Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013
НазваниеЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013
страница1/9
Дата публикации16.03.2014
Размер0.97 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Бухгалтерия > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРобоча програма,
методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни
”Технологія проектування і адміністрування БД і СД”


для студентів спеціальності
8.03050201, 7. 03050201 – економічна кібернетика


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни
"Технологія проектування і адміністрування БД і СД"


для студентів спеціальності
8.03050201, 7.03050201- економічна кібернетика


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від..2012 р.

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 004.42 (07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Технологія проектування і адміністрування БД і СД" для студентів спеціальності 8.03050201, 7.03050201 - економічна кібернетика / Укл. В.В.Вікторов - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 69 с.

Представлені мета й завдання вивчення дисципліни
"Технологія проектування і адміністрування БД і СД", короткий зміст дисципліни, література, що рекомендується для вивчення, методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольної роботи.

Призначені для студентів спеціальності 8.03050201, 7.03050201 – економічна кібернетика заочної форми навчання.

Укладач В.В.Вікторов, асс.

Відповідальний за випуск Л. М. Савчук, к.е.н., проф.


Рецензент Б.І. Мороз, д-р техн. наук, проф.

(Академія митної служби України)
ВступНа сьогодні основними напрямами використання засобів обчислювальної техніки та програмних продуктів для інформаційного забезпечення роботи підприємства являються:

  • використання існуючих автоматизованих інформаційних систем та їх конфігурація з урахуванням типу підприємства і класу задач;

  • розробка нових інформаційних систем для розв’язання конкретних задач.

Інформаційною системою називається програмно-апаратний комплекс, який забезпечує надійне збереження інформації в пам’яті комп’ютера, виконання специфічних операцій перетворення інформації, надання користувачу зручного інтерфейсу.

Ефективним способом розв’язання цих задач являються бази даних. Розробка бази даних вимагає серйозного підходу, забезпечуючи ефективне зростання продуктивності та високі конкурентні переваги перед іншими компаніями. Комплексний підхід до розробки і сучасні технології, що повинні використовуватися, дозволять підприємству досягнути нових результатів після впровадження бази даних. Для виконання цих завдань необхідні спеціалісти з відповідними знаннями та вміннями, що забезпечуються вивченням навчальної дисципліни "Технологія проектування та адміністрування БД і СД", яка є нормативною і входить до циклу дисциплін професійної підготовки.


  1. ^

    Робоча програма дисципліни «Технологія проектування і адміністрування БД і СД»Мета вивчення дисципліни
Метою вивчення дисципліни «Технологія проектування і адміністрування БД і СД» є формування базових знань з технології проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних та придбання практичних навичок розробки автоматизованих баз даних автоматизованих банків даних і сховищ даних.
^ Завдання вивчення дисципліни
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати особливості проектування баз даних на основі нормалізації, розподілених баз даних моделі сховищ даних та особливості їх проектування, основи адміністрування баз даних, набути вмінь розробляти ефективний проект бази даних, виконувати тестування концептуального проекту бази даних, здійснювати реалізацію проекту бази даних, розробляти стратегії адміністрування даних.
^ Розподіл годин за навчальним планом
с е м е с т р и
VIIІ
Усього годин за навчальним планом

144
у тому числі аудиторні заняття:

20
з них:

- лекції;


12
- лабораторні заняття.

8
Самостійна робота

124
Види контролю:- виконання контрольної роботи.

1
Підсумковий контроль (іспит, залік)

екз


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА 1. Введення у бази даних.

Передумови створення і основні переваги технології баз даних. Організаційні та технічні засоби проектування сучасних баз даних. Визначення предметної області бази даних, опис взаємозв’язків об’єктів предметної області.

ТЕМА 2. Одиниці інформації, класифікація та основні властивості одиниць інформації.

Класифікація та основні властивості одиниць інформації. Дії над одиницями інформації. Означення складової одиниці інформації (СОІ), композиція та декомпозиція СОІ. Означення та структура показника. Інформативність показника.

ТЕМА 3. Структурування інформації при проектуванні баз даних.

Структура СОІ, перебудова структури СОІ, нормалізована та ненормалізована форма СОІ. Виконання аналітичної, графічної та табличної інтерпретації СОІ, що представлена економічними документами. Виділення та характеристика реквізитів та показників.

ТЕМА 4. Моделі даних.

Означення та класифікація моделей даних. Стисла характеристика. Порівняння класичних моделей даних.

ТЕМА 5. Реляційна модель даних.

Реляційна модель даних. Функціональні залежності реквізитів, нормальні форми відношень в реляційних моделях даних. Відображення мереженої та ієрархічної моделі даних в реляційну.

ТЕМА 6. Сутність реляційного підходу до проектування БД.

Відношення як основна одиниця представлення інформації в реляційних базах даних. Основні операції над даними в реляційних моделях. Аномалії ненормалізованих відношень у реляційних базах даних. Алгоритм приведення відношень до третьої нормальної форми. Переваги нормалізованої бази даних.

ТЕМА 7. Етапи проектування реляційних баз даних.

Характеристика основних етапів проектування баз даних. Стисла характеристика рівнів подання даних у базі, схема взаємозв’язку цих рівнів.

ТЕМА 8. Зовнішній рівень проектування реляційних баз даних.

Аналіз існуючих підходів до проектування баз даних на зовнішньому рівні. Характеристика і призначення основних етапів зовнішнього проектування баз даних.

^ ТЕМА 9. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ І ВЕДЕННЯ БАЗИ ДАНИХ.

Визначення технології створення та ведення бази даних. Методи забезпечення цілісності бази даних. Обмеження цілісності, що накладаються на атрибути бази даних, обмеження цілісності, що накладаються на файли бази даних, обмеження цілісності, що накладаються на зв’язки між базами даних. Операції завантаження і конвертації бази даних, вимоги до виконання. Операції відновлення бази даних, випадки їх застосування.

ТЕМА 10. Концепція побудови сховищ даних.

Поняття сховищ даних та передумови їх створення. Основні характеристики сховищ даних. Характеристика основних компонент сховищ даних. Архітектура сховищ даних.

ТЕМА 11. Моделі сховищ даних.

Багатовимірні і реляційна моделі сховищ даних. Відмінності проектування сховищ даних від проектування баз даних.

ТЕМА 12. Підходи до проектування сховищ даних.

Визначення основних елементів сховища даних: визначення та вимоги до змінних, визначення ступеня деталізації змінних, визначення та вимоги до вимірів та факторів. Вимірне моделювання сховищ даних. Визначення мета даних при проектуванні сховищ даних.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 29....
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Двигуни колісних I гусеничних транспортних...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № ­­­ від Дніпропетровськ нметау 2013
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні вченої ради академії Протокол №1 від 29....
...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №1 Від 29....
Конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів” для студентів спеціальності 090401

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії. Протокол №1 від 29....
Методичні вказівки, з дисципліни “Стандартизація, метрологія, контроль” для студентів спеціальності 090. 401, спеціалізації металургія...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від Дніпропетровськ нметау 2011
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30....
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №15 від 27....
«Теорія І технологія розливки феросплавів І спеціальних сталей» для студентів напряму 050401 металургія (груп електрометалургія сталі...

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол № від р. Дніпропетровськ нметау 2013 iconВська, М. М. Хитько стратегія підприємства частина 1 Затверджено...
Викладено зміст першої частини дисципліни «Стратегія підприємства», зокрема, питання сутності стратегії підприємства, її різновидів...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<