Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012р за №1178/21490
Скачать 396.43 Kb.
НазваниеЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012р за №1178/21490
страница1/9
Дата публикации21.10.2013
Размер396.43 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

20.06.2012 № 254


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012р. за № 1178/21490
Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп
Розділ I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено згідно із Законом України від 19.05.2011 № 3394-VI “Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі”, Законами України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки), “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” з урахуванням загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів та встановлює вимоги щодо регулювання діяльності банківських груп з метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, які виникають унаслідок участі фінансових установ у банківських групах.
2. Вимоги цього Положення поширюються на банківські групи та підгрупи, що визначені в межах банківських груп (далі – підгрупи банківських груп) відповідно до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.04.2012 № 134, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за № 708/21021.
3. Це Положення встановлює порядок розрахунку консолідованого регулятивного капіталу (далі – регулятивний капітал) банківської групи, підгруп банківської групи, вимоги щодо достатності регулятивного капіталу банківської групи, підгруп банківської групи, у тому числі необхідний розмір регулятивного капіталу банківської групи, підгруп банківської групи і такі обов’язкові економічні нормативи:

а) нормативи капіталу:

співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3к);

співвідношення регулятивного капіталу до зобов’язань (Н3-1к);
б) нормативи ліквідності:

поточної ліквідності (Н5к);

короткострокової ліквідності (Н6к);
в) нормативи кредитного ризику:

максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к);

великих кредитних ризиків (Н8к);

максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9к);

максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10к);

максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам, які не є фінансовими установами (Н10-1к);
г) нормативи участі (інвестування):

участі (інвестування) у капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою (Н11к);

загальної суми участі (інвестування) (Н12к).
4. Банківські групи та кредитно-інвестиційні підгрупи зобов’язані дотримуватися вимог щодо достатності регулятивного капіталу та всіх економічних нормативів.

Страхові підгрупи зобов’язані дотримуватись вимог щодо достатності регулятивного капіталу.


5. Підгрупи банківської групи, визначені за географічним критерієм, до складу яких входять різні учасники банківської групи незалежно від видів їх діяльності, зобов’язані дотримуватися вимог щодо достатності регулятивного капіталу та всіх економічних нормативів. Підгрупи банківської групи, визначені за географічним критерієм, до складу яких входять виключно страхові компанії, зобов’язані дотримуватися вимог щодо достатності регулятивного капіталу.
6. Достатність регулятивного капіталу та економічні нормативи Н7к, Н8к, Н9к, Н10к, Н10-1к, Н11к, Н12к за банківською групою розраховуються на підставі звітності всіх учасників банківської групи, економічні нормативи Н3к, Н3-1к, Н5к, Н6к – на підставі звітності учасників банківської групи, крім страхових компаній.

Для розрахунку достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів банківської групи/підгрупи банківської групи активи, зобов’язання та позабалансові інструменти включаються відповідно до порядку, визначеного Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за № 841/6032 (зі змінами) (далі – Інструкція № 368), з урахуванням алгоритму розрахунку економічних нормативів, розробленого відповідно до Інструкції № 368 та затвердженого окремою постановою Правління Національного банку України.


7. Базою для розрахунку економічних нормативів Н7к, Н8к, Н11к, Н12к банківської групи або підгрупи банківської групи (далі – банківська група/підгрупа банківської групи) є регулятивний капітал банківської групи/підгрупи банківської групи, розрахований відповідно до глави 1 розділу II цього Положення.

Базою для розрахунку економічних нормативів Н3к, Н3-1к банківської групи/підгрупи банківської групи є регулятивний капітал банківської групи (крім страхових компаній)/підгрупи банківської групи, розрахований відповідно до глави 1 розділу II цього Положення.

Базою для розрахунку економічних нормативів Н9к, Н10к, Н10-1к банківської групи/підгрупи банківської групи є консолідований статутний капітал (далі – статутний капітал) банківської групи/підгрупи банківської групи, що відображений у консолідованій звітності банківської групи/субконсолідованій звітності підгрупи банківської групи, яка складається в порядку, визначеному в главі 2 розділу VI цього Положення.

8. Операції, які вилучаються під час розрахунку регулятивного капіталу банківської групи/підгрупи банківської групи, не включаються до розрахунку економічних нормативів банківської групи/підгрупи банківської групи, базою для розрахунку яких є регулятивний капітал банківської групи/підгрупи банківської групи.
9. Розрахунок достатності регулятивного капіталу, економічних нормативів підгрупи банківської групи, визначеної за географічним критерієм, здійснюється відповідно до вимог цього Положення, виходячи зі складу учасників такої підгрупи.
10. У разі порушення банківською групою, відповідальною особою банківської групи, іншими учасниками банківської групи вимог цього Положення Національний банк України (далі – Національний банк) адекватно вчиненому порушенню застосовує заходи впливу згідно зі статтею 73 Закону про банки та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування заходів впливу.
11. Терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законом про банки, іншими законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012р за №1178/21490 iconПро затвердження Положення про порядок відчуження основних засобів,...
З метою вдосконалення порядку відчуження основних засобів, що є державною власністю, приведення його у відповідність до чинного законодавства...

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012р за №1178/21490 iconПро затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом...
Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Л. М. Костюченка

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012р за №1178/21490 iconПро затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну...
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи І корисні моделі" наказую

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012р за №1178/21490 iconНаказ Головного управління державної служби України від 4 серпня...
Відповідно до статті 5 Закону України "Про державну службу", підпунктів 21, 22 пункту 4 Положення про Головне управління державної...

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012р за №1178/21490 iconЗавдання олімпіади
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України № 1099 від 22. 09. 2011 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від...

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012р за №1178/21490 iconНаказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної...
У відповідності до положень постанови Кабінету Міністрів України від 24. 12. 2003 n 1989 "Питання пропуску через державний кордон...

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012р за №1178/21490 iconЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р за №1095/23627
Про затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової...

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012р за №1178/21490 iconНаказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та...
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27. 07. 99 N інд. 33, 16927/16 з метою вдосконалення діяльності служби екологічного...

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012р за №1178/21490 iconМетодичні рекомендації з питань приймання та реєстрації вхідних та вихідних документів
Міністерстві юстиції України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02. 07. 2012 №973/5, Інструкції з діловодства...

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012р за №1178/21490 iconНаказ Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки...
Ство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02. 11. 2006 n 1540 та з метою встановлення...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<