Урологу
Скачать 189.91 Kb.
НазваниеУрологу
Дата публикации05.05.2013
Размер189.91 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Биология > Документы
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА

МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА


ВЕНЕРОЛОГУ, ДЕРМАТОЛОГУ,

УРОЛОГУ
Покажчик нових надходжень до фонду ДОНМБ
Випуск 6

( лютий-квітень)

Дніпропетровськ

2010

ПЕРЕДМОВА
Запропонований лікарям випуск інформаційного бібліографічного покажчика дає відомості про книги та статті з періодичних видань, що надійшли до фонду Дніпроетровської обласної наукової медичної бібліотеки в лютому – квітні

^ 2010 р. українською та російською мовами , а

також іноземну літературу.

Книги та журнали , які пропонує покажчик і сам покажчик – в електронному варіанті – можна отримати в обласній науковій медичній бібліотеці.

^ Зауваження та пропозиції просимо надсилати за адресою:
49044 , м..Дніпропетровськ,

вул. Дзержинського,8, ДОНМБ,

Відділ наукової інформації
Тел. для довідок 713-45-90
Веб-сайт : http://medlib.dp.gov.ua/
e-mail:biblioteka@dp.ukrtel.net

На допомогу венерологу


 1. 1.Miller Karl E.

Диагностика и лечение инфекции Chlamydia trachomatis / Karl E. Miller // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2009. - N 5. - С.30-34


 1. 1.Буданов П.В.

Диагностика и варианты комплексного лечения нарушений микроценоза влагалища: клинические и микроэкологические направления / П. В. Буданов // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 5. - С.79-82


 1. 2.Гопчук Е.Н.

Опыт применения препарата Гравагин при амбулаторном лечении урогенитальных инфекций у сексуально-активных подростков / Е. Н. Гопчук // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 2. - С.148-150


 1. 1.Гутнев А.Л.

Международный научный симпозиум по проблемам ИППП и ВИЧ/СПИДа / А.Л. Гутнев, Т.Д. Носовская // Дерматологія та венерологія. - 2009. - N2. - С.58-60


 1. 3.Диференційна діагностика та лікування бактеріального вагінозу і трихомонадної інфекції у жінок з урахуванням даних комплексного лабораторного обстеження (стан біоценозу піхви, імунологічні зміни, вплив вірусних збудників HSV та HPV) / О. Ю. Туркевич [та ін.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології : Наук.-практ. вид. - 2009. - N 3. - С.96-100


 1. 2.


Дерев'янко Л.А.

Глобальна елімінація вродженого сифілісу: нові виклики для України? / Л. А. Дерев'янко // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 8. - С.111-115


 1. 2.Завмерла вагітність у пацієнток зі звичним викиднем - імуноморфологічні зміни в децидуальній тканині при хламідійній інфекції / П. М. Веропотвелян [и др.] // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2009. - Том 71, N 6. - С.59-61. - Библиогр.: с. 61. - ISSN 0031-4048. - Библиогр.: с. 61


 1. 3.Завидовская В.Д.

Диагностика изменений костной системы у детей с ранним врожденным сифилисом / В. Д. Завидовская, А. В. Зуев, С. В. Фатеева // Ультразвуковая и функциональная диагностика : официальный журнал Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. - 2009. - N 3. - С.95-103


 1. 3.Заремба Є.Х.

Хламідофільна інфекція у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні із хронічним обструкційним захворюванням легень: дисліпідемія і запалення / Є.Х. Заремба, М.Й. Федечко // Львів. мед. часопис. - 2009. - Том15, N1. - С.23-27


 1. 5.Кондакова А.К

Структурно-функциональное состояние плазматическмх мембран при хламидийной инфекции / А.К Кондакова // Дерматологія та венерологія. - 2009. - N2. - С.7-11


 1. 6.Литвиненко Є.А.

Ефективність та безпечність комплексної терапії хворих на хронічний простатит, зумовлений хламідійною інфекцією та інфекційними асоціаціями / Є.А. Литвиненко, А.І. Лесін, О.О. Козак // Здоровье мужчины. - 2009. - N 2. - С.138-140. 1. 4.616.97

Л 12


Лабораторная диагностика сифилиса : Книга предн. для спец. по лаборатор. диагностике,врачей-интернов,клин. ординаторов / Евгений Владиславович Соколовский [и др.] ; ГУНИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН; Общ-во акушеров-гинекологов . - Санкт-Петербург : Н-Л, 2009. - 72 с. - (Серия Eх Libris "Журнал акушерства и женских болезней"). - Библиогр.: с. 70-71.

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)

 1. 7.Мавров Г.И.

Репродуктивная функция мужчин и инфекции, передающиеся половым путем / Г.И. Мавров, А.Е. Нагорный, Г.П. Чинов // Здоровье мужчины. - 2009. - N 2. - С.142-145.


 1. 4.Мавров Г.И.

Репродуктивная функция мужчин и инфекции, передающиеся половым путем / Г.И. Мавров, А.Е. Нагорный, Г.П. Чинов // Здоровье мужчины. - 2009. - N 2. - С.142-145.


 1. 5.Мавров Г.И.

Трихомоноз беременных и новорожденных. Часть 1 / Г. И. Мавров, Т. В. Осинская // Український журнал дерматології, венерології, косметології : Наук.-практ. вид. - 2009. - N 3. - С.93-95


 1. 4.
616.97

Л 12


Лабораторная диагностика сифилиса : Книга предн. для спец. по лаборатор. диагностике,врачей-интернов,клин. ординаторов / Евгений Владиславович Соколовский [и др.] ; ГУНИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН; Общ-во акушеров-гинекологов . - Санкт-Петербург : Н-Л, 2009. - 72 с. - (Серия Eх Libris "Журнал акушерства и женских болезней"). - Библиогр.: с. 70-71.

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)


 1. 5.


Мавров И.И.

Стратегия и тактика лечения больных скрытым сифилисом / И.И. Мавров, В.В. Процак // Дерматологія та венерологія. - 2009. - N2. - С.45-49


 1. 6.Переоценка подходов к диагностике и лечению воспалительных заболеваний гениталий, обусловленных микст-инфекцией / О. В. Ромащенко [и др.] // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 5. - С.161-168


 1. 7.Провизион А.Н.

К вопросу репродуктивной функции больных простатовезикулитами, инфицированных трихомониазом / А.Н. Провизион // Здоровье мужчины. - 2009. - N 2. - С.182-183.


 1. 8.Решетников О.В.

Макролиды в лечении хламидийной инфекции у беременных (эффективность, безопасность, экономичность) / О. В. Решетников, А. А. Хрянин // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 2. - С.30-35


 1. 8.Руководство по лечению трихомониаза / Рабочая группа Ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ Великобритании // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2009. - N 10. - С.39-41


 1. 9.Спичак Т.В.

Роль хламидийной инфекции при бронхиальной астме у детей / Т. В. Спичак, Л. К. Катосова // Педиатрия: Журн. им. Г.Н. Сперанского : Науч.- практ.журн. - 2009. - Том 87, N 2. - С.19-26


 1. 7.
Шляхи поліпшення діагностично-лікувальної роботи з вагітними, хворими на сифіліс / Т. П. Яремчук [и др.] // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2009. - Том 71, N 6. - С.93-96. - Библиогр.: с. 96. - ISSN 0031-4048. - Библиогр.: с. 96


 1. 9.Туркевич О.Ю.

Деякі питання комплексної діагностики та лікування при комбінованих ураженнях сечостатевого каналу в жінок / О.Ю. Туркевич, О.О. Сизов // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2009. - N2. - С.106-109


 1. 10.

618.15

У-71


Урогенитальные инфекции у женщин. Клиника. Диагностика. Лечение : Рук-во предназначено для практ. врачей дерматовенерологов, гинекологов, урологов, врачей общей практики / Елена Юрьевна

Канищева, Ольга Сергеевна Загребина ; ред.: Вера Ивановна Кисина, Константин Ильгизарович Забиров. - М. : МИА, 2005. - 280 с. - Библиогр.: с. 273-276

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)

 1. 7.
Шляхи поліпшення діагностично-лікувальної роботи з вагітними, хворими на сифіліс / Т. П. Яремчук [и др.] // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2009. - Том 71, N 6. - С.93-96. - Библиогр.: с. 96. - ISSN 0031-4048. - Библиогр.: с. 96


 1. 11.Эффективность применения "фромилида" и доксициклина при лечении пациентов с урогенитальной инфекцией) / Н.А. Резниченко, А.В. Чурилов, В.В. Свиридова, Е.Ф. Белявцева // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2009. - N1. - С.94-97 1. 12.Яковенко Л.Ф.

Антитіла до хламідійного білка теплового шоку 60- "Маркер" безплідності у жінок із хронічними запальними захворюваннями органів малого таза хламідійної етіології? / Л. Ф. Яковенко, О. В. Ромащенко, Л. Л. Сидорик // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2009. - Том 71, N 6. - С.78-87. - Библиогр.: с. 84-87. - ISSN 0031-4048. - Библиогр.: с. 84-87На допомогу дерматологуLupi O.

Тропическая дерматология: тропические болезни, вызываемые простейшими / O. Lupi, B. L. Bartlett, N. Haugen // Therapia. - 2009. - N 11. - С.12-21. - ISSN 1990-6617Бризицька О.М.

Порівняльний аналіз кліничної ефективності загальноприйнятого лікування і диференційованого підходу до призначення та вибору методів детоксикаційної терапії у хворих на токсикодермії / О. М. Бризицька // Ліки України. - 2009. - N 8. - С.86-88. - Библиогр.: с. 88. - Библиогр.: с. 88


Галникіна С.О.

Синдром мальабсорбції у клінічній практиці дерматолога / С. О. Галникіна // Ліки України. - 2009. - N 6 Внутрішня медицина. - С.18-21. - Библиогр.: с. 21. - Библиогр.: с. 21


Галникіна С.О.

Ураження шкіри як маркер ендокринної патології / С. О. Галникіна // Ліки України. - 2009. - N 1. - С.64-67. - Библиогр.: с. 67. - Библиогр.: с. 67Дерев'янко Л.А.

Зальцбурзькі міжнародні дерматологічні семінари (26 жовтня - 1 листопада 2008 року, Зальцбург, Австрія) / Л.А. Дерев'янко; Л.А. Дерев"янко // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2009. - N1. - С.107-108Иванов О.Л.

Кожный синдром в практике гастроэнтеролога поликлиники / О.Л. Иванов, А.В. Новоселов, В.С. Новоселов // Терапевт. арх. - 2009. - Том81, N1. - С.25-29Калюжна Л.Д.

Конференція з дерматовенерології / Л. Д. Калюжна // Медікс. Антиейджинг. - 2009. - N 2. - С.85. - ISSN 1997-969X
616.5

К 49


Клиническая дерматовенерология. В 2 томах : Предназначено дерматовенерологам, терапевтам, онкологам, инфекционистам и студ. / ред. Юрий Константинович Скрипкин. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - 2009

Т. 2 : Психодерматологические расстройства; Дерматиты; Нейродерматозы: и др. / ред. Юрий СЕргеевич Бутов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 928 с

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)Коляденко Е.В.

Перспективы использования наночастиц в дерматологии / Е. В. Коляденко // Український журнал дерматології, венерології, косметології : Наук.-практ. вид. - 2009. - N 3. - С.23-24
616.5

К 49


Клиническая дерматовенерология. В 2 томах : Предназначена дерматовенерологам, терапевтам, семейным врачам, педиатрам, онкологам и студ. / ред.: Юрий Константинович Скрипкин, Юрий Сергеевич Бутов. - М. : ГЭОТАР-Медиа. - 2009. - ISBN 978-5-9704-1098-1

Т.1 : Нормативно-правовое регулирование дерматовенерологической помощи; Общая патология кожи . Диагностика болезней кожи / Всеволод Георгиевич Акимов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)618.1(075.8)

К 58


Кожные болезни в акушерской и гинекологической практике : Написана международной командой дерматологов, акушеров и гинекологов. / М. Блак [и др.] ; ред.: В. Н. Прилепская, Е. В. Липовая. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 260 с. : фото.цв.

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)


Королева Ж.В.

Местное лечение неуточненной инфекции подкожно-жировой клетчатки / Ж.В. Королева // Дерматологія та венерологія. - 2009. - N2. - С.55-57


Литинська Т.О.

Діагностичні можливості дихальних тестів у хворих на хронічні дерматози із супутньою гастроентерологічною патологією / Т.О. Литинська // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2009. - N1. - С.30-33


^ Литинська Т.О.

Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування дерматологічної патології у хворих із захворюваннями органів травлення / Т.О. Литинська // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2009. - N2. - С.6-10


Мавров Г.И.

Терапия ограниченных гиперкератозов и папилломатозов / Г. И. Мавров, А. Е. Нагорный // Медицинские аспекты здоровья женщины : издание для врача-практика. - 2009. - N 3. - С.61-66


Мупироцин: антибиотик с уникальной структурой для местного применения // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2009. - N2. - С.39-42


Особливості застосування топічного кортикостероїду "Латикорт" у практиці лікаря-дерматолога / Підгот.: В.В. Короленко // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2009. - N1. - С.20-22


Промотор апоптоза ген р53 и антиапоптозный ген bcl-2 в пролиферирующих клетках / И. А. Комаревцева [и др.] // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. - 2009. - Том 4, N 2. - С.162-166. - Библиогр.: с. 166-167. - Библиогр.: с. 166-167

Проценко О.А.

ВИЧ-ассоциированные поражения кожи и слизистых оболочек / О. А. Проценко // Международный медицинский журнал : ежеквартальный научно-практический журнал. - 2009. - Том 15, N 3. - С.106-110

Проценко Т.В.

Дифференцированный подход к выбору средств наружной кортикостероидной терапии / Т.В. Проценко // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2009. - N2. - С.31-34


^ Проценко Т.В.

Особенности наружной терапии при осложненных формах аллергических заболеваний кожи / Т. В. Проценко, О. А. Проценко // Український журнал дерматології, венерології, косметології : Наук.-практ. вид. - 2009. - N 3. - С.32-36Свинцицкий А.С.

Лекарственная аллергия: причины, диагностика, лечение / А. С. Свинцицкий, А. Э. Макаревич // Ліки України. - 2009. - N 8. - С.46-55. - Библиогр.: с. 56. - Библиогр.: с. 56


Структура уражень шкіри у ВІЛ-інфікованих у Києві / П. М. Недобой [та ін.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології : Наук.-практ. вид. - 2009. - N 3. - С.78-85


Убайдуллаев З.Х.

Современные особенности клиники и лечения разноцветного лишая / З.Х. Убайдуллаев, А.Б. Рахматов // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2009. - N2. - С.55-57


Убихинон композитум - комплексный єнергетический биостимулятор клеточного метаболизма // Биологическая терапия. - 2009. - N 2. - С.42-44


Чернишов П.В.

Подальша валідація української версії дерматологічного опитувальника для визначення якості життя skindex-16 / П.В. Чернишов // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2009. - N2. - С.72-74


^ Шиманская И.Г.

Методики применения препарата Сумамед® в лечении воспалительных заболеваний кожи и слизистых мочеполовых органов / И. Г. Шиманская // Здоровье женщины : Всеукраинский научно-практический журнал. - 2009. - N 7. - С.118-122

^ На допомогу урологу
^ Аляев Ю.Г.

Первый опыт применения нового пневматического литотриптора LMA StoneBreaker в лечении мочекаменной болезни / Ю. Г. Аляев, А. Г. Мартов, А. З. Винаров // Урология : Двухмес. науч. -практ журн. - 2009. - N 6. - С.48-52Акулин С.М.

Анализ осложнений оперативного лечения больных коралловидным нефролитиазом / С. М. Акулин, Э. К. Яненко, О. В. Константинова // Урология : Двухмес. науч. -практ журн. - 2009. - N 6. - С.7-11


 1. 1.

61(084)

А 92


Атлас по детской урологии : Предложен алгоритм диагностических исследований с учетом применения высоких технологий / Тамара Николаевна Куликова [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 160 с. : фото.цв.

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)


 1. 2.Богданов А.Б.

Альфа-адреноблокаторы в урологии / А.Б. Богданов, И.В. Лукьянов, Е.И. Велиев // Лечащий врач. - 2009. - N1. - С.50-52


Багдасарова И.В.

Изучение клинико-лабораторных особенностей при дисметаболических нефропатиях у детей / И. В. Багдасарова, Т. В. Стоева, Н. И. Желтовская // Перинатологія та педіатрія. - 2009. - N 3. - С.71-73. - Библиогр.: с. 73. - Библиогр.: с. 73


Верткин А.Л.

Особенности клинического течения хронической почечной недостаточности у пациентов с соматической патологией и доброкачественной гиперплазией предстательной железы / А. Л. Верткин, Е. Ю. Стахнев, А. С. Скотников // Лечащий врач : Журнал практикующего врача. - 2010. - N 1. - С.56-61. - ISSN 1560-5175Глыбочко П.В.

Немедикаментозное лечение эректильной дисфункции у больных ожирением / П. В. Глыбочко, Л. В. Шаплыгин, Ю. М. Райгородский // Урология : Двухмес. науч. -практ журн. - 2009. - N 6. - С.17-21Горовий В.І.

Субуретральні слінги в хірургічному лікуванні стресового нетримання сечі у жінок / В.І. Горовий // Здоровье мужчины. - 2009. - N 4. - С.225-229.Горпинченко И.И.

Финастерид в лечении пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы: системный обзор / И.И. Горпинченко, М.Г. Романюк // Здоровье мужчины. - 2009. - N 4. - С.29-35.


 1. 3.Горпинченко И.И.

Новые технологии лечения заболеваний мочеполового тракта человека / И.И. Горпинченко, В.Л. Исаков, Л.И. Остапченко // Здоровье мужчины. - 2009. - N 1. - С.91-92.


Глыбочко П.В.

Немедикаментозное лечение эректильной дисфункции у больных ожирением / П. В. Глыбочко, Л. В. Шаплыгин, Ю. М. Райгородский // Урология : Двухмес. науч. -практ журн. - 2009. - N 6. - С.17-21


Динаміка змін активності реноспецифічних ферментів у сечі дітей, хворих на пієлонефрит, до та після лікування / І. В. Багдасарова [и др.] // Перинатологія та педіатрія. - 2009. - N 3. - С.67-69. - Библиогр.: с. 69-70. - Библиогр.: с. 69-70


 1. 4.

616.62

К 61


Колпаков, Иван Савельевич.

Консервативное лечение мочекаменной болезни : Для урологов и врачей других специальностей, имеющих отношение к МКБ / Иван Савельевич Колпаков. - М. : МИА, 2009. - 148 с. - Библиогр.: с. 147

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)^ Курбанов Д.Д.

Изменение содержания эссенциальных и токсичных микроэлементов крови беременных при хроническом пиелонефрите / Д. Д. Курбанов, Т. М. Алиева, Д. Р. Рахманова // Международный медицинский журнал : ежеквартальный научно-практический журнал. - 2009. - Том 15, N 4. - С.46-49Коган Б.Г.

Современные подходы в этиотропной терапии кандидозных баланопоститов / Б.Г. Коган, Е.А. Верба // Здоровье мужчины. - 2009. - N 4. - С.46-49.Комаревцев В.Н.

Повышение эффективности терапии хронических трихомонадных уретропростатитов иммунотропным препаратом Лавомакс / В.Н. Комаревцев, В.В. Спиридоненко, Л.А. Фомина // Здоровье мужчины. - 2009. - N 4. - С.200-203.


 1. 5.Малкоч А.В.

Инфекция мочевой системы у детей / А.В. Малкоч // Лечащий врач. - 2009. - N1. - С.30-36Мельников С.Н.

Использование Монурала при лечении хронических рецидивирующих инфекционно-воспалительных заболеваний нижних отделов мочевыводящих путей / С.Н. Мельников // Здоровье мужчины. - 2009. - N 4. - С.50-54.


Маннапова Г.Ф.

Физические факторы в лечении хронического абактериального простатита (синдрома хронической тазовой боли у мужчин) / Г. Ф. Маннапова, Е. В. Дарий // Лечащий врач : Журнал практикующего врача. - 2010. - N 1. - С.46-48. - ISSN 1560-5175Милованов Ю.С.

Кардиопротективный эффект препаратов эпоэтина на преддиализных стадиях хронической болезни почек / Ю. С. Милованов, Л. Ю. Милованова, И. А. Добромыслов // Лечащий врач : Журнал практикующего врача. - 2010. - N 1. - С.54-55. - ISSN 1560-5175Минасьянц Э.З.

Лазерная контактная литотрипсия камней верхних мочевыводящих путей в условиях ургентного урологического отделения / Э. З. Минасьянц, К. Н. Саханда, М. П. Борисов // Урология : Двухмес. науч. -практ журн. - 2009. - N 6. - С.52-56^ Охриц В.Е.

Роль комбинированной терапии аденомы предстательной железы после биопсии предстательной железы по поводу повышения уровня ПСА / В. Е. Охриц, А. Б. Богданов, Е. И. Велиев // Урология : Двухмес. науч. -практ журн. - 2009. - N 6. - С.39-43Пройцак Антон

Оптимальный контроль над уровнем тестостерона и пути его достижения у больных раком предстательной железы / Антон Пройцак // Здоровье мужчины. - 2009. - N 4. - С.14-19.


 1. 6.Переверзев А.С.

Нарушения сексуальной функции у женщин с урологическими заболеваниями / А. С. Переверзев // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2009. - N 5. - С.36-39


Пархонин Д.И.

Тазовая лимфаденэктомия при раке предстательной железы / Д. И. Пархонин, А. Г. Мартов, В. А. Максимов // Урология : Двухмес. науч. -практ журн. - 2009. - N 6. - С.72-74


Профілактика венозних тромбоеболічних ускладнень в урології. Основні положення // Актуальні питання ангіології. - 2009. - N 1. - С.6


 1. 7.Причины гематурии у детей / И. В. Лавренова [и др.] // Российский педиатрический журнал. - 2009. - N 1. - С.23-26. - Библиогр.: с. 26. - ISSN 1560-9561. - Библиогр.: с. 26Сакало А.В.

Опухолевые маркеры и их роль при герминативных опухолях яичка / А.В. Сакало, О.В. Щербина, В.С. Сакало // Здоровье мужчины. - 2009. - N 4. - С.188-190.


 1. 8.Современные подходы к лечению урологических заболеваний у больных с пересаженной почкой / М. Ф. Трапезникова [и др.] // Урология : Двухмес. науч. -практ журн. - 2009. - N 2. - С.9-13Ситдыкова М.Э.

Эффективность препарата Витапрост форте в лечении аденомы предстательной железы / М. Э. Ситдыкова, А. Ю. Зубков // Урология : Двухмес. науч. -практ журн. - 2009. - N 6. - С.27-30Смирнов В.В.

Инфекция мочевых путей в пожилом возрасте (старше 65 лет) и ее коррекция в амбулаторной практике / В. В. Смирнов, И. С. Мавричева, А. Е. Гаврилова // Лечащий врач : Журнал практикующего врача. - 2010. - N 1. - С.49-53. - ISSN 1560-5175


 1. 9.Убихинон композитум - комплексный єнергетический биостимулятор клеточного метаболизма // Биологическая терапия. - 2009. - N 2. - С.42-44Чепуров А.К.

Местная анестезия с применением блокады полового нерва при выполнении трансперинеальной биопсии предстательной железы / А. К. Чепуров, В. Г. Чепуров


Эффективность применения препарата Дистрептаза в комплексном лечении больных с урогенитальным микоплазмозом / А.Д. Дюдюн, В.П. Федотов, Н.Н. Полион, А.Е. Нагорный // Здоровье мужчины. - 2009. - N 4. - С.204-210.Яненко Э.К.

Коралловидный нефролитиаз: методы оперативного лечения, осложнения и их профилактика / Э. К. Яненко, О. В. Константинова, С. М. Акулин // Урология : Двухмес. науч. -практ журн. - 2009. - N 6. - С.62-67
Відповідальний за випуск І.М.Цаберябова
Редактор І.Є.Мірошніченко
Укладачі Н.П.Король

А.І.Розумій
Відповідальний за технічне

виконання Т.В.РуденкоДобавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Урологу iconЕндокринологу, онкологу, проктологу, радіологу, ревматологу, рентгенологу,...
Запропонований лікарям 4 випуск інформаційного бібліографічного покажчика дає відомості про статті з періодичних видань, які надійшли...

Урологу iconИ если у вас возникли такие проблемы, как боль в пояснице, помутнение...
В отличие от женщин сильная половина человечества не является ярыми поклонниками профилактических осмотров, своевременных диагностических...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<