Положення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу пат «Українська біржа»
Скачать 98.54 Kb.
НазваниеПоложення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу пат «Українська біржа»
Дата публикации15.02.2014
Размер98.54 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Банк > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Біржовою Радою

ПАТ «Українська біржа»

«__»__________ 2013 року

(Протокол №___)

Положення щодо акредитації Партнерів

Ринку залучення капіталу ПАТ «Українська біржа»

 1. Загальні положення

  1. Положення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу ПАТ «Українська біржа» (далі - Положення), розроблено у відповідності до Правил ПАТ «Українська біржа». Положення встановлює вимоги, що пред’являються до Партнерів Ринку залучення капіталу (далі – Партнери), їх функції, порядок акредитації в якості Партнерів, пролонгація терміну акредитації, а також дострокового припинення акредитації.

  2. Положення, а також всі зміни та доповнення до нього затверджуються Біржовою радою ПАТ «Українська біржа» (далі – Біржова рада) та вступають в дію у термін, що встановлено Біржовою Радою.

  3. Інформація щодо дати набрання чинності цим Положенням або зміни до нього, а також текст затвердженого документу розкривається в мережі Інтернет, на сайті ПАТ «Українська біржа» (далі - Біржа), у термін що не перевищує 3 дні з дати затвердження відповідного документа, якщо інший термін або Порядок не встановлено Біржовою радою. 1. Вимоги до Партнерів, їх функції.

  1. Партнером може бути організація, яка:

   1. має досвід роботи з емітентами щодо залучення капіталу,

   2. має позитивну репутацію,

   3. має в штаті як найменше 2-ох співробітників (Ключових менеджерів), які знають Правила біржі та процедуру включення та перебування у Біржовому списку/реєстру цінних паперів.  1. Партнери виконують наступні функції:

   1. Підготовка інвестиційного меморандуму емітента.

   2. Підготовка висновку, що містить обґрунтування доцільності допуску до торгів та оцінку капіталізації.

   3. Підготовка документів, необхідних для подання в процесі допуску та обігу цінних паперів до торгів з проходженням або без проходження процедури лістингу.

   4. Допомога емітенту, з яким Партнер уклав договір, в дотриманні емітентом вимог законодавства щодо розкриття інформації на ринку цінних паперів.

   5. Забезпечення виконання функцій маркет-мейкера (самостійно або за участю члена Біржі) протягом не менше 1 року щодо цінних паперів емітента, які були розміщені на Ринку залучення капіталу, з моменту початку їх вторинного обігу. 1. Умови отримання акредитації.

  1. Для отримання акредитації в якості Партнера на Ринку залучення капіталу, організація, що задовольняє умовам, зазначеним в п. 2.1 цього Положення має надати наступні документи:

   1. Заяву, за формою вказаною в Додатку №1 до цього Положення, в якій вказується:

 • підтвердження публікації на сайті організації в мережі Інтернет інформації про Ринок залучення капіталу,

 • перелік фактів застосування санкцій за порушення законодавства на ринку цінних паперів протягом останніх двох років,

 • опис досвіду роботи з емітентами цінних паперів, а також інформація про співробітників, які забезпечують здійснення організацією такої діяльності (у довільній формі за підписом керівника).

   1. Рекомендації одного з Членів Біржової ради (за формою вказаною в Додатку №2 до цього Положення).

   2. У разі подання документів організацією – не членом Біржі, також необхідно додатково надати копії:

 • Статуту організації,

 • Свідоцтва про реєстрацію організації,

 • довідки зі Статуправління,

 • Наказу про призначення керівника.  1. Акредитація отримується строком на один рік. Успішний Партнер може подовжити свою акредитацію ще на 2 роки, використовуючи спрощену процедуру.

  2. Біржа може запросити інші додаткові документи, що підтверджують відповідність умовам, передбаченим п. 2.1 цього Положення.

  3. Після проведення перевірки наданих документів, в строк не пізніше 10 робочих днів з дати подання повного комплекту належним чином оформлених документів, передбачених п.3.1 цього Положення, Голова правління ПАТ «Українська біржа» проводить співбесіду с двома Ключовими менеджерами організації з метою визначення рівня їх компетенції відносно Правил Біржі та процедури включення та перебування у Біржовому списку цінних паперів.  1. ПАТ «Українська біржа» письмово повідомляє організацію, що проходить акредитацію, про прийняття рішення про надання статусу Партнера або про відмову протягом 5 робочих днів після прийняття відповідного рішення.  1. Підставами для відмови є

   1. невідповідність документів, що надала організація для отримання акредитації в якості Партнера, умовам п.3.1 цього Положення.

   2. наявність недостовірної інформації в документах організації, що надала документи для отримання акредитації в якості Партнера.

   3. невідповідність Ключових менеджерів, що представляють організацію на співбесіді, умовам, вказаним в п.2.1.3. 1. Умови подовження строку акредитації. Відмова в подовженні акредитації.

  1. Подовження строку акредитації Партнера строком на 2 роки здійснюється при Дотриманні акредитованою організацією наступних умов:

   1. Відповідність акредитованої організації, умовам, передбаченим п. 2.1 цього Положення.

   2. Виконання акредитованою організацією умов п.2.2 та п. 6.2 цього Положення.  1. Партнер для подовження строку акредитації повинна надати не менше ніж за 15 робочих днів до кінця терміну акредитації наступні документи:

   1. Заява про подовження строку акредитації (в довільній формі, за підписом керівника організації), в якій вказується:

 • підтвердження публікації на сайті організації в мережі Інтернет інформації про Ринок залучення капіталу,

 • перелік фактів застосування санкцій за порушення законодавства на ринку цінних паперів протягом останніх двох років.  1. ПАТ «Українська біржа» може запитати інші додаткові документи, що підтверджують відповідність умовам, передбаченим п. 2.1 цього Положення.  1. Підстави для відмови в подовженні строку акредитації:

   1. Невідповідність умовам, що передбачені п.4.1 цього Положення.

   2. Невиконання п.4.2 цього Положення.

   3. Наявність в документах наданих акредитованою організацією недостовірної інформації.  1. Рішення про подовження строку акредитації або відмови в подовженні строку акредитації приймається ПАТ «Українська біржа» впродовж 15 робочих днів з дати отримання повного комплекту належним чином оформлених документів.

  2. ПАТ «Українська біржа» письмово повідомляє акредитовану організацію про прийняття рішення щодо подовження строку акредитації або про відмову протягом 5 робочих днів після прийняття відповідного рішення. 1. Дострокове припинення акредитації

  1. ПАТ «Українська біржа» може прийняти рішення про дострокове припинення акредитації в наступних випадках:

   1. Отримання письмової заяви Партнера про припинення акредитації (в довільній формі).

   2. Невідповідність Партнера умовам, передбаченим п. 2.1 цього Положення.

   3. Порушення Партнером умов, передбачених п. 2.2 та /або 6.2 цього Положення.

   4. В разі отримання від емітента інформації про невиконання Партнером своїх обов’язків, передбачених п.6.2 цього Положення та Договором з емітентом.

   5. Наявність недостовірної та/або перекрученої інформації в документах, складених або підписаних Партнером (інвестиційний меморандум та ін.).

   6. Несвоєчасне повідомлення про зміну контактної інформації та/або Ключових менеджерів Партнера.

   7. Відсутність інформації про Ринок залучення капіталу на сайті Партнера, що передбачено п. 3.1.1 цього Положення.

  2. У разі прийняття ПАТ «Українська біржа» рішення про дострокове припинення акредитації в якості Партнера, на адресу вказаної організації надсилається повідомлення протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення із зазначенням підстав дострокового припинення акредитації Партнера. 1. Обов’язки ПАТ «Українська біржа» та Партнера ринку залучення капіталу.

  1. ПАТ «Українська біржа» зобов’язується:

   1. Здійснювати ведення в електронній формі реєстру акредитованих організацій, в якому міститься інформація про всі організації, що отримали статус Партнера, інформація про подовження строку акредитації. Реєстр організацій, що отримали статус Партнера ринку залучення капіталу розкривається на сайті біржі www.ux.ua

   2. Повідомляти організацію письмово у разі прийняття ПАТ «Українська біржа» рішення про надання статусу Партнера, подовження строку акредитації, припинення акредитації або відмові в акредитації в якості Партнера, на адресу вказаної організації надсилається повідомлення протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення із зазначенням підстав.

   3. Перевіряти документи та слідкувати за належним виконанням Партнерами своїх обов’язків.

   4. Проводити співбесіду з Ключовими менеджерами у разі їх зміни, з метою визначення рівня їх компетенції відносно Правил Біржі та процедури включення та перебування у Біржовому списку цінних паперів.  1. Партнер на Ринку залучення капіталу зобов’язується:

   1. Здійснювати підготовку інвестиційного меморандуму.

   2. Здійснювати підготовку висновку, що містить обґрунтування оцінки капіталізації при допуску до торгів.

   3. Здійснювати підготовку у відповідності з Правилами лістингу комплекту документів, необхідних для подачі емітентом для допуску в Біржовий список з проходженням або без проходження процедури лістингу.

   4. Допомагати емітенту, з яким Партнер уклав договір, в дотриманні емітентом вимог законодавства щодо розкриття інформації на ринку цінних паперів.

   5. Повідомляти ПАТ «Українська біржа» про виникнення фактів, що призводять до неможливості виконання функцій Партнера.

   6. Повідомляти ПАТ «Українська біржа» про зміну контактної інформації та зміну ключових менеджерів.

   7. Публікувати інформацію про Ринок залучення капіталу на своєму сайті в мережі Інтернет та забезпечувати доступ до цієї інформації протягом всього строку акредитації в якості Партнера.

   8. Забезпечувати виконання функцій маркет-мейкера (самостійно або за участю члена Біржі) не менше 1 року щодо цінних паперів емітента, які були розміщені на Ринку залучення капіталу, з моменту початку їх вторинного обігу.

Додаток №1

Голові Правління

ПАТ «Українська біржа»

Заява

Просимо провести акредитацію __________________________________

в якості Партнера Ринку залучення капіталу ПАТ «Українська біржа».

 1. ______________________________________ зобов’язується дотримуватися вимог Правил Біржі та процедур включення цінних паперів до Біржового списку з проходженням процедури лістингу або без проходження такої процедури та Положення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу ПАТ «Українська біржа». 1. _______________________________________ відповідно до договору, укладеного з емітентом, зобов’язується:   • здійснювати підготовку інвестиційного меморандуму.

   • здійснювати підготовку висновку, що містить обґрунтування доцільності допуску до торгів та оцінку капіталізації.

   • здійснювати підготовку у відповідності з Правилами лістингу комплекту документів, необхідних для подачі емітентом для допуску в Біржовий список з проходженням або без проходження процедури лістингу.

   • допомагати емітенту, з яким укладено договір, в дотриманні емітентом вимог законодавства щодо розкриття інформації на ринку цінних паперів.

   • повідомляти ПАТ «Українська біржа» про виникнення фактів, що призводять до неможливості виконання функцій Партнера.

   • повідомляти ПАТ «Українська біржа» про зміну контактної інформації та зміну ключових менеджерів.

   • публікувати інформацію про Ринок залучення капіталу на своєму сайті в мережі Інтернет та забезпечувати доступ до цієї інформації протягом всього строку акредитації в якості Партнера.

   • забезпечувати виконання функцій маркет-мейкера (самостійно або за участю члена Біржі) не менше 1 року щодо цінних паперів емітента, які були розміщені на Ринку залучення капіталу, з моменту початку вторинного обігу.

Повідомляємо, що інформація про Ринок залучення капіталу на сайті __________________ (назва організації) в мережі Інтернет знаходиться за таким посиланням:

_______________________________________________________________

Повідомляємо про інформацію про перелік фактів застосування санкцій на ринку цінних паперів протягом 2-х років:___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Надаємо також інформацію, щодо досвіду роботи з емітентами цінних паперів, а також інформацію про співробітників, які забезпечують здійснення організацією такої діяльності: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПІБ Підпис МП

Додаток №2

Голові Правління

ПАТ «Українська біржа»

Рекомендація

Опис характеристики діяльності та досвід організації, що має намір отримати акредитацію в якості Партнера Ринку залучення капіталу, від Члена Біржової Ради ПАТ «Українська біржа», який рекомендує організацію для отримання акредитації в якості Партнера.

На підставі вищевикладеного ___________________________________

(повне найменування Члена Біржової Ради)

рекомендує ________________________________________________

(повне найменування організації)

акредитувати в якості Партнера Ринку залучення капіталу.

Керівник організації ПІБ

МП


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Положення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу пат «Українська біржа» iconПат «Українська біржа» загальні положення
Це Положення встановлює порядок створення та прийняття рішень, а також визначає завдання І функції Інвестиційної Ради з розвитку...

Положення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу пат «Українська біржа» iconРегламент проведення розміщення на пат «Українська біржа»
Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» серії В

Положення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу пат «Українська біржа» iconПоложення про ревізійну комісію пат «донбасенерго»
Положення «Про Ревізійну комісію пат «Донбасенерго»» (надалі Положення) визначає правовий статус, порядок формування, склад та функції...

Положення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу пат «Українська біржа» iconПат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення
Положення про загальні збори акціонерів пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів...

Положення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу пат «Українська біржа» iconПро виконавчий орган пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р. Загальні положення
Положення «Про Виконавчий орган пат «Донбасенерго» (далі Положення) регламентує статус, порядок формування, склад, повноваження Виконавчого...

Положення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу пат «Українська біржа» iconПро наглядову раду пат «донбасенерго» (нова редакція) м. Донецьк 2011 р
Положення «Про Наглядову раду пат «Донбасенерго»» (надалі Положення) визначає статус, порядок формування, склад та функції Наглядової...

Положення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу пат «Українська біржа» iconПрограма розкриття та поширення інформації щодо дематеріалізації цінних паперів
Закону свої Статути, внутрішні положення та свою діяльність до 30. 04. 2011 року. Необхідність виконання цієї норми Закону не залежить...

Положення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу пат «Українська біржа» icon блок «А»: Відомості про учасника
Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної Комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Фонду...

Положення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу пат «Українська біржа» icon блок «А»: Відомості про учасника
Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Фонду державного майна, керівники...

Положення щодо акредитації Партнерів Ринку залучення капіталу пат «Українська біржа» icon блок «А»: Відомості про учасника
Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Фонду державного майна, керівники...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<