Програма міжнародної конференції „ дні науки філософського факультету 2008” графік роботи
НазваниеПрограма міжнародної конференції „ дні науки філософського факультету 2008” графік роботи
страница1/5
Дата публикации22.02.2013
Размер0.61 Mb.
ТипДокументы
uchebilka.ru > Философия > Документы
  1   2   3   4   5
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Філософський факультет

Наукове товариство студентів та аспірантів


ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ - 2008”
ГРАФІК РОБОТИ конференції
16 квітня
1100 - 1300

Пленарне засідання, актова зала


Головного навчального корпусу (вул. Володимирська, 60)
1400 - 1800

Робота секцій

17 квітня
1000 – 1200
Круглі столи


1215

Заключне пленарне засідання

(актова зала Головного навчального корпусу)

^

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
16 квітня
11.00

актова зала Головного навчального корпусу

(вул. Володимирська, 60)
Відкриття конференції: якубін олексій, голова НТСА,

аспірант філософського факультету


^

Вступне слово декана філософського факультету


Конверського Анатолія Євгеновича

доповіді:
Душин О.Е., д.ф.н., проф. СПбДУ (Санкт-Петербург)

Сучасна російська філософська медієвістика: перспективи і стратегії розвитку
Казютинський В.В., д.ф.н., проф., ІФ РАН (Москва)

Філософія та космологія
Привітання гостей конференції

Секція 1. «Історія філософії»
Підсекція 1.1 «Проблеми історії класичної філософії»

(ауд. 326)
Керівники: Алєксандрова О.В., д.ф.н., проф.

Бобошко Н.М., к.ф.н., доц.

Титаренко В.А., асп.
Аль-Фарадж Е.А. Свобода воли. Узловые моменты истории проблемы. От Августина к Паскалю

Бархатков А. И. Философия И. Канта и логический психологизм

Берестов И. В. Представление концепции сущего Парменида как логически возможного ответа на решение «проблемы начала» у Анаксимандра в проблемном подходе к истории философии

Бобошко Н.М. Роль мистецтва в філософії історії Ф.В.Й. Шелінга

Василенко Ю.В. Парменідова форма абсолютизованої самоприналежності буття
^

Веремійчук І.П. Іронія як форма вираження свободи в романтизмі


Вольф М.Н. Понятия Noos и Xynesis в эпистемологии Гераклита Эфесского

Галазюк О.Д. Иррациональная парадигма философии Платона

Галико Д.І. Дзен-будизм як практичний екзистенціалізм

Гетман І.І. Контраверсійна постать Льва Толстого у творах Льва Шестова

Гончаренко К.С. «Темне Середньовіччя» як крок вперед по відношенню до «Золотої Античності»

Гончарук К.О. «Роз’єднане єднання» як особливий момент філософського діалогу

Горин А.А. Метаморфозы онтологического аргумента в европейской философии

Гоян І.М. Роль Й. Ф. Гербарта у формуванні філософського психологізму ХІХ ст.

Димерець Р.Й. Вчення І.Канта про трансцендентальне опосередкування

Дудчик А.Ю. О возможностях современной интерпретации понятия гегелевской политической философии

Капустін О.О. Витоки та значенння філософії любові у середньовічній теології

Кириченко М.С. Історико-філософське знання в ракурсі зміни методологій

Кітов М.Г. Співвідношення понять: «філософія в Росії», «російська філософія» і «руська національна філософія»

Красноярова Н.Г. Античная философия в контексте философии культуры (культурфилософский подход)

Кузьминська М.С. Образ філософії у давньоболгарській книжності (св. Кирило-Констянтин Філософ, Цар Симеон, Йоан Екзарх Болгарський)

Культенко В.П. Особливості тематизації проблеми свободи у російській релігійній філософії початку ХХ ст.

Михайлов К.А. К вопросу о решении «фаталистического парадокса»: стоики-Кант-Камю

Михайлова І.І. Розум та пізнання у вченні Ніколая Кузанського (Лосєв vs. Касірер)

Нємцова О.А. Методологічні орієнтири філософії Нового часу

Нікітіна З.І. Абсолютна особистість як прототип людської особистості

Оніпко Ю.Д. Філософський аналіз поняття «пристрасть» в етико-науковій складовій вчення Р.Декарта

Павленко І.А. Історико – філософський аналіз витоків лібералізму

Петрушов В.М. Креативні інтенції адогматизму Л. Шестова

Прокопов Д.Є. Феномен «немислення» в контексті проблеми раціональної мотивації волі (Г. В. Ляйбниць)

Рудь Б.Ю. Взаємовідношення людини і держави у філософському вченні Бенедикта Спінози

Рыжкова Е.А. Тема «Мировой бессмыслицы и мирового смысла» в творчестве Евгения Трубецкого

Сідоріна Є.В. Феномен тіла у концептуальному просторі християнського Середньовіччя

Смогоржевська О.М. Особистісні Джерела і характер пантеїзму Бенедикта Спінози

Сушко О.А. Філософія Фрідріха Ніцше

Терехова Л.В. Специфіка містичного досвіду духовного сходження Рейнських містиків

Титаренко В.А. До питання про співвідношення моралі та релігії в філософії І.Канта

Чайка Я.М. Від натурфілософії до філософії природи: історико-філософський аналіз

Черная А. Генезис концепции духа в истории европейской философии

Шапошникова Ю.В. Учение о ценностях Р.Г.Лотце в контексте философии XIX века

Якоб М.М. Деякі концептуальні складові епістемології Дж. Локка

Підсекція 1.2 «Сучасні проблеми світової філософії»

(ауд. 236)
Керівники: Ярошовець В.І., д.ф.н., проф.

Варениця О.П., к.ф.н., доц.

Нікулін А.А., студ.
Абабурко В. И.Употребление перформативов как проблема самоотчуждения человека в теории речевых актов дж. остина

Адаменко Н.Б. Викладання філософії: історичний досвід і сучасний стан

Алімова І.С.Свобода як творення власної долі у Жака Марітена

Андрусишин О.О. Гуманістичні інтенції Е.Фромма

Бокал Г.В. Деякі зауваження щодо актуальних проблем історико-філософської методології

Бугров В.А. До обґрунтування поняття «метасетодологія»

Варениця О.П. Класичний університет в умовах глобалізації

Воротова А.В. Проблемы перевода через призму философско-герменевтической традиции

Гапченко О.В. Метафізичні засади Віденського гуртка

Гейко С.М. Дискурс речей в постмодерністській концепції Жана Бодріяра

Даниленко О.О. Трансформація наративно-текстуальних стратегій філософії пост структуралізму: від сметрі автора до герменевтики ідентичності

Даренський В. М. Феномен М. Гайдеггера у контексті типів філософування

Заболотских К.И. Особености современной испанской религиозной философии
  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Програма міжнародної конференції „ дні науки філософського факультету 2008” графік роботи iconФомина А. А, Цвєтнова О. В. Дні науки 2013: Збірник матеріалів V...
Фомина А. А, Цвєтнова О. В. Дні науки – 2013: Збірник матеріалів V регіональної науково-практичної конференції студентів І молодих...

Програма міжнародної конференції „ дні науки філософського факультету 2008” графік роботи iconИнтерфейса
Источник: Інформатика та комп'ютерні технології 2008 / Збірка матеріалів четвертої міжнародної науково-технічної конференції студентів,...

Програма міжнародної конференції „ дні науки філософського факультету 2008” графік роботи iconПлюралізм політичних концепцій ХІХ століття Навчально-методичний...
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки

Програма міжнародної конференції „ дні науки філософського факультету 2008” графік роботи icon«молода наука-2010» Збірник матеріалів університетської науково-практичної...
Богдановська Н. В., заступник декана з наукової роботи факультету фізичного виховання

Програма міжнародної конференції „ дні науки філософського факультету 2008” графік роботи iconОргкомітет конференції
...

Програма міжнародної конференції „ дні науки філософського факультету 2008” графік роботи iconПрезентація матеріалів Internet-конференції “Розвиток сучасного українського соціуму”
Нікітін Л. М. Матеріали представлені на Міжнародну Інтернет-конференцію охоплюють широке коло проблем, значимих для сучасної суспільної...

Програма міжнародної конференції „ дні науки філософського факультету 2008” графік роботи iconМиколи Павловича Ковальського 00. Загальні питання науки І культур
Матеріали ІV міжнародної археографічної конференції студентів І молодих вчених. К.: Соборна Україна, 1996. 248с

Програма міжнародної конференції „ дні науки філософського факультету 2008” графік роботи iconЗапрошення-програма международная научно-техническая конференция...
Оргкомітет Міжнародної науково-технічної конференції «конструкційна міцність матеріалів І ресурс обладнання аес» (Ресурс-2012)

Програма міжнародної конференції „ дні науки філософського факультету 2008” графік роботи iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції...
...

Програма міжнародної конференції „ дні науки філософського факультету 2008” графік роботи iconНаукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної...
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Клаус Е. (Німеччина), Хамрол А. (Польща), Ілчев І. (Болгарія)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchebilka.ru
Главная страница


<