Як конспектувати першоджерела з філософії
Скачать 265.74 Kb.
НазваниеЯк конспектувати першоджерела з філософії
страница2/3
Дата публикации09.11.2013
Размер265.74 Kb.
ТипКонспект
uchebilka.ru > Психология > Конспект
1   2   3
Факультет іноземних мов

Кафедра англійської філології

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Тематика кваліфікаційних та курсових робіт

Теми та завдання для контро

льних

робіт

Бібліотека кафедри, в тому числі електронні версії

Фільмотека учбових та художніх фільмів англ. мовою

Тести поточного та підсумкового контроль з усіх дисциплін

Протокол № 1,2. 4

від 29.08.11

30.10.11

15.12.11

Культури

Графік консультацій викладачів кафедри англійської мови з методикою викладання 1 семестр 2010-2011 н.р.


Кафедра російської філології та зарубіжної літератури

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекомендації до виконання освітньо-кваліфікаційних робіт, 2005

Теми та завдання для контрольних

робіт

Методичні розробки в Інтернет- мережі з курсів російської мови, стилістики, Практикуму з культури мовлення, Комунікативної лінгвістики, методики викладання мови та літератури у вищій школі

Тести поточного та підсумкового контроль

Протокол № 11,3. 4, 5

від 01.07.11

20.10.11

24.11.11

29.12.11^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Дистанційні консультації через електронну пошту
Технолого- педагогіч

ний факультет

Кафедра педагогіки та методики трудового навчання

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекомендації до виконання освітньо-кваліфікаційних робіт
Навчально- контролюючі програми (програмні педагогічні засоби) для локальної мережі

Навчально - контролюючі програми (програмні педагогічні засоби
Тематика курсових робіт

Графік консультацій

викладачів

Використання електронної пошти кафедри для дистанційних консультацій
Кафедра загально технічних дисциплін

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекоменда

ції до виконання освітньо-кваліфікаційних робіт

Теми та завдання для контро-

льних

робіт з 7 дисципл.

Навчально- контролюючі програми

Навчально- методичний посібник «Ігри та ігрові технології на уроках трудового навчання»

Навчально- контролюючі програми (програмні педагогічні засоби

Протокол № 3, 6, 7, 13, 7. 8

від 27.10.11

26.01.12

23.02.12

13.12.11

22.02.12

22.03.12

Тематика курсових робіт

Графік консультацій

викладачів

Використання електронної пошти кафедри для дистанційних консультацій

Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс
Педагогіч

ний факультет

Кафедра теорії та практики початкової освіти

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

.Шимко І.М . Оніщенко І.В

Методичні рекомен

дації з виконання

кваліфікаційних робіт.-КДПУ. 2011.-32.с.

Теми та завдання для контро-

льних

робіт

Шимко І.М. Методичні рекомендації та вимоги до написання та оформлення студентських наукових робіт. Методичні рекомендації вищих навчальних закладів.-КДПУ, 2008.-100с Мірошник З.М. Оніщенко І.В. Психологія особистості: навчально-методичний посібник, КДПІ, 2012.-184 с.

Марків В.М. Практикум з курсу «Історія педагогіки» (для студентів напряму 6.01010102 Початкова освіта денної та заочної форми навчання.- КДПУ: 2011.-64с.)

Марків В.М. Тестові завдання з курсу « Історія педагогіки» (для студентів напряму 6.01010102 Початкова освіта денної та заочної форми навчання.- КДПУ: 2011.-56с.)

Термінологічний словник до курсу «основи сценічного та екранного мистецтва /укл. Розмолодчикова І.М..- КПІ, 2012.-40с.Тести поточного та підсумкового контроль з усіх дисциплін

Протокол № 2 від

09.2011

Перелік екзаменаційних питань

Графік консультацій викладачів кафедри теорії і практики початкової освіти
Кафедра змісту та методики початкового навчання

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС
Каліграфія. Методика розробки. та використання наочних посібників з мови.-Навчально- методичний комплекс /укладач Білоконна Н.І.

Трудове навчання з практикумом.

Навчально- методичний комплекс/уклад Федорова Л.Г.

Формування мовної особистості молодшого школяра.- Навчально- методичний комплекс / розробник Павлик О.А.

Формування особистості молодших школярів засобами художніх творів.- Навчально- методичний комплекс /розробник Кравцова І.А.

Дитяча література.-Навчально- методичний комплекс.-/укладач Пруняк В.В.

Образотворче мистецтво з методикою викладання

Людина і світ з методикою викладання

Музичне виховання та хореографія з методикою.-Навчально- методичний комплекс викладання

/укладач ЛисевичО.В.

Методика викладання природознавств.-Навчально- методичний комплекс /розробники Лисогор Л.П. .Любар І.Г.


Методичні рекоменда

ції до виконання освітньо-кваліфікаційних робіт

Варіанти контрольних робіт з 10 дисци

плін


Сучасна українська мова з практикумом.-для заочної форми навчання.- Навчально- методичний комплекс /укладачі Шпачук Л.Р., Пруняк В.В.
Кисельова- Біла В.П. Організація системи самостійної роботи студентів з математики: навчально- методичний посібник.-Кривий Ріг:КДПУ, 2011.-100с.
Лисогор Л.П. Лабораторний практикум «Основи природознавства Ботаніка. –навчальний посібник.- КДПУ. 2010.-152 с.

Лисогор Л.П. Лабораторний практикум з зоології.-навчальний посібник.-КДПУ, 2011.-117с.

Шпачук Л.Р. Українська мова за професійним спрямуванням (для студентів 1 курсу заочної форми навчання).- Навчальний посібник.-2011.-119 с.Тести поточного та підсумкового контролю з усіх дисциплін

Протокол №2 від 8.09.11

№3 від

15.09.11.

№ 4 від

6.10.11

№6 від 20.10.11

№8 від 15.12.11

№9

Від 20.01.12

№10 від 22.02.12

№11

Від 23.03.12Перелік екзаменаційних питань

Графік консультацій викладачів

Питання заліку

Варіанти контрольних робіт

Теми курсових робіт

Теми ОКР

Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс

Інтер

активн. зв'язок через сайт кафедри

Кафедра дошкільної освіти

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекоменда

ції до виконання освітньо-кваліфікаційних робіт

Немає потреби

Горбачова О.Ю. Дитяча психологія: методичні рекомендації до навчальної практики (у групах раннього віку) з дитячої психології для студентів та викладачів психології вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності

6.010101. Дошкільна освіта / Ольга Юріївна Горбачова. - Кривий Ріг: КДПУ, 2011.- 89с.

Недодатко Н.Г. Я познаю мир: космос :етодические рекомендации / Наталья Григорьевна Недодатко. - Кривой Рог: КГПУ, 2011.
Недодатко Н.Г. Самые обычные животные (дидактические материалы по основам природоведения) / Наталья Григорьевна Недодатко. - Кривой Рог: КГПУ, 2011.

Недодатко Н.Г. Лабораторний практикум з курсу «Основи природознавства з методикою» : навчально-методичний посібник / Наталія Григорівна Недодатко. - Кривий Ріг: КДПУ, 2011.

Кондратенко Р.В. Педагогічна практика студентів спеціальності «Дошкільна освіта» : навчально-методичний

посібник / Руслана Василівна Кондратенко. - Кривий Ріг: КДПУ, 2011. - 156 с.
Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації : збірник наукових і навчально-методичних праць. - Вип. 2. - Кривий Ріг : КДПУ, 2011. - 240 с.

Тести поточного та підсумкового контролю

Протокол №2 від 8.09.11

Протокол №8 від 26.01.2012

Теми курсових робіт

Теми ОКР

Матеріали з педагогічної психології

Методичні матеріали кафедри
Геграфіч

ний факультет

Кафедра фізичної географії та геології

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекоменда

ції до виконання курсових робіт

Теми та завдання для контро-

льних

робіт з

2 дисци

плін

Методичні матеріали для лабораторних занять та самостійної роботи з курсів
Протокол № 4,5,7 від 08.12.11

04.01.12

07.03.12


. Робоча програма ...

Геологія з основами геохімії

Геологія з основами геоморфології

Загальне землезнавство ...Фізична географія материків і океанів (

Фізична географія України

Методологія географічної науки

Історія географічної науки і

Історична географія ...

Історія і методологія географічної науки

Основи наукових досліджень з географії ...

Методи фізико-географічних досліджень Лабораторний практикум з фізико-географічної номенклатури ...

Основи екології

Основи геоекології Основи і техніка туризму Спортивний туризм Методика організації туристичної роботи

Туристичні ресурси України Менеджмент туризму Гідрологія .

Метеорологія і кліматологія (

Основи ландшафтознавства

Географія Дніпропетровської області

Географія рідного краю (

Мережа «В контакті.» з лекціями окремих дисциплін..

Дистан

ційні консультації через Інтернет- ресурс

Лекції виставлені в мережі «Вконтакті»

Кафедра економічної та соціальної географії та методики викладання

Навчальні та робочі програми

за вимогами КМС

Методичні рекоменда

ції до виконання освітньо-кваліфікаційних робіт
Практикуми для студенів З/в з курсів світове господарство. Регіональна та світова соціальна географія

Методичні рекомендації по 4 дисциплінахМатеріали для підготовки до ДЕК для студентів заочної форми навчання (ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ)

Перелік тем кваліфікаційних та магістерських робіт

Тематика курсових робіт 2011-2012

Тематика кваліфікаційних і магістерських робіт1   2   3

Похожие:

Як конспектувати першоджерела з філософії iconВідділ історії зарубіжної філософії сектор східної філософії
Изложенное ниже является результатом сопоставления личного опыта автора в сфере практической активизации тела-сознания с известными...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconМагістерська програма «Філософія» («Історія філософії») Програма...
Метою курсу є поглиблене вивчення історії академічної філософії в Україні ХІХ – початку ХХ ст та творчого доробку її найзначніших...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни філософія мови для...
Курс має на меті поглибити розуміння природної мови, штучних мов І мови філософії. Даний курс є прямим продовженням філософської...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconМатеріалы науково-практичної конференції „Філософія І медицина: історія...
Матеріалы науково-практичної конференції „Філософія І медицина: історія та сучасність”, присвяченої 50-річчному ювілею кафедри філософії,...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconКонституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності
О. Онищенко, академік-секретар Відділення історії, філософії І права нан україни

Як конспектувати першоджерела з філософії iconСписок литературы к курсу
Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник. К., 2001

Як конспектувати першоджерела з філософії icon21. Етико-антропологічна проблематика в релігійній філософії П. Д....
Етико-антропологічна проблематика в релігійній філософії П. Д. Юркевича (аналіз в контексті праці “Серце І його значення в духовному...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconПатнем Р. Гра в кеглі наодинці: занепад соціального капіталу Америки
Президент Фонду якісної політики, доцент кафедри філософії Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор філософських...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний...
Программа построена с учетом богатейшей историко-философской традиции, а также современных философских и научных антропологических...

Як конспектувати першоджерела з філософії iconОсвіта, отримана у мудреців привела до пошуків першоджерела рідної...
Кобзенко Юрій Васильович, 14 лютого 1949 року в селищі Таромське, краймістя теперішнього Дніпропетровська. Після закінчення школи...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<