Колегії міністерства освіти І науки україни
Скачать 137.87 Kb.
НазваниеКолегії міністерства освіти І науки україни
Дата публикации10.07.2013
Размер137.87 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Экономика > Документы
РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

27.08.2009 р. Протокол № 10/1-3_
Тенденції та пріоритетні напрями діяльності органів управління освіти, установ і навчальних закладів професійно-технічної освіти на 2009/2010 навчальний рік
Заслухавши й обговоривши доповідь Міністра освіти і науки України Вакарчука І. О., колегія відзначає, що структурними підрозділами Міністерства освіти і науки України, Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, навчальними закладами та установами професійно-технічної освіти проведено належну роботу з виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» та «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2007 року № 886 «Про схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах». На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 року № 42-р «Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН» з 2010 року розпочинається фінансування училищ з різних джерел і бюджетів, диверсифікується система фінансування.

Продовжується оновлення змісту професійної освіти шляхом розроблення професійних стандартів, основаних на компетенціях, прийнято відповідні урядові рішення щодо розмежування повноважень між міністерством і регіональними органами управління освітою. Покращується робота з кадровим потенціалом училищ шляхом підвищення їх кваліфікації за новими навчальними планами і програмами за галузевим принципом. Налагоджується співпраця з роботодавцями, іншими соціальними партнерами.

Протягом поточного року на виконання Програми оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів, враховуючи динаміку розвитку інфраструктури виробництва та потреби ринку праці, здійснено укрупнення 43 професійно-технічних навчальних закладів, змінено тип 11 навчальних закладів. З вересня 2009 року в Україні працюватимуть 993 навчальних заклади професійно-технічної освіти різних типів, з них 876 державних професійно-технічних навчальних закладів, 72 навчальних центри при установах виконання покарань, 45 професійно-технічних училищ, що є структурними підрозділами вищих навчальних закладів. За прогнозованими даними розпочнуть заняття понад 410 тис. осіб. У 2009 році випуск кваліфікованих робітників становив 258,4 тис. осіб, з них працевлаштовані за отриманою професією 94,3 відсотка від загального випуску учнів (у 2006 році — 80,3 відс., у 2007 — 85,8 відс., у 2008 році — 87 відсотків), що є свідченням поступового збалансування попиту та пропозицій на ринку праці і поліпшення співпраці з роботодавцями. Результати анкетувань, проведених у всіх регіонах країни (2,5 тис. підприємств), свідчать, що рівень професійної кваліфікації молодих робітників значно покращився. 72,9 відсотків роботодавців вважають, що цьому сприяло поступове удосконалення змісту професійної освіти з урахуванням потреб технологій виробництва, безпосередня їх участь у формуванні навчальних планів та програм.

У всіх регіонах протягом 2008/2009 навчального року цілеспрямовано проводилася робота щодо забезпечення високої конкурентоспроможності випускників на ринку праці, формування престижності робітничих професій та позитивної думки у громади.

Регіональні методичні служби та галузеві методичні установи і організації були залучені до оновлення електронного банку даних типових навчальних планів і програм професійно-технічного навчання, що містить понад 700 типових навчальних планів. Для координації спільних дій на 2009—2010 роки затверджено План розробки типових навчальних планів і програм із 180 робітничих професій.

Одним з найпотужніших засобів забезпечення якості та доступності освіти є інформаційно-комунікаційні технології. Перші напрацювання у цьому напрямку свідчать, що фактично всі професійні навчальні заклади забезпечені необхідним комп’ютерним обладнанням, 95 відсотків мають доступ до мережі Інтернет. Середній показник кількості учнів на один комп’ютер становить 13 осіб, а в деяких вищих професійних училищах — до трьох.

Розроблена та впроваджується програма моніторингу якості змісту та ефективної діяльності професійно-технічних училищ.

Передумовою незалежного оцінювання рівня професійної підготовки кваліфікованого робітника є розвиток системи заходів змагального характеру всеукраїнського та регіонального рівнів, що поєднують у собі моніторингову та стимулювально-мотиваційну функції. Важливе місце серед них посідають конкурси фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. Таких конкурсів протягом року було проведено 4, за результатами яких 24 призерам призначено стипендії Президента України.

Складним залишається питання забезпечення професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками. За останні п’ять років (2004—2009) за рахунок коштів державного бюджету видано всього 62 найменування підручників та навчальних посібників. Проте за результатами моніторингу потребують розроблення та видання 135 найменувань підручників для професійно-технічних навчальних закладів з провідних професій та галузей господарства.

Одним з головних завдань у новому навчальному році є підготовка педагогічних працівників для професійно-технічної освіти, підвищення їх кваліфікації. Для його вирішення вже проведено експеримент з інноваційних форм підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання будівельної галузі України на базі професійно-технічного училища № 1 м. Житомира. Розроблено Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти.

Основними пріоритетними напрямами подальшого розвитку професійно-технічної освіти на 2009/2010 навчальний рік визначено:

1. Оптимізація системи фінансування шляхом делегування додаткових повноважень регіональним органам управління освіти; впровадження різнорівневої системи фінансування.

2. Створення системи забезпечення якості професійно-технічної освіти.

3. Модернізація системи управління професійно-технічною освітою та забезпечення її якісно новим кадровим потенціалом; створення загальнодержавного законодавчого та інструктивно-методичного супроводу з цих питань.

4. Формування престижності висококваліфікованої робітничої професії.

5. Оновлення чинної нормативно-правової бази в галузі професійної освіти.

Враховуючи зазначене та з метою подальшого розвитку професійно-технічної освіти у новому 2009/2010 навчальному році,
Колегія ухвалює:
1. Прийняти за основу пріоритетні напрями подальшого розвитку професійно-технічної освіти, що визначені у доповіді Міністра освіти і науки України Вакарчука І. О.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т. М.) спільно з департаментом економіки та фінансування (Даниленко С. В.), управлінням ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю. П.), Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій підготувати:

  • проект Закону України про внесення змін до законодавчих актів щодо підвищення ефективності управління професійно-технічною освітою, зокрема статей 40, 41 Закону України «Про освіту», статей 7, 8, 9, 16, 21, 24, 28, 41, 43, 45, 49, 50, 51 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статей 28,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 85, 89, 91 Бюджетного кодексу України, статті 1 Закону України «Про видавничу справу», статті 1 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» та подати до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України;

  • проект Концепції розвитку професійно-технічної освіти України;

  • спільно з Мінпраці проект урядового рішення щодо внесення змін до Переліку професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем;

  • проект положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти;

Протягом 2009—2010 років

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т. М.):

3.1. Вжити заходів щодо подальшого удосконалення змісту професійно-технічної освіти, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій та проекту державного професійного стандарту, заснованого на компетенціях та кваліфікаціях.

Протягом 2009/2010 н. р.

3.2. Провести спільно з департаментом економіки та фінансування (Даниленко С. В.), Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій навчальні семінари-наради з фінансовими службами, керівниками навчальних закладів з питань впровадження нових механізмів фінансування, призначення і звільнення керівників навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти, підпорядкованих МОН.

IV квартал 2009 р.

3.3. Забезпечити впровадження нових форм співробітництва закладів і установ професійної освіти з об’єднаннями промисловців та роботодавців, замовників робітничих кадрів при розробленні державних стандартів професійно-технічної освіти, організації виробничого навчання на сучасному обладнанні, устаткуванні; розробленні спільних угод, програм з питань оновлення матеріально-технічної бази тощо.

Протягом 2009/2010 н.р.

3.4. Запровадити подальший моніторинг результатів підготовки кваліфікованих робітників (шляхом опитування учнів, випускників, організацій роботодавців) та оперативно вносити зміни до навчальних програм відповідно до його результатів.

Протягом 2009/2010 н.р.

3.5. Розробити та запровадити електронний банк даних «Кадри», «Матеріально-технічне забезпечення», «Державне замовлення», «Показники соціально-економічного розвитку України. Підготовка робітничих кадрів».

IV квартал 2009 року

3.6. Створити на базі найкращих професійно-технічних навчальних закладів міжрегіональні центри підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів за галузевим спрямуванням.

Протягом 2009 року

3.7. Здійснити, починаючи з 2009/2010 навчального року, з участю фахівців Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки (Удод O. A.), Університету менеджменту освіти АПН України (Олійник В. В., за згодою) підвищення кваліфікації педагогічних працівників за новими навчальними планами та програмами.

Постійно

3.8. Розробити та затвердити Порядок призначення, звільнення керівників підпорядкованих Міністерству освіти і науки державних професійно-технічних навчальних закладів.

IV квартал 2009 року

3.9. Розробити механізм та здійснити апробацію системи моніторингу якості та змісту професійної освіти, ефективності діяльності професійно-технічних навчальних закладів.

Протягом 2009—2010 років

3.10. Провести спільно з Мінекономіки, Мінфіном, Мінпраці, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінрегіонбудом, представниками інших заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців та професійних спілок нараду з питань стратегії подальшого розвитку професійно-технічної освіти.

IV квартал 2009 року

3.11. Організувати роботу міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти. Провести чергове засідання у грудні 2009 року.

IV квартал 2009 року

4. Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод O. A.), Інституту ПТО АПН України (Радкевич В. О., за згодою) із залученням всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців:

4.1 Розробити та забезпечити реалізацію плану дій щодо оновлення змісту професійно-технічної освіти та його науково-методичного супроводу з урахуванням як національного, так і світового досвіду.

I квартал 2010 року

4.2. Розробити програму «Підручник для професійно-технічної освіти», передбачивши як державні, так і альтернативні джерела її фінансування з урахуванням відповідних змін до нормативно-правових документів; вжити дієвих заходів щодо реалізації програм забезпечення професійно-технічних навчальних закладів сучасними засобами навчання, інформатизації та комп’ютеризації.

Протягом 2009/2010 н. р.

4.3. Продовжити спільно з регіональними методичними службами, науковими установами розроблення сучасної навчальної літератури на засадах компетентнісного підходу щодо підготовки робітників відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня; вжити заходів щодо покращення інформаційно-бібліотечного забезпечення учнів, педагогічних працівників і майстрів виробничого навчання, розробити та здійснити заходи щодо пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань та виховання культури читання.

Протягом 2009/2010 н.р.

4.4. Продовжити роботу щодо розроблення проектів державних стандартів професійно-технічної освіти з робітничих професій, різнотермінових навчальних планів та програм у розрізі професій з урахуванням технологічних змін, що відбуваються на виробництві і у сфері послуг. Забезпечити подальше формування електронної бази даних типових навчальних планів і програм.

Протягом 2009/2010 н. р.

4.5. Забезпечити з участю роботодавців, замовників робітничих кадрів проведення Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності за галузевим спрямуванням.

Протягом 2009/2010 н.р.

4.6. Створити за відповідними напрямами мережу експериментальних педагогічних майданчиків на базі професійно-технічних навчальних закладів для розроблення та апробації державних стандартів професійно-технічної освіти за галузевими напрямами.

2009—2010 роки

5. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.):

5.1. Забезпечити відповідно до бюджетних видатків фінансування професійно-технічних навчальних закладів у повному обсязі, передбачити під час доопрацювання Державного бюджету України видатки на розроблення та апробацію державних стандартів професійно-технічної освіти, реалізацію програми комп’ютеризації та проведення Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності учнів, майстрів виробничого навчання, а також Всеукраїнських спортивних і культурно-масових заходів.

2009—2010 роки

5.2. Затвердити в установленому порядку та впровадити новий штатний розпис професійно-технічних навчальних закладів та методику розрахунку вартості підготовки одного учня (слухача) за конкретною робітничою професією.

2009—2010 роки

5.3. Розробити відповідні бюджетні призначення для професійно-технічних навчальних закладів на 2010 та 2011 роки.

2009—2010 роки

6. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти:

6.1. Розглянути стан підготовки до осінньо-зимового періоду на засіданнях колегій, забезпечити їх організоване функціонування.

До 1 жовтня 2009 року

6.2. Проаналізувати стан виконання регіональних програм у частині підготовки кваліфікованих робітників, розглянути це питання на розширених засіданнях колегій.

IV квартал 2009 року

6.3. Під час розроблення регіональних програм соціально-економічного розвитку передбачити на 2010 та наступні роки видатки на підготовку робітничих кадрів у державних професійно-технічних навчальних закладах, сприяти участі роботодавців та інших соціальних партнерів у навчально-виробничому процесі, організації проходження виробничого навчання та практики безпосередньо на виробництві.

До 30 грудня щорічно

6.4. Продовжити роботу щодо приведення мережі професійно-технічних навчальних закладів до потреб економіки та ринку праці, запровадити нові робітничі професії, сучасні інноваційні технології навчання, залучати роботодавців до участі у навчально-виробничому процесі.

Протягом 2009/2010 н. р.

6.5. Здійснити подальшу апробацію та впровадження у навчально-виробничий процес державних стандартів професійно-технічної освіти.

Постійно

6.6. Створити належні умови проживання, виховання та доступу до якісної професійної освіти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими можливостями; забезпечити відповідний психолого-педагогічний та соціальний супровід учнів цієї категорії, вдосконалення організації гарячого харчування учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Постійно

6.7. Забезпечити неухильне дотримання вимог безпеки у навчальних, виробничих приміщеннях, гуртожитках та на територіях професійно-технічних навчальних закладів.

Постійно

6.8. Вжити заходів щодо активізації діяльності бібліотек, забезпечення їх необхідною комп’ютерною технікою та відповідними програмами, підключення до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, оснащення бібліотечних фондів літературою навчального, науково-методичного та професійного спрямування, покращення рівня передплати на фахові видання.

Постійно

6.9. Продовжити системну роботу щодо кадрового забезпечення навчальних закладів з урахуванням якісного складу педпрацівників, забезпечити умови підвищення їх професійної майстерності та стажування за новим порядком.

Постійно

    1. Забезпечити ефективну роботу щодо професійної орієнтації молоді, підвищення престижності робітничих професій, соціального статусу робітників у суспільстві, в тому числі шляхом трансляції теле- та радіопередач, розміщення в періодичній пресі відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів.

Постійно

6.11. Активізувати роботу з регіональними центрами зайнятості щодо збільшення обсягів професійного навчання дорослого та незайнятого населення у професійно-технічних навчальних закладах.

Протягом 2009/ 2010 н. р.

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.


Голова колегії,

Міністр І. О. ВакарчукДобавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Колегії міністерства освіти І науки україни iconНака з
З метою стабілізації ситуації у сфері освіти І науки, відновлення роботи Міністерства освіти І науки України та подальшого розвитку...

Колегії міністерства освіти І науки україни iconУ 4-х, 9-х та 11-х класах у 2013/2014 навчальному році атестація...
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...

Колегії міністерства освіти І науки україни iconФилософия науки учебное пособие Харьков – хнагх – 2007 министерство образования и науки украины
Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» надано листом...

Колегії міністерства освіти І науки україни iconПрограма розвитку освіти І науки Запорізької області на 2013-2017...
Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347/2002, Указу Президента України від 30. 09. 2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення...

Колегії міністерства освіти І науки україни iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...

Колегії міністерства освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних...
Посольством Російської Федерації в Україні, Представництвом Росспівробітництва в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки,...

Колегії міністерства освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних...
Посольством Російської Федерації в Україні, Представництвом Росспівробітництва в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки,...

Колегії міністерства освіти І науки україни iconКолективний договір
Галузевої угоди між Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та ЦК профспілки працівників освіти І науки України на...

Колегії міністерства освіти І науки україни iconНаказ
Затвердити Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від...

Колегії міністерства освіти І науки україни iconУкраїна довіреність
Реєстрі Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти І науки України за №45

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<