Закон УкраЇни
НазваниеЗакон УкраЇни
страница1/4
Дата публикации20.06.2014
Размер0.7 Mb.
ТипЗакон
uchebilka.ru > Экономика > Закон
  1   2   3   4
Проект

Закон УкраЇни

Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти
__________________________________

Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.
Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) акцепт тендерної пропозиції — прийняття замовником тендерної пропозиції, яку визнано найкращою за результатами оцінки, та надання згоди на взяття зобов’язань на оплату предмета закупівлі або його частини (лоту). Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк письмове підтвердження про акцепт тендерної пропозиції;

2) альтернативна тендерна пропозиція — пропозиція, яка може бути подана учасником замовнику додатково у складі тендерної пропозиції, якщо це передбачено тендерною документацією, і яка відрізняється від пропозиції, яку розроблено відповідно до умов, передбачених тендерною документацією;

3) генеральний замовник — орган державної влади, підприємство, установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або виконавчими органами місцевих рад, відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель на засадах координації відповідно до цього Закону;

4) державна закупівля (далі — закупівля) — придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом;

5) державні кошти — кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування, кошти страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбачені Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, кошти установ чи організацій, утворених в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, гуманітарна допомога в грошовій формі, кошти підприємств;

6) договір про закупівлю — договір, який укладається між замовником і учасником за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари за державні кошти;

7) електронна закупівля — проведення замовниками встановленої цим Законом процедури закупівлі за допомогою інформаційної системи в Інтернет з використанням системи електронного документообігу;

8) забезпечення виконання договору про закупівлю — надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань за договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення, як порука, гарантія, застава, завдаток;

9) забезпечення тендерної пропозиції (далі — тендерне
забезпечення) — надання учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов’язань у зв’язку з поданням тендерної пропозиції, включаючи такі види забезпечення, як порука, гарантія, застава, завдаток;

10) закупівля на засадах координації — проведення процедури закупівлі генеральним замовником, який діє в інтересах замовників у порядку, визначеному цим Законом;

11) замовники — розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному цим Законом;

12) кваліфікаційна документація — документація, що розробляється замовником та передається учасникам для підготовки ними кваліфікаційних пропозицій при проведенні попередньої кваліфікації учасників;

13) кваліфікаційна пропозиція — пропозиція, яка подається учасником замовнику відповідно до вимог кваліфікаційної документації;

14) переможець процедури закупівлі — учасник, тендерну пропозицію якого акцептовано;

15) підприємства — державні, у тому числі казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків;

16) пов’язана особа — особа, що відповідає будь-якій з таких ознак:

юридична особа, яка здійснює контроль за учасником або контролюється таким учасником, або перебуває під спільним контролем з таким учасником;

фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за учасником;

посадова особа учасника, уповноважена здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також члени сім’ї такої посадової особи.

Під здійсненням контролю в цьому Законі слід розуміти володіння безпосередньо або через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу учасника. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу учасника (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.

Для цілей цього Закону членами сім’ї вважаються подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, подружжя дітей, батьків, братів, сестер і онуків;

17) послуги — будь-яка закупівля, крім товарів і робіт, включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортними засобами та засобами зв’язку, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, поточний ремонт, а також консультаційні послуги. До консультаційних послуг належать послуги, пов’язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій;

18) предмет закупівлі — товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником в межах єдиної процедури закупівлі і на які учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. На один предмет закупівлі не може бути менше двох тендерних пропозицій;

19) роботи — проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств, а також супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;

20) розпорядник державних коштів — органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією та іншими актами законодавства України, а також підприємства, установи, чи організації, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, а також підприємства;

21) строк дії тендерної пропозиції — встановлений замовником у тендерній документації строк, протягом якого учасник не має права змінювати свою тендерну пропозицію;

22) тендерна документація — документація, яку замовник розробляє та подає безоплатно учасникам для підготовки ними тендерних пропозицій;

23) тендерна пропозиція — пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лоту), яку учасник подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації;

24) тендерний комітет — група спеціалістів, призначена замовником (генеральним замовником) відповідальною за проведення процедури закупівлі згідно з цим Законом;

25) торги (тендер) — здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі у одного учасника), встановленими цим Законом;

26) товари — продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устатковання, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов’язані з поставкою товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів;

27) Уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної політики, на який покладено функції спеціально уповноваженого органу з питань державних закупівель;

28) учасник процедури закупівлі (далі — учасник) — фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір узяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну або кваліфікаційну пропозицію;

29) частина предмета закупівлі (лот) — визначена замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. На кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) не може бути менше двох тендерних пропозицій.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт — 300 тисяч гривень (500 тисяч гривень — у разі здійснення закупівлі за кошти підприємств).

2. Процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно цим Законом та виключно у випадках, передбачених цим Законом.

Особливості закупівлі товарів, робіт і послуг, пов’язаних з виконанням державного оборонного замовлення в частині виготовлення озброєння та спеціальних засобів, а також закупівлі товарів і послуг, яка здійснюється підприємствами оборонно-промислового комплексу, можуть визначатися Кабінетом Міністрів України.

3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є:

1) товари, роботи і послуги, призначені для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України;

2) бланки цінних паперів та документів суворої звітності;

3) державні нагороди України;

4) документи про освіту державного зразка;

5) захищені фарби, папір та інші матеріали, які використовуються для виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (обліку) згідно із схемою їх захисту;

6) книговидавнича продукція, що закуповується безпосередньо бібліотеками;

7) оренда державного та комунального майна;

8) послуги, закупівля яких здійснюється державними банками під час проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”;

9) послуги банків з приймання комунальних платежів, обслуговування поточних рахунків та розрахунково-касового обслуговування;

10) послуги з авіаперевезення державних офіційних делегацій;

11) адміністративні послуги, які надаються виключно органами виконавчої влади відповідно до законодавства;

12) послуги з перевезення залізничним транспортом;

13) природний газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання;

14) послуги поштового зв’язку, поштові марки та марковані конверти;

15) протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття та засоби пересування, виготовлені виключно за індивідуальним замовленням інваліда, включаючи комплектувальні вироби до них та послуги з ремонту, протезно-ортопедичні послуги;

16) твори образотворчого мистецтва: живопис, графіка, скульптура, а також твори декоративно-прикладного та народного мистецтва для поповнення Державного музейного фонду України;

17) телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів);

18) товари і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет, їх зберіганням, транспортуванням і обліком;

19) товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;

20) товари і послуги, які закуповуються безпосередньо для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців;

21) товари і послуги, які закуповуються безпосередньо для забезпечення підготовки збірних команд України до олімпійських і паралімпійських ігор;

22) товари, роботи і послуги, які закуповуються органами, установами, навчальними закладами і підприємствами кримінально-виконавчої системи у підприємств кримінально-виконавчої системи;

23) централізоване водопостачання, водовідведення та обслуговування каналізаційних систем;

24) електрична енергія, її передача та розподіл;

25) централізоване постачання теплової енергії;

26) ядерне паливо, неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

27) юридичні послуги для забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах;

28) товари і послуги, призначені безпосередньо для забезпечення проведення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України та членів Кабінету Міністрів України;

29) послуги з організації пожежної охорони об’єктів підрозділами Державної пожежної охорони;

30) товари, роботи і послуги, призначені для надання Україною гуманітарної допомоги іншим державам;

31) товари, роботи і послуги, які у зв’язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю;

32) товари, роботи і послуги, необхідні для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

33) пальне для автотранспортних засобів, що закуповується в роздріб безпосередньо на автозаправних станціях;

34) товари і послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу.

4. У разі коли предметом закупівлі є продукція харчової промисловості, лікарські засоби і вироби медичного призначення, пальне, послуги з організації гарячого харчування, транспортні послуги і послуги з ремонту, замовник на період проведення процедури закупівлі має право для поточних потреб здійснити закупівлю необхідного предмета закупівлі без застосування процедур закупівель, передбачених цим Законом, на суму, яка не перевищує 10 відсотків загальної очікуваної вартості предмета закупівлі, про що протягом трьох календарних днів повідомляє Уповноважений орган.

Положення, передбачені абзацом першим цієї частини, не застосовуються при проведенні замовником наступної процедури закупівлі такого самого предмета закупівлі.


Стаття 3. Принципи здійснення закупівель

1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:

максимальна економія та ефективність;

добросовісна конкуренція серед учасників;
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Закон УкраЇни iconІнструкція
України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України...

Закон УкраЇни iconЗакон україни
Відповідно до Конституції України ( 254к/96-вр ) цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних...

Закон УкраЇни iconЗакон України "Про міліцію" 20. 12. 90р
Закон України "Про міліцію" 20. 12. 90р. Указ Президента України Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України)...

Закон УкраЇни iconЗакон україни
Цей Закон визначає засади організації та здійснення транзиту вантажів авіаційним, автомобільним, залізничним, морським І річковим...

Закон УкраЇни iconЗакон україни
У законі України "Про рекламу" Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №39, ст. 181; Офіційний вісник України, 2011 р., №53, ст....

Закон УкраЇни iconЗакон України від 23 грудня 1993 року №3792-xii "Про авторське право...
Закон України від 23 березня 2000 року №1587-ііi "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних...

Закон УкраЇни iconЗакон україни
України, звільнення від обов'язкового продажу валюти на міжбанківському валютному ринку України, провадиться шляхом прийняття постанов...

Закон УкраЇни iconЗакон України
України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного виробництва І формування...

Закон УкраЇни iconЗакон україни
У цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., Nn 40 44, ст. 356)

Закон УкраЇни iconЗакон україни
Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<