Тарифи на відкриття І обслуговування поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) клієнта банку
Скачать 140.19 Kb.
НазваниеТарифи на відкриття І обслуговування поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) клієнта банку
Дата публикации10.02.2014
Размер140.19 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы

Додаток 2

до Протоколу Тарифного Комітету № 35 від 18 травня 2013р.
Тарифи

на відкриття і обслуговування поточного рахунку з використанням

ЕЛЕКТРОннОГО платіжного засобу (платіжної картки) клієнта БАНКУ

(тарифи для продукту «зручна скринька»)ПП

Найменування

операції / послуги

Тариф за платіжною карткою

Visa Electron

Тариф за платіжною карткою

Visa Classic

Тариф за платіжною карткою

Visa Gold

Порядок стягнення

1.


Відкриття поточного рахунку та оформлення ЕПЗ

Не тарифікується

50,00 грн. (без ПДВ)

200,0 грн. (без ПДВ)

Передплата окремим розрахунковим документом або договірне списання

2.

Оформлення додаткової платіжної картки

10,00 грн. (без ПДВ)

20,00 грн. (без ПДВ)

200,0 грн. (без ПДВ)

Передплата окремим розрахунковим документом або договірне списання

3.

Закриття поточного рахунку з використанням ЕПЗ

Не тарифікується
4.

Комісія за проведення розрахунків за поточним рахунком з використанням ЕПЗ*****

4.1

При умові наявності активних карток за поточним рахунком******

1,00 грн. (без ПДВ)

5,00 грн. (без ПДВ)

10,00 грн. (без ПДВ)

Щомісячне договірне списання

4.2

За неактивний поточний рахунок**

у розмірі залишку грошових коштів на рахунку,

але не більше 5,00 грн. (без ПДВ)

Щомісячне договірне списання

5.

Переоформлення ЕПЗ:5.1

по закінченню терміну дії картки

Не тарифікується

20,00 грн. (без ПДВ)

150,0 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або передплата окремим розрахунковим документом

5.2

за ініціативою клієнта, (у тому числі при втраті або пошкодженні платіжної картки)

20,00 грн. (без ПДВ)

30,00 грн. (без ПДВ)

200,0 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або передплата окремим розрахунковим документом

6.

Зарахування коштів на поточний рахунок з використанням ЕПЗ за безготівковим переказом

Не тарифікується
7.

Зарахування коштів на поточний рахунок з ЕПЗ в касах АВТОКРАЗБАНКУ

Не тарифікується

Договірне списання або передплата окремим розрахунковим документом

8.

Комісія за безготівкові розрахунки в торгово-сервісній мережі з використанням ЕПЗ

Не тарифікується
9.

Отримання готівки в установах АВТОКРАЗБАНК

Не тарифікується
10.

Отримання готівки в банкоматах банків-партнерів

2 % мінімум 2 грн. (без ПДВ)

Договірне списання

11.

Отримання / зарахування готівки в установах інших банків Україні

2 % + 5,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання

12.

Отримання / зарахування готівки в установах банків за межами України

2 % мінімум еквівалент 4,00 USD (без ПДВ)

Договірне списання

13.

Комісія за конверсію валют (% від суми списання)

1,5% (без ПДВ)

Договірне списання

14

Надання щомісячної виписки::14.1

особисто у приміщенні банку

Не тарифікується
14.2

електронною поштою

5,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або передплата окремим розрахунковим документом

14.3

поштою

10,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або передплата окремим розрахунковим документом

14.4

отримання виписки більше ніж раз на місяць (за кожну виписку)

5,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або передплата окремим розрахунковим документом

15.

Мобільний банкінг 1 ***:

8,00 грн. (щомісячно) (без ПДВ)

Щомісячне договірне списання

16.

^ Надання виписок про поточний стан рахунку за допомогою банкомату та ПОС – терміналу (перегляд балансу по рахунку):16.1

в АВТОКРАЗБАНКу

0,50 грн. (без ПДВ)

Договірне списання

16.2

в інших банках

3,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання

17.

Зміна ПІН-коду по платіжній картці

3,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання

18.

Зміна індивідуальних щоденних лімітів по платіжній картці за заявою клієнта

5,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або передплата окремим розрахунковим документом

19.

^ Комісія за розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку за операціями з використанням ЕПЗ з овердрафтом*******

10,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або передплата окремим розрахунковим документом

20.

Незнижувальний залишок на поточному рахунку з використанням ЕПЗ*

100,00 грн. + 1,5 % від суми коштів на поточному рахунку

Обов’язковий ліміт залишку

21.

Відсотки, які нараховуються на залишок коштів по поточному рахунку з використанням ЕПЗ (% річних)****21.1

До 100000,00 грн.

8 % річних

Сплачується останнього банківського

дня місяця

21.2

Від 100000,00 грн. – до 250000,00 грн.

12 % річних

Сплачується останнього банківського

дня місяця

21.3

Від 250000,00 грн. – і вище

15 % річних

Сплачується останнього банківського

дня місяця

22.

Плата за внесення ЕПЗ до СТОП-списку (за ініціативою Клієнта)22.1

електронний стоп-список

20,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

22.2

паперовий стоп-список *****

Еквівалент 85,00 USD (без ПДВ)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

23.

Плата за здійснення розслідування в міжнародній платіжній системі по картці операціям з використанням ЕПЗ

Еквівалент 10,00 USD + комісія платіжної системи та інших банків

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

24.

Відсотки за користування технічним овердрафтом та нестандартним кредитним лімітом овердрафт

50 % річних

Сплачується останнього банківського

дня місяця

25.

Надання письмової Довідки – оформлення Довіреності по поточному рахунку з ЕПЗ

40,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

26.

^ Термінове відкриття поточного рахунку з оформленням / переоформленням ЕПЗ (3 банківські дні) (за кожний ЕПЗ/рахунок не залежно від класу ЕПЗ)

50,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

27.

^ Термінове поповнення поточного рахунку з ЕПЗ (протягом 1,5 годин після обробки Банком платіжного доручення, розпорядження, заяви на переказ готівки)

20,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

28.

Отримання готівки з поточного рахунку в касі Банку без наявності ЕПЗ

5,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

29.

Тимчасове призупинення жорсткої перевірки CVV2-кода для здійснення розрахункових операцій

60,00 грн. (в т.ч. ПДВ 10,00 грн.)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

30.

Відновлення ПІН-коду по ЕПЗ

12,00 грн. (в т.ч. ПДВ 2,00 грн.)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

31.

Термінове повернення Картки, вилученої банкоматом “АВТОКРАЗБАНК” (протягом двох діб)

24,00 грн. (в т.ч. ПДВ 4,00 грн.)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

32.

^ Переказ на інші поточні рахунки за безготівковим переказом за межі банку згідно заяви клієнта (за наявністю повних реквізитів отримувача)

0,1 % мінімум 3,00 грн. максимум 300,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

33.

Переказ на інші рахунки за безготівковим переказом в межах банку (згідно заяви клієнта)

0,05 % мінімум 3,00 грн. максимум 200,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

34.

Термінова зміна cтатусу картки за телефонним дзвінком до Банку

10,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

35.

Термінова зміна ліміту картки за телефонним дзвінком до Банку

10,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

36.

Термінова зміна статусу картки, при особистому зверненні у Банк

3,00 грн. (без ПДВ)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом

37.

Термінова зміна ліміту картки, при особистому зверненні у Банк

0,25 % від суми бажаного ліміту на момент зміни

Договірне списання

38.

Комісія за вилучення картки банкоматом іншого Банку

Еквівалент 15,00 USD (без ПДВ)

Договірне списання або оплата окремим розрахунковим документом


_____________________________________

* На незнижувальний залишок нараховуються відсотки (річних) для UAH – 8,00%

** Рахунок, за яким відсутні операції протягом одного року (окрім списання комісійних винагород, що здійснюється Банком, а також сплати Банком процентів, які нараховуються на залишок по поточному рахунку) і протягом трьох останніх місяців відсутні активні платіжні карти (активною платіжною карткою – є карта, термін дії якої не скінчився), Приймається окремим рішенням Тарифного Комітету.

*** Тариф не передбачає плату за послугу оператора мобільного зв’язку. По поточним рахункам з використанням ЕПЗ, за якими не відбувалося операцій за ініціативою Клієнта більше 1-го року, комісія застосовується в межах залишку коштів на рахунку.

**** При нарахуванні відсотків по залишкам коштів на поточному рахунку застосовується метод «факт/факт», коли для розрахунку береться фактична кількість днів у місяці та у році (365 або 366 днів).

***** Комісія сплачується одноразово за 1 місяць в окремому регіоні. (Всього регіонів по платіжній системі VISA – шість.)

****** По поточним рахункам з використанням ЕПЗ, за якими не відбувалося операцій за ініціативою Клієнта більше 1-го року, комісія застосовується в межах залишку коштів на рахунку.

******* Сплачується одноразово при встановленні овердрафту.

1 - Підключення до послуги «мобільний банкінг» є обов'язковим та здійснюється одночасно з оформленням платіжної картки. У разі відмови клієнта від підключення до послуги «мобільний банкінг», клієнт зобов'язаний відмовитись письмово.

Клієнт доручає Банку списувати з поточного рахунку в іноземній валюті, операції за яким можуть здійснюватись з використанням ЕПЗ, кошти на сплату комісій в розмірах, передбачених Тарифами Банку, для подальшого продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку від імені Клієнта за курсом НБУ на дату здійснення продажу та зарахувати гривневий еквівалент від продажу валюти на рахунки Банку для обліку доходів. Договірне списання та продаж валюти на міжбанківському валютному ринку здійснюється без отримання заяви Клієнта про продаж іноземної валюти на підставі цього Договору з оформленням відповідних платіжних документів. Ніяких додаткових витрат по сплаті будь-яких відрахувань та комісій Банку, що сплачуються у випадку продажу валюти, Клієнт не несе.

Дата списання коштів з поточного рахунку може не співпадати з датою здійснення операції.

При видачі готівкових коштів в установах інших банків, можуть стягуватись додаткові комісії, встановлені цими банками.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Тарифи на відкриття І обслуговування поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) клієнта банку iconПравила відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за...
Код – це тризначний номер на зворотній стороні Платіжної картки на смузі для підпису після номеру Платіжної картки

Тарифи на відкриття І обслуговування поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) клієнта банку iconПравила відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за...
Код – це тризначний номер на зворотній стороні Платіжної картки на смузі для підпису після номеру Платіжної картки

Тарифи на відкриття І обслуговування поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) клієнта банку iconПравила відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за...
Код – це тризначний номер на зворотній стороні Платіжної картки на смузі для підпису після номеру Платіжної картки

Тарифи на відкриття І обслуговування поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) клієнта банку iconПравила користування платіжною карткою та умови обслуговування карткового...
Рахунку, з урахуванням умов Договору про відкриття та обслуговування карткового рахунку з випуском платіжної картки

Тарифи на відкриття І обслуговування поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) клієнта банку iconПравила банківського обслуговування з використанням системи дистанційного...
Для правильного розуміння тексту Правил банківського обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування «Інтернет...

Тарифи на відкриття І обслуговування поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) клієнта банку iconРегламент брокерського обслуговування Товариство з обмеженої відповідальності «Сігніфер»
Банківський рахунок Клієнта – в залежності від статусу Клієнта під банківським рахунком Клієнта мається на увазі поточний рахунок...

Тарифи на відкриття І обслуговування поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) клієнта банку iconВиконавець, замовник та виконавець акції
Держатель платіжної картки – Власник, який використовує платіжну картку міжнародної платіжної системи MasterCard та/або Maestro з...

Тарифи на відкриття І обслуговування поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) клієнта банку icon2. обслуговування поточних рахунків в національній валюті
Тарифи ат «Дельта Банк» на банківське обслуговування для корпоративних клієнтів

Тарифи на відкриття І обслуговування поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) клієнта банку iconПравила використання платіжної картки у мережі Інтернет При здійсненні...
Запам’ятайте: для здійснення розрахунків в мережі Інтернет pin-код не застосовується!

Тарифи на відкриття І обслуговування поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) клієнта банку iconТарифи пат «Банк Національний кредит» по операціях з міжнародними...
Оформлення основної картки, оформлення основної картки після закінчення терміну дії попередньої

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<