Навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації
НазваниеНавчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації
страница2/6
Дата публикации14.03.2013
Размер0.5 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6
^

Особливості організації навчання основ інформатики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації


Система знань, умінь та навичок, яких має набути студент , що успішно навчається за програмою, є базовою і тому всі теми курсу мають викладатися у всіх навчальних закладах.

Водночас кількість навчального часу, що відводиться на вивчення тієї чи іншої теми, може бути скорегована залежно від особливостей того чи іншого напряму підготовки. Наприклад, у закладах суспільного-гуманітарного та філологічного напрямів теми «Текстовий процесор» та «Програмні засоби навчального призначення» можуть бути розширені за рахунок тем «Основи структурного програмування» та «Аналіз даних у середовищі табличного процесора», а для закладів напряму комп’ютерних наук - навпаки. У закладах художньо-естетичного профілю може бути суттєво розширена тема «Комп’ютерна графіка», проте значно скороченою кількість навчальних годин з тем «Основи структурного програмування», «Аналіз даних у середовищі табличного процесора», «Бази даних». Натомість у навчальних закладах економічного профілю для вивчення теми «Аналіз даних у середовищі табличного процесора» слід виділити більше навчальних годин, ніж це передбачено програмою, оскільки саме аналіз даних в електронних таблицях є базовою інформаційною технологією, яку у своїй професійній діяльності застосовує будь-який економіст. Це може бути зроблено за рахунок таких тем курсу як «Текстовий процесор» та «Обробка мультимедійної інформації».

У курсі є дві теми, навчальний зміст яких визначається профілем навчання: «Програмні засоби навчання профільного предмета» та «Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту із використанням кількох інформаційних технологій». Наприклад, колективний проект у навчальних закладах історичного профілю може полягати в розробці веб-сайту, присвяченого певній історичній постаті, а в закладах економічного профілю — в аналізі показників економічної діяльності підприємства з використанням баз даних і електронних таблиць.
^Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів


У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень студента та відповідний бал. Слід вважати, що знання, уміння та навички студента відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для всіх попередніх рівнів.

^ Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з основ інформатики

І. Початковий

1

Студент /студентка:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;

 • знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою

2

Студент/студентка:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них

3

Студент/ студентка:

 • має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок

ІІ. Середній

4

Студент/студентка:

 • має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити;

 • виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя;

 • має елементарні навички роботи на комп'ютері

5

Студент /студентка:

 • може відтворити значну (більше половини) частину навчального матеріалу;

 • може з допомогою викладача відтворити значну частину навчального матеріалу;

 • має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері

6

Студент/студентка:

 • пояснює основні поняття навчального матеріалу;

 • може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу;

 • вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;

 • має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері

ІІІ. Достатній

7

Студент/студентка:

 • вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

 • може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;

 • вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою

8

Студент/студентка вміє:

 • аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці;

 • контролювати власну діяльність;

 • самостійно виправляти вказані викладачем помилки;

 • самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі;

 • використовувати довідкові системи програмних засобів

9

Студент/студентка:

 • вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

 • вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;

 • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;

 • може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;

 • використовує електронні засоби для пошуку потрібної інформації


IV.Високий


10

Студент/студентка:

 • володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища;

 • вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;

 • має сформовані навички керування інформаційними системами

11

Студент/студентка:

 • володіє узагальненими знаннями з предмета;

 • вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;

 • вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;

 • використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

 • вміє виконувати завдання, які розширюють навчальну програму;

 • має стійкі навички керування інформаційними системами

12

Студент/студентка:

 • має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності;

 • вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;

 • має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях


1   2   3   4   5   6

Похожие:

Навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації iconНавчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Внз I – II рівнів акредитації м. Києва, викладач вищої категорії двнз «Київський механіко-технологічний коледж»

Навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації iconНавчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Внз I – II рівнів акредитації м. Києва, викладач вищої категорії двнз «Київський механіко-технологічний коледж»

Навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації iconДиплом з відзнакою
Міністерство освіти І науки рекомендує використовувати єдину форму заяви, що подається вступниками при вступі до вищих навчальних...

Навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації iconНавчальна програма академічний рівень м. Маріуполь 2010р. Пояснювальна записка
Програма розрахована на вивчення основ інформатики у вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку...

Навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації iconАкушерство та гінекологія
Моз україни, вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та інновації,...

Навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації iconДля студентів 4 курсу медичного факультету №1, 2
Вітенко І. С., Вітенко Т.І. Основи психології: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації....

Навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної
Вітенко І. С., Вітенко Т.І. Основи психології: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації....

Навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації iconЗатверджую
Робоча програма складена на основі типової програми з англійської мови для вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних...

Навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації iconЗатверджую
Робоча програма складена на основі типової програми з англійської мови для вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних...

Навчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації iconТиповий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників...
Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<