Закон україни
Скачать 390.83 Kb.
НазваниеЗакон україни
страница4/4
Дата публикации07.05.2013
Размер390.83 Kb.
ТипЗакон
uchebilka.ru > Право > Закон
1   2   3   4
Стаття 25. Приватизація об'єкта оренди

Приватизація об'єкта оренди здійснюється відповідно до
чинного законодавства.

У разі приватизації орендованих нежилих приміщень у будинку
між новим власником та іншими співкористувачами нежилих приміщень
цього будинку, в тому числі закріплених за ними в установленому
порядку на праві повного господарського відання або оперативного
управління, повинна укладатися угода про спільне користування
будинком і прибудинковою територією. ( Статтю 25 доповнено абзацом
другим згідно із Законом N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

( Стаття 25 в редакції Закону N 326/95-ВР від 15.09.95 )Стаття 26. Припинення договору оренди

1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

2. Договір оренди припиняється в разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря);

банкрутства орендаря;

загибелі об'єкта оренди;

ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або
орендодавцем. { Частину другу статті 26 доповнено абзацом згідно
із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін.
На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково
розірвано за рішенням суду, арбітражного суду у разі невиконання
сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених
законодавчими актами України.

Стаття 27. Правові наслідки припинення або розірвання
договору оренди

1. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його
дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він
зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на
умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив
погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен
відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення
або загибель майна сталися не з його вини.

2. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення
орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони
можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою
орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо
відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець
зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення
в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної
в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті
таких поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди. ( Абзац
другий частини другої статті 27 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем
без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для
майна, компенсації не підлягає.

3. У разі припинення договору оренди за обставин, зазначених
у частині першій цієї статті, орендар окремого індивідуально
визначеного майна зобов'язаний повернути це майно відповідному
підприємству, господарському товариству, створеному в процесі
приватизації (корпоратизації), або його правонаступнику.

У разі припинення за цих же обставин договору оренди
цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного
підрозділу орендар за згодою орендодавця передає об'єкт оренди
органу, який до укладення договору оренди здійснював повноваження
з управління відповідним майном. Зазначений орган або його
правонаступник зобов'язаний протягом тридцяти днів прийняти об'єкт
оренди в своє управління. ( Частину третю статті 27 доповнено
абзацом другим згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від
29.06.2004 )

( Частина третя статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 768/97-ВР від 23.12.97, N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )Стаття 28. Захист права орендаря на орендоване майно

1. Орендареві забезпечується захист його права на майно,
одержане ним за договором оренди, нарівні із захистом,
встановленим законодавством щодо захисту права власності.

2. Орендар може зажадати повернення орендованого майна з
будь-якого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні
ним, відшкодування шкоди, завданої майну громадянами і юридичними
особами, включаючи орендодавця.

Стаття 29. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань
за договором оренди

За невиконання зобов'язань за договором оренди, в тому числі
за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку,
сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами
України та договором.

Стаття 30. Відповідальність орендаря в разі його банкрутства

У разі банкрутства орендаря він відповідає за свої борги
майном, яке належить йому на праві власності, відповідно до
законодавства України.

( Статтю 31 виключено на підставі Закону N 326/95-ВР від
15.09.95 )Стаття 32. Контроль за використанням майна, переданого
в оренду

Контроль за використанням майна, переданого в оренду (крім
іншого окремого індивідуально визначеного майна), покладається на
органи, які відповідно до цього Закону здійснюють державну
політику у сфері оренди.

Контроль за використанням іншого окремого індивідуально
визначеного майна, переданого в оренду, здійснюють органи,
уповноважені управляти підприємством, яке є орендодавцем цього
майна.

( Закон доповнено статтею 32 згідно із Законом N 1905-IV
( 1905-15 ) від 29.06.2004 )
Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 10 квітня 1992 року
N 2269-XII
1   2   3   4

Похожие:

Закон україни iconІнструкція
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...

Закон україни iconЗакон україни
Відповідно до Конституції України ( 254к/96-вр ) цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних...

Закон україни iconЗакон України "Про міліцію" 20. 12. 90р
Закон України "Про міліцію" 20. 12. 90р. Указ Президента України Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України)...

Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає засади організації та здійснення транзиту вантажів авіаційним, автомобільним, залізничним, морським І річковим...

Закон україни iconЗакон україни
У законі України "Про рекламу" Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №39, ст. 181; Офіційний вісник України, 2011 р., №53, ст....

Закон україни iconЗакон України від 23 грудня 1993 року №3792-xii "Про авторське право...
Закон України від 23 березня 2000 року №1587-ііi "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних...

Закон україни iconЗакон україни
України, звільнення від обов'язкового продажу валюти на міжбанківському валютному ринку України, провадиться шляхом прийняття постанов...

Закон україни iconЗакон України
України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного виробництва І формування...

Закон україни iconЗакон україни
У цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., Nn 40 44, ст. 356)

Закон україни iconЗакон україни
Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<