Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
Скачать 278.85 Kb.
НазваниеПро застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
страница1/3
Дата публикации07.07.2013
Размер278.85 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
  1   2   3
                              

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.205 ){ Вводиться в дію Постановою ВР
N
266/95-ВР від 06.07.95, ВВР, 1995, N 28, ст.206 }{ В редакції Законів
N
227/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 33, ст.155
N 1776-III (
1776-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.315 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1927-III (
1927-14 ) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.316
N 2156-III (
2156-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 7, ст.34
N 2746-III (
2746-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 5, ст. 32
N 380-IV (
380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 860-IV (
860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300
N 1344-IV (
1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2056-IV (
2056-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.23
N 2285-IV (
2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV (
2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2756-VI (
2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 3609-VI (
3609-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 6, ст.50
N 4014-VI (
4014-17 ) від 04.11.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.248
N 4652-VI (
4652-17 ) від 13.04.2012
N 4834-VI (
4834-17 ) від 24.05.2012
N 5083-VI (
5083-17 ) від 05.07.2012
N 5316-VI (
5316-17 ) від 02.10.2012 }
{ У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в
усіх відмінках замінено словами "центральний орган
виконавчої влади з питань економічної політики" у
відповідному відмінку згідно із Законом N 860-IV
(
860-15 ) від 22.05.2003 }{ У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності"
у всіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкт
господарювання" у відповідному відмінку і числі згідно із
Законом N 2756-VI (
2756-17 ) від 02.12.2010 }
Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання
та їх господарські одиниці, які здійснюють розрахункові операції у
готівковій та/або безготівковій формі.

Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів
розрахункових операцій у інших законах, крім Податкового кодексу
України ( 2755-17 ), не допускається.

{ Преамбула в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від
02.12.2010 }Розділ I
^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
{ Статтю 1 виключено на підставі Закону N 2756-VI ( 2756-17 )
від 02.12.2010 }
Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому
значенні:

фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових
операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове
зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і
неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових
операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із
застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо),
або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

реєстратор розрахункових операцій - пристрій або
програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні
функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій
при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів
(наданих послуг). До реєстраторів розрахункових операцій
відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний
контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система,
електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо;

розрахункова операція - приймання від покупця готівкових
коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем
реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за
повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі
застосування банківської платіжної картки - оформлення
відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій
формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення
товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів
щодо перерахування коштів у банк покупця;

електронний контрольно-касовий апарат - реєстратор
розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє
програмування найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх
кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів. У
цьому Законі до електронних контрольно-касових апаратів
відносяться також торговельні автомати або інше подібне
устаткування, що призначене для операцій з продажу товарів
(послуг) без видачі покупцю чека, іншого звітного документа за
готівкові кошти чи їх замінники - жетони, картки платіжних систем
або інші замінники грошей, без участі фізичної особи, яка
контролює здійснення оплати таких товарів (послуг); ( Абзац п'ятий
статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III
( 2156-14 ) від 21.12.2000 )

комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових
операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який
додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його
застосування, і забезпечує друкування розрахункових та інших
звітних документів;

електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор
розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості
реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування
розрахункових та інших звітних документів; ( Абзац сьомий статті 2
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III ( 2156-14 ) від
21.12.2000 )

електронний таксометр - реєстратор розрахункових операцій,
який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за
проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів;

автомат з продажу товарів (послуг) - реєстратор розрахункових
операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за
готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів
тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості
та вартості, та створює контрольну стрічку в електронному вигляді;
{ Абзац дев'ятий статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій -
перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх
модифікацій, які мають підтвердження відповідності вимогам діючих
державних технічних регламентів та стандартів згідно із Законом
України "Про підтвердження відповідності", а також відповідають
вимогам нормативних актів України, i такi реєстратори
розрахункових операцій дозволені для застосування у сфері,
визначеній цим Законом; { Абзац десятий статті 2 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012,
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }

фіскальна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі
реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового
занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової
інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити
або знищити без пошкодження самого пристрою;

виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє реєстратори
розрахункових операцій і є власником конструкторсько-технологічної
та програмної документації або відповідної ліцензії на їх
виготовлення;

постачальник - виробник або суб'єкт господарювання, який за
договором з виробником організовує продаж, технічне обслуговування
і ремонт реєстраторів розрахункових операцій;

центр сервісного обслуговування - суб'єкт господарювання,
який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в
експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного,
післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій;

розрахунковий документ - документ встановленої форми та
змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція,
проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення)
товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів,
купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках,
передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку
реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;

розрахункова книжка - належним чином зброшурована та
прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової
служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які
видаються покупцям у визначених цим Законом випадках, коли не
застосовуються реєстратори розрахункових операцій;

книга обліку розрахункових операцій - прошнурована і належним
чином зареєстрована в органах державної податкової служби України
книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі
відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів,
товарів (послуг);

фінансова санкція - грошова сума, що стягується за порушення
вимог цього Закону з суб'єктів господарювання за місцем їх
реєстрації до відповідного місцевого бюджету;
( Абзац дев'ятнадцятий статті 2 виключено на підставі Закону
N 2156-III (
2156-14 ) від 21.12.2000 )
уповноважений банк - банк, зареєстрований на території
України, який має ліцензію Національного банку України на
проведення валютних операцій і здійснює валютний контроль за
операціями суб'єктів господарювання, що проводять операції з
купівлі-продажу іноземної валюти на підставі агентських угод з цим
банком;

фіскальний режим роботи - режим роботи опломбованого належним
чином реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує
безумовне виконання ним фіскальних функцій; { Абзац двадцять
перший статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

фіскальний звітний чек - документ встановленої форми,
надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані
денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг
виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті;

фіскальний звіт - документ встановленої форми, надрукований
реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для
реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, який
містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира;

денний звіт - документ встановленої форми, надрукований
реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про
денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його
застосуванням;

контрольна стрічка - копії розрахункових документів
послідовно сформованих реєстратором розрахункових операцій, що
надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а
також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної
стрічки в електронній формi; { Абзац двадцять п'ятий статті 2 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від
02.12.2010, в редакції Закону N 5083-VI ( 5083-17 )
від 05.07.2012 }

місце проведення розрахунків - місце, де здійснюються
розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та
зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги)
готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо
оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток,
платіжних чеків, жетонів тощо;

модем - окремий або у складі реєстратора розрахункових
операцій пристрій, призначений для передачі копії сформованих
реєстратором розрахункових операцій розрахункових документів і
фіскальних звітних чеків в електронній формі по дротових або
бездротових каналах зв'язку, до складу якого входить пам'ять для
тимчасового зберігання цих копій. { Статтю 2 доповнено абзацом
згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг iconЗвіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг...

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг iconЗвіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг...

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг iconДо Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових...
Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за...

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг iconПисьмо
Щодо питань застосування реєстраторів розрахункових операцій, перевезень вантажів автомобільним транспортом, права на податковий...

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг iconКнига обліку розрахункових операцій
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг iconКнига обліку розрахункових операцій
Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг iconЗакон України «Про стандартизацію»
Осування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої...

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг iconСтрок
Торгівля; громадське харчування; сфера послуг (оподаткування продажу товарів/послуг за двома податковими ставками)

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг iconСтрок
Торгівля; громадське харчування; сфера послуг (оподаткування продажу товарів/послуг за двома податковими ставками)

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг iconПоложення про надання послуг із перенесення абонентських номерів...
Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про телекомунікації" (далі – Закон), інших нормативно-правових актів у сфері...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<