Про внесення на розгляд Одеської
Скачать 337.91 Kb.
НазваниеПро внесення на розгляд Одеської
страница3/3
Дата публикации15.03.2013
Размер337.91 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Спорт > Документы
1   2   3

^ 8. Порядок справляння збору за місця

для паркування транспортних засобів у місті Одесі»

8.1.Об’єкт і база оподаткування збором

- Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням Одеської міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

- Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

8.2.Ставки збору

- Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності згідно затверджених територіальних зон знаходження земельних ділянок.

- Ставки збору затверджені рішенням Одеської міськради від 31.01.2011 №281-VI «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів».

8.3.Порядок обчислення та строки сплати збору

- Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування такої земельної ділянки. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

- Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

- Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

- Зарахування місцевого збору за місця для паркування транспортних засобів здійснюється до місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

8.4. Обов’язки платника збору за місця для паркування транспортних засобів

Платник повинен:

- Стати на облік у податкових органах за місцезнаходженням місць визначених для паркування транспортних засобів в порядку, встановленому законодавством України;

- Вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати даного збору;

- Подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою даного збору;

- Сплачувати збір в строки та у розмірах, встановлених цим рішенням.

8.5. Відповідальність платників

- Платники збору несуть відповідальність за порушення податкового законодавства згідно з вимогами Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755VІ»

8.6.Контроль

- Контроль за повнотою та своєчасністю сплати збору за місця для паркування транспортних засобів здійснюють органи державної податкової служби в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

^ 9. Тарифи на послуги з утримання майданчиків для платного

паркування транспортних засобів

9.1. Тарифи на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів розраховуються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. № 258 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів».

9.2. Тарифи на послуги визначаються для кожної паркувальної зони окремо, як відношення річної вартості послуг до річного обсягу їх надання з урахуванням коефіцієнта завантаженості.

9.3. Тарифи на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів у м. Одесі затверджується рішенням Одеської міської ради.

^ 10. Контроль за виконанням цього Положення

10.1. Контроль за виконанням цього Положення у частині забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюють органи Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України.

10.2. Контроль за виконанням цього Положення операторами здійснює уповноважений орган.

10.3. Контроль за дотриманням оператором схем паркування покладається на Інспекцію з благоустрою міста, Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху, ДАІ м. Одеси та уповноважений орган у межах їх повноважень.
Секретар ради О.Б. Бриндак


Додаток № 2

до рішення Одеської міської ради

від «__»_______________2011 р.

№ _____

Договір № ________

про паркування транспортних засобів
м. Одеса «____» ___________ р.

^ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРКСЕРВІС-ОДЕСА", зареєстроване та діюче відповідно до вимог чинного законодавства України, в особі _________________________________, який діє на підставі Статуту, (далі за текстом – КП «Парксервіс-Одеса») з однієї сторони, та ____________________________, в особі ____________________, який діє на підставі ___________, надалі пойменоване "Оператор" з другої сторони, разом пойменовані як «Сторони», уклали цей договір про наступне:

^ 1. Предмет договору

1.1 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. №1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», ст. 266 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р., рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 року №2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території м. Одеси», рішення Одеської міської ради від 16.04.2008 року №2739-V, рішення Одеської міської ради від 08.04.2011 р. № 520-VI «Про затвердження переліку земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Одеси», КП «Парксервіс-Одеса» надає право Оператору організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на місцях для паркування (майданчик для платного паркування, спеціально відведена автостоянка) загальною площею ___, що розташовані за адресою:

м. Одеса, __________________.

1.2. Оператор здійснює обслуговування (експлуатацію) місць для паркування з метою надання послуг паркування та перерахування збору за місця для паркування транспортних засобів у розмірі та порядку передбаченому Розділом 3 цього договору «Розмір і порядок розрахунків».

^ 2. Права та обов’язки сторін

2.1. КП «Парксервіс-Одеса» зобов’язано:

2.1.1 Надати право Оператору організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на місцях для паркування.

2.1.2. Здійснювати постійний нагляд за своєчасним та повним перерахуванням збору за місця для паркування транспортних засобів відповідно до діючого законодавства України та умов цього договору.

2.1.3. Здійснювати нагляд (моніторинг) за обслуговуванням (експлуатацією) місць для паркування.

2.1.4. Затверджувати розрахунок збору за місця за паркування транспортних засобів.

2.2. КП «Парксервіс-Одеса» має право:

2.2.1. З метою перевірки виконання умов договору у будь-який час доби здійснювати перевірки та, у разі виявлення порушень, складати відповідний акт.

2.2.2. Надавати платні послуги Оператору, які пов’язані зі здійсненням організації та порядку паркування, згідно Договору.

2.3. Оператор зобов’язаний:

2.3.1. Забезпечити своєчасне та повне перерахування збору за місця для паркування транспортних засобів, передбаченого умовами цього договору.

2.3.2. Здійснювати облаштування місць для паркування дорожніми знаками, наносити розмітку відповідно до затвердженої схеми розміщення майданчика для паркування.

2.3.3. Забезпечувати безпеку дорожнього руху на місцях для паркування, згідно затвердженої схеми розташування майданчику, дотримання правил екологічної безпеки, санітарних норм, відповідно до умов цього договору.

2.3.4. Використовувати місця для паркування за цільовим призначенням.

2.3.5. Забезпечити місця для паркування належними правовстановлюючими документами, а саме:

  • копією договору з КП «Парксервіс-Одеса»;

  • схемою або паспортом майданчика для паркування транспортних засобів.

2.3.6. Забезпечити належний санітарний стан місць для паркування та прилеглої території на відстані 10 метрів згідно п. 5.6.2. «Правил благоустрою території м. Одеси».

2.3.7 Забезпечити облаштування місця для паркування паркувальними автоматами (набирає чинності з 01.01.2012 р.).

^ 2.4. Оператор має право:

2.4.1. Самостійно здійснювати діяльність у межах, визначених діючим законодавством і цим договором.

2.4.2. Одержувати платні послуги з боку КП «Парксервіс-Одеса», які пов’язані зі здійсненням організації та порядку паркування. Перелік та вартість послуг передбачаються окремим Договором або додатковою угодою.
^ 3. Розмір і порядок розрахунків

3.1 Ставка збору за місця для паркування транспортних засобів встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності. Розмір ставки збору за паркування встановлюється згідно до Податкового кодексу України, рішення Одеської міської ради від 31.01.2011 року № 281-VI.

3.2. Оператор перераховує збір за місця для паркування транспортних засобів у повному обсязі до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) на розрахунковий рахунок державного казначейства _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________згідно розрахунку.

3.3. Розмір суми збору може бути переглянутий КП «Парксервіс-Одеса» в разі зміни загальної площі місць для паркування, зміни ставок збору за місця для паркування транспортних засобів, змін у діючому законодавстві.

3.4. Грошові розрахунки за цим договором проводяться в національній валюті України.

3.5. Оператор зобов’язаний зареєструватися, як платник збору за місця для паркування транспортних засобів в податковій інспекції за місцем знаходження місць для паркування та надавати щоквартальні звіти про сплату збору за місця для паркування транспортних засобів до податкової інспекції у _________________ районі м. Одеси.
^ 4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони в своїй діяльності керуються чинним законодавством України і нормативними актами Одеської міської ради та її виконавчого комітету.

4.2. Сторони згідно договору не несуть відповідальності за зобов'язаннями кожної з Сторін перед третіми особами.

4.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.4. У разі прострочення перерахування збору за місця для паркування транспортних засобів щодо термінів передбачених умовами цього договору більше 10 календарних днів, Оператор сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу.

4.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання було наслідком форс-мажорних обставин, за умовами повідомлення стороною, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором, протилежну сторону у 2-денний термін.

4.6. Сторони зобов'язані своєчасно, не пізніше 7 робочих днів, повідомляти одна одну про зміни їхніх юридичних адрес та місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, посадових осіб сторін договору, установчих документів, зміну форми власності, а також про всі інші зміни, які можуть вплинути на виконання зобов'язань за цим договором.

^ 5. Вирішення спорів

    1. У разі виникнення розбіжностей чи суперечок Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

    2. У разі неможливості врегулювання, суперечка підлягає розв’язанню в суді у встановленому законом порядку.

  1. Порядок дії та розірвання договору

6.1 Термін дії договору визначається на період з _______________ по _____________________.

6.2. Дія договору припиняється після закінчення строку, на який договір було укладено.

6.3. Дія договору припиняється достроково:

6.3.1. За згодою сторін;

6.3.2. За рішенням суду або прийняття відповідних рішень місцевими органами влади;

6.3.3. У разі проведення реконструкції вулиць, на яких розташовані майданчики для паркування;

6.4. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку за вимогою КП «Парксервіс-Одеса» у разі неналежного виконання Оператором п.п. 2.3., 3.2. цього Договору шляхом відповідного письмового повідомлення. Договір вважається розірваним з моменту отримання Оператором повідомлення.

6.5. Договір може бути розірвано Оператором, якщо про даний намір КП «Парксервіс-Одеса» буде проінформовано письмово не пізніше як за один місяць до дати розірвання договору.


  1. Інші умови

7.1. КП «Парксервіс-Одеса» та Оператор не несуть відповідальності за цим договором, якщо невиконання умов договору є наслідком рішень органів місцевого самоврядування та чинного законодавства України.

7.2. У випадку прийняття місцевими органами влади рішення про надання земельної ділянки, на якій розташований майданчик для паркування, для інших цілей, Оператор, за письмовою вимогою КП «Парксервіс-Одеса» повинен в 10-ти денний термін з моменту одержання такої вимоги, звільнити територію з подальшим розірванням договору у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.3. Всі доповнення, додатки, додаткові угоди до цього договору є невід’ємною його частиною та обов’язкові до виконання.

7.4. Внесення змін до цього Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом укладання Додаткових угод, підписаних уповноваженими представниками Сторін.

8.Реквізити і адреси сторін:

КП «Парксервіс-Одеса»

Оператор


9.Підписи сторін:
Секретар ради О.Б. Бриндак
1   2   3

Похожие:

Про внесення на розгляд Одеської iconУкраїна дол и нська сільська рада ренійського району одеської області рішення
«Про внесення змін в оподаткуванні, обліку І звітності суб’єктів малого підприємництва ”, р. 1 ст. 7,10 Податкового Кодексу України,...

Про внесення на розгляд Одеської iconУкраїна житомирська обласна рада рішення
Про внесення змін до рішення обласної ради від 18. 03. 10 №1062 «Про внесення змін в адміністративно територіальний устрій Житомирської...

Про внесення на розгляд Одеської iconЗакону України "Про внесення змін до
Пропозиції до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,...

Про внесення на розгляд Одеської iconПроект рішення про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого...
Одесского городского совета «О внесении изменений и дополнений в решение исполнительного комитета Одесского городского совета от...

Про внесення на розгляд Одеської iconНабуває чинності закон щодо скасування експортних мит на пшеницю та кукурудзу!
Сьогодні, 21 жовтня 2011 року, в газеті «Голос України» опублікований Закон №3906-vi «Про внесення змін до Закону України «Про внесення...

Про внесення на розгляд Одеської iconПро розгляд пропозицій щодо затвердження
Господарського кодексу України, керуючись ст. 17, ст. 25, підпунктом 4 п.«а» ст. 27, Закону України «Про місцеве самоврядування в...

Про внесення на розгляд Одеської iconРішення виконавчого комітету
Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами,...

Про внесення на розгляд Одеської iconПро прийняття до відома стратегії розвитку комунального
Про розгляд пропозицій щодо затвердження стратегії розвитку комунального підприємства “Cкадовський міський кінотеатр” “Скадовськ”...

Про внесення на розгляд Одеської iconПро внесення до узагальненої бази даних кодів імеі терміналів
Копія відповідних сторінок паспорта, що містять відомості про прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та відмітку про перетин...

Про внесення на розгляд Одеської iconКеруючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»...
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (п п. 24 частини 1 ст. 26), Законом України «Про внесення змін у...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<