Кандидат сільськогосподарських наук
Скачать 297.43 Kb.
НазваниеКандидат сільськогосподарських наук
страница1/3
Дата публикации29.08.2013
Размер297.43 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Биология > Документы
  1   2   3ГЕРАСИМОВ
ВЕНІАМІН ІВАНОВИЧ


Доцент кафедри технології тваринництва

ім. академіка М.Д. Потьомкіна ХДЗВА,

кандидат сільськогосподарських наук


Харків 2005
Міністерство аграрної політики України

Харківська державна зооветеринарна академія

Наукова бібліотека

ГЕРАСИМОВ

ВЕНІАМІН ІВАНОВИЧ


Біобібліографічний покажчик

наукових праць

за 1965-2005 рр.


До 70-річчя від дня народження


Харків – 2005

УДК 636.4(092) : 016

Герасимов Веніамін Іванович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1965-2005 рр. (До 70-річчя від дня народження)/ ХДЗВА; Укладач Шакула З.І.; Автор вступної статті Цупило О.А. – Харків,2005. - 26с.


Редактор Г.В. Свириденко

Комп’ютерний набір І.О.Мєщан

.

Редакційно-видавничий відділ ХДЗВА

^ Педагог та вчений у галузі свинарства

Веніамін Іванович Герасимов народився у 1935 році у селі Чучино Вохомського району Костромської області в селянській родині. Після закінчення у 1954 році Кологривського зоотехнічного технікуму його направляють на роботу зоотехніком МТС у Хабаровський край, звідки призивають до лав Радянської армії. З 1957 до 1962 року - студент Харківського зооветеринарного інституту, який закінчує з відзнакою.

З 1962 року вся діяльність Веніаміна Івановича пов’язана з Харківським зооветеринарним інститутом: старший зоотехнік-селекціонер племлабораторії під керівництвом академіка М.Д.Потьомкіна, навчання в аспірантурі при кафедрі розведення сільськогосподарських тварин,

асистент, доцент, завідувач кафедри технології дрібного тваринництва, декан зооінженерного факультету, завідувач кафедри виробничого навчання, декан факультету підвищення кваліфікації, доцент кафедри технології тваринництва. В 1995-1998 роках працював провідним спеціалістом відділу наукових систем тваринництва Харківського облуправління сільського господарства.

За період педагогічної діяльності Веніамін Іванович підготував більше 180 дипломників, багаторазово працював головою ДЕК у ряді ВНЗ, один із авторів типової програми з курсу „Технологія виробництва продукції свинарства”, з його участю підготовлено та надруковано підручники та практикуми зі свинарства і технології виробництва свинини російською та українською мовами, ряд навчальних посібників та довідників з питань галузі свинарства

Наукова робота вченого присвячена темі „Вивчення природи гетерозису та удосконалення методів міжпородного схрещування свиней”; проведена велика кількість науково-господарських дослідів, за матеріалами яких надруковано більше 390 наукових і навчально-методичних робіт. З 1991року - член редакційної колегії журналу „Свиноводство” і постійний співавтор; 14 років був членом редколегії збірника „Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин”.

За сумлінну працю та досягнення у науково-дослідній роботі Веніамін Іванович Герасимов нагороджений багатьма почесними грамотами і дипломами, медалями і орденом „Знак Пошани”.

^ Цупило О.А. кандидат вет. наук,

проректор з навчальної роботи

Основні дати життя та діяльності

Герасимова Веніаміна Івановича
18 липня 1935 Народився у селі Чучино Вохомського району Костромської області

1950-1954 Навчання у Кологривському зоотехнічному технікумі Костромської області

1954 Головний зоотехнік Отраднянської МТС Вяземського району Хабаровського краю

1954-1957 Служба у збройних силах СРСР м..Ворошилов-Усурійск Приморського краю

1957-1962 Студент Харківського зооветеринарного інституту

1962-1963 Харківський зооветеринарний інститут, старший зоотехнік – селекціонер лабораторії з племінної справи.

1963-1966 Аспірант кафедри розведення с.-г. тварин ХЗВІ
1967 Захист кандидатської дисертації на тему: ”Закономірності успадкування породних особливостей свиней при двох- і трьохпородному схрещуванні ”

1967 Затвердження у вченому ступені кандидата сільськогосподарських наук

1967-1969 Асистент кафедри годівлі і розведення с.-г. тварин ХЗВІ

1969 Затвердження у вченому званні доцента.

1969-1982 Доцент кафедри розведення с.-г. тварин

1980-1983 Декан зооінженерного факультету.

1982-1993 Завідувач кафедри технології дрібного тваринництва.

1989 Нагороджено медаллю „Ветеран труда”.

1993 Нагороджено золотою медаллю „Лауреат ВВЦ”

1996-1997 Провідний спеціаліст відділу тваринництва облуправління сільського господарства Харківської облдержадміністрації

1996 Нагороджено золотою медаллю „Лауреат ВВЦ”

1997-1998 Заступник директора з навчальної роботи Харківських обласних курсів техніків-запліднювачів

1998-2001 Завідувач кафедри виробничого навчання ХЗВІ

2001 Затверджений у почесному званні професора ХДЗВА.

2001 Декан факультету підвищення кваліфікації ХДЗВА

2001 Доцент кафедри технології дрібного тваринництва; технології тваринництва ім. М.Д.Потьомкіна

2004 Нагороджено орденом „Знак Пошани”

Покажчик праць
1965

 1. Герасимов В.І. Відгодівельні якості свиней великої білої породи та її помісей// Тваринництво України. – 1965. - №10. – С.21-23.

 2. Швайка С.Д., Герасимов В.И. Использование хряков, полученных путем обратного скрещивания (крупная белая ландрас), для повышения продуктивности свиноводства на товарных фермах колхозов// Методы разведения свиней. – М., 1965.- С.256-258.


1966

 1. Герасимов В.И. Биологические особенности и хозяйственно-полезные качества свиней крупной белой породы и ее помесей с ландрасом и миргородской породой// Индивидуальное развитие с.-х. животных и формирование их продуктивности: Межвузовская научная конференция (20-24/ІХ 1966г.). – К., 1966. – с.334.

 2. Герасимов В.І. Деякі господарсько-корисні якості та біологічні особливості свиней великої білої породи та її помісей з ландрасом і миргородською породою// Тези доповідей і повідомлень ХХІІ наукової конференції Львівського зооветінституту. – Львів, 1966. – С.341-343.

 3. Герасимов В.И. Откормочные качества свиней крупной белой породы и помесей с хряками ландрас и миргородской пород// Свиноводство. – 1966. - №10. – С.35-37.

 4. Герасимов В.И. Сравнительные результаты двухпородного скрещивания крупной белой породы с миргородской породой и ландрасом// Отчетная научная конференция Харьковского зооветеринарного института за 1965 год. – 1966. – С.83-84.

 5. Герасимов В.І. Трипородне схрещування свиней// Тваринництво України. – 1966. - №10. – С.40-41.


1967

 1. Герасимов В.І. Біологічні особливості й господарсько-корисні ознаки свиней великої білої породи і її помісей з ландрас і миргородською породою// Вісник сільськогосподарської. науки. – 1967. - №5. – С.97-100.

 2. Герасимов В.И. Закономерности наследования породных особенностей свиней при двух- и трехпородном скрещивании: Авторефер. дис. … канд. с.-х. наук/ ХЗВИ. – Х., 1967. – 24с.

 3. Герасимов В.И. Межпородное скрещивание свиней крупной белой ландрас и миргородской пород// Научные труды Харьковского зооветеринарного института. – Х., 1967. – Т.2 (13). – С.90-96.

 4. Герасимов В.И. Откормочные и убойные качества свиней крупной белой породы и помесей с хряками ландрас и миргородской пород// Тезисы докладов І-ой обл. конференции молодых ученых и специалистов сельского хозяйства. – Х., 1967. – С.119-121.

 5. Герасимов В.И. Скороспелость и откормочные качества свиней крупной белой и миргородской пород// Интенсивный откорм свиней: Сборник научных трудов ВАСХНИЛ. – М.: Колос, 1967. – С.257-261.

 6. Герасимов В.И. Сравнительная эффективность откорма подсвинков крупной белой породы, двух- трехпородных помесей// Животноводство. – 1967. - №3. – С.72-73.

 7. Герасимов В.И. Эффективность скрещивания свиноматок крупной белой породы с хряками пород ландрас и миргородской// Свиноводство. – К.: Урожай, 1967. – Вып. 5. – С.21-27.


1968

 1. Герасимов В.И. Возрастные изменения гематологических показателей чистопородных и помесных свиней// Материалы научных конференций Харьковского зооветеринарного института: Итоги научно-исследовательской работы кафедр за 1967г. – Х.: Лозовеньки, 1968. – С.88-90.

 2. Герасимов В.И. Двух- трехпородное скрещивание// Свиноводство. – 1968. - №5. – С.39-40.

 3. Герасимов В.І., Любецький М.Д., Хохлов А.М. Ефективність промислового схрещування свиней залежно від умов годівлі/ Корми та годівля с.-г. тварин. – К., 1968. – Вип..12. – С. 82-88.

 4. Любецкий М.Д., Герасимов В.И. Мясные качества помесных подсвинков, полученных от вводного и двухпородного промышленного скрещивания// Научные труды Харьковского зооветеринарного института. – Х., 1968. – Т.3 (19). – С.109-113.

 5. Герасимов В.І., Кралько В.А. Підвищення продуктивності свиней шляхом промислового схрещування// Тваринництво України. – 1968. - №12. – С.33-34.

 6. Герасимов В.І. Так тримати і далі!// Ленінський шлях. – 1968. – 16 січня.

 7. Герасимов В.И. Хозяйственно-экономические результаты трехпородного скрещивания свиней// Научные труды Харьковского зооветеринарного института. – Х., 1968. – Т.3 (19). – С.128-135.


1969

 1. Герасимов В.И., Герасимова В.А. Взаимосвязь гистологического строения и роста мышечной ткани с мясными качествами чистопородных и помесных свиней// Научные труды Харьковского зооветеринарного института. – Х., 1969. – Т.4 (15). – С.77-83.

 2. Герасимов В.И., Любецкий М.Д. Возрастные изменения щитовидной железы у помесных свиней крупной белой породы// Сельскохозяйственная биология. – 1969. – Т.4, №2. – С.194-198.

 3. Любецький М.Д., Герасимов В.І. Вплив дво- і трипородного схрещування свиней на розвиток і гістологічну будову м’язової тканини// Вісник с.-г. науки. – 1969. - №3. – С.97-102.

 4. Кононенко С.Г., Герасимов В.І. Вплив фізіологічного стану матеріалів в період запліднення на формування ознаки жирномолочності у великої рогатої худоби// Молочно-м’ясне скотарство. – К., 1969. – Вип..18. – С.60-64.

 5. Герасимов В.І. Господарсько-корисні якості трипородних помісей// Свинарство. – К., 1969. – Вип..9. – С.7-14.

 6. Герасимов В.І., Писаченко М.В. Ефективність використання білкових препаратів у свинарстві// Корми та годівля с.-г. тварин. – К., 1969. – Вип.. 17. – С.95-98.

 7. Герасимов В.І., Писаченко Н.В. Ефективність дво- і трипородного схрещування в свинарстві// Тваринництво України. – 1969. - №1. – С.34-36.

 8. Патров В.С., Герасимов В.И. Изменения уровня и качества спермы хряков-производителей в зависимости от типа кормления и возраста// Материалы І конференции молодых ученых по генетике и разведению сельскохозяйственных животных. – Л., 1969. – Т.2. – С.156-157.

 9. Любецкий М.Д., Герасимов В.И. Интенсивность роста свиней и гематологические показатели// Свиноводство. – 1969. - №12. – С.28-30.

 10. Любецький М.Д., Герасимов В.І. Промислове схрещування у свинарстві// Генетика і селекція тварин. – К., 1969. – С.31-33.

 11. Герасимов В.И., Патров В.С. Улучшение хозяйственно-полезных качеств свиней методом двух и трехпородного промышленного скрещивания// Материалы І конференции молодых ученых по генетике и разведению сельскохозяйственных животных. – Л., 1969. – Т.1. – С.86-89.


1970

 1. Герасимов В.И., Герасимова В.А. Взаимозависимость селекционирующих признаков [свиней]// Свиноводство. – 1970. - №5. – С.26-28.

 2. Герасимов В.И., Герасимова В.А. Влияние межпородного скрещивания свиней на развитие и функцию щитовидной железы// Сборник научных трудов Донского сельскохозяйственного института. – 1970. – Т.6. – С.64-66.

 3. Герасимов В.І., Герасимова В.А. Деякі інтер’єрні особливості чистопородних помісних свиней// Вісник с.–г. науки. – 1970. - №6. – С.75-79.

 4. Любецький М.Д., Герасимов В.І. Деякі особливості обміну речовин у чистопородних і помісних свиней// Корми та годівля с.-г. тварин. – 1970. – Вип.. 21. – С.93-102.

 5. Алексеенко И.И., Герасимов В.И., Кралько В.А. Оплата корма чистопородными подсвинками двух- и трехпородными помесями// Труды Харьковского сельскохозяйственного института. – Х., 1970. – Т.137. – С.74-77.


1971

 1. Герасимов В.И., Герасимова В.А. Влияние простого и трехпородного промышленного скрещивания свиней на характер возрастной динамики гематологических показателей и напряженность роста помесей// Материалы 2-ой конференции молодых ученых по генетике и разведению сельскохозяйственных животных. – Л., 1971. – Т.2. – С.96-98.

 2. Герасимов В.І., Молчанова Р.П. Резерв виробництва свинини// Тваринництво України. – 1971. – №12. – с.25.

 3. Герасимов В.І., Любецький М.Д., Кральков В.А. Результати дво- і трипородного промислового схрещування свиней// Питання генетики, селекції і гетерозису тварин. – К., 1971. – С.119-124.


1972

 1. Герасимов В.І., Молчанова Р.П. Ефективність простого промислового схрещування свиней великої білої та великої чорної порід// Свинарство. – К., 1972. – С.10-16.

 2. Герасимов В., Панов В., Лымарь П. Опыт по проверке сочетаемости пород// Свиноводство. – 1972. - №10. – С.33-34.

 3. Герасимов В.И., Лымарь П.И., Панов В.А. Хозяйственно-полезные качества свиней крупной белой породы и ее помесей с уэльской ландрас, эстонской беконной и белой короткоухой породами// Труды Харьковского сельскохозяйственного института. – Х., 1972. – Т.167. – С.190-195.


1973

 1. Герасимов В.И. Влияние пола и физиологического состояния свиней на эффективность откорма// Труды Харьковского сельскохозяйственного института. – Х.. 1973. – Т.187. – С.76-80.

 2. Герасимов В.И. Зависимость интенсивности роста, откормочных и убойных качеств свиней от их пола и товарного веса// Материалы 3-й конференции молодых ученых по генетике и разведению сельскохозяйственных животных. – Л., 1973. – С.189-190.

 3. Бублик М.В., Герасимов В.І. Залежність енергії росту, відгодівельних і м’ясо-сальних якостей свиней від їх статі й фізіологічного стану// Вісник сільськогосподарської науки. – 1973. - №9. – С.92-94.

 4. Герасимов В.И. Методика составления технологических карт и организация работ по ним// Труды Харьковского сельскохозяйственного института. – Х., 1973. – Т.187. – С.206-214.

 5. Герасимов В.И. Совершенствование технологии производства свинины// Свиноводство. – 1973. - №8. – С.14-16.

 6. Герасимов В.І., Бублик М.В. Стать і енергія росту// Тваринництво України. – 1973. - №10. – с.35.

 7. Герасимов В.И. Технологическая документация специализированного колхоза// Свиноводство. – 1973. - №3. – С.56-57.


1974

 1. Герасимов В.И. Влияние наследственности скрещиваемых пород свиней на мясосальные качества помесей// Труды Харьковского сельскохозяйственного института. – Х.. 1974. – Т.198. –С.218-222.

 2. Герасимов В.І. Поєднання порід та ефективність схрещування// Тваринництво України. – 1974. - №12. – С.47-48.

 3. Герасимов В.И. Производству свинины – промышленную основу// Животноводство. – 1974. - №10. – С.19-21.


1975

 1. Герасимов В.И., Панов В.А. Использование гетерозиса при трехпородном скрещивании свиней// Труды Харьковского зооветеринарного института. – Х., 1975. – Т.213. – С.113-117.

 2. Герасимов В.И., Бублик Н.В., Юрченко Л.И. К вопросу совершенствования технологии и организации производства свинины на промышленной основе// Труды Харьковского сельскохозяйственного института. – Х., 1975. – Т.213. – С.121-126.

 3. Панов В., Герасимов В. Откорм трехпородных помесей// Свиноводство. – 1975. - №5. – С.27-29.

 4. Герасимов В.И. Промышленным комплексам лучше сочетания исходных пород для скрещивания// Тезисы докладов конференции «Проблемы гибридного свиноводства в связи с переходом производства свинины на промышленную основу» (9-10 июля 1975г.). – Байсогала, 1975. – С.61-64.

 5. Герасимов В.И., Бублик Н.В. Размер группы, фронт кормления, плотность размещения, откармливаемых свиней// Свиноводство. – 1975. - №12. – С.28-29.

  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Кандидат сільськогосподарських наук iconПрограмма воспитания и обучения в детском саду
Т. С. Комарова, доктор педагогических наук; В. Я7Лысова\, кандидат педагогических наук; Г. М. Лямина, кандидат педа­гогических наук;...

Кандидат сільськогосподарських наук iconПечатается по решению Редакционно-издательского совета Академии педагогических наук СССР
Кандидат психологических наук Г. Г. Кравцов, кандидат психологических наук Т. А. Флоренская, доктор психологических наук, профессор...

Кандидат сільськогосподарських наук iconГригорий сковорода сочинения в двух томах том 1
Член-корреспондент ан усср в. И. Шинкарук (председатель) Доктор философских наук В. Е. Евграфов доктор философских наук В. Е. Евдокименко...

Кандидат сільськогосподарських наук iconНазвание: Практический русский язык для иностранных студентов-филологов I-V курсов
Тьяна Николаевна, Куплевацкая Любовь Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент; Доценко Наталья Петровна, кандидат филологических...

Кандидат сільськогосподарських наук iconГригорий сковорода
Ан усср в. //. Шинкарук (председатель) доктор философских наук В. Е. Евграфов доктор философских наук В, Е. Ев доки мен ко кандидат...

Кандидат сільськогосподарських наук iconМетодика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
Нии атмосфера: кандидат физ мат наук В. Б. Миляев, кандидат геогр наук Н. С. Буренин

Кандидат сільськогосподарських наук iconНазвание: Украинский язык для иностранных студентов-нефилологов
Лектор: Тростинская Оксана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Кожушко Ирина Анатольевна, кандидат филологических наук,...

Кандидат сільськогосподарських наук iconНазва розробки
Уаан ушкаренко в, кандидат с г наук Ушкаренко Т. П., кандидат с г наук Петрова К. В

Кандидат сільськогосподарських наук iconМенталитет и национальный характер
Моисеева нелли Алексеевна – кандидат философских наук, доцент Российского аграрного университета, г. Балашиха. Сороковикова валентина...

Кандидат сільськогосподарських наук iconСравнительная характеристика влияния регуляторов роста на посевах...
Иванов Г. И., Васильев Г. С., кандидат техн наук, Южный нтц по апробации новой техники и технологии уаан, БурыкинаС. И., кандидат...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<