Проект рішення одеської міської ради
Скачать 288.33 Kb.
НазваниеПроект рішення одеської міської ради
страница2/3
Дата публикации15.03.2013
Размер288.33 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
1   2   3

4. Особливості розміщення тимчасових споруд, засобів пересувної мережі, торговельних майданчиків без тимчасових споруд у прибережній та парковій зонах, скверах та на територіях для експлуатації фонтанів, бюветних гідротехнічних комплексів, ставків
4.1. Орієнтовна схема розміщення засобів пересувної мережі та торговельних майданчиків без тимчасових споруд у прибережній та парковій зонах, скверах та на територіях для експлуатації фонтанів, бюветних гідротехнічних комплексів, ставків розробляється відповідними комунальними підприємствами (балансоутримувачами територій) та затверджується управлінням екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.

4.2. Підставою для розміщення засобів пересувної мережі та торговельних майданчиків без тимчасових споруд у прибережній та парковій зонах, скверах та на територіях для експлуатації фонтанів, бюветних гідротехнічних комплексів, ставків є договір про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, який укладається відповідно до додатку № 5 до Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції та самостійно оформлені (отримані) заявником:

- схема розміщення ТС, виконана на топографо-геодезичній підоснові (М 1:500), яка містить озеленення, розміщення урн, освітлення, інші елементи благоустрою;- схема благоустрою прилеглої території;

- технічні умови (за наявності).
5. Розміщення ТС, засобів пересувної мережі торговельних майданчиків без ТС під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів
5.1. Загальноміські ярмарки, державні та місцеві святкові, урочисті масові заходи, пов’язані із розміщенням ТС, засобів пересувної мережі, торговельних майданчиків без ТС проводяться на підставі розпорядження міського голови.

5.2. Ярмарки, урочисті масові заходи районного значення, пов’язані із розміщенням ТС, засобів пересувної мережі, торговельних майданчиків без ТС проводяться на підставі розпорядження відповідної районної адміністрації Одеської міської ради.

5.3. Строк проведення заходів, передбачених пп. 5.1, 5.2, не може перевищувати 10 днів.

5.4. Під час проведення заходів, передбачених пп. 5.1, 5.2, ТС, засоби пересувної мережі, торговельні майданчики без ТС розміщуються на підставі тимчасового плану-схеми, затвердженого розпорядженням про проведення заходу.
6. Контроль та демонтаж
6.1. ТС , що розміщуються протиправно (самовільно встановлені), а саме:

  • Розміщенні з порушенням цього Порядку;

  • розміщені без отримання паспорту прив’язки та без договорів відповідно до цього Порядку;

  • що продовжують розміщуватись після закінчення терміну дії паспорту прив’язки та відповідних договорів;

  • що розміщуються з відхиленням від параметрів, визначених паспортом прив’язки, що продовжують розміщуватись після закінчення терміну дії документів, виданих до затвердження цього порядку.

6.2. Факт порушення фіксується в акті обстеження, який складається представниками УАМ або Управління.

6.3. Порушнику також видається попередження (припис) з вимогою демонтажу самовільно встановленої тимчасової споруди у письмовій формі, який надсилається йому поштою або вручається особисто. У приписі встановлюється місячний термін для усунення порушень.

6.4. У випадку невиконання припису демонтаж здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради за рахунок власника.

6.5. У разі невиконання припису демонтаж здійснює Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради. До демонтажу залучаються представники міського відділу УМВС в Одеській області, відповідні комунальні підприємства, підрядні організації, спеціалісти тощо.

6.6. При здійсненні власник самостійно відкриває об’єкт та звільняє його від товарно-матеріальних цінностей і особистого майна, про що представниками відповідного органу місцевого самоврядування складається акт в довільній формі, який підписує власник та представники органів місцевого самоврядування Одеської міської ради, після чого Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради здійснює демонтаж ТС.

6.7. У разі відсутності (переховування, хвороба, знаходження у відрядженні) власника самовільно встановленої ТС, відкриття об’єкту проводиться в присутності правоохоронних органів, про що представниками органів місцевого самоврядування складається акт у довільній формі та здійснюється опис товарно-матеріальних цінностей і особистого майна, що знаходиться в межах ТС. Після проведення опису, самовільно встановлений ТС об’єкт закривається та опечатується. ТС може бути демонтовано та переміщено до місця зберігання в опечатаному вигляді.

6.8. Акти та опис, вказані в п.п. 6.6, 6.7. Порядку складаються в двох екземплярах, які підписуються представниками органів місцевого самоврядування Одеської міської ради та власником відповідної самовільно встановленої тимчасової споруди; один екземпляр надається власнику інший зберігається в Управлінні . В разі, якщо власник самовільно встановленої ТС відсутній при виконанні робіт з демонтажу, невідомий, переховується чи відмовляється підписувати вказані документи в акті про це робиться відповідна позначка. В такому випадку екземпляр акту, призначений власнику об’єкта, зберігається у відповідному виконавчому органі Одеської міської ради.

6.9. На місці демонтованого ТС обов’язково розміщується оголошення (способом, що залежить від умов місцевості) де вказується підстава проведення демонтажу, місце зберігання демонтованого ТС, контактні дані відповідних посадових осіб.

6.9. Демонтована ТС зберігається на спеціальному штрафному майданчику та може бути повернена власнику після відшкодування витрат на її зберігання, демонтаж та транспортування, інших витрат. Речі, що знаходились в межах ТС мають бути повернуті його власнику в будь-якому разі, без внесення плати.

6.10. Демонтовані самовільно встановлені тимчасові споруди видаються їх власнику при пред’явленні наступних документів:

  • акту, складеного при демонтажі самовільно встановлених тимчасових споруд (в разі наявності у власника такого акту);

  • документів, що посвідчують особу;

  • документів, що підтверджують право власності на демонтовану тимчасову споруду чи законного володіння, користування нею, а також документів, що підтверджують право власності на товаро-матеріальні цінності, особисті речі, що знаходились у ТС;

- документів про оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем, переміщенням та зберіганням ТС.

6.11. У разі, якщо власник ТС протягом одного місяця не вжив дії щодо повернення йому ТС, що демонтована і зберігається на штрафному майданчику, ТС може бути реалізована уповноваженим комунальним підприємством для відшкодування витрат на її зберігання, демонтаж та транспортування.

6.12. Демонтовані ТС, засоби пересувної мережі зберігаються протягом 3 місяців з дати проведення демонтажу. Подальше розпорядження ТС та засобами, термін зберігання яких сплинув здійснюється в установленому законодавством порядку.

6.13. Правила даного розділу, з урахуванням особливостей, застосовуються до демонтажу торговельних майданчиків та засобів пересувної мережі.
^ 7. Перехідні положення
7.1. Відповідна документація щодо встановлення ТС, видана до набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення терміну її дії.

7.2. При затвердженні комплексної схеми розміщення ТС та архітипу, суб’єкти господарювання зобов’язані в термін до шести місяців оформити необхідну документацію, передбачену даним Порядком, та привести ТС у відповідність до комплексної схеми та архітипу.


Секретар ради О. Бриндак

Додаток № 2

до рішення Одеської міської ради

від _____________

№ ______________
Договір
оренди комунального майна для розміщення тимчасових споруд та торговельних (літніх) майданчиків

м. Одеса “____”___________20__р.

Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради) в особі ___________________________________, який діє на підставі Положення про управління (далі – Орендодавець), з одного боку та __________________, що діє на підставі Статуту (далі – Орендар), з іншого боку уклали договір про нижчевикладене:

1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно – елемент благоустрою, площею _____ кв.м, що знаходиться за адресою:

_________________________________________________________________________

межі якого визначені на схеми розміщення, виконаної _________________________________________,

експертна вартість якого складає: _____________________.

1.2. Вказане Майно передається в оренду для розміщення ТС, торговельного майданчика без ТС.

1.3. Строк дії договору оренди з _________ по __________.

^ 2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА
2.1. Вказане у пп. 1.1 майно (далі – Майно) повинно бути передано Орендарю протягом 10 днів після підписання договору й акта приймання-передачі та повинно бути використано виключно для розміщення ТС, засобу пересувної мережі, торговельного майданчика без ТС.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається територіальна громада м. Одеси.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється згідно з актом приймання-передачі (додаток № 1 до Договору), що є невід’ємною частиною Договору.

2.4. У разі припинення дії цього Договору або у випадку його дострокового розірвання Майно повертається Орендарем Орендодавцю у 15-денний термін за актом приймання-передачі, складеним на момент припинення дії цього Договору та звіреним з актом приймання-передачі Майна в оренду.

2.5. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання акта приймання-передачі.

3. ^ ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Орендна плата визначається на підставі ст. 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення Одеської міської ради від 09.11.2005 р. № 4840-IV “Про нову редакцію Методики розрахунків граничних розмірів орендної плати за оренду майна, що у комунальній власності територіальної громади міста Одеси”.

3.2. За орендоване Майно Орендар зобов’язується сплачувати орендну плату відповідно до розрахунку, приведеного в додатку № 1 до Договору, що становить за перший після підписання договору місяць (прописом) грн. без урахування податку на додану вартість та індексу інфляції. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за минулий місяць на щомісячний індекс інфляції, що друкується Міністерством статистки України.

Орендар вносить орендну плату щомісячно до 15 числа поточного місяця незалежно від його господарської діяльності.

3.3. За повідомленням Орендодавця розмір орендної плати змінюється у випадках зміни методики її розрахунку, цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України та рішеннями Одеської міської ради з дня їх вступу у законну силу.

3.4. У випадку припинення дії цього Договору у зв’язку із закінченням строку чи у разі його дострокового розірвання Орендар сплачує орендну плату по день підписання акта приймання-передачі Майна.
^ 4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
4.1. Орендодавець зобов’язується передати в оренду Майно згідно з цим Договором та актом приймання-передачі.

4.2. Орендодавець має право контролювати стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в оренду.

4.3. Орендодавець має право виступати з ініціативою щодо внесення змін до договору оренди чи його розірвання в разі невикористання орендованого Майна протягом 3-х місяців або невиконання чи неналежного виконання цього Договору Орендарем.

4.4. Орендодавець не відповідає за зобов’язання Орендаря.
^ 5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
5.1. Орендар зобов’язується використовувати орендоване Майно за призначенням та згідно з умовами цього Договору.

5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату та податок на додану вартість.

5.3. Протягом дії цього Договору, крім своєчасного внесення орендної плати, Орендар зобов’язаний:

а) забезпечувати збереження орендованого Майна, своєчасно проводити необхідний його ремонт, запобігати його пошкодженню і псуванню;

б) утримувати орендоване Майно в технічно справному стані, забезпечувати його санітарний та екологічно чистий стан;

в) за свій рахунок проводити протипожежні заходи, нести матеріальну відповідальність за збитки, спричинені пожежею, що виникла з вини Орендаря;

г) виконувати рішення, розпорядження і накази місцевих органів влади;

ґ) протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно в порядку, визначеному чинним законодавством;

д) ризик випадкової загибелі чи пошкодження орендованого Майна несе Орендар з моменту укладення цього Договору;

е) забезпечити режим роботи тимчасової споруди (засобу пересувної мережі, торговельного майданчика) з ___ ___ по ___ ___ .

5.4. Орендар безперешкодно допускає представників Орендодавця в робочий час доби для контролю виконання правил використання Майна й обов’язків за Договором.

5.5. Після закінчення строку дії Договору чи у випадку його дострокового розірвання Орендар зобов’язаний у 15-денний термін здати Орендодавцю Майно за актом приймання-передачі в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального зносу, в повному обсязі, з усіма зробленими поліпшеннями, безоплатно.

5.6. Орендар має право здавати частину орендованого Майна в суборенду іншим особам чи організаціям лише за письмовим погодженням Орендодавця.

У 5-денний термін з дати отримання згоди на суборенду надати до Управління копію договору суборенди, в іншому разі згода втрачає силу.

5.7. При необхідності, за вимогою сторін може бути здійснена перевірка розрахунків орендної плати Орендаря з Орендодавцем не пізніше 20 числа наступного місяця після звітного кварталу. Результати перевірки оформлюються актом, що підписується обома сторонами.

5.8. Орендар не відповідає за зобов’язання Орендодавця.
^ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані збитки згідно з чинним законодавством України. Відшкодування збитків не звільняє винну сторону від виконання умов договору.

6.2. За несвоєчасне внесення Орендарем орендної плати протягом 3-х місяців з дати закінчення строку платежу Договір підлягає розірванню згідно з чинним законодавством.

6.3. При порушенні правил експлуатації й утримання орендованого Майна, а також при невиконанні чи неналежному виконанні обов’язків за договором, Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів прибутків громадян за кожне порушення, з усуненням наслідків невиконання чи неналежного виконання умов договору.

6.4. За несвоєчасне внесення орендної плати Орендар сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми просроченого платежу за кожен день просрочки.
7. ФОРС-МАЖОР
Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання було наслідком форс-мажорних обставин, за умови повідомлення стороною, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором, протилежної сторони у 3-денний термін.
1   2   3

Похожие:

Проект рішення одеської міської ради iconРішення виконавчого комітету
Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами,...

Проект рішення одеської міської ради iconДо рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання „Про внесення...
Харківської міської ради 5 скликання „Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 29. 12. 2004р....

Проект рішення одеської міської ради iconПроект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого...
Одесского городского совета «О внесении изменений и дополнений в решение исполнительного комитета Одесского городского совета от...

Проект рішення одеської міської ради iconПаспор т малиновського район у
Малиновський район створений згідно рішення Одеської міської ради №197-ххіv від 26. 07. 02р. "Про адміністративно-територіальний...

Проект рішення одеської міської ради iconПро внесення на розгляд Одеської
Одеси, створення умов для забезпечення якісних послуг з паркування, збільшення надходжень до міського бюджету, виконавчий комітет...

Проект рішення одеської міської ради iconДодаток до розпорядження
Про внесення змін до рішення 1 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 19. 04. 2006 р. №2/06 «Про затвердження складу постійних...

Проект рішення одеської міської ради iconСтахановська міська рада шостого скликання сорок п’ята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Стаханівської міської ради з питань земельних відносин

Проект рішення одеської міської ради iconЗаконність І правопорушення 28
Едуард матвійчук очолить список партії регіонів на виборах до одеської міської ради 10

Проект рішення одеської міської ради iconЗатверджен о рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської...
Порядок ведення діловодства в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах міської ради

Проект рішення одеської міської ради iconРішення 24 засідання виконкому міської ради від 19, 24, 25, 29 та 30 грудня 2008 року
Липня 2008 року, для надання їм одноразової допомоги з державного бюджету в сумі 5,0 тис грн. (п’ять тисяч грн.) кожному (№ з/п 3251...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<