Як конспектувати першоджерела з філософії
Скачать 265.74 Kb.
НазваниеЯк конспектувати першоджерела з філософії
страница1/3
Дата публикации09.11.2013
Размер265.74 Kb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Психология > Конспект
  1   2   3
Аналітична довідка про стан навчально-методичного забезпечення заочного відділу


Факультет

кафедра

Навч. та робочі програми

за вимог. КМС

Тематика

курсових та кваліфікац.

робіт

Тематика контрольних робіт

Методичні посібники, рекомендації

для самостійної роботи. Студентів


Тести контролю

Аналіз методичних питань на засіданнях кафедри

Дистанційні

форми

організації

навчального

процесу

Інші

матеріали

ЗАГАЛЬНО

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ кафедри
Кафедра

філософії

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за дисциплінами

заочного відділення

Немає потреби

Немає потреби

Методичні матеріали

Самостійна робота з філософії (викладач О.П. Панафідіна)

Методичний комплекс з філософії 2010 - 2011 н.р.

Карта поширення релігій світу

Як конспектувати першоджерела з філософії

Етика та естетика. Питання та література до курсу.

Релігієзнавство. Тематика заліку

Логіка. Рекомендації щодо заліку. Заочний відділ.

Логіка. Практичні завдання для самоперевірки

Методичні матеріали

Самостійна робота з філософії (викладач О.П. Панафідіна)

Методичний комплекс з філософії 2010 - 2011 н.р.

Протокол

№ 6

від 8.02.11

№9

Від 6.05 11

№2

Від 23.09.11

№6

від 27.01.12


Електронні варіанти методичних посібників

Бібліотека першоджерел на

на сайті

Результати студентської науково- дослідної роботи

Електронні версії базових підручників з курсів

Рейтинг

Популяр

ності курсів у студентів

Кафедра соціології та економіки

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за дисциплінами

заочного відділення

Немає потреби

+

Методичні посібники з

основ економічної теорії,

основ соціології. Основ політології, що містять тези лекцій, тематику семінарів, контрольних робіт, завдання для сам. Роботи, питання самоконтролю

Завдання для сам. роботи, питання самоконтролю

з

основ економічної теорії,

основ соціології

Протоколи №2. 4, 5, 6 від 22.09.11

17.11.11

8.12.11

12.01.12

Програми навч. дисциплін по кафедрі
Кафедра педагогіки

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за дисциплінами

заочного відділення

за дисциплінами вступ до фаху. Педагогіка. Методика виховної роботи

Історії педагогіки

Методика пед.взаємодії

+

Методичні вказівки до виконання

+

Методичні вказівки до вико

нання

Методика виховної роботи. Практикум : навчально-методичний посібник для студ. пед. ун-тів / кол. авт.; ред. О.О. Лаврентьєва. - Кривий Ріг : КДПУ, 2011. - 102 с.

Кондрашова, Л.В., Лаврентьєва, О.О., Зеленкова, Н.І. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова, О.О.Лаврентьєва, Н.І.Зеленкова. - Кривий Ріг : КДПУ, 2008 - 187 с.

Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.В.Малихін, І.Г.Павленко, О.О.Лаврентьєва, - Кривий Ріг : КДПУ, 2010. - 270 с.

Кондрашова Л.В., Щербина С.М., Садова В.В. Тести та тестові завдання з історії педагогіки. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. - 158 с.

Довідник вожатого дитячого оздоровчого табору / Н.В. Долгая. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. - 250 с.

Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості:

Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 2.: Ч. 2: Методична конкретика пріоритетних напрямів виховання за кредитно-модульного підходу: Навч.-метод. видання. - Київ, 2010. - 737 с. -

Пермяков О.А. Рухливі ігри в групі продовженого дня / Олександр Анатолійович Пермяков . - Кривій Ріг: КДПУ, 2007. - 120 с., іл.

Пермяков О. А. Педагогіка: короткий курс : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. А. Пермяков, В. В. Морозов. - Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. - 116.

Друзь З.В. Виховні технології в сучасній школі / Зінаїда Василівна Друзь. - [2-е вид., стер.] - Київ, 2009. - 260 с. - (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи).

Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга : у 3-х тт. / Зінаїда Василівна Друзь. - К., 2008-2009.Завдання для сам. роботи, питання самоконтролю

Варіативні тести з контролю

Збірники педагогічної діагностики

14 протоко

лів

(список поданий у звіті)

Вказані у колонці 3 методичні матеріали виставлені на сайті кафедри в розділі методична робота
Кафедра загальної та вікової психології

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за дисциплінами

заочного відділення

загальна, вікова та педагогічна. соціальна психологія

Навчально- методичний посібник

Науково-дослідні роботи із психології: вимоги до структури та змісту

+


Основи самостійної вивчення курсу загальної психології (А. Шамне)

Метод. рекомендації до вивчення курсу «Вікова психологія» (Н. Токарева, А. Шамне)

Основи педагогічної психології (Н. Токарева)

Основи соціальної психології (Н. Токарева)

Тестовий контроль та самоконтроль знань з психологічних дисциплін: методичне видання

Протокол №3 від 27.10.11

Методичні матеріали виставлені на сайті кафедри

Електронні версії підручників

З дисциплін психологічного циклу

Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс у 85% викладачів

Теорії та практика навчання іноземних мов за професій

ним

спряму

ванням

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за дисциплінами

заочного відділення

поновлено та затверджено

Протокол №5 від 24.12.11
Уніфіковані вимоги до контрольних робіт різних спец.

Протокол №2

Від 8.09.11

19 навчально- методичних посібників та методичних рекомендацій, тому числі

Гаврилюк О.О. Малихін О.В. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів заочного відділення нелінгвістичних спеціальностей педагогічних університетів (німецька мова).-КДПУ. 2004.-111с.

Ведренкова З.І.Малихін О.В Навчальний посібник для самостійної роботи студентів заочного відділення нелінгвістичних спеціальностей педагогічних університетів (французька мова).-КДПУ: 2004.-120 с
Протокол №6 від 12.01.12р.

Сайт не заповнений
Кафедра валеології та фізіології

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за 15 дисциплінами

заочного відділення

Тематика кваліфікаційних робіт та методичних вказівки до них

Методичні вказівки до контр. робіт з дисципліни «Анатомія людини»

Методичні рекомендації та інструктивно- методичні вказівки до лабораторних робіт з 11 дисциплін

Відеотека навчальних фільмів
Протоколи №2. 6, 8 від 15.09.11

20.01.12

19.03.12

Електронні версії програм навчальних дисциплін

«Фізіологія людини і тварин»

«Основи медичних знань та охорони здоров'я дітей»

«Анатомія людини»

«Основи валеології»

"Вікова фізіологія, шкільна гігієна та валеологія"
Кафедра історії України

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за 20 дисциплінами

заочного відділення

2 методичні розробки (рекомендації) до виконання курсових та кваліфікаційних робіт

Методичні вказівки до контр. робіт
Тестовий контроль та самоконтроль знань (20 варіантів)

Протокол №1. 5, 8 від 30.08.11

27.10.12

26.01.12

На сайті є об’яви

Про тематику та захист курсових робіт.

Програма практики
Кафедра психології та пед. технологій

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за 40 дисциплінами

заочного відділення. Рівень бакалавр,

14 програм рівень спеціаліст

Шестопалова О.П.

Організація науково-дослідни-цької роботи студентів з психологіч

них дисциплін.- методичний посібник / :,– Кривий Ріг, КДПУ, 2010.- 101 с.


Методичні вказівки до контр. робіт

Шестопалова О. П Основи психологічного консультування: [Навчальний посібник]- Кривий Ріг: вид Аскольд, 2009, -208 с.- Вид. 2, доповн.

Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсів «Психодіагностика та основи психокорекції «.-Вид.3 доповнене.-в 2 частинах КДПУ. 2011.-220с.

Програма діагностико- психокорекційної практики.-укладачі Шестопалова О.П., Шестопалова К.М., Програма виробничої практики-укладачі Шестопалова О.П., Шестопалова К.М., Гергель є.Л.Нагорна А.О.

Чаркіна О. А. Методичні основи розробки і використання педагогічних тестів: Навчально-методичний посібник для студентів і викладачів педагогічних ВНЗ. – Кривий Ріг, 2009. – 85 с.

Рева Ю. В. Інтегрально-конгломераційний вплив на особистість школяра в технологіях освітянського простору: Науково-методичний посібник. – Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2009. – 384 с.

Остапчук О. Є. Діяльність учителя: готовність до інновацій. – Кривий Ріг: ПП «Іріда», 2004. – 155с.

Електронний практикум з загальної психології

/укладачі Фіщина А.О., Шестопалова К.М.., Музика В.В.)

18 методичних рекомендацій до дисциплін професійно- практичного циклу

Укладачі Остапчук О.Є., Гапоненко Л.О., Нагорна А.О., Туркова Д.М.

Тестовий контроль з фундаментальних психологічних дисциплін /укладач доц. Шестопалова О.П.

Модульний контроль з дисциплін нормативного циклу

Комплексний

тестовий контроль з дисциплін рівня бакалаврПротокол №11,10. 12.11,6.7,17,10 від 23.04.10

14.05.10

19.05.11

15.12.11

30.08.11

17.02.12

Гіпертекстова програма навчального характеру з матеріалами для самостійного вивчення з загальної та вікової психології, діагностики, основ психокорекції, сучасних глибинних теорій особистості, психологічного консультування. історії психології та ін. Електронна бібліотека в локальній мережі для студентів містить каталог бланкових тестових методик, електронну версію фахового видання «Вопросы психологии» за 15 років, близько 80 комп’ютеризованих тестових програм.

Сайт кафедри містить матеріали для організації самостійної роботи з програм нормативного циклу

Дистанційні консультації зі студентами через електронну пошту

Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс у 75% викладачів

Природни

чий факультет

Кафедра ботаніки та екології

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за 24 дисциплінами

заочного відділення

Положення про курсові роботи на кафедрі ботаніки та екології.-укладачі Рева С.В., Гнілуша Н.В., Савонько В.М.-2008

Тематика кваліфікаційних робіт

Теми контро

льних робіт з дисципБота

ніка

Гене

тика

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з 15 дисциплін Електронний посібник з

Диск. «Фізіологія рослин»

укладач Рева С.В.

Навчально-методичний посібники «Прикладна мікробіологія »

«Екологічний практикум»

.-укладач Гнілуша Н.В.

Навчально-методичний посібник.-Агрофітоценологія.-укладач Євтушенко Е.О.

Лабораторний практикум з «Ґрунтознавства».- укладач Ющук Є.Д.

Електронний гербарій росин

Тестові завдання з генетики, ботаніки , екоботаніки

Протокол № 8. 10, 11

від 19.12.11

20.02.12

19.03.12

Методичні матеріали з курсів спеціальності Екологія (8 документів)

Лабораторні заняття з дисциплін Фізіологія рослин

Ботаніка
Кафедра зоології

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за 13 дисциплінами

заочного відділення

Навчально-методичний посібник для З/В

«Курсові роботи по зоології безхребетних
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з шкільного курсу біології та методики викладання»


Мето-

дичні рекомендації

Контрольні роботи із зології

Безхребетних

(Щербина Ю.Г.)

Інструктивно- методичні розробки до лабораторних та практичних занять з 10 курсів

Електрона бібліотека та комплект презентацій з біогеографії

Комарова О.В. Збірник задач та завдань з біології (8-9 клас), 2007

Комарова О.В. Методичні інструкції до лабораторного практикуму з біології (6-7 клас)

Навчально-методичний посібник для З/В з курсу Зоологія хребетних (Коцюрюба В.В., Милобог Ю.В.);

Бібліотека кафедри (збірники конференцій, підручники, практикуми)
Фільмотека - електронні носії навчальних фільмів з курсу «Зоологія хребетних», «Біографія». Записи з польових практик

Тестові завдання з курсів зоології безхребетних,

зоології хребетних,

біогеографії,

еволюційне вчення,

шкільного курсу біології та методики викладання»


Протокол № 1,2. 10, 11, 7,8

від 31.08.11

22.09.11

19.05.11

15.06.11

16.02.12

3.03.12

Графік

консультацій викладачів кафедри зоології на I семестр 2011-12 н.р.

(на заочному відділенні)

Матеріали для опрацювання курсу "Охорона тваринного світу і основи заповідної справи"

Зоологічні сайти

Список рекомендованої літератури для студентів-біологів по тваринам Криворіжжя

Список рекомендованих літературних джерел для оволодіння курсами "Зологія хордових" , "Зоологія безхребетних" та "Біогеографія".

Матеріали для опрацювання курсів «Біогеографія» і «Теорія біогеографії»

Картографічні матеріали, програми, питання до заліків та екзаменів, учбові матеріали, літературу.

Оформлення курсових робіт із зоології

Вимоги до оформлення курсових з еволюційного вчення та рекомендована література.


Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс

Фа куль

тет

мистецтв

Кафедра ДПМ та дизайну

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за 43 дисциплінами

заочного відділення

Методичні рекомендації до ОКР, 2011

Теми та завда

ння для контро

льних

робіт

10 методичних рекомендацій: авторські розробки факультативних курсів

1 навчальний посібник.-під ред. Щербини В.Г.

Тестові завдання до ДЕКу

Вказано 2 протоколи засідань

Наскрізна тематика кваліфікаційних робіт
Кафедра образотворчого

мистецтва

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС за 25 дисциплінами

заочного відділення

Методичні рекоменда

ції до ОКР, 2011

Теми та завдання для контро

льних

робіт

Головатий С.С. Словник

художніх термінів. 2011

3 навчальних посібники ред.Удріс І.М.,

5 навчально- методичних видань

Тестові завдання до ДЕКу

Вказано 2 протоколи засідань

Наскрізна тематика кваліфікаційних робіт

Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс

Музично-педагогічне відділення

Кафедра методики музичного виховання та хорового диригування Кафедра музикознавства, інструмен

тальної та хореографічної підготовки

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекоменда

ції до ОКР, 2011
8 навчально- методичних посібників та

1 монографія з гріфом МОН

29 посібників та методичних посібників (список додається у звіті)

Збірники тестів, задач. Завдання для поточного контролю

18 протоколів засідань кафедри щодо аналізу результатів академ. Успішності. Навчальних планів та програм, підготовки до складання державної атестації


  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Як конспектувати першоджерела з філософії iconВідділ історії зарубіжної філософії сектор східної філософії
Изложенное ниже является результатом сопоставления личного опыта автора в сфере практической активизации тела-сознания с известными...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconМагістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма...
Метою курсу є поглиблене вивчення історії академічної філософії в Україні ХІХ – початку ХХ ст та творчого доробку її найзначніших...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для...
Курс має на меті поглибити розуміння природної мови, штучних мов І мови філософії. Даний курс є прямим продовженням філософської...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconМатеріалы науково-практичної конференції „Філософія І медицина: історія...
Матеріалы науково-практичної конференції „Філософія І медицина: історія та сучасність”, присвяченої 50-річчному ювілею кафедри філософії,...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconКонституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни

Як конспектувати першоджерела з філософії iconСписок литературы к курсу
Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник. К., 2001

Як конспектувати першоджерела з філософії icon21. Етико-антропологічна проблематика в релігійній філософії П. Д....
Етико-антропологічна проблематика в релігійній філософії П. Д. Юркевича (аналіз в контексті праці “Серце І його значення в духовному...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconПатнем Р. Гра в кеглі наодинці: занепад соціального капіталу Америки
Президент Фонду якісної політики, доцент кафедри філософії Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор філософських...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Программа построена с учетом богатейшей историко-философской традиции, а также современных философских и научных антропологических...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconОсвіта, отримана у мудреців привела до пошуків першоджерела рідної...
Кобзенко Юрій Васильович, 14 лютого 1949 року в селищі Таромське, краймістя теперішнього Дніпропетровська. Після закінчення школи...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<