оренди державного майна розробляє і
затверджує Фонд державного майна України, типові договори оренди
майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у
комунальній власності, затверджують відповідно Верховна Рада
Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування.
( Статтю 10 доповнено частиною згідно із Законом N 1905-IV
( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

3. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені
й інші умови.

4. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору
і у випадках, коли після його укладення (приведення у
відповідність з цим Законом) законодавством встановлено правила,
які погіршують становище орендаря.

5. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи
розірвання договору оренди.

Стаття 11. Оцінка об'єкта оренди

Оцінка об'єкта оренди здійснюється за методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України ( 629-95-п ).

Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди.

Стаття 12. Момент укладення договору оренди

1. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення
домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту
договору.

У разі укладення договору оренди цілісного майнового
комплексу підприємства, його структурного підрозділу та нерухомого
майна з орендодавцем, зазначеним в абзацах другому та третьому
статті 5 цього Закону, орендодавець у п'ятиденний термін після
підписання сторонами договору повідомляє про це орган,
уповноважений управляти відповідним майном (у разі укладення
договору оренди державного майна), та у випадках, передбачених
абзацами другим - четвертим частини другої статті 9, - орган
Антимонопольного комітету України. ( Частину першу статті 12
доповнено абзацом другим згідно із Законом N 768/97-ВР від
23.12.97 )

У разі укладення договору оренди з підприємством воно у
п'ятиденний термін повідомляє про це орендодавців, зазначених в
абзацах другому та третьому статті 5 цього Закону, та орган,
уповноважений управляти відповідним майном (у разі укладення
договору оренди державного майна), а в разі укладення договору
оренди структурного підрозділу підприємства - орган
Антимонопольного комітету України. ( Частину першу статті 12
доповнено абзацом третім згідно із Законом N 768/97-ВР від
23.12.97 )

2. У разі передачі спору на розгляд суду, арбітражного суду
договір оренди вважається укладеним з моменту набрання чинності
рішенням суду, арбітражного суду про укладення договору оренди і
на умовах, зазначених у ньому.

1   2   3   4

Похожие:

Закон україни iconІнструкція
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...

Закон україни iconЗакон україни
Відповідно до Конституції України ( 254к/96-вр ) цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних...

Закон україни iconЗакон України "Про міліцію" 20. 12. 90р
Закон України "Про міліцію" 20. 12. 90р. Указ Президента України Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України)...

Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає засади організації та здійснення транзиту вантажів авіаційним, автомобільним, залізничним, морським І річковим...

Закон україни iconЗакон україни
У законі України "Про рекламу" Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №39, ст. 181; Офіційний вісник України, 2011 р., №53, ст....

Закон україни iconЗакон України від 23 грудня 1993 року №3792-xii "Про авторське право...
Закон України від 23 березня 2000 року №1587-ііi "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних...

Закон україни iconЗакон україни
України, звільнення від обов'язкового продажу валюти на міжбанківському валютному ринку України, провадиться шляхом прийняття постанов...

Закон україни iconЗакон України
України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного виробництва І формування...

Закон україни iconЗакон україни
У цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., Nn 40 44, ст. 356)

Закон україни iconЗакон україни
Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<