Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року
Скачать 111.58 Kb.
НазваниеПро затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року
Дата публикации06.10.2013
Размер111.58 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Экономика > Документы
Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2013 р. №
Київ

Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України

на період до 2016 року

На виконання підпункту другого пункту 14 Плану заходів з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 20 січня Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання Програми, затвердженої цією постановою, для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.


^ Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
ПРОГРАМА

розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 року


Характеристика стану внутрішньої торгівлі
Розвиток внутрішнього ринку залежить від його насиченості товарами, а також конкуренції між товаровиробниками, торговельними мережами, яка сприяє виробництву нових товарів, прискоренню обміну товарами та виходу на зовнішні ринки.

Протягом 2009–2012 років діяла Програма розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року, реалізація заходів якої сприяла досягненню позитивних економічних результатів у розвитку сфери внутрішньої торгівлі.

У цей період внутрішня торгівля демонструвала себе як одну з найбільш кризово-стійких галузей національної економіки.

Після зменшення обсягів обороту роздрібної торгівлі у 2009 році (мінус 17,4 відсотка) через зменшення обсягу споживчого попиту у 2010 році намітились тенденції виходу з фази рецесії.

Зростання обороту роздрібної торгівлі за останні три роки відбувалося найвищими темпами порівняно з обсягами інших видів економічної діяльності вітчизняної економіки (у 2010 році – на 9,8 відсотка, у 2011 році – на 14,8 відсотка, у 2012 році – на 15,9 відсотка).

Надходження до державного та місцевих бюджетів коштів від сплати податків і зборів підприємствами сфери торгівлі становило у 2009 році 16,8 млрд. гривень, у 2010 році – 19,9 млрд. гривень, у 2011 році – 27,2 млрд. гривень, у 2012 році – 30,7 млрд. гривень.

Площа торговельних об'єктів збільшилася за вказаний період в цілому на 16 відсотків, а в містах – на 18,9 відсотка, завдяки відкриттю нових великих магазинів.

Чисельність працівників у сфері торгівлі та ресторанного господарства зросла на 17,7 відсотка з 601,3 до 707,7 тисяч осіб. Середньомісячна заробітна плата у сфері торгівлі зросла в 1,7 раза.

Приріст прямих іноземних інвестицій у сферу торгівлі за цей період склав 1,7 млрд. гривень.

Разом з тим, незважаючи на позитивні тенденції розвитку галузі торгівлі, залишилися ряд невирішених проблем, які перешкоджають сталому розвитку внутрішньої торгівлі в Україні.

Зберігається тенденція до зменшення кількості підприємств – юридичних осіб (з 30,7 тисяч у 2009 році до 26,9 тисяч у 2012 році), що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у зв'язку з переходом до оподаткування за спрощеною системою. Високим є рівень тіньового обороту (за методом "витрати населення – роздрібний товарооборот" рівень тіньової економіки до офіційного показника валового внутрішнього продукту становить 40 відсотків).

Відмічається тенденція нерівномірного розміщення торговельних об'єктів у містах. Закриття існуючих та відкриття нових торговельних об'єктів відбувається стихійно, без урахування планування населених пунктів та норм забезпечення торговельною площею. Зменшилася кількість об'єктів роздрібної торговельної мережі в сільській місцевості, особливо у віддалених та малодоступних районах.

Залишаються неврегульованими питання отримання земельних ділянок у короткострокову оренду для розміщення тимчасових споруд для провадження торговельної діяльності, а також земельних ділянок для будівництва нових торговельних об’єктів або площ під оренду.

Також додаткового законодавчого врегулювання потребують відносини між виробниками продукції та торговельними мережами в частині порядку та строків взаєморозрахунків.

Актуальними залишилися проблеми, пов'язані з функціонуванням роздрібних ринків, на яких реалізується здебільшого низькоякісна та контрафактна продукція. Неврегульованість питання щодо провадження торговельної діяльності на ринках є причиною неефективності контролю за якістю товарів, що на них реалізуються, а також зумовлює створення дискримінаційних умов для малих підприємств.

Динамічний розвиток Інтернет-торгівлі виявив незахищеність споживачів у разі здійснення покупок через мережу Інтернет-магазинів, ухиляння суб’єктів господарювання від сплати податків і, як результат, зменшення надходжень до бюджету.

Досить гострою залишається проблема необґрунтованого зростання цін на споживчому ринку, у тому числі на соціально значущі продовольчі товари.
Стратегічні цілі і пріоритети розвитку
Стратегічними цілями Програми є:

задоволення потреби населення, зокрема малозабезпечених верств, у якісних товарах та послугах за доступними цінами, запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, у тому числі на соціально значущі продовольчі товари;

запровадження сучасних стандартів торговельного і побутового обслуговування, створення умов для розвитку організованих форм торгівлі;

забезпечення доступності товарів для населення, підвищення конкурентоспроможності галузі, підтримка національних виробників товарів;

забезпечення дотримання прав і законних інтересів підприємств – юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють торговельну діяльність, виробництво і постачання товарів, балансу економічних інтересів вказаних господарюючих суб'єктів;

забезпечення дотримання прав і законних інтересів споживачів;

урегулювання відносин, пов'язаних з організацією та функціонуванням роздрібних ринків, створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;

поліпшення іміджу робітничих професій у сфері торгівлі та послуг, удосконалення системи підготовки спеціалістів вищими та професійно-технічними навчальними закладами;

налагодження соціального діалогу між громадськими та профспілковими об'єднаннями, організаціями роботодавців у сфері торгівлі, центральними та місцевими органами виконавчої влади.
Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів у межах поточного фінансування та інших джерел, не заборонених законодавством України.Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

зростання обороту роздрібної торгівлі щороку на 14–16 відсотків;

збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів від сплати податків і зборів щороку на 3,5–4,0 млрд. гривень;

збільшення торговельних площ:

– у цілому до 423 кв. метрів на 1000 жителів, що на 83 кв. метри більше порівняно з 2012 роком;

– у містах – до 499 кв. метрів, у сільській місцевості – до 347 кв. метрів на 1000 жителів (відповідно на 74 і 51 кв. метр);

забезпечення балансу економічних інтересів постачальників товарів і суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю;

підтримку національного виробника;

додаткове працевлаштування громадян та збільшення чисельності працівників у сфері торгівлі на 9 відсотків шляхом відкриття нових об’єктів роздрібної торгівлі, у тому числі у сільській місцевості.

Заходи з виконання Програми
1. Врегулювання на законодавчому рівні питань щодо:

установлення строків розрахунків за поставлені продовольчі товари і визначення порядку та умов надання послуг з просування товарів.

Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінагрополітики, Антимонопольний комітет, Держпідприємництво, Мін'юст.


2014–2016 роки;

запровадження обліку розміщення пунктів продажу товарів для підприємств – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, обмеження площі пунктів продажу товарів, у яких здійснюють діяльність суб’єкти господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування.

Мінфін, Мінекономрозвитку, Міністерство доходів і зборів, Держпідприємництво, Мін'юст.


2014–2016 роки;

посилення відповідальності за порушення правил торгівлі.

Мін'юст, Мінекономрозвитку, Мінфін, Міністерство доходів і зборів, Держпідприємництво.


2014–2015 роки;

установлення вимог щодо обов’язкової наявності офісного приміщення, надання інформації для споживачів з метою ідентифікування місцезнаходження Інтернет-магазину.

Мінекономрозвитку, Мінфін, Держпідприємництво, Держспоживінспекція, Мін'юст.

2014–2016 роки;

надання земельних ділянок у короткострокову оренду для розміщення тимчасових споруд для провадження торговельної діяльності.

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, Міністерство доходів і зборів, Держпідприємництво, Держземагентство, Мін'юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2014–2016 роки;

визначення основних засад здійснення торгівлі на ринках.

Держпідприємництво, Мінекономрозвитку, Мінфін, Міністерство доходів і зборів, МВС, Мін'юст.


2014–2015 роки.

2. Удосконалення нормативно-правової бази з питань регулювання торговельної діяльності.

Мінекономрозвитку, Мінфін, Держпідприємництво, Мін'юст.


2013–2016 роки.

3. Розробити та затвердити регіональні програми:

розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2016 року, зокрема в сільській місцевості.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


2013–2014 роки;удосконалення функціонування роздрібних ринків з метою їх перетворення на сучасні торговельно-сервісні комплекси.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


2013–2016 роки.

4. Провести обстеження продовольчих, непродовольчих і змішаних ринків.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінекономрозвитку, Держпідприємництво.


2013–2016 роки.

5. Розробити та затвердити регіональні плани:

надання підтримки місцевим товаровиробникам соціально значущих продовольчих товарів.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


2013–2016 роки;

розміщення об'єктів торгівлі з урахуванням нормативів забезпеченості населення торговельною площею в магазинах і місцями у закладах ресторанного господарства.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


2013–2016 роки.

6. Забезпечити надання методологічної допомоги підприємствам торгівлі щодо впровадження ними систем управління якістю послуг відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001.

Мінекономрозвитку.


2013–2016 роки.

7. Сприяти організації та проведенню:

виставок сучасного технічного обладнання для підприємств роздрібної торгівлі та закладів ресторанного господарства.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


2013–2016 роки;

регіональних і міжрегіональних ярмарків сільськогосподарської продукції із залученням товаровиробників.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


2013–2016 роки.

8. Сприяти створенню логістичних центрів та впровадженню в їх діяльність новітніх технологій.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


2013–2016 роки.

9. Забезпечити проведення:

конференцій, форумів, круглих столів та інших зустрічей з метою залучення вітчизняних інвестиційних і кредитних коштів у розвиток матеріально-технічної бази внутрішньої торгівлі.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


2013–2016 роки;

семінарів за участю представників Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та суб'єктів господарювання з питань розвитку внутрішньої торгівлі, правових та організаційних засад уведення в обіг в Україні нехарчової продукції і забезпечення її безпечності.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


2013–2016 роки;

конкурсів професійної майстерності серед представників робітничих професій у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


2013–2016 роки.

10. Забезпечити перегляд кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери торгівлі та ресторанного господарства.

Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, МОН.

2014–2016 роки.

11. Збільшити кількість навчальних місць у вищих і професійно-технічних навчальних закладах, які здійснюють підготовку кадрів за робітничими професіями для підприємств торгівлі, ресторанного господарства та послуг.

Мінекономрозвитку, МОН.

2013–2016 роки.

12. Запровадити нові форми післядипломної освіти та організувати підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг.

МОН, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики.

2013–2016 роки.
_______________________

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року iconПро затвердження Змін до Правил
Програми інтеграції України до Європейського Союзу, схваленої Указом Президента України від 14 вересня 2000 року №1072, та у зв'язку...

Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року iconПро прийняття до відома стратегії розвитку комунального
Про розгляд пропозицій щодо затвердження стратегії розвитку комунального підприємства “Cкадовський міський кінотеатр” “Скадовськ”...

Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року iconІнформація про використання бюджетних коштів Міністерством економічного...
України (Мінекономрозвитку) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується І координується Кабінетом Міністрів...

Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року iconОсвіти державні цільові програми, зокрема Державну цільову соціальну...
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (далі – Національна стратегія) на основі аналізу сучасного...

Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року iconМіністерство економічного розвитку І торгівлі україни
Кабінету Міністрів України від 14. 11. 2000 n 1698 ( 1698-2000-п ) Про затвердження переліку

Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року iconПро затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року n 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію"...

Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року iconПро затвердження Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15. 06. 2006 n 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності...

Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року iconПро затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15. 06. 2006 n 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності...

Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року iconНаказ Міністерства економічного розвитку І торгівлі України від 28 листопада 2012 року n 1359
Про прийняття міждержавних стандартів як національних стандартів України методом підтвердження та скасування в Україні міждержавних...

Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі України на період до 2016 року iconПро затвердження Правил обслуговування за засобами спостереження обслуговування повітряного руху
Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України, Указу Президента України від 11 червня 1998 року №615 «Про затвердження Стратегії...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<