Проект рішення одеської міської ради
Скачать 288.33 Kb.
НазваниеПроект рішення одеської міської ради
страница1/3
Дата публикации15.03.2013
Размер288.33 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
  1   2   3
ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Про Порядок розміщення тимчасових споруд та засобів пересувної мережі для здійснення підприємницької діяльності у місті Одесі


Керуючись пунктом 31 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 4, 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», відповідно до статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. № 369 «Про затвердження правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі», з метою упорядкування розміщення тимчасових споруд, торговельних майданчиків та засобів пересувної мережі, більш ефективного використання комунального майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси, Одеська міська рада
ВИРIШИЛА:
1. Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд та засобів пересувної мережі для здійснення підприємницької діяльності у місті Одесі (додаток № 1).
2. Встановити, що нові тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності розміщуються відповідно до комплексних схем розміщення тимчасових споруд, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради, та затверджених архітипів.
3. Затвердити форму договору оренди комунального майна для розміщення тимчасових споруд та торговельних (літніх) майданчиків (додаток № 2).
4. Встановити, що розмір орендної плати за оренду комунального майна для розміщення тимчасових споруд та торговельних майданчиків становить 30% від його експертної оцінки, яка проводиться незалежним оцінювачем відповідно до законодавства.
5. В історичному ареалі міста застосовується підвищений коефіцієнт 1,5 до визначеного згідно з п. 4 даного рішення розміру орендної плати.

6. Рішення Одеської міської ради від 04.07.2007 p. № 1466-VI «Про нову редакцію Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі» із наступними змінами вважати таким, що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.


Міський голова О. Костусєв
Додаток № 1

до рішення Одеської міської ради

від _____________

№ ______________
Порядок

розміщення тимчасових споруд та засобів пересувної мережі для здійснення підприємницької діяльності у місті Одесі
1. Загальні положення
1.1. Порядок розміщення тимчасових споруд та засобів пересувної мережі для здійснення підприємницької діяльності у місті Одесі (далі – Порядок) регулює відносини між органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, установами, організаціями та суб'єктами господарювання, що виникають у процесі розміщення тимчасових споруд, торговельних (літніх) майданчиків та засобів пересувної мережі для здійснення підприємницької діяльності, розташованих без улаштування фундаментів у місті Одесі.

1.2. Терміни та визначення:

- тимчасова споруда (далі – ТС) – одноповерхова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м, не перевищує висотою 4 м, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, встановлюється тимчасово без улаштування фундаменту;

- засіб пересувної мережі – засіб, призначений для позамагазинного продажу товарів, зокрема: автокафе, автоцистерни, лавки-автопричепи, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні прилавки, лотки, розноски, столи, зонти, маркізи тощо);

- торговельний майданчик (літній майданчик) – замощена чи асфальтована ділянка (частина території) об’єкту благоустрою, призначена для торгівлі чи надання послуг, на якій відсутні ТС.

1.3. ТС розміщуються на території міста Одеси на підставі паспорта прив’язки та договору оренди комунального майна для розміщення тимчасових споруд (далі – Договір), із укладенням інших договорів у випадках та в порядку, встановлених законодавством та даним Порядком.

1.4. Договір оренди комунального майна для розміщення тимчасових споруд (крім прибережних та паркових зон, скверів та територій для експлуатації фонтанів, бюветних гідротехнічних комплексів, ставків), а також літніх майданчиків укладається управлінням торгівлі та розвитку прав споживачів Одеської міської ради.

1.5. Договір оренди комунального майна для розміщення тимчасових споруд, а також літніх майданчиків у прибережній та парковій зонах, скверах та на територіях для експлуатації фонтанів, бюветних гідротехнічних комплексів, ставків укладається управлінням екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.

1.6. У відповідності до п.п. 1.4., 1.5. у тексті даного порядку використовується термін «Управління», залежно від повноважень.

1.7. Комплексна схема розміщення ТС розробляється для всієї території міста та затверджується виконавчим комітетом Одеської міської ради після проведення її обговорень із залученням громадськості та депутатів Одеської міської ради, зокрема, обраних за мажоритарною системою.

2. Порядок розміщення тимчасових споруд та торговельних майданчиків
2.1. Для оформлення паспорта прив’язки ТС заявник звертається до управління архітектури ти містобудування Одеської міської ради (далі – УАМ) із заявою, до якої додаються:

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані суб’єктом господарювання у довільній формі на топографо-геодезичній основі (М 1:500);

- креслення контурів ТС з прив’язкою до місцевості;

- реквізити суб’єкта господарювання (найменування, ПІБ, адреса, контактна інформація).

2.2. УАМ протягом 7 робочих днів з дня отримання заяви та доданих матеріалів визначає (підтверджує) відповідність намірів заявника щодо місця розташування ТС затвердженим комплексним схемам та будівельним нормам або надає аргументовану відмову щодо реалізації наміру розміщення ТС, після чого надає заявнику відповідне повідомлення (додаток № 3).

2.3. Заявник, після отримання від УАМ повідомлення про відповідність наміру щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам замовляє у комунального підприємства «Одеське міське проектно-виробниче бюро архітектури та містобудування (далі – КП «Одеспроект»):

- схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній підоснові (М 1:500);

- ескізи фасадів у кольорі (М 1:50) – для ТС, а також у балансоутримувача інженерних мереж – технічні умови щодо інженерного забезпечення (у випадку необхідності);

- схему благоустрою прилеглої території, яка містить озеленення, розміщення урн, освітлення, інші елементи благоустрою;

- технічні умови (за наявності).

2.4. Для оформлення паспорта прив’язки (у разі потреби) замовник звертається до УАМ із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив’язки.

2.5. Паспорт прив’язки ТС оформлюється УАМ протягом 10 робочих днів та підписується начальником УАМ.

2.6. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.

2.7. При оформленні паспорта прив'язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, не передбачених законодавством та цим Порядком.

2.8. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:

- подання неповного пакета документів, визначених пп. 2.1. цього Порядку;

- подання недостовірних відомостей, зазначених у пп. 2.1.  цього Порядку.

Ненадання паспорта прив'язки з інших підстав не допускається.

2.9. УАМ реєструє паспорт прив'язки в журналі реєстрації паспортів прив'язки або електронному журналі з подальшим внесенням інформації про ТС до містобудівного кадастру.

2.10. УАМ у 3-денний строк з дня реєстрації надає копії паспортів прив’язки до Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради на паперових або електронних носіях.

2.11. Після отримання паспорта прив’язки ТС заявник звертається до Управління для укладення Договору.

2.12. Договір, разом із паспортом прив’язки ТС, дає право на використання комунального майна для розміщення ТС терміном не більше ніж на термін дії паспорта прив’язки.

2.13. Плата за Договором стягується відповідно до чинного законодавства, рішень Одеської міської ради.

2.14. Строк дії паспорта прив'язки відповідно до генерального плану міста, плану зонування та детального плану територій, а також з урахуванням строків реалізації їх положень, не може перевищувати 3 років.

2.15. Продовження строку дії паспорта прив'язки здійснюється за заявою замовника шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки УАМ у паспорті прив'язки.

2.16. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта господарювання, паспорт прив'язки може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив'язки або на новий строк.

2.17. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив'язки та договору оренди комунального майна для розміщення тимчасових споруд. При розміщенні літніх майданчиків окремий паспорт прив’язки на цей об’єкт не розробляється, якщо на майданчику відсутні споруди: настил, огорожа, навіс, тощо, а договір оренди комунального майна укладається на площу майданчика відповідно до вимог даного Порядку. Підставою для розміщення літнього майданчика є договір оренди майна комунальної власності, укладений з Управлінням, а також паспорт прив’язки у разі потреби.

2.18. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.

2.19. Після розміщення ТС замовник подає до УАМ письмову заяву, в якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив’язки (додаток 3).

2.20. Паспорт прив'язки виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника ТС, другий – в УАМ.

2.21. Дія паспорта прив'язки призупиняється, анулюється, відновлюється за умов, передбачених чинним законодавством.

2.22. Розміщення ТС самовільно забороняється.

2.23. Власники (користувачі) ТС зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

2.24. У разі, коли власник (користувач) має намір змінити естетичний вигляд ТС, він звертається до УАМ з письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив'язки у частині ескізів фасадів. УАМ розглядає нові ескізи фасадів ТС впродовж десяти робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень керівник УАМ візує нові ескізи фасадів ТС.

2.25. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання відповідно до законодавства та погоджується з Управлінням у встановленому порядку.

2.26. Документація щодо встановлення ТС, видана до набрання чинності цього Порядку, дійсна до закінчення терміну її дії.

2.27. Засоби пересувної мережі (холодильне та інше обладнання), що розміщуються поряд з ТС, не можуть перевищувати 25 відсотків площі ТС і мають розміщуватись поряд з ТС на відстані не більше ніж 1 метр.

2.28. Власники ТС (крім випадків передбачених у п. 2.28 цього порядку) зобов’язані прийняти єдиноразову участь в комплексному соціально-економічному розвитку міста та благоустрою його території на підставі окремо укладеного договору з Управлінням на підставі відповідного договору. Вказані кошти витрачаються згідно з вимогами чинного законодавства. Розмір участі визначається виконавчим комітетом Одеської міської ради.

2.29. Визначення пайової участі для утримання об’єктів благоустрою, розташованих в прибережній та парковій зонах, скверах та на територіях для експлуатації фонтанів, бюветних гідротехнічних комплексів, ставків здійснюється відповідно до Додатку № 5 до Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції.
3. Порядок розміщення засобів пересувної мережі та торговельних майданчиків без тимчасових споруд
3.1. На території кожного району міста розробляється орієнтовна схема розміщення засобів пересувної мережі та торговельних майданчиків без тимчасових споруд (крім розміщення даних об’єктів у прибережній та парковій зонах, скверах та на територіях для експлуатації фонтанів, бюветних гідротехнічних комплексів, ставків), яка затверджується розпорядженням голови районної адміністрації Одеської міської ради (далі - РА). У схемі обов’язково визначаються місця, де забороняється розміщення пересувної мережі та торговельних майданчиків без тимчасових споруд. Схема проходить обов’язкове попереднє обговорення із залученням, у тому числі, мешканців відповідного району міста та із обов’язковим врахуванням думки депутата Одеської міської ради, що обирався за відповідним мажоритарним округом. Принципові рішення схеми погоджуються УАМ та управлінням ДАЇ у м. Одесі, а в історичних ареалах – також відповідним органом охорони об’єктів культурної спадщини.

3.2. Для розміщення засобу пересувної мережі заявник звертається до РА із заявою, до якої додаються:

  • схема розташування засобу пересувної мережі та торговельних майданчиків без ТС, яка, за його заявою, розробляється КП «Одеспроект»;

  • місця підключення до інженерних мереж, у випадку їх наявності;

  • реквізити суб’єкта господарювання (найменування, ПІБ, адреса, контактна інформація).

3.3. РА протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви визначає відповідність намірів заявника місця розташування засобу пересувної мережі або торговельного майданчика без ТС затвердженій схемі, правилам благоустрою, іншим нормативно-правовим та нормативно-технічним актам, містобудівній документації або надає аргументовану відмову щодо реалізації наміру розміщення засобу пересувної мережі або торговельного майданчика без ТС, після чого направляє повідомлення заявнику та до Управління.

3.4. Заявник, після отримання від РА зазначеного у пп. 3.3. повідомлення, замовляє у КП «Одеспроект»:

- схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній підоснові (М 1:500), яка містить озеленення, розміщення урн, освітлення, інші елементи благоустрою;

- схему благоустрою прилеглої території;

- технічні умови (за наявності).

3.5. Після оформлення документів, передбачених п. 3.4. даного Порядку, заявник звертається до Управління для укладення договору закріплення території та прийняття пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою. Розмір пайової участі визначається рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради для кожного району.

3.6. Договір закріплення території разом з іншими договорами та документами, передбаченими даним Порядком, дає право на розміщення засобу пересувної мережі терміном до одного року.

3.7. Плата за Договором стягується відповідно до чинного законодавства.

3.8. Самовільне розміщення засобу пересувної мережі забороняється.
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Проект рішення одеської міської ради iconРішення виконавчого комітету
Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами,...

Проект рішення одеської міської ради iconДо рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання „Про внесення...
Харківської міської ради 5 скликання „Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29. 12. 2004р....

Проект рішення одеської міської ради iconПроект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого...
Одесского городского совета «О внесении изменений и дополнений в решение исполнительного комитета Одесского городского совета от...

Проект рішення одеської міської ради iconПаспор т малиновського район у
Малиновський район створений згідно рішення Одеської міської ради №197-ххіv від 26. 07. 02р. "Про адміністративно-територіальний...

Проект рішення одеської міської ради iconПро внесення на розгляд Одеської
Одеси, створення умов для забезпечення якісних послуг з паркування, збільшення надходжень до міського бюджету, виконавчий комітет...

Проект рішення одеської міської ради iconДодаток до розпорядження
Про внесення змін до рішення 1 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 19. 04. 2006 р. №2/06 «Про затвердження складу постійних...

Проект рішення одеської міської ради iconСтахановська міська рада шостого скликання сорок п’ята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Стаханівської міської ради з питань земельних відносин

Проект рішення одеської міської ради iconЗаконність І правопорушення 28
Едуард матвійчук очолить список партії регіонів на виборах до одеської міської ради 10

Проект рішення одеської міської ради iconЗатверджен о рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської...
Порядок ведення діловодства в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах міської ради

Проект рішення одеської міської ради iconРішення 24 засідання виконкому міської ради від 19, 24, 25, 29 та 30 грудня 2008 року
Липня 2008 року, для надання їм одноразової допомоги з державного бюджету в сумі 5,0 тис грн. (п’ять тисяч грн.) кожному (№ з/п 3251...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<