Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія” Київ 2006
НазваниеТиповий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія” Київ 2006
страница1/5
Дата публикации10.07.2013
Размер0.7 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5
Міністерство охорони здоров’я України

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

Затверджено”

МОЗ України

____” _____________ 2006 р.

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія”


Київ – 2006
Міністерство охорони здоров’я України

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія”


Київ - 2006


Заступник начальника Ректор Національної медичної

Департаменту академії післядипломної освіти

кадрової політики, освіти та ім. П.Л.Шупика

науки МОЗ України, член-кор. АМН України,

професор професор

________________ О.В.Волосовець _ _____________ Ю.В.Вороненко

____”_________________2006 р. “____”______________ 2006 р.
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія” розроблені співробітниками кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика згідно наказу МОЗ України №81 від 23.02.2005 р. “Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів” та наказу МОЗ України від 25.11.2005 р. №621 “Про внесення змін до наказу МОЗ України №81”
Рецензенти:
^ Бєлєбез’єв Г.І. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
^ Глумчер Ф.С. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології, реаніматології та медицини катастроф Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, головний анестезіолог МОЗ України

Навчальний план і програма схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Департаменті кадрової політики, освіти та науки Міністерства охорони здоров’я України

“____”_________2006 р.

^ Склад робочої групи:
Шлапак І. П. – д.м.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, Головний токсиколог МОЗ України, заслужений діяч науки і техніки України

Бишовець С.М. – к.м.н., асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Бондар М. В. – к.м.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, Головний анестезіолог ГУОЗ м.Києва

Васильєв Г. А. – к.м.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Ващук Ф. С. – к.м.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Жежер А.О. – к.м.н., асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Лісний І.І. – к.м.н., асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Міщенко Д.Л. – к.м.н., асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Недашківський С.М. – асистент кафедри анестезіології та інтенсивної

терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Пилипенко М.М. –к.м.н., асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

Шевченко О.А. – к.м.н., асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика

^ Пояснювальна записка.
Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху. Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки лікарів-інтернів у їх професійній готовності до самостійної лікарської роботи.

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров’я. Підготовка анестезіологів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури.

Основним завданням інтернатури є підвищування теоретичних знань в галузі анестезіології та інтенсивної терапії, оволодіння основними методами загальної та регіонарної анестезії, методами анестезії в окремих галузях хірургії, методами інтенсивної терапії критичних станів, мануальними навичками лікаря-анестезіолога.

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю “Анестезіологія” протягом двохрічного періоду (22 місяців) інтернатури передбачено: 12 місяців навчання на кафедрі анестезіології та суміжних кафедрах (1872 год.) і 10 місяців на базі стажування (1560 год.).
Графік навчального процесу.

Роки навчання

Місяці

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Перший

Б

К

К

К

К

К

К

Б

Б

Б

Б

В

Другий

Б

Б

Б

Б

Б

К

К

К

К

К

К

В

Примітка:

Б – стажування на базі;

К – навчання на основній кафедрі та суміжних кафедрах;

В – відпустка.

Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня на базі стажування. Графіком навчального процесу для інтернів-анестезіологів передбачено:

- серпень (1 місяць) – на базі стажування;

  • вересень – лютий (6 місяців) – навчання на кафедрі;

  • березень – червень (4 місяці) – на базі стажування;

  • серпень – грудень (5 місяців) – на базі стажування;

  • січень – червень (6 місяців) – навчання на кафедрі;

На етапах підготовки інтернів передбачається теоретична частина та робота в умовах клініки з хворими, які потребують анестезії та інтенсивної терапії.

На базі стажування лікар-інтерн виконує свої професійно-посадові обов’язки під керівництвом досвідченого спеціаліста в обсязі не менш 50% навантаження лікаря-анестезіолога, веде в палатах інтенсивної терапії 2-3 хворих, несе на місяць два 12-годинних чергування в стаціонарі, бере участь в усіх формах діяльності у відділенні. Кожний лікар-інтерн повинен провести на різних клінічних базах (базах кафедри і базі стажування) не менше 600 анестезій під час оперативних втручань:

в ортопедії – травматології – 75;

в урології – 75;

в абдомінальній хірургії – 300;

в акушерстві – гінекології – 75;

в інших галузях хірургії – 75.

За весь період спеціалізації в інтернатурі лікар-інтерн повинен оволодіти певним переліком практичних навичок. В даному переліку передбачено три рівні засвоєння матеріалу: 1-й рівень (+) – ознайомлення з даним питанням; 2-й (++) – уміння застосовувати набуті знання і навички при курації хворих;

3-й (+++) – уміння самостійно застосовувати набуті знання та навички в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих.

Практична підготовка лікарів-інтернів на базі стажування.

Навчальний план практичної лікарської діяльності лікарів-інтернів за спеціальністю “Анестезіологія” на базі стажування (заочна частина інтернатури)

Тривалість 10 місяців (1560 год.)


^ Назва відділення (установи)

Код назви курсу навчальної програми

Кількість нав. год.

Число тижнів практичної роботи

1

2

3

4

Абдомі-нальної хірургії

9.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології печінки.

9.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання печінки.

10.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології підшлункової залози.

10.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання підшлункової залози.

11.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології шлунково-кишкового тракту.

11.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання шлунково-кишкового тракту.

39
39
39
39

39

39

1
1
1
1

1

1
Відділення торакальної хірургії

7.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології органів дихальної системи.

7.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання органів системи дихання.

39

39

1

1

Урологічне відділення

12.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології нирок і сечовивідних шляхів.

12.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання нирок і сечовивідних шляхів.

39

39

1

1

Нейрохірур-гічне відділення

14.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології нервової системи.

14.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання нервової системи.

14.5. Анестезія та ІТ при черепно-мозковій травмі.

26

26
26

0,5

0,5
0,5

Офтальмо-логічне відділення

18.1. Анестезія в офтальмології.

39

1

Відділення щелепно-лицевої хірургії

18.3. Анестезія в щелепно-лицевій хірургії.

39

1

Відділення оторино-ларингології

18.2. Анестезія в оториноларингології.

78

1

Відділення ортопедії і травматоло-гії

18.5. Анестезія в ортопедії і травматології.

78

1

Відділення дитячої хірургії

24.1. Принципи вибору методу анестезії у дітей.

24.2. Загальна анестезія у дітей.

24.3. Місцева анестезія у дітей.

24.4. Інтенсивна терапія у дітей.

6

33

6

33

1

1

Гінеколо-гічне відділення

15.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при гінекологічних захворюваннях. Стани, які потребують проведення інтенсивної терапії.

15.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання у гінекологічних хворих.

39

39

1

1

Пологове відділення

15.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при вагітності. Стани, які потребують проведення інтенсивної терапії.

15.4. Вибір методів анестезії в залежності від основного і супутнього захворювання у вагітних та при екстрагенітальній патології вагітних.

78


78

2


2

Відділення інтенсивної терапії

6.1. Суть і методи сучасної інтенсивної терапії.

6.2. Респіраторна інтенсивна терапія.

6.3. Детоксикаційна інтенсивна терапія.

6.4. Серцево-легенева та церебральна реанімація.

6.5. Аспекти живлення в ІТ. Парентеральне живлення.

6.6. Моніторинг в ІТ.

9.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології печінки.

10.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології підшлункової залози.

11.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології шлунково-кишкового тракту.

7.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології органів дихальної системи.

12.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології нирок і сечовідних шляхів.

14.2. Клініка, діагностика та ІТ невідкладних станів при патології нервової системи.

39

39

39

39
39
39

39
39
39

39
39
39

1,5

1,5

1,5

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5


Відділення опіків

23.3. Анестезія при опіках.

72

1,5

Проміжний контроль

6
Разом

1560

43


Практична підготовка лікарів-інтернів досягається шляхом систематичної та активної участі молодих лікарів в діагностичній і лікувальній роботі, обходах, клінічних розробках, інших видах практичної діяльності відділення.

Лікар-інтерн повинен здійснювати діагностично-лікувальний процес у прикріплених за ним хворих (2-3 пацієнтів). У вказаних хворих лікар-інтерн виконує весь обсяг діагностичних досліджень та лікувальних заходів на правах лікуючого лікаря. Він зобов’язаний приймати участь у додаткових дослідженнях, що проводяться цим хворим (рентгенологічних, ендоскопічних, лабораторних тощо) і лікувальних маніпуляціях.

Відповідальний за інтернатуру на базі стажування забезпечує умови для виконання інтернами індивідуальних навчальних планів проходження стажування; залучає інтернів до систематичної активної участі у діагностичній, лікувальній, санаторно-профілактичній роботі, виконання всіх видів діяльності, передбачених вимогами кваліфікаційної характеристики та індивідуальними навчальними планами підготовки інтернів; створює належні умови для набуття інтернами необхідних умінь, професійних знань та практичних навичок і здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів підготовки інтернів; проводить з інтернами планові і тематичні клінічні обходи, аналіз історій хвороб, співбесіди, семінари, практичні заняття для оволодіння практичними навичками, передбаченими індивідуальним навчальним планом; контролює самостійну діяльність інтернів і якість оформлення ними необхідної документації, бере учать у проведенні піврічного та річного підсумкового контролю.

Керівник повинен приділяти особливу увагу підбору хворих, зокрема, з урахуванням ознайомлення інтерна з їх патологією, тематика якої підлягає вивченню в даний період проходження інтернатури, його можливості самостійно виконувати необхідні діагностичні та лікувальні маніпуляції. Однак, інтерну не слід обмежуватись роботою тільки з закріпленими за ним хворими. Він повинен знати всіх пацієнтів у відділенні, бути ознайомленим з динамікою захворювання та лікування важких хворих, з затрудненнями в діагностиці, незалежно від того, хто є їх лікуючим лікарем. Для підвищення активності інтерна у лікуванні важких хворих йому необхідно доручати виконання різноманітних маніпуляцій, надавати допомогу в організації додаткових досліджень, стежити за виконанням відповідальних призначень. Особливо необхідно підкреслити, що обмеження діяльності інтерна до рамок прикріплених за ним хворих – груба помилка навчання в інтернатурі.
  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія” Київ 2006 iconТиповий навчальний план та програма спеціалїзації (інтернатури) випускників...
Охорони Здоров’я України №621 від 21. 11. 2005 р. “Про внесення змін до наказу моз україни від 23. 02. 2005 р за №81”:“Про затвердження...

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія” Київ 2006 iconЗатверджую
Робоча програма складена на основі типової програми з англійської мови для вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних...

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія” Київ 2006 iconЗатверджую
Робоча програма складена на основі типової програми з англійської мови для вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних...

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія” Київ 2006 iconАкушерство та гінекологія
Моз україни, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та інновації,...

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія” Київ 2006 iconНавчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації
Основи інформатики. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших...

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія” Київ 2006 iconМатеріали підготовки до занять Література Основна
Мойсеєнко М. І., Добровольська М. А., Інформаційні технології у фармації. Практикум, частина ІІ. Навчальний посібник для студентів...

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія” Київ 2006 iconДиплом з відзнакою
Міністерство освіти І науки рекомендує використовувати єдину форму заяви, що подається вступниками при вступі до вищих навчальних...

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія” Київ 2006 iconНавчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Внз I – II рівнів акредитації м. Києва, викладач вищої категорії двнз «Київський механіко-технологічний коледж»

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія” Київ 2006 iconНавчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Внз I – II рівнів акредитації м. Києва, викладач вищої категорії двнз «Київський механіко-технологічний коледж»

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Анестезіологія” Київ 2006 iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної
Вітенко І. С., Вітенко Т.І. Основи психології: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<