Регіональна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада»
Скачать 427.99 Kb.
НазваниеРегіональна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада»
страница1/4
Дата публикации21.04.2013
Размер427.99 Kb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Экономика > Документы
  1   2   3   4
ПРОЕКТ

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Луганської облдержадміністрації

Регіональна цільова Програма
сприяння розвитку громадянського суспільства
в Луганській області на 2013 – 2015 роки

«Діалог заради реформ:

прозора влада та активна громада»

Луганськ 2012

ЗМІСТ

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

3

РОЗДІЛ 1

ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

5

РОЗДІЛ 2
МЕТА ПРОГРАМИ

6

РОЗДІЛ 3

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОБЛЕМУ ТА РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ (SWOT-АНАЛІЗ)

7

РОЗДІЛ 4
ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


9

РОЗДІЛ 5
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ


10

РОЗДІЛ 6
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

11

РОЗДІЛ 7
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

24

РОЗДІЛ 8
РОЗРАХУНОК ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

25

Додатки
ПАСПОРТ

регіональної цільової Програми
сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області
на 2013 – 2015 роки
«Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада»1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Луганської облдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Указ Президента України
від 24 березня 2012 року
№ 212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації»

3.

Розробник Програми

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Луганської облдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Громадська рада при Луганській облдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Луганської облдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Структурні підрозділи Луганської облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради (за згодою), територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади Луганської області (за згодою), громадська рада при Луганській облдержадміністрації (за згодою), громадські ради при райдержадміністраціях/виконкомах міських рад (за згодою), інститути громадянського суспільства Луганської області (за згодою)

7.

Термін реалізації Програми

2013 – 2015 роки


7.1.

Етапи виконання Програми

___

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

обласний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми; всього,

у тому числі:

1 848,0 тис.грн

-

коштів місцевого бюджету;

1 509,0 тис.грн

-

коштів інших джерел

339,0 тис.грн


^ ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Становлення України як суверенної правової держави має базуватися на принципах партнерства органів влади та представників громадськості, адже лише спільними зусиллями можна досягти кінцевої мети – демократизації усіх сфер суспільного життя, соціально-економічного і духовного прогресу, забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина.

В Луганській області, як здебільшого в Україні, фіксується недостатній рівень розвитку громадянського суспільства та низький рівень суспільно-значимої активності громадян.

Не дивлячись на те, що кількість інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) в Луганській області постійно зростає, їх роль у суспільно-політичних процесах регіону є не надто значною, громадська активність залишається безсистемною та відірваною від поточних суспільних процесів, що обумовлюється недостатнім рівнем фінансової, кадрової, та інституційної спроможності громадських організацій. Переважна більшість жителів Луганщини, як і більшість українців, не входить до складу жодного інституту громадянського суспільства.

Незважаючи на плідну роботу, що проводиться органами державної влади та місцевого самоврядування спільно з громадськістю щодо всебічного розвитку Луганщини, на сьогодні відчувається потреба пошуку більш ефективних механізмів взаємодії з інститутами громадянського суспільства, залучення їх до формування та реалізації державної та регіональної політики, а в підсумку — сприяння розвитку в області громадянського суспільства.

Подекуди фіксується взаємна недовіра між представниками влади та інститутами громадянського суспільства, обумовлена різними підходами до вирішення одних і тих самих питань, відсутністю чітких, прозорих і взаємоприйнятних правил співпраці між ними, недостатньою правовою обізнаністю як представників громадськості, так і працівників органів виконавчої влади.

Одним із чинників, що стримують зростання ефективності громадянського суспільства області, є низка проблем щодо недостатнього фінансового супроводу громадських ініціатив. Внаслідок цього виникають проблеми відсутності мотивації представників громадськості, зокрема, молоді, до заняття громадською діяльністю.

До основних причин вказаних проблем належать: низький рівень усвідомлення громадянами демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення регіональних проблем; недосконалість місцевих механізмів сприяння розвитку громадянського суспільства; самоізольованість, слабка координованість та інституційна слабкість ІГС, що стає перешкодою на шляху до налагодження конструктивного діалогу між владою та громадськістю.

Усі ці фактори послаблюють ефект від зусиль у сфері громадянського суспільства.

Інструментом вирішення проблем розвитку інститутів громадянського суспільства в області стане прийняття та реалізація регіональної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 – 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада» (далі – Програма).
^ МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення умов для подальшого розвитку в Луганській області громадянського суспільства, запровадження ефективного механізму взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства і взаємної відповідальності, вдосконалення конструктивного діалогу влади та представників громадськості задля спільного вирішення завдань суспільного розвитку області та регіональної політики.
^ АНАЛІЗ

факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації регіональної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства

в Луганській області на 2013 – 2015 роки
«Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада»СИЛЬНІ СТОРОНИ (S)

  • Наявність організаційних можливостей структурних підрозділів облдержадміністрації (зокрема, з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації), райдержадміністрацій та виконкомів міських рад (зокрема, підрозділів, відповідальних за зв’язки з громадськістю);

  • наявність інституційних можливостей та необхідної нормативно-правової бази для вдосконалення сфери громадянського суспільства в регіоні (зокрема, прийняті до реалізації Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, Міжнародна Ініціатива «Партнерство «Відкритий Уряд», новий Закон України «Про громадські об’єднання», постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» та низка інших нормативно-правових актів);
  • наявність громадських рад при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, а також значної кількості дієвих інститутів громадянського суспільства, що мають великий потенціал та досвід у сфері розвитку громадянського суспільства, але потребують фінансової підтримки.
СЛАБКІ СТОРОНИ (W)

  • Недостатній рівень фінансового забезпечення діяльності громадських рад при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, що обмежує їх функціонування;

  • відсутність можливостей заохочення та підвищення рівня мотивації представників громадськості, зокрема, молоді, до участі в процесі формування та реалізації державної політики (в т.ч. фінансового, організаційного супроводу проектів, заходів, ініційованих громадськістю).

МОЖЛИВОСТІ (О)

  • Можливість залучення додаткових людських, фінансових, інформаційних ресурсів для реалізації Програми;

  • можливість обміну досвідом на державному рівні в рамках реалізації Програми.

ЗАГРОЗИ (Т)

  • Невисока активність членів інститутів громадянського суспільства внаслідок низької мотивації до зайняття громадською діяльністю;

  • недостатній рівень правової культури у представників громадськості, у т.ч. членів громадських рад.  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Регіональна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада» iconXvii.І. Стратегічна мета у 2012 – 2015 роках
Розділ XVII. “Стратегічні напрямки економічного І соціального розвитку області на 2012 – 2015 роки з урахуванням завдань Програми...

Регіональна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада» iconДержавна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки Загальна частина
Ця Програма розроблена з метою запровадження нових підходів до модернізації пріоритетних галузей національної економіки на найближчі...

Регіональна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада» iconУмови проведення
Обласний конкурс творчих робіт «Край, в якому ми живемо», присвячений 75-річчю утворення Луганської області (далі Конкурс) проводиться...

Регіональна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада» iconПрограма розвитку освіти І науки Запорізької області на 2013-2017...
Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347/2002, Указу Президента України від 30. 09. 2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення...

Регіональна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада» iconПро затвердження Програми благоустрою околиць міста Одеси на 2012- 2015 роки
Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою сприяння розвитку околиць...

Регіональна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада» iconРегіональне представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та...
Ціль конкурсу: підтримка та допомога в реалізації проектів регіональними нуо україни щодо сприяння розуміння та участі громадянського...

Регіональна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада» iconКонцепція розвитку інформаційного простору Сумської області на період до 2015 року
Концепція визначає напрямки, шляхи та методи розбудови інформаційного простору області, сприятиме забезпеченню прав громадян на інформацію...

Регіональна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада» iconПро створення
Можливості для всебічного розвитку кожного громадянина, зміцнення громадянського суспільства та утвердження ефективної й відповідальної...

Регіональна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада» iconЯмпільська районна державна адміністрація сумської області управління...
На виконання листа Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01. 03. 2013 №37-18-2-11/4222 та з метою сприяння...

Регіональна цільова Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Луганській області на 2013 2015 роки «Діалог заради реформ: прозора влада та активна громада» iconПрезидент Донецької обласної федерації спортивного туризму
Кубок Донбасу з гірського туризму проводиться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Донецькій області, як ефективного...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<